کوین مارکت کپ

کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
1BTC51,527.67 دلار2,963,665,471 تومان0.12%0.00%0.39%Ƀ 1.000000001.01 T دلار15.05 B دلار19.64 M BTC21.00 M BTC0.01" برابر "0.00%
2ETH3,059.89 دلار175,992,625 تومان0.29%2.31%8.52%Ƀ 0.05938343367.66 B دلار12.79 B دلار120.16 M ETHبی نهایت0.03" برابر "0.00%
3USDT0.999877 دلار57,509 تومان0.01%0.01%0.04%Ƀ 0.0000194097.90 B دلار34.19 B دلار97.91 B USDTبی نهایت0.35" برابر "0.00%
4BNB386.00 دلار22,201,405 تومان0.22%0.84%9.90%Ƀ 0.0074912057.72 B دلار1.19 B دلار149.54 M BNBبی نهایت0.02" برابر "0.00%
5SOL103.00 دلار5,924,329 تومان0.08%0.59%8.96%Ƀ 0.0019989945.43 B دلار891.60 M دلار441.08 M SOLبی نهایت0.02" برابر "0.00%
6XRP0.543286 دلار31,248 تومان0.06%0.60%3.02%Ƀ 0.0000105429.66 B دلار625.10 M دلار54.59 B XRP100.00 B XRP0.02" برابر "0.00%
7USDC0.999928 دلار57,512 تومان0.00%0.00%0.02%Ƀ 0.0000194128.18 B دلار3.22 B دلار28.18 B USDCبی نهایت0.11" برابر "0.00%
8ADA0.584352 دلار33,610 تومان0.02%1.50%5.58%Ƀ 0.0000113420.73 B دلار327.27 M دلار35.47 B ADA45.00 B ADA0.02" برابر "0.00%
9AVAX36.79 دلار2,115,735 تومان0.20%0.19%8.47%