حجم معاملات بالا
حجم معاملات بالا

حجم معاملات بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱USDT۳۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۴ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%بی نهایت۶۵.۳۶ میلیارد USDT۰.۵۱" برابر "
۲BTC۱۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۲۵.۵۷ میلیارد دلار۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۰.۰۹%۲.۲۸%۲.۳۰%۲۱.۰۰ میلیون BTC۱۹.۲۲ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "
۳ETH۲۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۸.۵۹ میلیارد دلار۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%بی نهایت۱۲۲.۳۷ میلیون ETH۰.۰۶" برابر "
۴BUSD۶۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%بی نهایت۲۲.۱۷ میلیارد BUSD۰.۳۲" برابر "
۵USDC۵۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۱ تومان۲.۸۳ میلیارد دلار۴۳.۲۸ میلیارد دلار۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۱%بی نهایت۴۳.۲۷ میلیارد USDC۰.۰۷" برابر "
۶DOGE۸۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۱.۳۹ میلیارد دلار۱۴.۰۸ میلیارد دلار۰.۴۶%۱.۳۹%۳۰.۴۳%بی نهایت۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGE۰.۱۰" برابر "
۷BNB۴۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۴۷.۶۷ میلیارد دلار۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "
۸XRP۷۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۲۰.۲۱ میلیارد دلار۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۵۰.۲۹ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۹LTC۱۳۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۵.۶۲ میلیارد دلار۰.۲۲%۲.۰۴%۲.۷۷%۸۴.۰۰ میلیون LTC۷۱.۷۲ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "
۱۰LINK۱۹۷.۴۵ دلار۲۷۱,۹۳۴ تومان۳۶۷.۹۱ میلیون دلار۳.۷۸ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۴۶%۱۴.۶۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۰.۱۰" برابر "
۱۱SOL۱۶۱۳.۵۴ دلار۴۹۴,۳۵۱ تومان۲۷۷.۹۴ میلیون دلار۴.۹۲ میلیارد دلار۰.۳۱%۲.۲۳%۵.۱۹%بی نهایت۳۶۳.۲۳ میلیون SOL۰.۰۶" برابر "
۱۲DAI۱۲۰.۹۹۹۸۷۷ دلار۳۶,۴۹۶ تومان۲۶۸.۴۶ میلیون دلار۵.۶۴ میلیارد دلار۰.۰۲%۰.۰۹%۰.۰۱%بی نهایت۵.۶۴ میلیارد DAI۰.۰۵" برابر "
۱۳MATIC۱۰۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۷.۵۶ میلیارد دلار۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۸.۷۳ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "
۱۴TRX۱۵۰.۰۵۳۹۸۹ دلار۱,۹۷۱ تومان۲۴۵.۳۵ میلیون دلار۴.۹۷ میلیارد دلار۰.۰۲%۰.۲۷%۵.۱۳%بی نهایت۹۲.۱۴ میلیارد TRX۰.۰۵" برابر "
۱۵APE۳۰۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۱.۵۴ میلیارد دلار۰.۲۴%۴.۳۴%۲۸.۶۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۳۶۱.۲۵ میلیون APE۰.۱۴" برابر "
۱۶ADA۹۰.۳۱۳۸۵۳ دلار۱۱,۴۵۶ تومان۲۰۸.۹۱ میلیون دلار۱۰.۸۱ میلیارد دلار۰.۰۸%۰.۷۳%۱.۰۸%۴۵.۰۰ میلیارد ADA۳۴.۴۴ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "
۱۷DOT۱۱۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۶.۱۴ میلیارد دلار۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%بی نهایت۱.۱۴ میلیارد DOT۰.۰۳" برابر "
۱۸FTM۶۴۰.۲۳۹۲۳۷ دلار۸,۷۳۲ تومان۱۹۰.۷۹ میلیون دلار۶۰۸.۸۶ میلیون دلار۱.۹۱%۸.۵۳%۳۱.۹۳%۳.۱۸ میلیارد FTM۲.۵۵ میلیارد FTM۰.۳۱" برابر "
۱۹BCH۲۶۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۲.۱۷ میلیارد دلار۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%۲۱.۰۰ میلیون BCH۱۹.۲۴ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "
۲۰CHZ۴۱۰.۱۶۵۲۱۳ دلار۶,۰۳۰ تومان۱۷۰.۰۱ میلیون دلار۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۱۱%۱.۰۴%۹.۴۱%۸.۸۹ میلیارد CHZ۶.۱۴ میلیارد CHZ۰.۱۷" برابر "
۲۱AVAX۱۸۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳.۹۷ میلیارد دلار۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "
۲۲ETC۲۳۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۲.۷۷ میلیارد دلار۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "
۲۳SHIB۱۴۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵.۰۹ میلیارد دلار۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%بی نهایت۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIB۰.۰۳" برابر "
۲۴ATOM۲۲۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲.۹۷ میلیارد دلار۰.۳۶%۲.۳۳%۵.۳۶%بی نهایت۲۸۶.۳۷ میلیون ATOM۰.۰۴" برابر "
۲۵WBTC۲۰۱۶,۸۳۴.۹۶ دلار۶۱۴,۴۷۶,۰۱۲ تومان۱۰۷.۸۰ میلیون دلار۳.۶۴ میلیارد دلار۰.۱۲%۲.۱۹%۲.۴۷%بی نهایت۲۱۵.۹۷ هزار WBTC۰.۰۳" برابر "
۲۶FIL۳۱۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۹۹.۲۱ میلیون دلار۱.۴۴ میلیارد دلار۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%بی نهایت۳۲۷.۷۶ میلیون FIL۰.۰۷" برابر "
۲۷SAND۴۹۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۸۹.۵۲ میلیون دلار۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%۳.۰۰ میلیارد SAND۱.۵۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "
۲۸UNI۱۷۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۸۸.۴۷ میلیون دلار۴.۳۷ میلیارد دلار۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۲۹DASH۷۱۴۴.۰۹ دلار۱,۶۰۹,۳۹۹ تومان۸۷.۶۲ میلیون دلار۴۸۶.۳۱ میلیون دلار۰.۴۹%۳.۱۰%۲.۹۷%۱۸.۹۰ میلیون DASH۱۱.۰۳ میلیون DASH۰.۱۸" برابر "
۳۰APT۶۳۴.۷۷ دلار۱۷۴,۰۸۷ تومان۸۷.۱۱ میلیون دلار۶۲۰.۰۴ میلیون دلار۰.۸۳%۰.۹۰%۷.۲۱%بی نهایت۱۳۰.۰۰ میلیون APT۰.۱۴" برابر "
۳۱EOS۴۲۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۰۷%۱.۸۳%۳.۴۸%بی نهایت۱.۰۸ میلیارد EOS۰.۰۸" برابر "
۳۲NEAR۳۳۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۸۳.۱۵ میلیون دلار۱.۳۹ میلیارد دلار۰.۲۱%۳.۱۵%۲.۴۲%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "
۳۳XMR۲۴۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۸۲.۰۱ میلیون دلار۲.۵۵ میلیارد دلار۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%بی نهایت۱۸.۲۱ میلیون XMR۰.۰۳" برابر "
۳۴LUNC۴۳۰.۰۰۰۱۶۲ دلار۶ تومان۷۳.۳۳ میلیون دلار۹۶۹.۸۲ میلیون دلار۰.۰۷%۰.۲۳%۲.۹۸%بی نهایت۵.۹۹ تریلیون LUNC۰.۰۸" برابر "
۳۵AAVE۴۷۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۶۶.۱۲ میلیون دلار۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۰.۲۲%۲.۷۱%۱۰.۰۷%۱۶.۰۰ میلیون AAVE۱۴.۰۹ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "
۳۶CRV۸۰۰.۶۷۲۱۷۶ دلار۲۴,۵۳۴ تومان۶۱.۵۳ میلیون دلار۳۵۷.۳۲ میلیون دلار۰.۵۷%۱.۰۴%۴.۰۶%۳.۳۰ میلیارد CRV۵۳۱.۵۸ میلیون CRV۰.۱۷" برابر "
۳۷ALGO۲۸۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۵۳.۱۸ میلیون دلار۱.۷۴ میلیارد دلار۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۷.۱۲ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "
۳۸XLM۲۵۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۵۰.۰۲ میلیون دلار۲.۳۰ میلیارد دلار۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%۵۰.۰۰ میلیارد XLM۲۵.۷۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "
۳۹TWT۵۰۲.۰۷ دلار۷۵,۵۲۵ تومان۴۸.۸۲ میلیون دلار۸۶۲.۱۳ میلیون دلار۰.۸۷%۰.۷۰%۵.۱۷%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۰.۰۶" برابر "
۴۰MANA۵۳۰.۴۰۳۲۷ دلار۱۴,۷۱۹ تومان۴۸.۱۱ میلیون دلار۷۴۸.۱۰ میلیون دلار۰.۱۱%۱.۸۷%۴.۲۶%بی نهایت۱.۸۶ میلیارد MANA۰.۰۶" برابر "
۴۱USDD۵۴۰.۹۸۹۲۹۷ دلار۳۶,۱۰۹ تومان۴۶.۹۹ میلیون دلار۷۱۷.۵۷ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۲۱%۰.۴۱%بی نهایت۷۲۵.۳۳ میلیون USDD۰.۰۷" برابر "
۴۲AXS۵۵۶.۸۴ دلار۲۴۹,۶۰۹ تومان۴۵.۸۱ میلیون دلار۶۸۵.۰۲ میلیون دلار۰.۱۶%۱.۴۵%۰.۴۴%۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۱۰۰.۱۷ میلیون AXS۰.۰۷" برابر "
۴۳BSV۵۱۴۲.۱۶ دلار۱,۵۳۸,۸۵۱ تومان۴۲.۳۸ میلیون دلار۸۱۱.۱۰ میلیون دلار۰.۱۳%۱.۱۳%۶.۷۱%۲۱.۰۰ میلیون BSV۱۹.۲۴ میلیون BSV۰.۰۵" برابر "
۴۴ZEC۵۸۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۳۴.۷۴ میلیون دلار۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۰.۲۳%۱.۰۶%۴.۰۴%۲۱.۰۰ میلیون ZEC۱۵.۸۱ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "
۴۵HT۳۹۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۳۲.۴۸ میلیون دلار۱.۰۷ میلیارد دلار۰.۳۶%۸.۲۷%۴۲.۰۱%۵۰۰.۰۰ میلیون HT۱۵۳.۳۶ میلیون HT۰.۰۳" برابر "
۴۶VET۳۴۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۳۲.۱۸ میلیون دلار۱.۳۷ میلیارد دلار۰.۲۴%۱.۸۸%۲.۵۰%۸۶.۷۱ میلیارد VET۷۲.۵۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "
۴۷FLOW۳۶۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۱۶ میلیارد دلار۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%بی نهایت۱.۰۴ میلیارد FLOW۰.۰۲" برابر "
۴۸QNT۳۲۱۱۵.۶۵ دلار۴,۲۲۱,۲۱۳ تومان۲۸.۶۱ میلیون دلار۱.۴۰ میلیارد دلار۰.۲۳%۰.۱۱%۴.۷۶%۱۴.۶۱ میلیون QNT۱۲.۰۷ میلیون QNT۰.۰۲" برابر "
۴۹KLAY۶۹۰.۱۸۶۶۳۹ دلار۶,۸۱۲ تومان۲۸.۰۸ میلیون دلار۵۶۴.۳۲ میلیون دلار۰.۴۴%۵.۳۷%۱۱.۴۲%بی نهایت۳.۰۲ میلیارد KLAY۰.۰۵" برابر "
۵۰TUSD۵۲۱.۰۰ دلار۳۶,۵۳۶ تومان۲۷.۹۳ میلیون دلار۸۰۷.۵۷ میلیون دلار۰.۰۶%۰.۰۶%۰.۰۷%بی نهایت۸۰۶.۷۸ میلیون TUSD۰.۰۳" برابر "

حجم معاملات بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر

بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم ۲۴ ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارز کل قابل عرضهارز عرضه شدهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱USDT۳۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۴ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%بی نهایت۶۵.۳۶ میلیارد USDT۰.۵۱" برابر "
۲BTC۱۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۲۵.۵۷ میلیارد دلار۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۰.۰۹%۲.۲۸%۲.۳۰%۲۱.۰۰ میلیون BTC۱۹.۲۲ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "
۳ETH۲۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۸.۵۹ میلیارد دلار۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%بی نهایت۱۲۲.۳۷ میلیون ETH۰.۰۶" برابر "
۴BUSD۶۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%بی نهایت۲۲.۱۷ میلیارد BUSD۰.۳۲" برابر "
۵USDC۵۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۱ تومان۲.۸۳ میلیارد دلار۴۳.۲۸ میلیارد دلار۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۱%بی نهایت۴۳.۲۷ میلیارد USDC۰.۰۷" برابر "
۶DOGE۸۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۱.۳۹ میلیارد دلار۱۴.۰۸ میلیارد دلار۰.۴۶%۱.۳۹%۳۰.۴۳%بی نهایت۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGE۰.۱۰" برابر "
۷BNB۴۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۴۷.۶۷ میلیارد دلار۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "
۸XRP۷۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۲۰.۲۱ میلیارد دلار۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۵۰.۲۹ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۹LTC۱۳۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۵.۶۲ میلیارد دلار۰.۲۲%۲.۰۴%۲.۷۷%۸۴.۰۰ میلیون LTC۷۱.۷۲ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "
۱۰LINK۱۹۷.۴۵ دلار۲۷۱,۹۳۴ تومان۳۶۷.۹۱ میلیون دلار۳.۷۸ میلیارد دلار۰.۰۰%۰.۴۶%۱۴.۶۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۰.۱۰" برابر "
۱۱SOL۱۶۱۳.۵۴ دلار۴۹۴,۳۵۱ تومان۲۷۷.۹۴ میلیون دلار۴.۹۲ میلیارد دلار۰.۳۱%۲.۲۳%۵.۱۹%بی نهایت۳۶۳.۲۳ میلیون SOL۰.۰۶" برابر "
۱۲DAI۱۲۰.۹۹۹۸۷۷ دلار۳۶,۴۹۶ تومان۲۶۸.۴۶ میلیون دلار۵.۶۴ میلیارد دلار۰.۰۲%۰.۰۹%۰.۰۱%بی نهایت۵.۶۴ میلیارد DAI۰.۰۵" برابر "
۱۳MATIC۱۰۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۷.۵۶ میلیارد دلار۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۸.۷۳ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "
۱۴TRX۱۵۰.۰۵۳۹۸۹ دلار۱,۹۷۱ تومان۲۴۵.۳۵ میلیون دلار۴.۹۷ میلیارد دلار۰.۰۲%۰.۲۷%۵.۱۳%بی نهایت۹۲.۱۴ میلیارد TRX۰.۰۵" برابر "
۱۵APE۳۰۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۱.۵۴ میلیارد دلار۰.۲۴%۴.۳۴%۲۸.۶۹%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۳۶۱.۲۵ میلیون APE۰.۱۴" برابر "
۱۶ADA۹۰.۳۱۳۸۵۳ دلار۱۱,۴۵۶ تومان۲۰۸.۹۱ میلیون دلار۱۰.۸۱ میلیارد دلار۰.۰۸%۰.۷۳%۱.۰۸%۴۵.۰۰ میلیارد ADA۳۴.۴۴ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "
۱۷DOT۱۱۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۶.۱۴ میلیارد دلار۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%بی نهایت۱.۱۴ میلیارد DOT۰.۰۳" برابر "
۱۸FTM۶۴۰.۲۳۹۲۳۷ دلار۸,۷۳۲ تومان۱۹۰.۷۹ میلیون دلار۶۰۸.۸۶ میلیون دلار۱.۹۱%۸.۵۳%۳۱.۹۳%۳.۱۸ میلیارد FTM۲.۵۵ میلیارد FTM۰.۳۱" برابر "
۱۹BCH۲۶۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۲.۱۷ میلیارد دلار۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%۲۱.۰۰ میلیون BCH۱۹.۲۴ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "
۲۰CHZ۴۱۰.۱۶۵۲۱۳ دلار۶,۰۳۰ تومان۱۷۰.۰۱ میلیون دلار۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۱۱%۱.۰۴%۹.۴۱%۸.۸۹ میلیارد CHZ۶.۱۴ میلیارد CHZ۰.۱۷" برابر "
۲۱AVAX۱۸۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳.۹۷ میلیارد دلار۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "
۲۲ETC۲۳۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۲.۷۷ میلیارد دلار۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "
۲۳SHIB۱۴۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵.۰۹ میلیارد دلار۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%بی نهایت۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIB۰.۰۳" برابر "
۲۴ATOM۲۲۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲.۹۷ میلیارد دلار۰.۳۶%۲.۳۳%۵.۳۶%بی نهایت۲۸۶.۳۷ میلیون ATOM۰.۰۴" برابر "
۲۵WBTC۲۰۱۶,۸۳۴.۹۶ دلار۶۱۴,۴۷۶,۰۱۲ تومان۱۰۷.۸۰ میلیون دلار۳.۶۴ میلیارد دلار۰.۱۲%۲.۱۹%۲.۴۷%بی نهایت۲۱۵.۹۷ هزار WBTC۰.۰۳" برابر "
۲۶FIL۳۱۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۹۹.۲۱ میلیون دلار۱.۴۴ میلیارد دلار۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%بی نهایت۳۲۷.۷۶ میلیون FIL۰.۰۷" برابر "
۲۷SAND۴۹۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۸۹.۵۲ میلیون دلار۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%۳.۰۰ میلیارد SAND۱.۵۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "
۲۸UNI۱۷۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۸۸.۴۷ میلیون دلار۴.۳۷ میلیارد دلار۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۲۹DASH۷۱۴۴.۰۹ دلار۱,۶۰۹,۳۹۹ تومان۸۷.۶۲ میلیون دلار۴۸۶.۳۱ میلیون دلار۰.۴۹%۳.۱۰%۲.۹۷%۱۸.۹۰ میلیون DASH۱۱.۰۳ میلیون DASH۰.۱۸" برابر "
۳۰APT۶۳۴.۷۷ دلار۱۷۴,۰۸۷ تومان۸۷.۱۱ میلیون دلار۶۲۰.۰۴ میلیون دلار۰.۸۳%۰.۹۰%۷.۲۱%بی نهایت۱۳۰.۰۰ میلیون APT۰.۱۴" برابر "
۳۱EOS۴۲۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۱ میلیارد دلار۰.۰۷%۱.۸۳%۳.۴۸%بی نهایت۱.۰۸ میلیارد EOS۰.۰۸" برابر "
۳۲NEAR۳۳۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۸۳.۱۵ میلیون دلار۱.۳۹ میلیارد دلار۰.۲۱%۳.۱۵%۲.۴۲%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "
۳۳XMR۲۴۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۸۲.۰۱ میلیون دلار۲.۵۵ میلیارد دلار۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%بی نهایت۱۸.۲۱ میلیون XMR۰.۰۳" برابر "
۳۴LUNC۴۳۰.۰۰۰۱۶۲ دلار۶ تومان۷۳.۳۳ میلیون دلار۹۶۹.۸۲ میلیون دلار۰.۰۷%۰.۲۳%۲.۹۸%بی نهایت۵.۹۹ تریلیون LUNC۰.۰۸" برابر "
۳۵AAVE۴۷۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۶۶.۱۲ میلیون دلار۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۰.۲۲%۲.۷۱%۱۰.۰۷%۱۶.۰۰ میلیون AAVE۱۴.۰۹ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "
۳۶CRV۸۰۰.۶۷۲۱۷۶ دلار۲۴,۵۳۴ تومان۶۱.۵۳ میلیون دلار۳۵۷.۳۲ میلیون دلار۰.۵۷%۱.۰۴%۴.۰۶%۳.۳۰ میلیارد CRV۵۳۱.۵۸ میلیون CRV۰.۱۷" برابر "
۳۷ALGO۲۸۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۵۳.۱۸ میلیون دلار۱.۷۴ میلیارد دلار۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۷.۱۲ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "
۳۸XLM۲۵۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۵۰.۰۲ میلیون دلار۲.۳۰ میلیارد دلار۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%۵۰.۰۰ میلیارد XLM۲۵.۷۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "
۳۹TWT۵۰۲.۰۷ دلار۷۵,۵۲۵ تومان۴۸.۸۲ میلیون دلار۸۶۲.۱۳ میلیون دلار۰.۸۷%۰.۷۰%۵.۱۷%۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۰.۰۶" برابر "
۴۰MANA۵۳۰.۴۰۳۲۷ دلار۱۴,۷۱۹ تومان۴۸.۱۱ میلیون دلار۷۴۸.۱۰ میلیون دلار۰.۱۱%۱.۸۷%۴.۲۶%بی نهایت۱.۸۶ میلیارد MANA۰.۰۶" برابر "
۴۱USDD۵۴۰.۹۸۹۲۹۷ دلار۳۶,۱۰۹ تومان۴۶.۹۹ میلیون دلار۷۱۷.۵۷ میلیون دلار۰.۰۱%۰.۲۱%۰.۴۱%بی نهایت۷۲۵.۳۳ میلیون USDD۰.۰۷" برابر "
۴۲AXS۵۵۶.۸۴ دلار۲۴۹,۶۰۹ تومان۴۵.۸۱ میلیون دلار۶۸۵.۰۲ میلیون دلار۰.۱۶%۱.۴۵%۰.۴۴%۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۱۰۰.۱۷ میلیون AXS۰.۰۷" برابر "
۴۳BSV۵۱۴۲.۱۶ دلار۱,۵۳۸,۸۵۱ تومان۴۲.۳۸ میلیون دلار۸۱۱.۱۰ میلیون دلار۰.۱۳%۱.۱۳%۶.۷۱%۲۱.۰۰ میلیون BSV۱۹.۲۴ میلیون BSV۰.۰۵" برابر "
۴۴ZEC۵۸۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۳۴.۷۴ میلیون دلار۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۰.۲۳%۱.۰۶%۴.۰۴%۲۱.۰۰ میلیون ZEC۱۵.۸۱ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "
۴۵HT۳۹۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۳۲.۴۸ میلیون دلار۱.۰۷ میلیارد دلار۰.۳۶%۸.۲۷%۴۲.۰۱%۵۰۰.۰۰ میلیون HT۱۵۳.۳۶ میلیون HT۰.۰۳" برابر "
۴۶VET۳۴۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۳۲.۱۸ میلیون دلار۱.۳۷ میلیارد دلار۰.۲۴%۱.۸۸%۲.۵۰%۸۶.۷۱ میلیارد VET۷۲.۵۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "
۴۷FLOW۳۶۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۱۶ میلیارد دلار۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%بی نهایت۱.۰۴ میلیارد FLOW۰.۰۲" برابر "
۴۸QNT۳۲۱۱۵.۶۵ دلار۴,۲۲۱,۲۱۳ تومان۲۸.۶۱ میلیون دلار۱.۴۰ میلیارد دلار۰.۲۳%۰.۱۱%۴.۷۶%۱۴.۶۱ میلیون QNT۱۲.۰۷ میلیون QNT۰.۰۲" برابر "
۴۹KLAY۶۹۰.۱۸۶۶۳۹ دلار۶,۸۱۲ تومان۲۸.۰۸ میلیون دلار۵۶۴.۳۲ میلیون دلار۰.۴۴%۵.۳۷%۱۱.۴۲%بی نهایت۳.۰۲ میلیارد KLAY۰.۰۵" برابر "
۵۰TUSD۵۲۱.۰۰ دلار۳۶,۵۳۶ تومان۲۷.۹۳ میلیون دلار۸۰۷.۵۷ میلیون دلار۰.۰۶%۰.۰۶%۰.۰۷%بی نهایت۸۰۶.۷۸ میلیون TUSD۰.۰۳" برابر "