حجم معاملات بالا
حجم معاملات بالا

حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1USDT31.00 دلار52,433 تومان21.68 میلیارد دلار79.10 میلیارد دلار0.01%0.01%0.21%بی نهایت79.02 میلیارد USDT0.27" برابر "
2BTC127,762.04 دلار1,454,231,372 تومان13.12 میلیارد دلار536.60 میلیارد دلار0.23%1.01%2.42%21.00 میلیون BTC19.33 میلیون BTC0.02" برابر "
3ETH21,775.28 دلار92,992,679 تومان6.65 میلیارد دلار217.25 میلیارد دلار0.08%1.56%0.16%بی نهایت122.37 میلیون ETH0.03" برابر "
4USDC50.999964 دلار52,380 تومان3.45 میلیارد دلار33.91 میلیارد دلار0.00%0.03%0.04%بی نهایت33.91 میلیارد USDC0.10" برابر "
5BUSD100.999741 دلار52,368 تومان2.66 میلیارد دلار8.02 میلیارد دلار0.01%0.02%0.05%بی نهایت8.02 میلیارد BUSD0.33" برابر "
6XRP60.458268 دلار24,005 تومان1.57 میلیارد دلار23.35 میلیارد دلار0.57%2.70%17.57%100.00 میلیارد XRP50.95 میلیارد XRP0.07" برابر "
7ARB371.30 دلار68,004 تومان1.10 میلیارد دلار1.66 میلیارد دلار0.76%4.28%89.00%بی نهایت1.28 میلیارد ARB0.66" برابر "
8LTC1393.77 دلار4,911,818 تومان499.95 میلیون دلار6.80 میلیارد دلار0.24%0.79%13.01%84.00 میلیون LTC72.57 میلیون LTC0.07" برابر "
9BNB4327.24 دلار17,141,647 تومان415.00 میلیون دلار51.67 میلیارد دلار0.18%0.97%2.63%بی نهایت157.89 میلیون BNB0.01" برابر "
10CFX560.333947 دلار17,493 تومان304.85 میلیون دلار887.42 میلیون دلار0.16%3.16%12.81%بی نهایت2.66 میلیارد CFX0.34" برابر "
11MATIC81.11 دلار57,936 تومان292.41 میلیون دلار10.04 میلیارد دلار0.48%1.32%6.42%10.00 میلیارد MATIC9.08 میلیارد MATIC0.03" برابر "
12TUSD310.999609 دلار52,362 تومان258.50 میلیون دلار2.04 میلیارد دلار0.05%0.02%0.05%بی نهایت2.04 میلیارد TUSD0.13" برابر "
13SOL1120.82 دلار1,090,546 تومان251.72 میلیون دلار7.99 میلیارد دلار0.11%1.03%2.75%بی نهایت383.90 میلیون SOL0.03" برابر "
14DOGE90.074893 دلار3,923 تومان245.69 میلیون دلار9.94 میلیارد دلار0.20%0.02%1.24%بی نهایت132.67 میلیارد DOGE0.02" برابر "
15ADA70.358263 دلار18,767 تومان220.78 میلیون دلار12.44 میلیارد دلار0.04%0.51%5.32%45.00 میلیارد ADA34.73 میلیارد ADA0.02" برابر "
16TRX150.064246 دلار3,365 تومان211.03 میلیون دلار5.85 میلیارد دلار0.36%0.81%3.20%بی نهایت91.10 میلیارد TRX0.04" برابر "
17STX420.977012 دلار51,178 تومان207.10 میلیون دلار1.34 میلیارد دلار1.86%1.08%12.19%1.82 میلیارد STX1.37 میلیارد STX0.15" برابر "
18FTM440.446782 دلار23,403 تومان192.58 میلیون دلار1.24 میلیارد دلار0.79%0.07%6.49%3.18 میلیارد FTM2.78 میلیارد FTM0.15" برابر "
19LINK197.23 دلار378,554 تومان180.76 میلیون دلار3.74 میلیارد دلار0.09%1.46%2.30%1,000.00 میلیون LINK517.10 میلیون LINK0.05" برابر "
20APT3011.85 دلار620,904 تومان166.35 میلیون دلار2.10 میلیارد دلار0.38%0.76%7.41%بی نهایت177.31 میلیون APT0.08" برابر "
21AVAX1617.08 دلار894,580 تومان164.28 میلیون دلار5.56 میلیارد دلار0.09%1.90%1.88%720.00 میلیون AVAX325.76 میلیون AVAX0.03" برابر "
22MASK885.70 دلار298,344 تومان156.99 میلیون دلار433.72 میلیون دلار1.32%3.18%1.45%100.00 میلیون MASK76.15 میلیون MASK0.36" برابر "
23BCH28125.77 دلار6,588,334 تومان148.25 میلیون دلار2.43 میلیارد دلار0.12%0.32%5.67%21.00 میلیون BCH19.35 میلیون BCH0.06" برابر "
24FIL295.54 دلار290,179 تومان138.89 میلیون دلار2.27 میلیارد دلار0.26%0.10%6.44%بی نهایت409.82 میلیون FIL0.06" برابر "
25ETC2320.28 دلار1,062,457 تومان128.98 میلیون دلار2.84 میلیارد دلار0.20%0.86%3.34%210.70 میلیون ETC140.10 میلیون ETC0.05" برابر "
26SHIB140.000011 دلار1 تومان128.93 میلیون دلار6.24 میلیارد دلار0.21%0.09%2.20%بی نهایت589.54 تریلیون SHIB0.02" برابر "
27EOS451.14 دلار59,623 تومان123.16 میلیون دلار1.24 میلیارد دلار0.33%0.55%1.01%بی نهایت1.09 میلیارد EOS0.10" برابر "
28AGIX840.446076 دلار23,366 تومان116.66 میلیون دلار538.02 میلیون دلار0.64%2.97%10.78%2.00 میلیارد AGIX1.21 میلیارد AGIX0.22" برابر "
29DOT126.04 دلار316,530 تومان114.87 میلیون دلار7.07 میلیارد دلار0.09%0.31%5.46%بی نهایت1.17 میلیارد DOT0.02" برابر "
30DAI170.999922 دلار52,378 تومان99.91 میلیون دلار5.43 میلیارد دلار0.09%0.05%0.11%بی نهایت5.43 میلیارد DAI0.02" برابر "
31OP642.26 دلار118,487 تومان98.83 میلیون دلار712.17 میلیون دلار0.94%0.32%14.23%4.29 میلیارد OP314.84 میلیون OP0.14" برابر "
32WBTC1827,754.36 دلار1,453,829,124 تومان96.88 میلیون دلار4.17 میلیارد دلار0.12%0.95%2.44%بی نهایت150.25 هزار WBTC0.02" برابر "
33DASH7059.93 دلار3,139,192 تومان92.82 میلیون دلار671.20 میلیون دلار0.40%0.23%6.98%18.90 میلیون DASH11.20 میلیون DASH0.14" برابر "
34APE384.14 دلار216,824 تومان92.38 میلیون دلار1.53 میلیارد دلار0.15%0.53%3.34%1,000.00 میلیون APE368.59 میلیون APE0.06" برابر "
35ATOM2111.33 دلار593,370 تومان89.30 میلیون دلار3.24 میلیارد دلار0.43%1.40%7.62%بی نهایت286.37 میلیون ATOM0.03" برابر "
36LUNC620.000125 دلار7 تومان85.68 میلیون دلار738.63 میلیون دلار0.01%2.42%6.48%بی نهایت5.90 تریلیون LUNC0.12" برابر "
37XMR22164.32 دلار8,607,357 تومان73.15 میلیون دلار3.00 میلیارد دلار0.17%1.74%5.93%بی نهایت18.26 میلیون XMR0.02" برابر "
38XLM270.092109 دلار4,825 تومان68.94 میلیون دلار2.45 میلیارد دلار0.11%2.19%6.17%50.00 میلیارد XLM26.57 میلیارد XLM0.03" برابر "
39LRC860.363902 دلار19,062 تومان67.69 میلیون دلار484.04 میلیون دلار0.28%8.09%5.03%1.37 میلیارد LRC1.33 میلیارد LRC0.14" برابر "
40SAND550.632527 دلار33,133 تومان67.38 میلیون دلار948.46 میلیون دلار0.37%0.18%6.16%3.00 میلیارد SAND1.50 میلیارد SAND0.07" برابر "
41LDO322.18 دلار114,090 تومان65.76 میلیون دلار1.87 میلیارد دلار0.40%4.39%12.33%1,000.00 میلیون LDO859.81 میلیون LDO0.04" برابر "
42UNI245.81 دلار304,303 تومان53.82 میلیون دلار2.74 میلیارد دلار0.49%0.69%10.09%1,000.00 میلیون UNI471.07 میلیون UNI0.02" برابر "
43AAVE5072.37 دلار3,791,057 تومان52.27 میلیون دلار1.02 میلیارد دلار0.33%0.51%7.55%16.00 میلیون AAVE14.09 میلیون AAVE0.05" برابر "
44NEAR351.95 دلار102,222 تومان50.44 میلیون دلار1.69 میلیارد دلار0.35%0.11%7.76%1,000.00 میلیون NEAR866.02 میلیون NEAR0.03" برابر "
45BAT1000.252381 دلار13,220 تومان50.31 میلیون دلار375.03 میلیون دلار0.52%6.88%0.24%1.50 میلیارد BAT1.49 میلیارد BAT0.13" برابر "
46USDP571.00 دلار52,417 تومان48.12 میلیون دلار878.67 میلیون دلار0.03%0.00%0.71%بی نهایت878.08 میلیون USDP0.05" برابر "
47BSV6636.65 دلار1,919,770 تومان43.62 میلیون دلار706.09 میلیون دلار0.01%1.24%0.00%21.00 میلیون BSV19.27 میلیون BSV0.06" برابر "
48CAKE693.75 دلار196,222 تومان40.48 میلیون دلار697.55 میلیون دلار0.33%0.90%2.36%750.00 میلیون CAKE186.21 میلیون CAKE0.06" برابر "
49GMX7470.24 دلار3,679,472 تومان39.82 میلیون دلار602.30 میلیون دلار0.21%0.53%11.56%بی نهایت8.57 میلیون GMX0.07" برابر "
50TON252.08 دلار109,152 تومان38.40 میلیون دلار2.55 میلیارد دلار0.17%0.16%12.03%5.00 میلیارد TON1.22 میلیارد TON0.02" برابر "

حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1USDT31.00 دلار52,433 تومان21.68 میلیارد دلار79.10 میلیارد دلار0.01%0.01%0.21%بی نهایت79.02 میلیارد USDT0.27" برابر "
2BTC127,762.04 دلار1,454,231,372 تومان13.12 میلیارد دلار536.60 میلیارد دلار0.23%1.01%2.42%21.00 میلیون BTC19.33 میلیون BTC0.02" برابر "
3ETH21,775.28 دلار92,992,679 تومان6.65 میلیارد دلار217.25 میلیارد دلار0.08%1.56%0.16%بی نهایت122.37 میلیون ETH0.03" برابر "
4USDC50.999964 دلار52,380 تومان3.45 میلیارد دلار33.91 میلیارد دلار0.00%0.03%0.04%بی نهایت33.91 میلیارد USDC0.10" برابر "
5BUSD100.999741 دلار52,368 تومان2.66 میلیارد دلار8.02 میلیارد دلار0.01%0.02%0.05%بی نهایت8.02 میلیارد BUSD0.33" برابر "
6XRP60.458268 دلار24,005 تومان1.57 میلیارد دلار23.35 میلیارد دلار0.57%2.70%17.57%100.00 میلیارد XRP50.95 میلیارد XRP0.07" برابر "
7ARB371.30 دلار68,004 تومان1.10 میلیارد دلار1.66 میلیارد دلار0.76%4.28%89.00%بی نهایت1.28 میلیارد ARB0.66" برابر "
8LTC1393.77 دلار4,911,818 تومان499.95 میلیون دلار6.80 میلیارد دلار0.24%0.79%13.01%84.00 میلیون LTC72.57 میلیون LTC0.07" برابر "
9BNB4327.24 دلار17,141,647 تومان415.00 میلیون دلار51.67 میلیارد دلار0.18%0.97%2.63%بی نهایت157.89 میلیون BNB0.01" برابر "
10CFX560.333947 دلار17,493 تومان304.85 میلیون دلار887.42 میلیون دلار0.16%3.16%12.81%بی نهایت2.66 میلیارد CFX0.34" برابر "
11MATIC81.11 دلار57,936 تومان292.41 میلیون دلار10.04 میلیارد دلار0.48%1.32%6.42%10.00 میلیارد MATIC9.08 میلیارد MATIC0.03" برابر "
12TUSD310.999609 دلار52,362 تومان258.50 میلیون دلار2.04 میلیارد دلار0.05%0.02%0.05%بی نهایت2.04 میلیارد TUSD0.13" برابر "
13SOL1120.82 دلار1,090,546 تومان251.72 میلیون دلار7.99 میلیارد دلار0.11%1.03%2.75%بی نهایت383.90 میلیون SOL0.03" برابر "
14DOGE90.074893 دلار3,923 تومان245.69 میلیون دلار9.94 میلیارد دلار0.20%0.02%1.24%بی نهایت132.67 میلیارد DOGE0.02" برابر "
15ADA70.358263 دلار18,767 تومان220.78 میلیون دلار12.44 میلیارد دلار0.04%0.51%5.32%45.00 میلیارد ADA34.73 میلیارد ADA0.02" برابر "
16TRX150.064246 دلار3,365 تومان211.03 میلیون دلار5.85 میلیارد دلار0.36%0.81%3.20%بی نهایت91.10 میلیارد TRX0.04" برابر "
17STX420.977012 دلار51,178 تومان207.10 میلیون دلار1.34 میلیارد دلار1.86%1.08%12.19%1.82 میلیارد STX1.37 میلیارد STX0.15" برابر "
18FTM440.446782 دلار23,403 تومان192.58 میلیون دلار1.24 میلیارد دلار0.79%0.07%6.49%3.18 میلیارد FTM2.78 میلیارد FTM0.15" برابر "
19LINK197.23 دلار378,554 تومان180.76 میلیون دلار3.74 میلیارد دلار0.09%1.46%2.30%1,000.00 میلیون LINK517.10 میلیون LINK0.05" برابر "
20APT3011.85 دلار620,904 تومان166.35 میلیون دلار2.10 میلیارد دلار0.38%0.76%7.41%بی نهایت177.31 میلیون APT0.08" برابر "
21AVAX1617.08 دلار894,580 تومان164.28 میلیون دلار5.56 میلیارد دلار0.09%1.90%1.88%720.00 میلیون AVAX325.76 میلیون AVAX0.03" برابر "
22MASK885.70 دلار298,344 تومان156.99 میلیون دلار433.72 میلیون دلار1.32%3.18%1.45%100.00 میلیون MASK76.15 میلیون MASK0.36" برابر "
23BCH28125.77 دلار6,588,334 تومان148.25 میلیون دلار2.43 میلیارد دلار0.12%0.32%5.67%21.00 میلیون BCH19.35 میلیون BCH0.06" برابر "
24FIL295.54 دلار290,179 تومان138.89 میلیون دلار2.27 میلیارد دلار0.26%0.10%6.44%بی نهایت409.82 میلیون FIL0.06" برابر "
25ETC2320.28 دلار1,062,457 تومان128.98 میلیون دلار2.84 میلیارد دلار0.20%0.86%3.34%210.70 میلیون ETC140.10 میلیون ETC0.05" برابر "
26SHIB140.000011 دلار1 تومان128.93 میلیون دلار6.24 میلیارد دلار0.21%0.09%2.20%بی نهایت589.54 تریلیون SHIB0.02" برابر "
27EOS451.14 دلار59,623 تومان123.16 میلیون دلار1.24 میلیارد دلار0.33%0.55%1.01%بی نهایت1.09 میلیارد EOS0.10" برابر "
28AGIX840.446076 دلار23,366 تومان116.66 میلیون دلار538.02 میلیون دلار0.64%2.97%10.78%2.00 میلیارد AGIX1.21 میلیارد AGIX0.22" برابر "
29DOT126.04 دلار316,530 تومان114.87 میلیون دلار7.07 میلیارد دلار0.09%0.31%5.46%بی نهایت1.17 میلیارد DOT0.02" برابر "
30DAI170.999922 دلار52,378 تومان99.91 میلیون دلار5.43 میلیارد دلار0.09%0.05%0.11%بی نهایت5.43 میلیارد DAI0.02" برابر "
31OP642.26 دلار118,487 تومان98.83 میلیون دلار712.17 میلیون دلار0.94%0.32%14.23%4.29 میلیارد OP314.84 میلیون OP0.14" برابر "
32WBTC1827,754.36 دلار1,453,829,124 تومان96.88 میلیون دلار4.17 میلیارد دلار0.12%0.95%2.44%بی نهایت150.25 هزار WBTC0.02" برابر "
33DASH7059.93 دلار3,139,192 تومان92.82 میلیون دلار671.20 میلیون دلار0.40%0.23%6.98%18.90 میلیون DASH11.20 میلیون DASH0.14" برابر "
34APE384.14 دلار216,824 تومان92.38 میلیون دلار1.53 میلیارد دلار0.15%0.53%3.34%1,000.00 میلیون APE368.59 میلیون APE0.06" برابر "
35ATOM2111.33 دلار593,370 تومان89.30 میلیون دلار3.24 میلیارد دلار0.43%1.40%7.62%بی نهایت286.37 میلیون ATOM0.03" برابر "
36LUNC620.000125 دلار7 تومان85.68 میلیون دلار738.63 میلیون دلار0.01%2.42%6.48%بی نهایت5.90 تریلیون LUNC0.12" برابر "
37XMR22164.32 دلار8,607,357 تومان73.15 میلیون دلار3.00 میلیارد دلار0.17%1.74%5.93%بی نهایت18.26 میلیون XMR0.02" برابر "
38XLM270.092109 دلار4,825 تومان68.94 میلیون دلار2.45 میلیارد دلار0.11%2.19%6.17%50.00 میلیارد XLM26.57 میلیارد XLM0.03" برابر "
39LRC860.363902 دلار19,062 تومان67.69 میلیون دلار484.04 میلیون دلار0.28%8.09%5.03%1.37 میلیارد LRC1.33 میلیارد LRC0.14" برابر "
40SAND550.632527 دلار33,133 تومان67.38 میلیون دلار948.46 میلیون دلار0.37%0.18%6.16%3.00 میلیارد SAND1.50 میلیارد SAND0.07" برابر "
41LDO322.18 دلار114,090 تومان65.76 میلیون دلار1.87 میلیارد دلار0.40%4.39%12.33%1,000.00 میلیون LDO859.81 میلیون LDO0.04" برابر "
42UNI245.81 دلار304,303 تومان53.82 میلیون دلار2.74 میلیارد دلار0.49%0.69%10.09%1,000.00 میلیون UNI471.07 میلیون UNI0.02" برابر "
43AAVE5072.37 دلار3,791,057 تومان52.27 میلیون دلار1.02 میلیارد دلار0.33%0.51%7.55%16.00 میلیون AAVE14.09 میلیون AAVE0.05" برابر "
44NEAR351.95 دلار102,222 تومان50.44 میلیون دلار1.69 میلیارد دلار0.35%0.11%7.76%1,000.00 میلیون NEAR866.02 میلیون NEAR0.03" برابر "
45BAT1000.252381 دلار13,220 تومان50.31 میلیون دلار375.03 میلیون دلار0.52%6.88%0.24%1.50 میلیارد BAT1.49 میلیارد BAT0.13" برابر "
46USDP571.00 دلار52,417 تومان48.12 میلیون دلار878.67 میلیون دلار0.03%0.00%0.71%بی نهایت878.08 میلیون USDP0.05" برابر "
47BSV6636.65 دلار1,919,770 تومان43.62 میلیون دلار706.09 میلیون دلار0.01%1.24%0.00%21.00 میلیون BSV19.27 میلیون BSV0.06" برابر "
48CAKE693.75 دلار196,222 تومان40.48 میلیون دلار697.55 میلیون دلار0.33%0.90%2.36%750.00 میلیون CAKE186.21 میلیون CAKE0.06" برابر "
49GMX7470.24 دلار3,679,472 تومان39.82 میلیون دلار602.30 میلیون دلار0.21%0.53%11.56%بی نهایت8.57 میلیون GMX0.07" برابر "
50TON252.08 دلار109,152 تومان38.40 میلیون دلار2.55 میلیارد دلار0.17%0.16%12.03%5.00 میلیارد TON1.22 میلیارد TON0.02" برابر "