کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

بازار های جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
1BTC25,981.68 دلار1,343,512,529 تومان1.95%2.96%6.49%Ƀ 1.00000000503.90 میلیارد دلار22.87 میلیارد دلار19.39 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "0.00%
2ETH1,836.78 دلار94,980,026 تومان1.74%1.66%3.63%Ƀ 0.07069530220.84 میلیارد دلار9.71 میلیارد دلار120.23 میلیون ETHبی نهایت0.04" برابر "0.00%
3USDT1.00 دلار51,711 تومان0.00%0.01%0.05%Ƀ 0.0000384983.22 میلیارد دلار35.90 میلیارد دلار83.22 میلیارد USDTبی نهایت0.43" برابر "0.00%
4BNB278.82 دلار14,417,754 تومان1.74%6.99%10.87%Ƀ 0.0107313943.46 میلیارد دلار1.05 میلیارد دلار155.86 میلیون BNBبی نهایت0.02" برابر "0.00%
5USDC0.999849 دلار51,702 تومان0.00%0.01%0.03%Ƀ 0.0000384828.80 میلیارد دلار4.90 میلیارد دلار28.80 میلیارد USDCبی نهایت0.17" برابر "0.00%
6XRP0.511339 دلار26,441 تومان2.17%4.13%2.36%Ƀ 0.0000196826.58 میلیارد دلار2.23 میلیارد دلار51.99 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.08" برابر "0.00%
7ADA0.348449 دلار18,018 تومان2.28%6.59%7.89%Ƀ 0.0000134112.16 میلیارد دلار359.78 میلیون دلار34.89 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.03" برابر "0.00%
8DOGE0.068041 دلار3,518 تومان2.74%4.64%6.42%Ƀ 0.000002629.50 میلیارد دلار630.61 میلیون دلار139.66 میلیارد DOGEبی نهایت0.07" برابر "0.00%
9SOL19.88 دلار1,027,948 تومان2.22%7.57%6.15%Ƀ 0.000765127.90 میلیارد دلار634.98 میلیون دلار397.61 میلیون SOLبی نهایت0.08" برابر "0.00%
10MATIC0.809558 دلار41,862 تومان1.70%8.64%10.28%Ƀ 0.000031167.52 میلیارد دلار465.50 میلیون دلار9.29 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.06" برابر "0.00%
11TRX0.078254 دلار4,047 تومان0.01%3.89%2.66%Ƀ 0.000003017.06 میلیارد دلار269.96 میلیون دلار90.17 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "0.00%
12LTC88.15 دلار4,558,222 تومان1.94%4.49%4.26%Ƀ 0.003392776.44 میلیارد دلار914.14 میلیون دلار73.09 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.14" برابر "0.00%
13DOT5.08 دلار262,769 تومان1.43%3.87%7.07%Ƀ 0.000195586.06 میلیارد دلار173.60 میلیون دلار1.19 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
14BUSD0.99982 دلار51,701 تومان0.04%0.01%0.04%Ƀ 0.000038485.10 میلیارد دلار3.15 میلیارد دلار5.10 میلیارد BUSDبی نهایت0.62" برابر "0.00%
15AVAX14.16 دلار732,344 تومان1.69%4.39%2.82%Ƀ 0.000545104.88 میلیارد دلار234.60 میلیون دلار344.39 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.05" برابر "0.00%
16DAI0.999796 دلار51,699 تومان0.03%0.02%0.03%Ƀ 0.000038484.79 میلیارد دلار169.79 میلیون دلار4.80 میلیارد DAIبی نهایت0.04" برابر "0.00%
17SHIB0.000008 دلار0 تومان1.81%4.85%7.34%Ƀ 0.000000004.75 میلیارد دلار167.87 میلیون دلار589.35 تریلیون SHIBبی نهایت0.04" برابر "0.00%
18WBTC25,967.04 دلار1,342,755,731 تومان1.56%2.99%6.79%Ƀ 0.999436704.07 میلیارد دلار193.71 میلیون دلار156.63 هزار WBTCبی نهایت0.05" برابر "0.00%
19ATOM10.04 دلار518,959 تومان1.93%5.54%7.37%Ƀ 0.000386273.48 میلیارد دلار123.11 میلیون دلار346.61 میلیون ATOMبی نهایت0.04" برابر "0.00%
20LEO3.52 دلار181,859 تومان0.28%1.57%0.35%Ƀ 0.000135363.27 میلیارد دلار1.24 میلیون دلار930.18 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "0.00%
21LINK6.19 دلار320,042 تومان1.85%2.79%6.18%Ƀ 0.000238213.20 میلیارد دلار243.41 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "0.00%
22UNI4.78 دلار246,971 تومان1.64%3.83%7.51%Ƀ 0.000183822.76 میلیارد دلار74.36 میلیون دلار577.50 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.03" برابر "0.00%
23OKB44.72 دلار2,312,485 تومان1.48%1.65%4.94%Ƀ 0.001721222.68 میلیارد دلار13.17 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.00" برابر "0.00%
24XMR142.86 دلار7,387,336 تومان0.47%2.06%6.66%Ƀ 0.005498522.61 میلیارد دلار78.88 میلیون دلار18.29 میلیون XMRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
25ETC17.22 دلار890,290 تومان1.41%4.00%6.08%Ƀ 0.000662662.43 میلیارد دلار153.46 میلیون دلار141.29 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.06" برابر "0.00%
26XLM0.08776 دلار4,538 تومان1.00%3.46%2.12%Ƀ 0.000003382.36 میلیارد دلار63.35 میلیون دلار26.85 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "0.00%
27BCH109.54 دلار5,664,154 تومان1.45%3.48%4.73%Ƀ 0.004215932.13 میلیارد دلار121.18 میلیون دلار19.41 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.06" برابر "0.00%
28LDO2.36 دلار121,990 تومان5.39%3.33%6.54%Ƀ 0.000090802.07 میلیارد دلار112.92 میلیون دلار879.34 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.05" برابر "0.00%
29TUSD0.999776 دلار51,698 تومان0.04%0.02%0.01%Ƀ 0.000038482.06 میلیارد دلار3.63 میلیارد دلار2.06 میلیارد TUSDبی نهایت1.76" برابر "0.00%
30TON1.67 دلار86,339 تومان0.85%3.78%9.62%Ƀ 0.000064262.04 میلیارد دلار11.75 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "0.00%
31ICP4.35 دلار224,807 تومان2.43%7.36%10.77%Ƀ 0.000167331.90 میلیارد دلار40.39 میلیون دلار436.49 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "0.00%
32FIL4.30 دلار222,257 تومان2.85%6.94%10.39%Ƀ 0.000165431.84 میلیارد دلار223.00 میلیون دلار429.12 میلیون FILبی نهایت0.12" برابر "0.00%
33APT8.02 دلار414,529 تومان3.77%8.58%5.41%Ƀ 0.000308541.60 میلیارد دلار223.55 میلیون دلار200.02 میلیون APTبی نهایت0.14" برابر "0.00%
34HBAR0.048685 دلار2,517 تومان2.17%2.93%8.08%Ƀ 0.000001871.54 میلیارد دلار36.86 میلیون دلار31.63 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.02" برابر "0.00%
35CRO0.059288 دلار3,066 تومان0.61%2.09%1.79%Ƀ 0.000002281.50 میلیارد دلار12.57 میلیون دلار25.26 میلیارد CRO30.26 میلیارد CRO0.01" برابر "0.00%
36ARB1.17 دلار60,426 تومان4.14%0.02%5.42%Ƀ 0.000044981.49 میلیارد دلار490.38 میلیون دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت0.33" برابر "0.00%
37QNT117.29 دلار6,065,263 تومان1.45%1.11%2.68%Ƀ 0.004514481.42 میلیارد دلار36.06 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.03" برابر "0.00%
38NEAR1.49 دلار77,241 تومان2.16%9.11%8.58%Ƀ 0.000057491.36 میلیارد دلار94.63 میلیون دلار913.35 میلیون NEARبی نهایت0.07" برابر "0.00%
39VET0.018511 دلار957 تومان1.68%4.58%10.87%Ƀ 0.000000711.35 میلیارد دلار47.26 میلیون دلار72.71 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.04" برابر "0.00%
40APE3.22 دلار166,301 تومان4.95%1.06%0.33%Ƀ 0.000123781.19 میلیارد دلار202.57 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.17" برابر "0.00%
41GRT0.116522 دلار6,025 تومان2.88%4.50%9.51%Ƀ 0.000004481.05 میلیارد دلار69.87 میلیون دلار9.00 میلیارد GRTبی نهایت0.07" برابر "0.00%
42USDP0.998594 دلار51,637 تومان0.33%0.33%0.19%Ƀ 0.000038431.01 میلیارد دلار14.36 میلیون دلار1.01 میلیارد USDPبی نهایت0.01" برابر "0.00%
43ALGO0.1363 دلار7,048 تومان1.61%8.26%9.80%Ƀ 0.00000525987.78 میلیون دلار72.56 میلیون دلار7.25 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.07" برابر "0.00%
44OP1.53 دلار79,199 تومان8.19%5.47%2.79%Ƀ 0.00005895987.26 میلیون دلار276.16 میلیون دلار644.59 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "0.00%
45SAND0.513636 دلار26,560 تومان2.70%15.71%6.78%Ƀ 0.00001977952.07 میلیون دلار323.53 میلیون دلار1.85 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.34" برابر "0.00%
46EOS0.850987 دلار44,005 تومان1.76%5.70%5.86%Ƀ 0.00003275930.28 میلیون دلار158.90 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.17" برابر "0.00%
47EGLD36.27 دلار1,875,274 تومان0.96%2.60%1.66%Ƀ 0.00139580925.43 میلیون دلار22.43 میلیون دلار25.52 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.02" برابر "0.00%
48RPL47.35 دلار2,448,460 تومان1.30%3.22%5.30%Ƀ 0.00182243918.67 میلیون دلار6.57 میلیون دلار19.40 میلیون RPLبی نهایت0.01" برابر "0.00%
49BIT0.48562 دلار25,111 تومان0.57%0.91%4.98%Ƀ 0.00001869895.32 میلیون دلار4.84 میلیون دلار1.84 میلیارد BIT10.00 میلیارد BIT0.01" برابر "0.00%
50RNDR2.40 دلار124,156 تومان4.17%10.31%9.13%Ƀ 0.00009241879.70 میلیون دلار344.40 میلیون دلار366.39 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.39" برابر "0.00%
51AAVE60.71 دلار3,139,195 تومان1.62%2.11%9.76%Ƀ 0.00233656875.56 میلیون دلار53.83 میلیون دلار14.42 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "0.00%
52MANA0.449915 دلار23,265 تومان3.74%14.63%6.01%Ƀ 0.00001732845.06 میلیون دلار190.18 میلیون دلار1.88 میلیارد MANAبی نهایت0.23" برابر "0.00%
53FTM0.297269 دلار15,372 تومان3.03%6.13%9.58%Ƀ 0.00001144829.67 میلیون دلار145.30 میلیون دلار2.79 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.18" برابر "0.00%
54STX0.586723 دلار30,339 تومان5.30%2.56%7.24%Ƀ 0.00002258811.54 میلیون دلار108.93 میلیون دلار1.38 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.13" برابر "0.00%
55XTZ0.860589 دلار44,501 تومان1.44%4.07%8.34%Ƀ 0.00003312809.39 میلیون دلار21.11 میلیون دلار940.50 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "0.00%
56THETA0.78971 دلار40,836 تومان2.10%4.90%9.11%Ƀ 0.00003039789.71 میلیون دلار16.24 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "0.00%
57AXS6.63 دلار342,956 تومان2.36%10.29%6.27%Ƀ 0.00025527775.72 میلیون دلار74.71 میلیون دلار116.96 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.10" برابر "0.00%
58USDD0.998366 دلار51,625 تومان0.08%0.12%0.03%Ƀ 0.00003843747.10 میلیون دلار14.01 میلیون دلار748.32 میلیون USDDبی نهایت0.02" برابر "0.00%
59KCS7.08 دلار366,239 تومان0.92%3.69%5.19%Ƀ 0.00027260685.83 میلیون دلار2.44 میلیون دلار96.83 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "0.00%
60FLOW0.658532 دلار34,053 تومان2.65%8.20%12.28%Ƀ 0.00002535682.37 میلیون دلار34.90 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.05" برابر "0.00%
61CFX0.236412 دلار12,225 تومان4.69%7.81%25.07%Ƀ 0.00000910682.02 میلیون دلار172.04 میلیون دلار2.88 میلیارد CFXبی نهایت0.25" برابر "0.00%
62IMX0.728968 دلار37,695 تومان2.64%9.67%7.52%Ƀ 0.00002806666.40 میلیون دلار32.49 میلیون دلار914.16 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.05" برابر "0.00%
63NEO9.38 دلار485,052 تومان2.76%5.72%13.41%Ƀ 0.00036103661.67 میلیون دلار60.29 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.09" برابر "0.00%
64CHZ0.093993 دلار4,860 تومان2.34%6.06%6.44%Ƀ 0.00000362658.95 میلیون دلار69.19 میلیون دلار7.01 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.11" برابر "0.00%
65CRV0.777696 دلار40,215 تومان2.08%7.13%8.89%Ƀ 0.00002993634.98 میلیون دلار63.06 میلیون دلار816.49 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.10" برابر "0.00%
66MKR648.01 دلار33,508,612 تومان1.54%5.42%1.23%Ƀ 0.02494105633.51 میلیون دلار21.64 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.03" برابر "0.00%
67KAVA1.08 دلار55,704 تومان0.46%2.79%4.85%Ƀ 0.00004146599.48 میلیون دلار167.48 میلیون دلار556.50 میلیون KAVAبی نهایت0.28" برابر "0.00%
68BSV30.38 دلار1,571,033 تومان1.43%5.45%11.09%Ƀ 0.00116935585.33 میلیون دلار30.89 میلیون دلار19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV0.05" برابر "0.00%
69SNX2.23 دلار115,460 تومان2.13%6.01%8.41%Ƀ 0.00008594584.17 میلیون دلار47.21 میلیون دلار261.63 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.08" برابر "0.00%
70INJ7.24 دلار374,235 تومان4.12%4.02%4.21%Ƀ 0.00027855579.02 میلیون دلار77.95 میلیون دلار80.01 میلیون INJ100.00 میلیون INJ0.13" برابر "0.00%
71GUSD0.995414 دلار51,473 تومان0.28%0.13%0.00%Ƀ 0.00003831567.24 میلیون دلار640.76 هزار دلار569.86 میلیون GUSDبی نهایت0.00" برابر "0.00%
72KLAY0.175534 دلار9,077 تومان1.33%4.06%8.48%Ƀ 0.00000676544.00 میلیون دلار20.51 میلیون دلار3.10 میلیارد KLAYبی نهایت0.04" برابر "0.00%
73LUNC0.000088 دلار5 تومان2.47%10.99%1.89%Ƀ 0.00000000515.57 میلیون دلار123.26 میلیون دلار5.86 تریلیون LUNCبی نهایت0.24" برابر "0.00%
74PAXG1,939.52 دلار100,292,796 تومان0.28%0.65%1.45%Ƀ 0.07464969511.79 میلیون دلار24.54 میلیون دلار263.87 هزار PAXGبی نهایت0.05" برابر "0.00%
75BTT0.00000053287481 دلار0 تومان0.70%8.87%12.26%Ƀ 0.00000000506.99 میلیون دلار19.55 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
76MIOTA0.182369 دلار9,430 تومان2.61%8.71%14.55%Ƀ 0.00000702506.90 میلیون دلار14.55 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.03" برابر "0.00%
77SUI0.80815 دلار41,789 تومان5.02%8.32%20.82%Ƀ 0.00003110488.16 میلیون دلار291.37 میلیون دلار604.05 میلیون SUI10.00 میلیارد SUI0.60" برابر "0.00%
78ZEC29.75 دلار1,538,299 تومان1.78%4.89%11.71%Ƀ 0.00114498485.74 میلیون دلار28.97 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.06" برابر "0.00%
79CSPR0.043578 دلار2,253 تومان4.11%3.50%11.77%Ƀ 0.00000168482.98 میلیون دلار11.07 میلیون دلار11.08 میلیارد CSPRبی نهایت0.02" برابر "0.00%
80HT2.86 دلار147,918 تومان0.96%2.99%10.30%Ƀ 0.00011010464.07 میلیون دلار11.58 میلیون دلار162.23 میلیون HT500.00 میلیون HT0.02" برابر "0.00%
81GMX52.74 دلار2,727,045 تومان1.70%0.42%7.17%Ƀ 0.00202979462.50 میلیون دلار50.14 میلیون دلار8.77 میلیون GMXبی نهایت0.11" برابر "0.00%
82MINA0.505291 دلار26,129 تومان2.78%5.27%10.83%Ƀ 0.00001945461.22 میلیون دلار14.75 میلیون دلار912.78 میلیون MINAبی نهایت0.03" برابر "0.00%
83XDC0.032779 دلار1,695 تومان0.14%3.65%4.73%Ƀ 0.00000126453.69 میلیون دلار3.06 میلیون دلار13.84 میلیارد XDCبی نهایت0.01" برابر "0.00%
84FXS6.23 دلار321,965 تومان1.45%3.62%7.76%Ƀ 0.00023964449.74 میلیون دلار20.46 میلیون دلار72.23 میلیون FXSبی نهایت0.05" برابر "0.00%
85XEC0.000023 دلار1 تومان1.48%5.91%8.15%Ƀ 0.00000000447.29 میلیون دلار5.59 میلیون دلار19.41 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "0.00%
86DASH39.03 دلار2,018,160 تومان2.35%6.65%10.83%Ƀ 0.00150215441.46 میلیون دلار71.67 میلیون دلار11.31 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.16" برابر "0.00%
87PEPE0.000001 دلار0 تومان11.46%5.67%19.56%Ƀ 0.00000000429.96 میلیون دلار240.79 میلیون دلار391.79 تریلیون PEPE420.69 تریلیون PEPE0.56" برابر "0.00%
88TWT0.94771 دلار49,006 تومان2.01%10.93%13.13%Ƀ 0.00003648394.86 میلیون دلار33.11 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.08" برابر "0.00%
89GT4.02 دلار207,907 تومان0.46%1.83%17.37%Ƀ 0.00015475393.26 میلیون دلار1.74 میلیون دلار97.81 میلیون GTبی نهایت0.00" برابر "0.00%
90WOO0.216944 دلار11,218 تومان3.23%5.31%4.76%Ƀ 0.00000835368.49 میلیون دلار20.20 میلیون دلار1.70 میلیارد WOOبی نهایت0.05" برابر "0.00%
91RUNE1.09 دلار56,296 تومان1.52%4.42%6.25%Ƀ 0.00004190361.10 میلیون دلار30.10 میلیون دلار331.68 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.08" برابر "0.00%
92NEXO0.628524 دلار32,501 تومان0.96%4.30%8.56%Ƀ 0.00002419351.97 میلیون دلار5.95 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "0.00%
93MASK4.20 دلار217,409 تومان3.24%1.60%9.24%Ƀ 0.00016182345.23 میلیون دلار147.32 میلیون دلار82.11 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.43" برابر "0.00%
94LRC0.257771 دلار13,329 تومان1.36%6.20%11.70%Ƀ 0.00000992343.22 میلیون دلار21.16 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.06" برابر "0.00%
95ZIL0.021507 دلار1,112 تومان2.04%8.55%8.60%Ƀ 0.00000083341.27 میلیون دلار30.43 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.09" برابر "0.00%
96FLR0.020127 دلار1,041 تومان0.23%9.73%19.18%Ƀ 0.00000077333.75 میلیون دلار8.99 میلیون دلار16.58 میلیارد FLRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
97AGIX0.264275 دلار13,666 تومان3.05%5.80%17.35%Ƀ 0.00001017322.38 میلیون دلار70.08 میلیون دلار1.22 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "0.00%
98CAKE1.58 دلار81,781 تومان1.77%6.88%8.72%Ƀ 0.00006087321.00 میلیون دلار43.09 میلیون دلار202.97 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.13" برابر "0.00%
99MX3.20 دلار165,280 تومان2.93%0.37%4.55%Ƀ 0.00012302319.63 میلیون دلار10.70 میلیون دلار100.00 میلیون MXبی نهایت0.03" برابر "0.00%
100ENJ0.317866 دلار16,437 تومان2.42%7.31%4.58%Ƀ 0.00001223317.87 میلیون دلار21.79 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "0.00%
101ROSE0.054005 دلار2,793 تومان1.89%2.57%1.87%Ƀ 0.00000208309.21 میلیون دلار36.18 میلیون دلار5.73 میلیارد ROSE10.00 میلیارد ROSE0.12" برابر "0.00%
102DYDX1.97 دلار101,993 تومان2.04%6.67%7.10%Ƀ 0.00007591308.20 میلیون دلار176.83 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.57" برابر "0.00%
103CVX3.93 دلار203,046 تومان1.42%7.13%11.34%Ƀ 0.00015113305.58 میلیون دلار14.62 میلیون دلار77.82 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.05" برابر "0.00%
1041INCH0.32601 دلار16,858 تومان2.69%10.48%17.71%Ƀ 0.00001255302.67 میلیون دلار53.94 میلیون دلار928.41 میلیون 1INCHبی نهایت0.18" برابر "0.00%
105BAT0.201107 دلار10,399 تومان1.73%6.66%8.39%Ƀ 0.00000774299.48 میلیون دلار17.94 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.06" برابر "0.00%
106GNO111.75 دلار5,778,376 تومان0.70%2.94%4.61%Ƀ 0.00430095289.38 میلیون دلار2.75 میلیون دلار2.59 میلیون GNO3.00 میلیون GNO0.01" برابر "0.00%
107XEM0.029975 دلار1,550 تومان0.46%7.38%10.29%Ƀ 0.00000115269.77 میلیون دلار7.89 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.03" برابر "0.00%
108FLOKI0.000028 دلار1 تومان3.27%9.58%14.90%Ƀ 0.00000000267.03 میلیون دلار30.76 میلیون دلار9.53 تریلیون FLOKI20.00 تریلیون FLOKI0.12" برابر "0.00%
109ENS9.33 دلار482,620 تومان1.98%5.93%11.46%Ƀ 0.00035922266.50 میلیون دلار26.00 میلیون دلار28.55 میلیون ENS100.00 میلیون ENS0.10" برابر "0.00%
110OSMO0.540758 دلار27,963 تومان1.62%5.04%4.66%Ƀ 0.00002081266.37 میلیون دلار10.78 میلیون دلار492.59 میلیون OSMO1,000.00 میلیون OSMO0.04" برابر "0.00%
111HOT0.001509 دلار78 تومان1.98%5.30%6.21%Ƀ 0.00000006258.69 میلیون دلار13.79 میلیون دلار171.45 میلیارد HOTبی نهایت0.05" برابر "0.00%
112COMP33.54 دلار1,734,573 تومان1.99%4.75%8.39%Ƀ 0.00129107256.66 میلیون دلار17.79 میلیون دلار7.65 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.07" برابر "0.00%
113QTUM2.45 دلار126,550 تومان2.13%6.39%10.06%Ƀ 0.00009419256.20 میلیون دلار27.01 میلیون دلار104.69 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.11" برابر "0.00%
114XCH33.08 دلار1,710,450 تومان2.13%1.75%3.37%Ƀ 0.00127312249.22 میلیون دلار9.18 میلیون دلار7.53 میلیون XCHبی نهایت0.04" برابر "0.00%
115BAL4.99 دلار257,817 تومان2.11%3.51%7.56%Ƀ 0.00019190248.61 میلیون دلار5.50 میلیون دلار49.86 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.02" برابر "0.00%
116ABBC0.170961 دلار8,840 تومان0.12%7.26%72.88%Ƀ 0.00000658243.05 میلیون دلار20.77 میلیون دلار1.42 میلیارد ABBC1.50 میلیارد ABBC0.09" برابر "0.00%
117RVN0.019216 دلار994 تومان1.95%5.37%10.00%Ƀ 0.00000074242.35 میلیون دلار12.18 میلیون دلار12.61 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.05" برابر "0.00%
118CELO0.483005 دلار24,976 تومان2.43%8.74%6.73%Ƀ 0.00001859242.34 میلیون دلار11.92 میلیون دلار501.73 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.05" برابر "0.00%
119TFUEL0.038926 دلار2,013 تومان1.97%6.61%6.41%Ƀ 0.00000150239.91 میلیون دلار4.15 میلیون دلار6.16 میلیارد TFUELبی نهایت0.02" برابر "0.00%
120ANKR0.023762 دلار1,229 تومان2.33%6.97%9.69%Ƀ 0.00000091237.62 میلیون دلار35.06 میلیون دلار10.00 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.15" برابر "0.00%
121SXP0.404981 دلار20,942 تومان2.68%5.67%0.60%Ƀ 0.00001559229.56 میلیون دلار53.46 میلیون دلار566.85 میلیون SXPبی نهایت0.23" برابر "0.00%
122AUDIO0.217943 دلار11,270 تومان2.45%7.42%10.78%Ƀ 0.00000839229.27 میلیون دلار10.18 میلیون دلار1.05 میلیارد AUDIOبی نهایت0.04" برابر "0.00%
123KSM26.60 دلار1,375,515 تومان2.91%3.63%1.75%Ƀ 0.00102382225.31 میلیون دلار13.19 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
124LUNA0.777101 دلار40,184 تومان2.59%9.93%9.89%Ƀ 0.00002991220.88 میلیون دلار107.53 میلیون دلار284.23 میلیون LUNAبی نهایت0.49" برابر "0.00%
125BLUR0.446233 دلار23,075 تومان5.49%7.44%10.49%Ƀ 0.00001717218.02 میلیون دلار58.32 میلیون دلار488.57 میلیون BLURبی نهایت0.27" برابر "0.00%
126OCEAN0.354697 دلار18,341 تومان2.52%7.66%8.25%Ƀ 0.00001365217.46 میلیون دلار37.37 میلیون دلار613.10 میلیون OCEAN1.41 میلیارد OCEAN0.17" برابر "0.00%
127IOTX0.022689 دلار1,173 تومان1.92%2.93%3.45%Ƀ 0.00000087214.34 میلیون دلار8.49 میلیون دلار9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTX0.04" برابر "0.00%
128ICX0.221988 دلار11,479 تومان2.52%6.92%10.41%Ƀ 0.00000854212.89 میلیون دلار8.74 میلیون دلار959.03 میلیون ICXبی نهایت0.04" برابر "0.00%
129BTG12.10 دلار625,710 تومان1.43%3.41%4.98%Ƀ 0.00046573211.93 میلیون دلار1.87 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.01" برابر "0.00%
130AR6.32 دلار326,601 تومان2.82%6.03%9.34%Ƀ 0.00024309210.92 میلیون دلار12.47 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.06" برابر "0.00%
131JASMY0.004422 دلار229 تومان2.71%6.43%5.25%Ƀ 0.00000017210.35 میلیون دلار47.07 میلیون دلار47.57 میلیارد JASMY50.00 میلیارد JASMY0.22" برابر "0.00%
132SSV20.82 دلار1,076,510 تومان2.54%6.13%19.27%Ƀ 0.00080127208.18 میلیون دلار24.03 میلیون دلار10.00 میلیون SSVبی نهایت0.12" برابر "0.00%
133DCR13.84 دلار715,808 تومان1.83%8.40%16.04%Ƀ 0.00053279207.65 میلیون دلار1.61 میلیون دلار15.00 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.01" برابر "0.00%
134GMT0.238099 دلار12,312 تومان2.56%8.81%10.12%Ƀ 0.00000916206.49 میلیون دلار65.63 میلیون دلار867.25 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.32" برابر "0.00%
135JST0.023059 دلار1,192 تومان0.94%7.12%0.88%Ƀ 0.00000089205.27 میلیون دلار19.30 میلیون دلار8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JST0.09" برابر "0.00%
136HNT1.40 دلار72,491 تومان0.95%2.55%0.08%Ƀ 0.00005396201.78 میلیون دلار1.15 میلیون دلار143.93 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.01" برابر "0.00%
137T0.02291 دلار1,185 تومان2.13%8.63%10.86%Ƀ 0.00000088201.36 میلیون دلار11.23 میلیون دلار8.79 میلیارد T10.00 میلیارد T0.06" برابر "0.00%
138YFI6,057.68 دلار313,242,608 تومان1.76%5.86%8.47%Ƀ 0.23315198200.02 میلیون دلار27.54 میلیون دلار33.02 هزار YFI36.67 هزار YFI0.14" برابر "0.00%
139FET0.243668 دلار12,600 تومان3.75%7.20%12.35%Ƀ 0.00000938199.74 میلیون دلار54.61 میلیون دلار819.73 میلیون FETبی نهایت0.27" برابر "0.00%
140ASTR0.044173 دلار2,284 تومان2.87%8.86%11.95%Ƀ 0.00000170195.36 میلیون دلار8.39 میلیون دلار4.42 میلیارد ASTRبی نهایت0.04" برابر "0.00%
141MAGIC0.89119 دلار46,083 تومان4.42%10.11%15.38%Ƀ 0.00003430193.19 میلیون دلار74.69 میلیون دلار216.78 میلیون MAGIC347.71 میلیون MAGIC0.39" برابر "0.00%
142GALA0.027355 دلار1,415 تومان3.47%6.25%8.69%Ƀ 0.00000105190.86 میلیون دلار122.15 میلیون دلار6.98 میلیارد GALA50.00 میلیارد GALA0.64" برابر "0.00%
143GLM0.190021 دلار9,826 تومان0.85%7.33%9.54%Ƀ 0.00000731190.02 میلیون دلار3.20 میلیون دلار1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLM0.02" برابر "0.00%
144ETHW1.74 دلار89,880 تومان2.61%10.75%14.44%Ƀ 0.00006690187.41 میلیون دلار13.35 میلیون دلار107.82 میلیون ETHWبی نهایت0.07" برابر "0.00%
145ELF0.289453 دلار14,968 تومان1.28%5.76%0.70%Ƀ 0.00001114179.93 میلیون دلار11.92 میلیون دلار621.61 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELF0.07" برابر "0.00%
146ONT0.203804 دلار10,539 تومان2.14%7.48%13.05%Ƀ 0.00000784178.38 میلیون دلار13.63 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.08" برابر "0.00%
147WAVES1.58 دلار81,948 تومان1.76%7.58%10.07%Ƀ 0.00006100176.89 میلیون دلار45.75 میلیون دلار111.62 میلیون WAVESبی نهایت0.26" برابر "0.00%
148ONE0.01315 دلار680 تومان2.50%5.00%14.80%Ƀ 0.00000051175.22 میلیون دلار15.52 میلیون دلار13.32 میلیارد ONEبی نهایت0.09" برابر "0.00%
149BONE0.754228 دلار39,001 تومان1.44%2.59%9.77%Ƀ 0.00002903173.41 میلیون دلار7.84 میلیون دلار229.92 میلیون BONE250.00 میلیون BONE0.05" برابر "0.00%
150SUSHI0.750932 دلار38,831 تومان1.58%10.87%13.85%Ƀ 0.00002890173.05 میلیون دلار31.79 میلیون دلار230.45 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.18" برابر "0.00%
151ZRX0.204067 دلار10,552 تومان1.82%6.42%10.77%Ƀ 0.00000785172.95 میلیون دلار13.90 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.08" برابر "0.00%
152GLMR0.262476 دلار13,573 تومان1.90%6.43%8.53%Ƀ 0.00001010170.06 میلیون دلار4.30 میلیون دلار647.90 میلیون GLMRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
153EDU1.00 دلار51,964 تومان2.86%9.86%17.16%Ƀ 0.00003868167.01 میلیون دلار134.41 میلیون دلار166.20 میلیون EDU1,000.00 میلیون EDU0.80" برابر "0.00%
154IOST0.008758 دلار453 تومان1.64%3.68%6.84%Ƀ 0.00000034163.86 میلیون دلار9.73 میلیون دلار18.71 میلیارد IOSTبی نهایت0.06" برابر "0.00%
155ILV51.24 دلار2,649,708 تومان1.79%1.42%3.50%Ƀ 0.00197222163.29 میلیون دلار13.22 میلیون دلار3.19 میلیون ILV9.63 میلیون ILV0.08" برابر "0.00%
156BAND1.29 دلار66,687 تومان1.61%9.29%10.44%Ƀ 0.00004964162.91 میلیون دلار12.05 میلیون دلار126.32 میلیون BANDبی نهایت0.07" برابر "0.00%
157SC0.002988 دلار155 تومان1.06%5.45%8.08%Ƀ 0.00000012162.34 میلیون دلار2.88 میلیون دلار54.33 میلیارد SCبی نهایت0.02" برابر "0.00%
158WAXP0.04843 دلار2,504 تومان1.87%8.70%11.52%Ƀ 0.00000186160.44 میلیون دلار4.48 میلیون دلار3.31 میلیارد WAXPبی نهایت0.03" برابر "0.00%
159HIVE0.320056 دلار16,550 تومان2.04%8.84%9.37%Ƀ 0.00001232158.23 میلیون دلار3.46 میلیون دلار494.38 میلیون HIVEبی نهایت0.02" برابر "0.00%
160ACH0.024612 دلار1,273 تومان3.19%6.70%14.65%Ƀ 0.00000095155.45 میلیون دلار32.57 میلیون دلار6.32 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACH0.21" برابر "0.00%
161KDA0.662415 دلار34,253 تومان2.22%8.38%12.83%Ƀ 0.00002550155.37 میلیون دلار7.77 میلیون دلار234.56 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.05" برابر "0.00%
162TOMO1.48 دلار76,536 تومان12.11%14.29%0.38%Ƀ 0.00005697149.75 میلیون دلار30.54 میلیون دلار101.18 میلیون TOMOبی نهایت0.20" برابر "0.00%
163DAO1.01 دلار52,393 تومان1.00%2.57%16.51%Ƀ 0.00003900145.84 میلیون دلار3.71 میلیون دلار143.94 میلیون DAO312.00 میلیون DAO0.03" برابر "0.00%
164FLUX0.486863 دلار25,176 تومان2.98%5.67%16.09%Ƀ 0.00001874144.76 میلیون دلار19.18 میلیون دلار297.34 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.13" برابر "0.00%
165BICO0.259411 دلار13,414 تومان2.59%3.49%11.79%Ƀ 0.00000998144.35 میلیون دلار3.00 میلیون دلار556.46 میلیون BICOبی نهایت0.02" برابر "0.00%
166SFP0.383931 دلار19,853 تومان2.45%5.81%5.98%Ƀ 0.00001478141.93 میلیون دلار12.07 میلیون دلار369.67 میلیون SFP500.00 میلیون SFP0.09" برابر "0.00%
167BORA0.142671 دلار7,378 تومان1.04%6.18%8.02%Ƀ 0.00000549141.78 میلیون دلار3.17 میلیون دلار993.75 میلیون BORAبی نهایت0.02" برابر "0.00%
168CELR0.018492 دلار956 تومان2.38%5.18%9.58%Ƀ 0.00000071140.96 میلیون دلار10.95 میلیون دلار7.62 میلیارد CELR10.00 میلیارد CELR0.08" برابر "0.00%
169JOE0.41765 دلار21,597 تومان1.47%4.02%6.02%Ƀ 0.00001607140.51 میلیون دلار38.76 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.28" برابر "0.00%
170ANT3.42 دلار177,099 تومان2.17%3.98%3.16%Ƀ 0.00013182137.10 میلیون دلار11.25 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.08" برابر "0.00%
171SKL0.030199 دلار1,562 تومان2.47%5.08%10.30%Ƀ 0.00000116136.95 میلیون دلار9.50 میلیون دلار4.54 میلیارد SKL7.00 میلیارد SKL0.07" برابر "0.00%
172CKB0.003334 دلار172 تومان2.12%6.20%9.57%Ƀ 0.00000013136.66 میلیون دلار5.42 میلیون دلار40.99 میلیارد CKBبی نهایت0.04" برابر "0.00%
173LPT4.62 دلار239,044 تومان2.52%7.35%8.81%Ƀ 0.00017792129.76 میلیون دلار7.92 میلیون دلار28.07 میلیون LPTبی نهایت0.06" برابر "0.00%
174STG0.629059 دلار32,529 تومان2.26%2.91%12.37%Ƀ 0.00002421128.53 میلیون دلار19.86 میلیون دلار204.32 میلیون STG1,000.00 میلیون STG0.15" برابر "0.00%
175CORE1.02 دلار52,943 تومان2.38%4.68%14.44%Ƀ 0.00003941127.76 میلیون دلار35.45 میلیون دلار124.78 میلیون CORE2.10 میلیارد CORE0.28" برابر "0.00%
176UMA1.77 دلار91,769 تومان1.26%7.27%10.45%Ƀ 0.00006831127.38 میلیون دلار8.08 میلیون دلار71.78 میلیون UMA101.17 میلیون UMA0.06" برابر "0.00%
177BNX0.430047 دلار22,238 تومان2.83%15.71%14.38%Ƀ 0.00001655124.33 میلیون دلار11.38 میلیون دلار289.12 میلیون BNX2.10 میلیارد BNX0.09" برابر "0.00%
178ID0.384892 دلار19,903 تومان3.73%14.74%20.70%Ƀ 0.00001481124.31 میلیون دلار135.61 میلیون دلار322.97 میلیون ID2.00 میلیارد ID1.09" برابر "0.00%
179RSR0.002445 دلار126 تومان2.66%8.96%21.13%Ƀ 0.00000009123.74 میلیون دلار10.07 میلیون دلار50.60 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSR0.08" برابر "0.00%
180USTC0.012605 دلار652 تومان2.28%11.61%10.67%Ƀ 0.00000049123.48 میلیون دلار11.46 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.09" برابر "0.00%
181DGB0.007479 دلار387 تومان2.80%5.11%5.06%Ƀ 0.00000029121.75 میلیون دلار3.88 میلیون دلار16.28 میلیارد DGB21.00 میلیارد DGB0.03" برابر "0.00%
182AXL0.428089 دلار22,136 تومان0.46%0.36%5.39%Ƀ 0.00001648121.17 میلیون دلار1.52 میلیون دلار283.04 میلیون AXLبی نهایت0.01" برابر "0.00%
183CTSI0.160618 دلار8,306 تومان2.96%9.91%19.57%Ƀ 0.00000618118.41 میلیون دلار13.22 میلیون دلار737.20 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.11" برابر "0.00%
184MOB0.588356 دلار30,424 تومان1.65%6.90%13.04%Ƀ 0.00002265114.90 میلیون دلار1.12 میلیون دلار195.29 میلیون MOBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
185STORJ0.271984 دلار14,064 تومان2.44%8.53%11.38%Ƀ 0.00001047108.20 میلیون دلار8.82 میلیون دلار397.81 میلیون STORJبی نهایت0.08" برابر "0.00%
186ELON0.00000019389866 دلار0 تومان0.15%3.97%8.21%Ƀ 0.00000000106.58 میلیون دلار2.11 میلیون دلار549.65 تریلیون ELON1,000.00 تریلیون ELON0.02" برابر "0.00%
187ARAW0.053176 دلار2,750 تومان29.59%13,401.05%43.85%Ƀ 0.00000205106.01 میلیون دلار15.90 میلیون دلار1.99 میلیارد ARAWبی نهایت0.15" برابر "0.00%
188SYN0.755108 دلار39,047 تومان1.07%12.70%16.03%Ƀ 0.00002906105.54 میلیون دلار45.58 میلیون دلار139.77 میلیون SYN250.00 میلیون SYN0.43" برابر "0.00%
189WILD0.418202 دلار21,625 تومان1.37%31.87%11.55%Ƀ 0.00001610104.83 میلیون دلار6.28 میلیون دلار250.67 میلیون WILD500.00 میلیون WILD0.06" برابر "0.00%
190KNC0.574968 دلار29,732 تومان2.33%7.94%9.13%Ƀ 0.00002213104.82 میلیون دلار8.69 میلیون دلار182.30 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.08" برابر "0.00%
191RIF0.107629 دلار5,566 تومان6.61%3.79%12.32%Ƀ 0.00000414104.05 میلیون دلار3.62 میلیون دلار966.70 میلیون RIFبی نهایت0.03" برابر "0.00%
192BTRST0.716248 دلار37,037 تومان0.18%1.65%6.53%Ƀ 0.00002757103.03 میلیون دلار608.95 هزار دلار143.85 میلیون BTRST250.00 میلیون BTRST0.01" برابر "0.00%
193MTL1.53 دلار79,261 تومان1.09%0.93%44.04%Ƀ 0.00005900102.07 میلیون دلار334.74 میلیون دلار66.59 میلیون MTL66.59 میلیون MTL3.28" برابر "0.00%
194BRISE0.00000025742378 دلار0 تومان0.27%6.75%10.74%Ƀ 0.00000000101.86 میلیون دلار3.89 میلیون دلار395.69 تریلیون BRISE1,000.00 تریلیون BRISE0.04" برابر "0.00%
195XNO0.760699 دلار39,336 تومان2.73%6.39%6.54%Ƀ 0.00002928101.36 میلیون دلار20.30 میلیون دلار133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNO0.20" برابر "0.00%
196ZEN7.31 دلار378,235 تومان2.36%7.46%14.01%Ƀ 0.00028153100.69 میلیون دلار7.95 میلیون دلار13.77 میلیون ZEN21.00 میلیون ZEN0.08" برابر "0.00%
197RLC1.39 دلار71,671 تومان2.97%6.33%12.47%Ƀ 0.00005335100.32 میلیون دلار7.67 میلیون دلار72.38 میلیون RLC87.00 میلیون RLC0.08" برابر "0.00%
198LSK0.775517 دلار40,102 تومان1.72%10.05%7.55%Ƀ 0.0000298599.96 میلیون دلار7.63 میلیون دلار128.90 میلیون LSKبی نهایت0.08" برابر "0.00%
199AMP0.002358 دلار122 تومان1.46%7.39%9.77%Ƀ 0.0000000999.58 میلیون دلار4.99 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.05" برابر "0.00%
200API31.16 دلار59,773 تومان2.91%10.40%7.90%Ƀ 0.0000444998.90 میلیون دلار6.40 میلیون دلار85.56 میلیون API3بی نهایت0.06" برابر "0.00%

کوین مارکت کپ

بازار های جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
1BTC25,981.68 دلار1,343,512,529 تومان1.95%2.96%6.49%Ƀ 1.00000000503.90 میلیارد دلار22.87 میلیارد دلار19.39 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "0.00%
2ETH1,836.78 دلار94,980,026 تومان1.74%1.66%3.63%Ƀ 0.07069530220.84 میلیارد دلار9.71 میلیارد دلار120.23 میلیون ETHبی نهایت0.04" برابر "0.00%
3USDT1.00 دلار51,711 تومان0.00%0.01%0.05%Ƀ 0.0000384983.22 میلیارد دلار35.90 میلیارد دلار83.22 میلیارد USDTبی نهایت0.43" برابر "0.00%
4BNB278.82 دلار14,417,754 تومان1.74%6.99%10.87%Ƀ 0.0107313943.46 میلیارد دلار1.05 میلیارد دلار155.86 میلیون BNBبی نهایت0.02" برابر "0.00%
5USDC0.999849 دلار51,702 تومان0.00%0.01%0.03%Ƀ 0.0000384828.80 میلیارد دلار4.90 میلیارد دلار28.80 میلیارد USDCبی نهایت0.17" برابر "0.00%
6XRP0.511339 دلار26,441 تومان2.17%4.13%2.36%Ƀ 0.0000196826.58 میلیارد دلار2.23 میلیارد دلار51.99 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.08" برابر "0.00%
7ADA0.348449 دلار18,018 تومان2.28%6.59%7.89%Ƀ 0.0000134112.16 میلیارد دلار359.78 میلیون دلار34.89 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.03" برابر "0.00%
8DOGE0.068041 دلار3,518 تومان2.74%4.64%6.42%Ƀ 0.000002629.50 میلیارد دلار630.61 میلیون دلار139.66 میلیارد DOGEبی نهایت0.07" برابر "0.00%
9SOL19.88 دلار1,027,948 تومان2.22%7.57%6.15%Ƀ 0.000765127.90 میلیارد دلار634.98 میلیون دلار397.61 میلیون SOLبی نهایت0.08" برابر "0.00%
10MATIC0.809558 دلار41,862 تومان1.70%8.64%10.28%Ƀ 0.000031167.52 میلیارد دلار465.50 میلیون دلار9.29 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.06" برابر "0.00%
11TRX0.078254 دلار4,047 تومان0.01%3.89%2.66%Ƀ 0.000003017.06 میلیارد دلار269.96 میلیون دلار90.17 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "0.00%
12LTC88.15 دلار4,558,222 تومان1.94%4.49%4.26%Ƀ 0.003392776.44 میلیارد دلار914.14 میلیون دلار73.09 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.14" برابر "0.00%
13DOT5.08 دلار262,769 تومان1.43%3.87%7.07%Ƀ 0.000195586.06 میلیارد دلار173.60 میلیون دلار1.19 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
14BUSD0.99982 دلار51,701 تومان0.04%0.01%0.04%Ƀ 0.000038485.10 میلیارد دلار3.15 میلیارد دلار5.10 میلیارد BUSDبی نهایت0.62" برابر "0.00%
15AVAX14.16 دلار732,344 تومان1.69%4.39%2.82%Ƀ 0.000545104.88 میلیارد دلار234.60 میلیون دلار344.39 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.05" برابر "0.00%
16DAI0.999796 دلار51,699 تومان0.03%0.02%0.03%Ƀ 0.000038484.79 میلیارد دلار169.79 میلیون دلار4.80 میلیارد DAIبی نهایت0.04" برابر "0.00%
17SHIB0.000008 دلار0 تومان1.81%4.85%7.34%Ƀ 0.000000004.75 میلیارد دلار167.87 میلیون دلار589.35 تریلیون SHIBبی نهایت0.04" برابر "0.00%
18WBTC25,967.04 دلار1,342,755,731 تومان1.56%2.99%6.79%Ƀ 0.999436704.07 میلیارد دلار193.71 میلیون دلار156.63 هزار WBTCبی نهایت0.05" برابر "0.00%
19ATOM10.04 دلار518,959 تومان1.93%5.54%7.37%Ƀ 0.000386273.48 میلیارد دلار123.11 میلیون دلار346.61 میلیون ATOMبی نهایت0.04" برابر "0.00%
20LEO3.52 دلار181,859 تومان0.28%1.57%0.35%Ƀ 0.000135363.27 میلیارد دلار1.24 میلیون دلار930.18 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "0.00%
21LINK6.19 دلار320,042 تومان1.85%2.79%6.18%Ƀ 0.000238213.20 میلیارد دلار243.41 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "0.00%
22UNI4.78 دلار246,971 تومان1.64%3.83%7.51%Ƀ 0.000183822.76 میلیارد دلار74.36 میلیون دلار577.50 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.03" برابر "0.00%
23OKB44.72 دلار2,312,485 تومان1.48%1.65%4.94%Ƀ 0.001721222.68 میلیارد دلار13.17 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.00" برابر "0.00%
24XMR142.86 دلار7,387,336 تومان0.47%2.06%6.66%Ƀ 0.005498522.61 میلیارد دلار78.88 میلیون دلار18.29 میلیون XMRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
25ETC17.22 دلار890,290 تومان1.41%4.00%6.08%Ƀ 0.000662662.43 میلیارد دلار153.46 میلیون دلار141.29 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.06" برابر "0.00%
26XLM0.08776 دلار4,538 تومان1.00%3.46%2.12%Ƀ 0.000003382.36 میلیارد دلار63.35 میلیون دلار26.85 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "0.00%
27BCH109.54 دلار5,664,154 تومان1.45%3.48%4.73%Ƀ 0.004215932.13 میلیارد دلار121.18 میلیون دلار19.41 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.06" برابر "0.00%
28LDO2.36 دلار121,990 تومان5.39%3.33%6.54%Ƀ 0.000090802.07 میلیارد دلار112.92 میلیون دلار879.34 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.05" برابر "0.00%
29TUSD0.999776 دلار51,698 تومان0.04%0.02%0.01%Ƀ 0.000038482.06 میلیارد دلار3.63 میلیارد دلار2.06 میلیارد TUSDبی نهایت1.76" برابر "0.00%
30TON1.67 دلار86,339 تومان0.85%3.78%9.62%Ƀ 0.000064262.04 میلیارد دلار11.75 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "0.00%
31ICP4.35 دلار224,807 تومان2.43%7.36%10.77%Ƀ 0.000167331.90 میلیارد دلار40.39 میلیون دلار436.49 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "0.00%
32FIL4.30 دلار222,257 تومان2.85%6.94%10.39%Ƀ 0.000165431.84 میلیارد دلار223.00 میلیون دلار429.12 میلیون FILبی نهایت0.12" برابر "0.00%
33APT8.02 دلار414,529 تومان3.77%8.58%5.41%Ƀ 0.000308541.60 میلیارد دلار223.55 میلیون دلار200.02 میلیون APTبی نهایت0.14" برابر "0.00%
34HBAR0.048685 دلار2,517 تومان2.17%2.93%8.08%Ƀ 0.000001871.54 میلیارد دلار36.86 میلیون دلار31.63 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.02" برابر "0.00%
35CRO0.059288 دلار3,066 تومان0.61%2.09%1.79%Ƀ 0.000002281.50 میلیارد دلار12.57 میلیون دلار25.26 میلیارد CRO30.26 میلیارد CRO0.01" برابر "0.00%
36ARB1.17 دلار60,426 تومان4.14%0.02%5.42%Ƀ 0.000044981.49 میلیارد دلار490.38 میلیون دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت0.33" برابر "0.00%
37QNT117.29 دلار6,065,263 تومان1.45%1.11%2.68%Ƀ 0.004514481.42 میلیارد دلار36.06 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.03" برابر "0.00%
38NEAR1.49 دلار77,241 تومان2.16%9.11%8.58%Ƀ 0.000057491.36 میلیارد دلار94.63 میلیون دلار913.35 میلیون NEARبی نهایت0.07" برابر "0.00%
39VET0.018511 دلار957 تومان1.68%4.58%10.87%Ƀ 0.000000711.35 میلیارد دلار47.26 میلیون دلار72.71 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.04" برابر "0.00%
40APE3.22 دلار166,301 تومان4.95%1.06%0.33%Ƀ 0.000123781.19 میلیارد دلار202.57 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.17" برابر "0.00%
41GRT0.116522 دلار6,025 تومان2.88%4.50%9.51%Ƀ 0.000004481.05 میلیارد دلار69.87 میلیون دلار9.00 میلیارد GRTبی نهایت0.07" برابر "0.00%
42USDP0.998594 دلار51,637 تومان0.33%0.33%0.19%Ƀ 0.000038431.01 میلیارد دلار14.36 میلیون دلار1.01 میلیارد USDPبی نهایت0.01" برابر "0.00%
43ALGO0.1363 دلار7,048 تومان1.61%8.26%9.80%Ƀ 0.00000525987.78 میلیون دلار72.56 میلیون دلار7.25 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.07" برابر "0.00%
44OP1.53 دلار79,199 تومان8.19%5.47%2.79%Ƀ 0.00005895987.26 میلیون دلار276.16 میلیون دلار644.59 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "0.00%
45SAND0.513636 دلار26,560 تومان2.70%15.71%6.78%Ƀ 0.00001977952.07 میلیون دلار323.53 میلیون دلار1.85 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.34" برابر "0.00%
46EOS0.850987 دلار44,005 تومان1.76%5.70%5.86%Ƀ 0.00003275930.28 میلیون دلار158.90 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.17" برابر "0.00%
47EGLD36.27 دلار1,875,274 تومان0.96%2.60%1.66%Ƀ 0.00139580925.43 میلیون دلار22.43 میلیون دلار25.52 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.02" برابر "0.00%
48RPL47.35 دلار2,448,460 تومان1.30%3.22%5.30%Ƀ 0.00182243918.67 میلیون دلار6.57 میلیون دلار19.40 میلیون RPLبی نهایت0.01" برابر "0.00%
49BIT0.48562 دلار25,111 تومان0.57%0.91%4.98%Ƀ 0.00001869895.32 میلیون دلار4.84 میلیون دلار1.84 میلیارد BIT10.00 میلیارد BIT0.01" برابر "0.00%
50RNDR2.40 دلار124,156 تومان4.17%10.31%9.13%Ƀ 0.00009241879.70 میلیون دلار344.40 میلیون دلار366.39 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.39" برابر "0.00%
51AAVE60.71 دلار3,139,195 تومان1.62%2.11%9.76%Ƀ 0.00233656875.56 میلیون دلار53.83 میلیون دلار14.42 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "0.00%
52MANA0.449915 دلار23,265 تومان3.74%14.63%6.01%Ƀ 0.00001732845.06 میلیون دلار190.18 میلیون دلار1.88 میلیارد MANAبی نهایت0.23" برابر "0.00%
53FTM0.297269 دلار15,372 تومان3.03%6.13%9.58%Ƀ 0.00001144829.67 میلیون دلار145.30 میلیون دلار2.79 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.18" برابر "0.00%
54STX0.586723 دلار30,339 تومان5.30%2.56%7.24%Ƀ 0.00002258811.54 میلیون دلار108.93 میلیون دلار1.38 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.13" برابر "0.00%
55XTZ0.860589 دلار44,501 تومان1.44%4.07%8.34%Ƀ 0.00003312809.39 میلیون دلار21.11 میلیون دلار940.50 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "0.00%
56THETA0.78971 دلار40,836 تومان2.10%4.90%9.11%Ƀ 0.00003039789.71 میلیون دلار16.24 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "0.00%
57AXS6.63 دلار342,956 تومان2.36%10.29%6.27%Ƀ 0.00025527775.72 میلیون دلار74.71 میلیون دلار116.96 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.10" برابر "0.00%
58USDD0.998366 دلار51,625 تومان0.08%0.12%0.03%Ƀ 0.00003843747.10 میلیون دلار14.01 میلیون دلار748.32 میلیون USDDبی نهایت0.02" برابر "0.00%
59KCS7.08 دلار366,239 تومان0.92%3.69%5.19%Ƀ 0.00027260685.83 میلیون دلار2.44 میلیون دلار96.83 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "0.00%
60FLOW0.658532 دلار34,053 تومان2.65%8.20%12.28%Ƀ 0.00002535682.37 میلیون دلار34.90 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.05" برابر "0.00%
61CFX0.236412 دلار12,225 تومان4.69%7.81%25.07%Ƀ 0.00000910682.02 میلیون دلار172.04 میلیون دلار2.88 میلیارد CFXبی نهایت0.25" برابر "0.00%
62IMX0.728968 دلار37,695 تومان2.64%9.67%7.52%Ƀ 0.00002806666.40 میلیون دلار32.49 میلیون دلار914.16 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.05" برابر "0.00%
63NEO9.38 دلار485,052 تومان2.76%5.72%13.41%Ƀ 0.00036103661.67 میلیون دلار60.29 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.09" برابر "0.00%
64CHZ0.093993 دلار4,860 تومان2.34%6.06%6.44%Ƀ 0.00000362658.95 میلیون دلار69.19 میلیون دلار7.01 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.11" برابر "0.00%
65CRV0.777696 دلار40,215 تومان2.08%7.13%8.89%Ƀ 0.00002993634.98 میلیون دلار63.06 میلیون دلار816.49 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.10" برابر "0.00%
66MKR648.01 دلار33,508,612 تومان1.54%5.42%1.23%Ƀ 0.02494105633.51 میلیون دلار21.64 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.03" برابر "0.00%
67KAVA1.08 دلار55,704 تومان0.46%2.79%4.85%Ƀ 0.00004146599.48 میلیون دلار167.48 میلیون دلار556.50 میلیون KAVAبی نهایت0.28" برابر "0.00%
68BSV30.38 دلار1,571,033 تومان1.43%5.45%11.09%Ƀ 0.00116935585.33 میلیون دلار30.89 میلیون دلار19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV0.05" برابر "0.00%
69SNX2.23 دلار115,460 تومان2.13%6.01%8.41%Ƀ 0.00008594584.17 میلیون دلار47.21 میلیون دلار261.63 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.08" برابر "0.00%
70INJ7.24 دلار374,235 تومان4.12%4.02%4.21%Ƀ 0.00027855579.02 میلیون دلار77.95 میلیون دلار80.01 میلیون INJ100.00 میلیون INJ0.13" برابر "0.00%
71GUSD0.995414 دلار51,473 تومان0.28%0.13%0.00%Ƀ 0.00003831567.24 میلیون دلار640.76 هزار دلار569.86 میلیون GUSDبی نهایت0.00" برابر "0.00%
72KLAY0.175534 دلار9,077 تومان1.33%4.06%8.48%Ƀ 0.00000676544.00 میلیون دلار20.51 میلیون دلار3.10 میلیارد KLAYبی نهایت0.04" برابر "0.00%
73LUNC0.000088 دلار5 تومان2.47%10.99%1.89%Ƀ 0.00000000515.57 میلیون دلار123.26 میلیون دلار5.86 تریلیون LUNCبی نهایت0.24" برابر "0.00%
74PAXG1,939.52 دلار100,292,796 تومان0.28%0.65%1.45%Ƀ 0.07464969511.79 میلیون دلار24.54 میلیون دلار263.87 هزار PAXGبی نهایت0.05" برابر "0.00%
75BTT0.00000053287481 دلار0 تومان0.70%8.87%12.26%Ƀ 0.00000000506.99 میلیون دلار19.55 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
76MIOTA0.182369 دلار9,430 تومان2.61%8.71%14.55%Ƀ 0.00000702506.90 میلیون دلار14.55 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.03" برابر "0.00%
77SUI0.80815 دلار41,789 تومان5.02%8.32%20.82%Ƀ 0.00003110488.16 میلیون دلار291.37 میلیون دلار604.05 میلیون SUI10.00 میلیارد SUI0.60" برابر "0.00%
78ZEC29.75 دلار1,538,299 تومان1.78%4.89%11.71%Ƀ 0.00114498485.74 میلیون دلار28.97 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.06" برابر "0.00%
79CSPR0.043578 دلار2,253 تومان4.11%3.50%11.77%Ƀ 0.00000168482.98 میلیون دلار11.07 میلیون دلار11.08 میلیارد CSPRبی نهایت0.02" برابر "0.00%
80HT2.86 دلار147,918 تومان0.96%2.99%10.30%Ƀ 0.00011010464.07 میلیون دلار11.58 میلیون دلار162.23 میلیون HT500.00 میلیون HT0.02" برابر "0.00%
81GMX52.74 دلار2,727,045 تومان1.70%0.42%7.17%Ƀ 0.00202979462.50 میلیون دلار50.14 میلیون دلار8.77 میلیون GMXبی نهایت0.11" برابر "0.00%
82MINA0.505291 دلار26,129 تومان2.78%5.27%10.83%Ƀ 0.00001945461.22 میلیون دلار14.75 میلیون دلار912.78 میلیون MINAبی نهایت0.03" برابر "0.00%
83XDC0.032779 دلار1,695 تومان0.14%3.65%4.73%Ƀ 0.00000126453.69 میلیون دلار3.06 میلیون دلار13.84 میلیارد XDCبی نهایت0.01" برابر "0.00%
84FXS6.23 دلار321,965 تومان1.45%3.62%7.76%Ƀ 0.00023964449.74 میلیون دلار20.46 میلیون دلار72.23 میلیون FXSبی نهایت0.05" برابر "0.00%
85XEC0.000023 دلار1 تومان1.48%5.91%8.15%Ƀ 0.00000000447.29 میلیون دلار5.59 میلیون دلار19.41 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "0.00%
86DASH39.03 دلار2,018,160 تومان2.35%6.65%10.83%Ƀ 0.00150215441.46 میلیون دلار71.67 میلیون دلار11.31 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.16" برابر "0.00%
87PEPE0.000001 دلار0 تومان11.46%5.67%19.56%Ƀ 0.00000000429.96 میلیون دلار240.79 میلیون دلار391.79 تریلیون PEPE420.69 تریلیون PEPE0.56" برابر "0.00%
88TWT0.94771 دلار49,006 تومان2.01%10.93%13.13%Ƀ 0.00003648394.86 میلیون دلار33.11 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.08" برابر "0.00%
89GT4.02 دلار207,907 تومان0.46%1.83%17.37%Ƀ 0.00015475393.26 میلیون دلار1.74 میلیون دلار97.81 میلیون GTبی نهایت0.00" برابر "0.00%
90WOO0.216944 دلار11,218 تومان3.23%5.31%4.76%Ƀ 0.00000835368.49 میلیون دلار20.20 میلیون دلار1.70 میلیارد WOOبی نهایت0.05" برابر "0.00%
91RUNE1.09 دلار56,296 تومان1.52%4.42%6.25%Ƀ 0.00004190361.10 میلیون دلار30.10 میلیون دلار331.68 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.08" برابر "0.00%
92NEXO0.628524 دلار32,501 تومان0.96%4.30%8.56%Ƀ 0.00002419351.97 میلیون دلار5.95 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "0.00%
93MASK4.20 دلار217,409 تومان3.24%1.60%9.24%Ƀ 0.00016182345.23 میلیون دلار147.32 میلیون دلار82.11 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.43" برابر "0.00%
94LRC0.257771 دلار13,329 تومان1.36%6.20%11.70%Ƀ 0.00000992343.22 میلیون دلار21.16 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.06" برابر "0.00%
95ZIL0.021507 دلار1,112 تومان2.04%8.55%8.60%Ƀ 0.00000083341.27 میلیون دلار30.43 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.09" برابر "0.00%
96FLR0.020127 دلار1,041 تومان0.23%9.73%19.18%Ƀ 0.00000077333.75 میلیون دلار8.99 میلیون دلار16.58 میلیارد FLRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
97AGIX0.264275 دلار13,666 تومان3.05%5.80%17.35%Ƀ 0.00001017322.38 میلیون دلار70.08 میلیون دلار1.22 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "0.00%
98CAKE1.58 دلار81,781 تومان1.77%6.88%8.72%Ƀ 0.00006087321.00 میلیون دلار43.09 میلیون دلار202.97 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.13" برابر "0.00%
99MX3.20 دلار165,280 تومان2.93%0.37%4.55%Ƀ 0.00012302319.63 میلیون دلار10.70 میلیون دلار100.00 میلیون MXبی نهایت0.03" برابر "0.00%
100ENJ0.317866 دلار16,437 تومان2.42%7.31%4.58%Ƀ 0.00001223317.87 میلیون دلار21.79 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "0.00%
101ROSE0.054005 دلار2,793 تومان1.89%2.57%1.87%Ƀ 0.00000208309.21 میلیون دلار36.18 میلیون دلار5.73 میلیارد ROSE10.00 میلیارد ROSE0.12" برابر "0.00%
102DYDX1.97 دلار101,993 تومان2.04%6.67%7.10%Ƀ 0.00007591308.20 میلیون دلار176.83 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.57" برابر "0.00%
103CVX3.93 دلار203,046 تومان1.42%7.13%11.34%Ƀ 0.00015113305.58 میلیون دلار14.62 میلیون دلار77.82 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.05" برابر "0.00%
1041INCH0.32601 دلار16,858 تومان2.69%10.48%17.71%Ƀ 0.00001255302.67 میلیون دلار53.94 میلیون دلار928.41 میلیون 1INCHبی نهایت0.18" برابر "0.00%
105BAT0.201107 دلار10,399 تومان1.73%6.66%8.39%Ƀ 0.00000774299.48 میلیون دلار17.94 میلیون دلار1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.06" برابر "0.00%
106GNO111.75 دلار5,778,376 تومان0.70%2.94%4.61%Ƀ 0.00430095289.38 میلیون دلار2.75 میلیون دلار2.59 میلیون GNO3.00 میلیون GNO0.01" برابر "0.00%
107XEM0.029975 دلار1,550 تومان0.46%7.38%10.29%Ƀ 0.00000115269.77 میلیون دلار7.89 میلیون دلار9.00 میلیارد XEM9.00 میلیارد XEM0.03" برابر "0.00%
108FLOKI0.000028 دلار1 تومان3.27%9.58%14.90%Ƀ 0.00000000267.03 میلیون دلار30.76 میلیون دلار9.53 تریلیون FLOKI20.00 تریلیون FLOKI0.12" برابر "0.00%
109ENS9.33 دلار482,620 تومان1.98%5.93%11.46%Ƀ 0.00035922266.50 میلیون دلار26.00 میلیون دلار28.55 میلیون ENS100.00 میلیون ENS0.10" برابر "0.00%
110OSMO0.540758 دلار27,963 تومان1.62%5.04%4.66%Ƀ 0.00002081266.37 میلیون دلار10.78 میلیون دلار492.59 میلیون OSMO1,000.00 میلیون OSMO0.04" برابر "0.00%
111HOT0.001509 دلار78 تومان1.98%5.30%6.21%Ƀ 0.00000006258.69 میلیون دلار13.79 میلیون دلار171.45 میلیارد HOTبی نهایت0.05" برابر "0.00%
112COMP33.54 دلار1,734,573 تومان1.99%4.75%8.39%Ƀ 0.00129107256.66 میلیون دلار17.79 میلیون دلار7.65 میلیون COMP10.00 میلیون COMP0.07" برابر "0.00%
113QTUM2.45 دلار126,550 تومان2.13%6.39%10.06%Ƀ 0.00009419256.20 میلیون دلار27.01 میلیون دلار104.69 میلیون QTUM107.82 میلیون QTUM0.11" برابر "0.00%
114XCH33.08 دلار1,710,450 تومان2.13%1.75%3.37%Ƀ 0.00127312249.22 میلیون دلار9.18 میلیون دلار7.53 میلیون XCHبی نهایت0.04" برابر "0.00%
115BAL4.99 دلار257,817 تومان2.11%3.51%7.56%Ƀ 0.00019190248.61 میلیون دلار5.50 میلیون دلار49.86 میلیون BAL96.15 میلیون BAL0.02" برابر "0.00%
116ABBC0.170961 دلار8,840 تومان0.12%7.26%72.88%Ƀ 0.00000658243.05 میلیون دلار20.77 میلیون دلار1.42 میلیارد ABBC1.50 میلیارد ABBC0.09" برابر "0.00%
117RVN0.019216 دلار994 تومان1.95%5.37%10.00%Ƀ 0.00000074242.35 میلیون دلار12.18 میلیون دلار12.61 میلیارد RVN21.00 میلیارد RVN0.05" برابر "0.00%
118CELO0.483005 دلار24,976 تومان2.43%8.74%6.73%Ƀ 0.00001859242.34 میلیون دلار11.92 میلیون دلار501.73 میلیون CELO1,000.00 میلیون CELO0.05" برابر "0.00%
119TFUEL0.038926 دلار2,013 تومان1.97%6.61%6.41%Ƀ 0.00000150239.91 میلیون دلار4.15 میلیون دلار6.16 میلیارد TFUELبی نهایت0.02" برابر "0.00%
120ANKR0.023762 دلار1,229 تومان2.33%6.97%9.69%Ƀ 0.00000091237.62 میلیون دلار35.06 میلیون دلار10.00 میلیارد ANKR10.00 میلیارد ANKR0.15" برابر "0.00%
121SXP0.404981 دلار20,942 تومان2.68%5.67%0.60%Ƀ 0.00001559229.56 میلیون دلار53.46 میلیون دلار566.85 میلیون SXPبی نهایت0.23" برابر "0.00%
122AUDIO0.217943 دلار11,270 تومان2.45%7.42%10.78%Ƀ 0.00000839229.27 میلیون دلار10.18 میلیون دلار1.05 میلیارد AUDIOبی نهایت0.04" برابر "0.00%
123KSM26.60 دلار1,375,515 تومان2.91%3.63%1.75%Ƀ 0.00102382225.31 میلیون دلار13.19 میلیون دلار8.47 میلیون KSMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
124LUNA0.777101 دلار40,184 تومان2.59%9.93%9.89%Ƀ 0.00002991220.88 میلیون دلار107.53 میلیون دلار284.23 میلیون LUNAبی نهایت0.49" برابر "0.00%
125BLUR0.446233 دلار23,075 تومان5.49%7.44%10.49%Ƀ 0.00001717218.02 میلیون دلار58.32 میلیون دلار488.57 میلیون BLURبی نهایت0.27" برابر "0.00%
126OCEAN0.354697 دلار18,341 تومان2.52%7.66%8.25%Ƀ 0.00001365217.46 میلیون دلار37.37 میلیون دلار613.10 میلیون OCEAN1.41 میلیارد OCEAN0.17" برابر "0.00%
127IOTX0.022689 دلار1,173 تومان1.92%2.93%3.45%Ƀ 0.00000087214.34 میلیون دلار8.49 میلیون دلار9.45 میلیارد IOTX10.00 میلیارد IOTX0.04" برابر "0.00%
128ICX0.221988 دلار11,479 تومان2.52%6.92%10.41%Ƀ 0.00000854212.89 میلیون دلار8.74 میلیون دلار959.03 میلیون ICXبی نهایت0.04" برابر "0.00%
129BTG12.10 دلار625,710 تومان1.43%3.41%4.98%Ƀ 0.00046573211.93 میلیون دلار1.87 میلیون دلار17.51 میلیون BTG21.00 میلیون BTG0.01" برابر "0.00%
130AR6.32 دلار326,601 تومان2.82%6.03%9.34%Ƀ 0.00024309210.92 میلیون دلار12.47 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.06" برابر "0.00%
131JASMY0.004422 دلار229 تومان2.71%6.43%5.25%Ƀ 0.00000017210.35 میلیون دلار47.07 میلیون دلار47.57 میلیارد JASMY50.00 میلیارد JASMY0.22" برابر "0.00%
132SSV20.82 دلار1,076,510 تومان2.54%6.13%19.27%Ƀ 0.00080127208.18 میلیون دلار24.03 میلیون دلار10.00 میلیون SSVبی نهایت0.12" برابر "0.00%
133DCR13.84 دلار715,808 تومان1.83%8.40%16.04%Ƀ 0.00053279207.65 میلیون دلار1.61 میلیون دلار15.00 میلیون DCR21.00 میلیون DCR0.01" برابر "0.00%
134GMT0.238099 دلار12,312 تومان2.56%8.81%10.12%Ƀ 0.00000916206.49 میلیون دلار65.63 میلیون دلار867.25 میلیون GMT6.00 میلیارد GMT0.32" برابر "0.00%
135JST0.023059 دلار1,192 تومان0.94%7.12%0.88%Ƀ 0.00000089205.27 میلیون دلار19.30 میلیون دلار8.90 میلیارد JST9.90 میلیارد JST0.09" برابر "0.00%
136HNT1.40 دلار72,491 تومان0.95%2.55%0.08%Ƀ 0.00005396201.78 میلیون دلار1.15 میلیون دلار143.93 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.01" برابر "0.00%
137T0.02291 دلار1,185 تومان2.13%8.63%10.86%Ƀ 0.00000088201.36 میلیون دلار11.23 میلیون دلار8.79 میلیارد T10.00 میلیارد T0.06" برابر "0.00%
138YFI6,057.68 دلار313,242,608 تومان1.76%5.86%8.47%Ƀ 0.23315198200.02 میلیون دلار27.54 میلیون دلار33.02 هزار YFI36.67 هزار YFI0.14" برابر "0.00%
139FET0.243668 دلار12,600 تومان3.75%7.20%12.35%Ƀ 0.00000938199.74 میلیون دلار54.61 میلیون دلار819.73 میلیون FETبی نهایت0.27" برابر "0.00%
140ASTR0.044173 دلار2,284 تومان2.87%8.86%11.95%Ƀ 0.00000170195.36 میلیون دلار8.39 میلیون دلار4.42 میلیارد ASTRبی نهایت0.04" برابر "0.00%
141MAGIC0.89119 دلار46,083 تومان4.42%10.11%15.38%Ƀ 0.00003430193.19 میلیون دلار74.69 میلیون دلار216.78 میلیون MAGIC347.71 میلیون MAGIC0.39" برابر "0.00%
142GALA0.027355 دلار1,415 تومان3.47%6.25%8.69%Ƀ 0.00000105190.86 میلیون دلار122.15 میلیون دلار6.98 میلیارد GALA50.00 میلیارد GALA0.64" برابر "0.00%
143GLM0.190021 دلار9,826 تومان0.85%7.33%9.54%Ƀ 0.00000731190.02 میلیون دلار3.20 میلیون دلار1,000.00 میلیون GLM1,000.00 میلیون GLM0.02" برابر "0.00%
144ETHW1.74 دلار89,880 تومان2.61%10.75%14.44%Ƀ 0.00006690187.41 میلیون دلار13.35 میلیون دلار107.82 میلیون ETHWبی نهایت0.07" برابر "0.00%
145ELF0.289453 دلار14,968 تومان1.28%5.76%0.70%Ƀ 0.00001114179.93 میلیون دلار11.92 میلیون دلار621.61 میلیون ELF1,000.00 میلیون ELF0.07" برابر "0.00%
146ONT0.203804 دلار10,539 تومان2.14%7.48%13.05%Ƀ 0.00000784178.38 میلیون دلار13.63 میلیون دلار875.25 میلیون ONT1,000.00 میلیون ONT0.08" برابر "0.00%
147WAVES1.58 دلار81,948 تومان1.76%7.58%10.07%Ƀ 0.00006100176.89 میلیون دلار45.75 میلیون دلار111.62 میلیون WAVESبی نهایت0.26" برابر "0.00%
148ONE0.01315 دلار680 تومان2.50%5.00%14.80%Ƀ 0.00000051175.22 میلیون دلار15.52 میلیون دلار13.32 میلیارد ONEبی نهایت0.09" برابر "0.00%
149BONE0.754228 دلار39,001 تومان1.44%2.59%9.77%Ƀ 0.00002903173.41 میلیون دلار7.84 میلیون دلار229.92 میلیون BONE250.00 میلیون BONE0.05" برابر "0.00%
150SUSHI0.750932 دلار38,831 تومان1.58%10.87%13.85%Ƀ 0.00002890173.05 میلیون دلار31.79 میلیون دلار230.45 میلیون SUSHI250.00 میلیون SUSHI0.18" برابر "0.00%
151ZRX0.204067 دلار10,552 تومان1.82%6.42%10.77%Ƀ 0.00000785172.95 میلیون دلار13.90 میلیون دلار847.50 میلیون ZRX1,000.00 میلیون ZRX0.08" برابر "0.00%
152GLMR0.262476 دلار13,573 تومان1.90%6.43%8.53%Ƀ 0.00001010170.06 میلیون دلار4.30 میلیون دلار647.90 میلیون GLMRبی نهایت0.03" برابر "0.00%
153EDU1.00 دلار51,964 تومان2.86%9.86%17.16%Ƀ 0.00003868167.01 میلیون دلار134.41 میلیون دلار166.20 میلیون EDU1,000.00 میلیون EDU0.80" برابر "0.00%
154IOST0.008758 دلار453 تومان1.64%3.68%6.84%Ƀ 0.00000034163.86 میلیون دلار9.73 میلیون دلار18.71 میلیارد IOSTبی نهایت0.06" برابر "0.00%
155ILV51.24 دلار2,649,708 تومان1.79%1.42%3.50%Ƀ 0.00197222163.29 میلیون دلار13.22 میلیون دلار3.19 میلیون ILV9.63 میلیون ILV0.08" برابر "0.00%
156BAND1.29 دلار66,687 تومان1.61%9.29%10.44%Ƀ 0.00004964162.91 میلیون دلار12.05 میلیون دلار126.32 میلیون BANDبی نهایت0.07" برابر "0.00%
157SC0.002988 دلار155 تومان1.06%5.45%8.08%Ƀ 0.00000012162.34 میلیون دلار2.88 میلیون دلار54.33 میلیارد SCبی نهایت0.02" برابر "0.00%
158WAXP0.04843 دلار2,504 تومان1.87%8.70%11.52%Ƀ 0.00000186160.44 میلیون دلار4.48 میلیون دلار3.31 میلیارد WAXPبی نهایت0.03" برابر "0.00%
159HIVE0.320056 دلار16,550 تومان2.04%8.84%9.37%Ƀ 0.00001232158.23 میلیون دلار3.46 میلیون دلار494.38 میلیون HIVEبی نهایت0.02" برابر "0.00%
160ACH0.024612 دلار1,273 تومان3.19%6.70%14.65%Ƀ 0.00000095155.45 میلیون دلار32.57 میلیون دلار6.32 میلیارد ACH10.00 میلیارد ACH0.21" برابر "0.00%
161KDA0.662415 دلار34,253 تومان2.22%8.38%12.83%Ƀ 0.00002550155.37 میلیون دلار7.77 میلیون دلار234.56 میلیون KDA1,000.00 میلیون KDA0.05" برابر "0.00%
162TOMO1.48 دلار76,536 تومان12.11%14.29%0.38%Ƀ 0.00005697149.75 میلیون دلار30.54 میلیون دلار101.18 میلیون TOMOبی نهایت0.20" برابر "0.00%
163DAO1.01 دلار52,393 تومان1.00%2.57%16.51%Ƀ 0.00003900145.84 میلیون دلار3.71 میلیون دلار143.94 میلیون DAO312.00 میلیون DAO0.03" برابر "0.00%
164FLUX0.486863 دلار25,176 تومان2.98%5.67%16.09%Ƀ 0.00001874144.76 میلیون دلار19.18 میلیون دلار297.34 میلیون FLUX440.00 میلیون FLUX0.13" برابر "0.00%
165BICO0.259411 دلار13,414 تومان2.59%3.49%11.79%Ƀ 0.00000998144.35 میلیون دلار3.00 میلیون دلار556.46 میلیون BICOبی نهایت0.02" برابر "0.00%
166SFP0.383931 دلار19,853 تومان2.45%5.81%5.98%Ƀ 0.00001478141.93 میلیون دلار12.07 میلیون دلار369.67 میلیون SFP500.00 میلیون SFP0.09" برابر "0.00%
167BORA0.142671 دلار7,378 تومان1.04%6.18%8.02%Ƀ 0.00000549141.78 میلیون دلار3.17 میلیون دلار993.75 میلیون BORAبی نهایت0.02" برابر "0.00%
168CELR0.018492 دلار956 تومان2.38%5.18%9.58%Ƀ 0.00000071140.96 میلیون دلار10.95 میلیون دلار7.62 میلیارد CELR10.00 میلیارد CELR0.08" برابر "0.00%
169JOE0.41765 دلار21,597 تومان1.47%4.02%6.02%Ƀ 0.00001607140.51 میلیون دلار38.76 میلیون دلار336.44 میلیون JOE500.00 میلیون JOE0.28" برابر "0.00%
170ANT3.42 دلار177,099 تومان2.17%3.98%3.16%Ƀ 0.00013182137.10 میلیون دلار11.25 میلیون دلار40.03 میلیون ANTبی نهایت0.08" برابر "0.00%
171SKL0.030199 دلار1,562 تومان2.47%5.08%10.30%Ƀ 0.00000116136.95 میلیون دلار9.50 میلیون دلار4.54 میلیارد SKL7.00 میلیارد SKL0.07" برابر "0.00%
172CKB0.003334 دلار172 تومان2.12%6.20%9.57%Ƀ 0.00000013136.66 میلیون دلار5.42 میلیون دلار40.99 میلیارد CKBبی نهایت0.04" برابر "0.00%
173LPT4.62 دلار239,044 تومان2.52%7.35%8.81%Ƀ 0.00017792129.76 میلیون دلار7.92 میلیون دلار28.07 میلیون LPTبی نهایت0.06" برابر "0.00%
174STG0.629059 دلار32,529 تومان2.26%2.91%12.37%Ƀ 0.00002421128.53 میلیون دلار19.86 میلیون دلار204.32 میلیون STG1,000.00 میلیون STG0.15" برابر "0.00%
175CORE1.02 دلار52,943 تومان2.38%4.68%14.44%Ƀ 0.00003941127.76 میلیون دلار35.45 میلیون دلار124.78 میلیون CORE2.10 میلیارد CORE0.28" برابر "0.00%
176UMA1.77 دلار91,769 تومان1.26%7.27%10.45%Ƀ 0.00006831127.38 میلیون دلار8.08 میلیون دلار71.78 میلیون UMA101.17 میلیون UMA0.06" برابر "0.00%
177BNX0.430047 دلار22,238 تومان2.83%15.71%14.38%Ƀ 0.00001655124.33 میلیون دلار11.38 میلیون دلار289.12 میلیون BNX2.10 میلیارد BNX0.09" برابر "0.00%
178ID0.384892 دلار19,903 تومان3.73%14.74%20.70%Ƀ 0.00001481124.31 میلیون دلار135.61 میلیون دلار322.97 میلیون ID2.00 میلیارد ID1.09" برابر "0.00%
179RSR0.002445 دلار126 تومان2.66%8.96%21.13%Ƀ 0.00000009123.74 میلیون دلار10.07 میلیون دلار50.60 میلیارد RSR100.00 میلیارد RSR0.08" برابر "0.00%
180USTC0.012605 دلار652 تومان2.28%11.61%10.67%Ƀ 0.00000049123.48 میلیون دلار11.46 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.09" برابر "0.00%
181DGB0.007479 دلار387 تومان2.80%5.11%5.06%Ƀ 0.00000029121.75 میلیون دلار3.88 میلیون دلار16.28 میلیارد DGB21.00 میلیارد DGB0.03" برابر "0.00%
182AXL0.428089 دلار22,136 تومان0.46%0.36%5.39%Ƀ 0.00001648121.17 میلیون دلار1.52 میلیون دلار283.04 میلیون AXLبی نهایت0.01" برابر "0.00%
183CTSI0.160618 دلار8,306 تومان2.96%9.91%19.57%Ƀ 0.00000618118.41 میلیون دلار13.22 میلیون دلار737.20 میلیون CTSI1,000.00 میلیون CTSI0.11" برابر "0.00%
184MOB0.588356 دلار30,424 تومان1.65%6.90%13.04%Ƀ 0.00002265114.90 میلیون دلار1.12 میلیون دلار195.29 میلیون MOBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
185STORJ0.271984 دلار14,064 تومان2.44%8.53%11.38%Ƀ 0.00001047108.20 میلیون دلار8.82 میلیون دلار397.81 میلیون STORJبی نهایت0.08" برابر "0.00%
186ELON0.00000019389866 دلار0 تومان0.15%3.97%8.21%Ƀ 0.00000000106.58 میلیون دلار2.11 میلیون دلار549.65 تریلیون ELON1,000.00 تریلیون ELON0.02" برابر "0.00%
187ARAW0.053176 دلار2,750 تومان29.59%13,401.05%43.85%Ƀ 0.00000205106.01 میلیون دلار15.90 میلیون دلار1.99 میلیارد ARAWبی نهایت0.15" برابر "0.00%
188SYN0.755108 دلار39,047 تومان1.07%12.70%16.03%Ƀ 0.00002906105.54 میلیون دلار45.58 میلیون دلار139.77 میلیون SYN250.00 میلیون SYN0.43" برابر "0.00%
189WILD0.418202 دلار21,625 تومان1.37%31.87%11.55%Ƀ 0.00001610104.83 میلیون دلار6.28 میلیون دلار250.67 میلیون WILD500.00 میلیون WILD0.06" برابر "0.00%
190KNC0.574968 دلار29,732 تومان2.33%7.94%9.13%Ƀ 0.00002213104.82 میلیون دلار8.69 میلیون دلار182.30 میلیون KNC252.30 میلیون KNC0.08" برابر "0.00%
191RIF0.107629 دلار5,566 تومان6.61%3.79%12.32%Ƀ 0.00000414104.05 میلیون دلار3.62 میلیون دلار966.70 میلیون RIFبی نهایت0.03" برابر "0.00%
192BTRST0.716248 دلار37,037 تومان0.18%1.65%6.53%Ƀ 0.00002757103.03 میلیون دلار608.95 هزار دلار143.85 میلیون BTRST250.00 میلیون BTRST0.01" برابر "0.00%
193MTL1.53 دلار79,261 تومان1.09%0.93%44.04%Ƀ 0.00005900102.07 میلیون دلار334.74 میلیون دلار66.59 میلیون MTL66.59 میلیون MTL3.28" برابر "0.00%
194BRISE0.00000025742378 دلار0 تومان0.27%6.75%10.74%Ƀ 0.00000000101.86 میلیون دلار3.89 میلیون دلار395.69 تریلیون BRISE1,000.00 تریلیون BRISE0.04" برابر "0.00%
195XNO0.760699 دلار39,336 تومان2.73%6.39%6.54%Ƀ 0.00002928101.36 میلیون دلار20.30 میلیون دلار133.25 میلیون XNO133.25 میلیون XNO0.20" برابر "0.00%
196ZEN7.31 دلار378,235 تومان2.36%7.46%14.01%Ƀ 0.00028153100.69 میلیون دلار7.95 میلیون دلار13.77 میلیون ZEN21.00 میلیون ZEN0.08" برابر "0.00%
197RLC1.39 دلار71,671 تومان2.97%6.33%12.47%Ƀ 0.00005335100.32 میلیون دلار7.67 میلیون دلار72.38 میلیون RLC87.00 میلیون RLC0.08" برابر "0.00%
198LSK0.775517 دلار40,102 تومان1.72%10.05%7.55%Ƀ 0.0000298599.96 میلیون دلار7.63 میلیون دلار128.90 میلیون LSKبی نهایت0.08" برابر "0.00%
199AMP0.002358 دلار122 تومان1.46%7.39%9.77%Ƀ 0.0000000999.58 میلیون دلار4.99 میلیون دلار42.23 میلیارد AMP99.44 میلیارد AMP0.05" برابر "0.00%
200API31.16 دلار59,773 تومان2.91%10.40%7.90%Ƀ 0.0000444998.90 میلیون دلار6.40 میلیون دلار85.56 میلیون API3بی نهایت0.06" برابر "0.00%

میانگین امتیازات ۵ از ۵