ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت

ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 24 ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
90FLR0.035791 دلار1,897 تومان13.00%1.20%19.08%429.50 میلیون دلار22.00 میلیون دلار12.00 میلیارد FLRبی نهایت0.05" برابر "
22XMR161.57 دلار8,563,262 تومان3.61%0.75%4.89%2.95 میلیارد دلار121.76 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.04" برابر "
20LEO3.44 دلار182,371 تومان1.81%0.36%1.25%3.28 میلیارد دلار1.23 میلیون دلار953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
94KAVA0.88045 دلار46,664 تومان0.51%0.86%14.18%399.62 میلیون دلار21.71 میلیون دلار453.88 میلیون KAVAبی نهایت0.05" برابر "
45EOS1.16 دلار61,649 تومان0.43%0.11%1.41%1.26 میلیارد دلار208.61 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.17" برابر "
17DAI0.999242 دلار52,960 تومان0.03%0.01%0.20%5.44 میلیارد دلار192.93 میلیون دلار5.44 میلیارد DAIبی نهایت0.04" برابر "
5USDC0.999607 دلار52,979 تومان0.01%0.01%0.05%33.91 میلیارد دلار5.85 میلیارد دلار33.92 میلیارد USDCبی نهایت0.17" برابر "
84XDC0.037965 دلار2,012 تومان0.04%0.27%7.28%524.83 میلیون دلار4.91 میلیون دلار13.82 میلیارد XDCبی نهایت0.01" برابر "
10BUSD0.999213 دلار52,958 تومان0.05%0.04%0.21%8.02 میلیارد دلار3.56 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.44" برابر "
31TUSD0.999436 دلار52,970 تومان0.08%0.00%0.17%2.04 میلیارد دلار293.63 میلیون دلار2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.14" برابر "
58NEO12.33 دلار653,560 تومان0.08%0.01%0.66%869.84 میلیون دلار126.17 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.15" برابر "
3USDT1.00 دلار53,038 تومان0.08%0.01%0.19%78.54 میلیارد دلار40.96 میلیارد دلار78.49 میلیارد USDTبی نهایت0.52" برابر "
64USDD0.990995 دلار52,523 تومان0.18%0.05%0.66%718.80 میلیون دلار14.68 میلیون دلار725.33 میلیون USDDبی نهایت0.02" برابر "
95NEXO0.707968 دلار37,522 تومان0.27%1.09%7.07%396.46 میلیون دلار6.12 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
83PAXG1,984.55 دلار105,181,076 تومان0.33%0.03%0.89%538.34 میلیون دلار16.03 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.03" برابر "
57USDP1.00 دلار53,012 تومان0.38%0.00%0.14%878.29 میلیون دلار5.46 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
75HT3.64 دلار192,976 تومان0.47%0.08%12.65%590.70 میلیون دلار16.38 میلیون دلار162.23 میلیون HT500.00 میلیون HT0.03" برابر "
93FEI0.977582 دلار51,812 تومان0.58%0.05%4.46%415.47 میلیون دلار1.14 میلیون دلار425.00 میلیون FEIبی نهایت0.00" برابر "
13LTC92.51 دلار4,903,033 تومان0.76%1.42%8.96%6.71 میلیارد دلار853.91 میلیون دلار72.55 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.13" برابر "
74GUSD0.99838 دلار52,914 تومان0.85%0.18%0.79%606.07 میلیون دلار706.85 هزار دلار607.05 میلیون GUSDبی نهایت0.00" برابر "
71MKR667.18 دلار35,360,289 تومان1.39%0.18%6.98%652.25 میلیون دلار64.84 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.10" برابر "
66KLAY0.226735 دلار12,017 تومان1.61%0.15%7.47%698.31 میلیون دلار24.22 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.03" برابر "
85TWT1.18 دلار62,524 تومان1.61%0.28%4.59%491.52 میلیون دلار15.57 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.03" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان1.64%0.19%4.32%6.28 میلیارد دلار200.54 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
25TON2.09 دلار110,776 تومان1.90%0.18%15.63%2.55 میلیارد دلار33.01 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "
4BNB321.95 دلار17,063,360 تومان2.21%0.28%4.87%50.83 میلیارد دلار471.33 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
39APE4.03 دلار213,702 تومان2.21%1.18%8.66%1.49 میلیارد دلار102.19 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.07" برابر "
68CAKE3.68 دلار195,054 تومان2.25%0.00%5.72%685.65 میلیون دلار43.38 میلیون دلار186.30 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "
23ETC20.21 دلار1,071,280 تومان2.58%0.02%0.64%2.83 میلیارد دلار176.79 میلیون دلار140.08 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.06" برابر "
921INCH0.505381 دلار26,785 تومان2.61%0.30%2.63%421.85 میلیون دلار25.32 میلیون دلار834.72 میلیون 1INCHبی نهایت0.06" برابر "
78BTT0.00000060879737 دلار0 تومان2.64%0.01%10.69%579.22 میلیون دلار11.59 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.02" برابر "
48EGLD42.27 دلار2,240,202 تومان2.72%0.54%3.45%1.06 میلیارد دلار30.32 میلیون دلار25.18 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.03" برابر "
34CRO0.068103 دلار3,609 تومان2.73%0.11%7.24%1.72 میلیارد دلار11.71 میلیون دلار25.26 میلیارد CRO30.26 میلیارد CRO0.01" برابر "
15TRX0.063574 دلار3,369 تومان2.75%0.20%6.20%5.79 میلیارد دلار327.94 میلیون دلار91.12 میلیارد TRXبی نهایت0.06" برابر "
63LUNC0.000122 دلار6 تومان2.79%0.17%6.55%720.69 میلیون دلار50.55 میلیون دلار5.90 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "
8MATIC1.10 دلار58,066 تومان2.94%0.21%10.17%10.96 میلیارد دلار483.44 میلیون دلار10.00 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
51THETA1.02 دلار53,874 تومان2.94%0.75%6.17%1.02 میلیارد دلار19.96 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
60CHZ0.118145 دلار6,262 تومان2.95%0.09%3.82%793.78 میلیون دلار45.65 میلیون دلار6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.06" برابر "
80AGIX0.476945 دلار25,278 تومان2.96%0.24%10.93%575.25 میلیون دلار164.98 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.29" برابر "
16AVAX17.01 دلار901,785 تومان2.98%0.24%2.06%5.54 میلیارد دلار165.68 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
96OSMO0.787473 دلار41,736 تومان2.98%0.02%12.41%387.90 میلیون دلار7.06 میلیون دلار492.59 میلیون OSMO1,000.00 میلیون OSMO0.02" برابر "
49XTZ1.13 دلار59,692 تومان2.99%0.16%9.08%1.05 میلیارد دلار24.21 میلیون دلار931.83 میلیون XTZبی نهایت0.02" برابر "
59KCS8.77 دلار464,725 تومان3.03%0.03%7.56%862.63 میلیون دلار1.26 میلیون دلار98.38 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "
9DOGE0.07487 دلار3,968 تومان3.05%0.41%2.86%9.93 میلیارد دلار396.26 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
7ADA0.359548 دلار19,056 تومان3.10%0.11%3.31%12.48 میلیارد دلار307.19 میلیون دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
36VET0.022789 دلار1,208 تومان3.15%0.37%5.48%1.65 میلیارد دلار51.07 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
18WBTC27,393.44 دلار1,451,852,356 تومان3.15%0.00%0.68%4.12 میلیارد دلار183.94 میلیون دلار150.25 هزار WBTCبی نهایت0.04" برابر "
81FXS7.88 دلار417,376 تومان3.25%0.08%10.08%559.78 میلیون دلار20.34 میلیون دلار71.08 میلیون FXSبی نهایت0.04" برابر "
1BTC27,355.88 دلار1,449,861,812 تومان3.39%0.01%1.16%528.72 میلیارد دلار26.52 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "
88MASK5.85 دلار310,047 تومان3.49%0.84%22.99%445.47 میلیون دلار308.72 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.69" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 24 ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
90FLR0.035791 دلار1,897 تومان13.00%1.20%19.08%429.50 میلیون دلار22.00 میلیون دلار12.00 میلیارد FLRبی نهایت0.05" برابر "
22XMR161.57 دلار8,563,262 تومان3.61%0.75%4.89%2.95 میلیارد دلار121.76 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.04" برابر "
20LEO3.44 دلار182,371 تومان1.81%0.36%1.25%3.28 میلیارد دلار1.23 میلیون دلار953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
94KAVA0.88045 دلار46,664 تومان0.51%0.86%14.18%399.62 میلیون دلار21.71 میلیون دلار453.88 میلیون KAVAبی نهایت0.05" برابر "
45EOS1.16 دلار61,649 تومان0.43%0.11%1.41%1.26 میلیارد دلار208.61 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.17" برابر "
17DAI0.999242 دلار52,960 تومان0.03%0.01%0.20%5.44 میلیارد دلار192.93 میلیون دلار5.44 میلیارد DAIبی نهایت0.04" برابر "
5USDC0.999607 دلار52,979 تومان0.01%0.01%0.05%33.91 میلیارد دلار5.85 میلیارد دلار33.92 میلیارد USDCبی نهایت0.17" برابر "
84XDC0.037965 دلار2,012 تومان0.04%0.27%7.28%524.83 میلیون دلار4.91 میلیون دلار13.82 میلیارد XDCبی نهایت0.01" برابر "
10BUSD0.999213 دلار52,958 تومان0.05%0.04%0.21%8.02 میلیارد دلار3.56 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.44" برابر "
31TUSD0.999436 دلار52,970 تومان0.08%0.00%0.17%2.04 میلیارد دلار293.63 میلیون دلار2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.14" برابر "
58NEO12.33 دلار653,560 تومان0.08%0.01%0.66%869.84 میلیون دلار126.17 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.15" برابر "
3USDT1.00 دلار53,038 تومان0.08%0.01%0.19%78.54 میلیارد دلار40.96 میلیارد دلار78.49 میلیارد USDTبی نهایت0.52" برابر "
64USDD0.990995 دلار52,523 تومان0.18%0.05%0.66%718.80 میلیون دلار14.68 میلیون دلار725.33 میلیون USDDبی نهایت0.02" برابر "
95NEXO0.707968 دلار37,522 تومان0.27%1.09%7.07%396.46 میلیون دلار6.12 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
83PAXG1,984.55 دلار105,181,076 تومان0.33%0.03%0.89%538.34 میلیون دلار16.03 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.03" برابر "
57USDP1.00 دلار53,012 تومان0.38%0.00%0.14%878.29 میلیون دلار5.46 میلیون دلار878.08 میلیون USDPبی نهایت0.01" برابر "
75HT3.64 دلار192,976 تومان0.47%0.08%12.65%590.70 میلیون دلار16.38 میلیون دلار162.23 میلیون HT500.00 میلیون HT0.03" برابر "
93FEI0.977582 دلار51,812 تومان0.58%0.05%4.46%415.47 میلیون دلار1.14 میلیون دلار425.00 میلیون FEIبی نهایت0.00" برابر "
13LTC92.51 دلار4,903,033 تومان0.76%1.42%8.96%6.71 میلیارد دلار853.91 میلیون دلار72.55 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.13" برابر "
74GUSD0.99838 دلار52,914 تومان0.85%0.18%0.79%606.07 میلیون دلار706.85 هزار دلار607.05 میلیون GUSDبی نهایت0.00" برابر "
71MKR667.18 دلار35,360,289 تومان1.39%0.18%6.98%652.25 میلیون دلار64.84 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.10" برابر "
66KLAY0.226735 دلار12,017 تومان1.61%0.15%7.47%698.31 میلیون دلار24.22 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.03" برابر "
85TWT1.18 دلار62,524 تومان1.61%0.28%4.59%491.52 میلیون دلار15.57 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.03" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان1.64%0.19%4.32%6.28 میلیارد دلار200.54 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
25TON2.09 دلار110,776 تومان1.90%0.18%15.63%2.55 میلیارد دلار33.01 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "
4BNB321.95 دلار17,063,360 تومان2.21%0.28%4.87%50.83 میلیارد دلار471.33 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
39APE4.03 دلار213,702 تومان2.21%1.18%8.66%1.49 میلیارد دلار102.19 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.07" برابر "
68CAKE3.68 دلار195,054 تومان2.25%0.00%5.72%685.65 میلیون دلار43.38 میلیون دلار186.30 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "
23ETC20.21 دلار1,071,280 تومان2.58%0.02%0.64%2.83 میلیارد دلار176.79 میلیون دلار140.08 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.06" برابر "
921INCH0.505381 دلار26,785 تومان2.61%0.30%2.63%421.85 میلیون دلار25.32 میلیون دلار834.72 میلیون 1INCHبی نهایت0.06" برابر "
78BTT0.00000060879737 دلار0 تومان2.64%0.01%10.69%579.22 میلیون دلار11.59 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.02" برابر "
48EGLD42.27 دلار2,240,202 تومان2.72%0.54%3.45%1.06 میلیارد دلار30.32 میلیون دلار25.18 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.03" برابر "
34CRO0.068103 دلار3,609 تومان2.73%0.11%7.24%1.72 میلیارد دلار11.71 میلیون دلار25.26 میلیارد CRO30.26 میلیارد CRO0.01" برابر "
15TRX0.063574 دلار3,369 تومان2.75%0.20%6.20%5.79 میلیارد دلار327.94 میلیون دلار91.12 میلیارد TRXبی نهایت0.06" برابر "
63LUNC0.000122 دلار6 تومان2.79%0.17%6.55%720.69 میلیون دلار50.55 میلیون دلار5.90 تریلیون LUNCبی نهایت0.07" برابر "
8MATIC1.10 دلار58,066 تومان2.94%0.21%10.17%10.96 میلیارد دلار483.44 میلیون دلار10.00 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
51THETA1.02 دلار53,874 تومان2.94%0.75%6.17%1.02 میلیارد دلار19.96 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
60CHZ0.118145 دلار6,262 تومان2.95%0.09%3.82%793.78 میلیون دلار45.65 میلیون دلار6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.06" برابر "
80AGIX0.476945 دلار25,278 تومان2.96%0.24%10.93%575.25 میلیون دلار164.98 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.29" برابر "
16AVAX17.01 دلار901,785 تومان2.98%0.24%2.06%5.54 میلیارد دلار165.68 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
96OSMO0.787473 دلار41,736 تومان2.98%0.02%12.41%387.90 میلیون دلار7.06 میلیون دلار492.59 میلیون OSMO1,000.00 میلیون OSMO0.02" برابر "
49XTZ1.13 دلار59,692 تومان2.99%0.16%9.08%1.05 میلیارد دلار24.21 میلیون دلار931.83 میلیون XTZبی نهایت0.02" برابر "
59KCS8.77 دلار464,725 تومان3.03%0.03%7.56%862.63 میلیون دلار1.26 میلیون دلار98.38 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "
9DOGE0.07487 دلار3,968 تومان3.05%0.41%2.86%9.93 میلیارد دلار396.26 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
7ADA0.359548 دلار19,056 تومان3.10%0.11%3.31%12.48 میلیارد دلار307.19 میلیون دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
36VET0.022789 دلار1,208 تومان3.15%0.37%5.48%1.65 میلیارد دلار51.07 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
18WBTC27,393.44 دلار1,451,852,356 تومان3.15%0.00%0.68%4.12 میلیارد دلار183.94 میلیون دلار150.25 هزار WBTCبی نهایت0.04" برابر "
81FXS7.88 دلار417,376 تومان3.25%0.08%10.08%559.78 میلیون دلار20.34 میلیون دلار71.08 میلیون FXSبی نهایت0.04" برابر "
1BTC27,355.88 دلار1,449,861,812 تومان3.39%0.01%1.16%528.72 میلیارد دلار26.52 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "
88MASK5.85 دلار310,047 تومان3.49%0.84%22.99%445.47 میلیون دلار308.72 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.69" برابر "