کوین مارکت کپ

کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

بازار های جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
1BTC28,063.01 دلار1,416,760,897 تومان0.38%3.56%6.53%Ƀ 1.00000000547.29 B دلار18.97 B دلار19.50 M BTC21.00 M BTC0.03" برابر "0.00%
2ETH1,690.04 دلار85,321,684 تومان0.38%0.90%6.17%Ƀ 0.06022307203.21 B دلار8.35 B دلار120.24 M ETHبی نهایت0.04" برابر "0.00%
3USDT1.00 دلار50,497 تومان0.00%0.01%0.03%Ƀ 0.0000356483.28 B دلار32.13 B دلار83.26 B USDTبی نهایت0.39" برابر "0.00%
4BNB216.44 دلار10,926,838 تومان0.01%1.30%2.99%Ƀ 0.0077125533.30 B دلار495.97 M دلار153.85 M BNBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
5XRP0.522122 دلار26,359 تومان0.72%1.14%3.46%Ƀ 0.0000186127.84 B دلار852.10 M دلار53.31 B XRP100.00 B XRP0.03" برابر "0.00%
6USDC0.999924 دلار50,481 تومان0.00%0.02%0.01%Ƀ 0.0000356325.33 B دلار3.98 B دلار25.33 B USDCبی نهایت0.16" برابر "0.00%
7SOL23.89 دلار1,205,966 تومان0.40%5.77%22.14%Ƀ 0.000851219.87 B دلار673.74 M دلار412.99 M SOLبی نهایت0.07" برابر "0.00%
8ADA0.26458 دلار13,357 تومان0.14%2.21%7.79%Ƀ 0.000009439.30 B دلار204.64 M دلار35.14 B ADA45.00 B ADA0.02" برابر "0.00%
9DOGE0.06267 دلار3,164 تومان0.22%1.02%2.64%Ƀ 0.000002238.85 B دلار253.01 M دلار141.25 B DOGEبی نهایت0.03" برابر "0.00%
10TRX0.088529 دلار4,469 تومان0.23%0.27%4.98%Ƀ 0.000003157.88 B دلار200.73 M دلار89.05 B TRXبی نهایت0.03" برابر "0.00%
11TON2.06 دلار103,794 تومان0.86%0.99%6.05%Ƀ 0.000073267.06 B دلار39.84 M دلار3.43 B TONبی نهایت0.01" برابر "0.00%
12DAI0.999339 دلار50,452 تومان0.09%0.02%0.05%Ƀ 0.000035615.34 B دلار127.22 M دلار5.35 B DAIبی نهایت0.02" برابر "0.00%
13MATIC0.55804 دلار28,173 تومان0.06%1.50%7.77%Ƀ 0.000019895.19 B دلار354.17 M دلار9.30 B MATIC10.00 B MATIC0.07" برابر "0.00%
14DOT4.18 دلار211,202 تومان0.19%0.33%2.55%Ƀ 0.000149075.17 B دلار107.79 M دلار1.24 B DOTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
15LTC67.03 دلار3,383,792 تومان0.41%0.99%3.71%Ƀ 0.002388404.94 B دلار292.69 M دلار73.72 M LTC84.00 M LTC0.06" برابر "0.00%
16