ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
43STX0.92207 دلار50,609 تومان23.41%1.61%7.93%206.51 میلیون دلار1.26 میلیارد دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "
85AGIX0.407187 دلار22,349 تومان18.00%1.74%5.96%107.78 میلیون دلار491.12 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "
66OP2.19 دلار119,964 تومان15.51%2.24%2.20%192.68 میلیون دلار688.15 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "
31APT10.99 دلار603,441 تومان15.22%1.70%4.56%197.64 میلیون دلار1.95 میلیارد دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.10" برابر "
45FTM0.440202 دلار24,161 تومان11.82%2.49%2.82%284.95 میلیون دلار1.23 میلیارد دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "
73SNX2.42 دلار133,027 تومان11.79%1.28%3.16%56.65 میلیون دلار615.34 میلیون دلار253.89 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.09" برابر "
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان11.70%1.53%3.77%88.47 میلیون دلار624.84 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان11.34%1.52%2.87%56.95 میلیون دلار998.15 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان11.02%1.87%3.54%30.02 میلیون دلار650.82 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "
54IMX1.09 دلار59,811 تومان10.80%1.53%4.93%53.08 میلیون دلار946.53 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.06" برابر "
90RNDR1.23 دلار67,508 تومان10.76%1.14%0.86%64.53 میلیون دلار444.57 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.15" برابر "
60KCS8.27 دلار453,958 تومان9.41%0.57%2.19%1.77 میلیون دلار813.69 میلیون دلار98.38 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "
10SOL20.38 دلار1,118,740 تومان9.10%1.36%3.83%452.21 میلیون دلار7.85 میلیارد دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "
26TON2.07 دلار113,608 تومان8.91%0.22%3.59%19.52 میلیون دلار2.53 میلیارد دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "
44GRT0.14036 دلار7,704 تومان8.91%1.54%4.39%52.85 میلیون دلار1.25 میلیارد دلار8.89 میلیارد GRTبی نهایت0.04" برابر "
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان8.86%1.38%3.80%107.07 میلیون دلار916.10 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
22ATOM10.97 دلار602,075 تومان7.96%1.27%2.31%188.44 میلیون دلار3.14 میلیارد دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "
27OKB41.62 دلار2,284,443 تومان7.96%0.17%3.19%27.71 میلیون دلار2.50 میلیارد دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان7.92%1.33%2.01%28.76 میلیون دلار994.11 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
20UNI5.92 دلار325,172 تومان7.79%0.79%0.80%76.92 میلیون دلار3.42 میلیارد دلار577.49 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
48MANA0.572685 دلار31,432 تومان7.19%1.46%3.85%76.46 میلیون دلار1.06 میلیارد دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "
36NEAR1.91 دلار105,106 تومان7.10%1.70%2.71%93.30 میلیون دلار1.66 میلیارد دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
100DYDX2.41 دلار132,221 تومان6.83%1.34%4.47%120.33 میلیون دلار376.42 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
28BCH121.58 دلار6,672,936 تومان6.74%0.82%1.90%172.11 میلیون دلار2.35 میلیارد دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.07" برابر "
61CHZ0.11543 دلار6,335 تومان6.73%1.16%2.68%77.87 میلیون دلار781.31 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "
82GT5.02 دلار275,700 تومان6.67%0.08%2.02%917.88 هزار دلار543.83 میلیون دلار108.27 میلیون GTبی نهایت0.00" برابر "
55AXS8.16 دلار448,072 تومان6.65%1.46%3.14%51.44 میلیون دلار943.83 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "
50XTZ1.11 دلار60,691 تومان6.58%1.11%2.19%25.97 میلیون دلار1.03 میلیارد دلار932.44 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "
29FIL5.52 دلار303,238 تومان6.52%1.63%3.30%199.75 میلیون دلار2.27 میلیارد دلار410.58 میلیون FILبی نهایت0.09" برابر "
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان6.02%1.28%2.51%39.80 میلیون دلار693.36 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "
32LDO2.26 دلار124,061 تومان5.63%2.02%7.48%123.11 میلیون دلار1.95 میلیارد دلار861.74 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "
41ICP4.95 دلار271,956 تومان5.45%1.45%1.11%33.41 میلیون دلار1.48 میلیارد دلار298.07 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
4BNB314.70 دلار17,272,497 تومان5.17%0.55%0.41%584.46 میلیون دلار49.69 میلیارد دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان5.17%2.08%5.09%44.75 میلیون دلار463.95 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "
71GMX74.22 دلار4,073,658 تومان5.01%1.12%3.04%62.22 میلیون دلار637.94 میلیون دلار8.60 میلیون GMXبی نهایت0.10" برابر "
12DOT6.07 دلار333,372 تومان4.98%1.33%1.82%173.37 میلیون دلار7.12 میلیارد دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
19LINK7.24 دلار397,395 تومان4.92%0.96%1.37%295.71 میلیون دلار3.74 میلیارد دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "
9MATIC1.09 دلار59,890 تومان4.87%1.63%2.61%353.34 میلیون دلار9.91 میلیارد دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
79XEC0.00003 دلار2 تومان4.78%1.01%1.77%6.48 میلیون دلار586.81 میلیون دلار19.35 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
67BSV35.30 دلار1,937,620 تومان4.64%0.45%1.94%35.38 میلیون دلار680.14 میلیون دلار19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV0.05" برابر "
37VET0.022701 دلار1,246 تومان4.57%1.31%2.01%50.36 میلیون دلار1.65 میلیارد دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان4.52%1.80%2.14%35.50 میلیون دلار434.34 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "
8DOGE0.074504 دلار4,089 تومان4.51%0.62%1.52%369.24 میلیون دلار10.34 میلیارد دلار138.73 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
13LTC88.96 دلار4,882,482 تومان4.48%0.83%2.54%569.73 میلیون دلار6.46 میلیارد دلار72.60 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.09" برابر "
47EGLD42.15 دلار2,313,400 تومان4.30%1.30%3.13%35.18 میلیون دلار1.06 میلیارد دلار25.21 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.03" برابر "
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان4.26%1.24%1.81%26.42 میلیون دلار385.96 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "
93FEI0.962617 دلار52,834 تومان4.11%0.60%2.82%738.67 هزار دلار409.11 میلیون دلار425.00 میلیون FEIبی نهایت0.00" برابر "
98OSMO0.791213 دلار43,426 تومان4.03%0.89%2.24%7.80 میلیون دلار389.74 میلیون دلار492.59 میلیون OSMO1,000.00 میلیون OSMO0.02" برابر "
24ETC20.21 دلار1,109,329 تومان3.90%0.97%1.95%151.21 میلیون دلار2.83 میلیارد دلار140.15 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
80MIOTA0.208912 دلار11,466 تومان3.86%1.35%1.79%10.01 میلیون دلار580.68 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
43STX0.92207 دلار50,609 تومان23.41%1.61%7.93%206.51 میلیون دلار1.26 میلیارد دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "
85AGIX0.407187 دلار22,349 تومان18.00%1.74%5.96%107.78 میلیون دلار491.12 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "
66OP2.19 دلار119,964 تومان15.51%2.24%2.20%192.68 میلیون دلار688.15 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "
31APT10.99 دلار603,441 تومان15.22%1.70%4.56%197.64 میلیون دلار1.95 میلیارد دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.10" برابر "
45FTM0.440202 دلار24,161 تومان11.82%2.49%2.82%284.95 میلیون دلار1.23 میلیارد دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "
73SNX2.42 دلار133,027 تومان11.79%1.28%3.16%56.65 میلیون دلار615.34 میلیون دلار253.89 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.09" برابر "
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان11.70%1.53%3.77%88.47 میلیون دلار624.84 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان11.34%1.52%2.87%56.95 میلیون دلار998.15 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان11.02%1.87%3.54%30.02 میلیون دلار650.82 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "
54IMX1.09 دلار59,811 تومان10.80%1.53%4.93%53.08 میلیون دلار946.53 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.06" برابر "
90RNDR1.23 دلار67,508 تومان10.76%1.14%0.86%64.53 میلیون دلار444.57 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.15" برابر "
60KCS8.27 دلار453,958 تومان9.41%0.57%2.19%1.77 میلیون دلار813.69 میلیون دلار98.38 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "
10SOL20.38 دلار1,118,740 تومان9.10%1.36%3.83%452.21 میلیون دلار7.85 میلیارد دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "
26TON2.07 دلار113,608 تومان8.91%0.22%3.59%19.52 میلیون دلار2.53 میلیارد دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "
44GRT0.14036 دلار7,704 تومان8.91%1.54%4.39%52.85 میلیون دلار1.25 میلیارد دلار8.89 میلیارد GRTبی نهایت0.04" برابر "
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان8.86%1.38%3.80%107.07 میلیون دلار916.10 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
22ATOM10.97 دلار602,075 تومان7.96%1.27%2.31%188.44 میلیون دلار3.14 میلیارد دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "
27OKB41.62 دلار2,284,443 تومان7.96%0.17%3.19%27.71 میلیون دلار2.50 میلیارد دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان7.92%1.33%2.01%28.76 میلیون دلار994.11 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
20UNI5.92 دلار325,172 تومان7.79%0.79%0.80%76.92 میلیون دلار3.42 میلیارد دلار577.49 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
48MANA0.572685 دلار31,432 تومان7.19%1.46%3.85%76.46 میلیون دلار1.06 میلیارد دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "
36NEAR1.91 دلار105,106 تومان7.10%1.70%2.71%93.30 میلیون دلار1.66 میلیارد دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
100DYDX2.41 دلار132,221 تومان6.83%1.34%4.47%120.33 میلیون دلار376.42 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
28BCH121.58 دلار6,672,936 تومان6.74%0.82%1.90%172.11 میلیون دلار2.35 میلیارد دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.07" برابر "
61CHZ0.11543 دلار6,335 تومان6.73%1.16%2.68%77.87 میلیون دلار781.31 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "
82GT5.02 دلار275,700 تومان6.67%0.08%2.02%917.88 هزار دلار543.83 میلیون دلار108.27 میلیون GTبی نهایت0.00" برابر "
55AXS8.16 دلار448,072 تومان6.65%1.46%3.14%51.44 میلیون دلار943.83 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "
50XTZ1.11 دلار60,691 تومان6.58%1.11%2.19%25.97 میلیون دلار1.03 میلیارد دلار932.44 میلیون XTZبی نهایت0.03" برابر "
29FIL5.52 دلار303,238 تومان6.52%1.63%3.30%199.75 میلیون دلار2.27 میلیارد دلار410.58 میلیون FILبی نهایت0.09" برابر "
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان6.02%1.28%2.51%39.80 میلیون دلار693.36 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "
32LDO2.26 دلار124,061 تومان5.63%2.02%7.48%123.11 میلیون دلار1.95 میلیارد دلار861.74 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "
41ICP4.95 دلار271,956 تومان5.45%1.45%1.11%33.41 میلیون دلار1.48 میلیارد دلار298.07 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
4BNB314.70 دلار17,272,497 تومان5.17%0.55%0.41%584.46 میلیون دلار49.69 میلیارد دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان5.17%2.08%5.09%44.75 میلیون دلار463.95 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "
71GMX74.22 دلار4,073,658 تومان5.01%1.12%3.04%62.22 میلیون دلار637.94 میلیون دلار8.60 میلیون GMXبی نهایت0.10" برابر "
12DOT6.07 دلار333,372 تومان4.98%1.33%1.82%173.37 میلیون دلار7.12 میلیارد دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
19LINK7.24 دلار397,395 تومان4.92%0.96%1.37%295.71 میلیون دلار3.74 میلیارد دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.08" برابر "
9MATIC1.09 دلار59,890 تومان4.87%1.63%2.61%353.34 میلیون دلار9.91 میلیارد دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
79XEC0.00003 دلار2 تومان4.78%1.01%1.77%6.48 میلیون دلار586.81 میلیون دلار19.35 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
67BSV35.30 دلار1,937,620 تومان4.64%0.45%1.94%35.38 میلیون دلار680.14 میلیون دلار19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV0.05" برابر "
37VET0.022701 دلار1,246 تومان4.57%1.31%2.01%50.36 میلیون دلار1.65 میلیارد دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان4.52%1.80%2.14%35.50 میلیون دلار434.34 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "
8DOGE0.074504 دلار4,089 تومان4.51%0.62%1.52%369.24 میلیون دلار10.34 میلیارد دلار138.73 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
13LTC88.96 دلار4,882,482 تومان4.48%0.83%2.54%569.73 میلیون دلار6.46 میلیارد دلار72.60 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.09" برابر "
47EGLD42.15 دلار2,313,400 تومان4.30%1.30%3.13%35.18 میلیون دلار1.06 میلیارد دلار25.21 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.03" برابر "
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان4.26%1.24%1.81%26.42 میلیون دلار385.96 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "
93FEI0.962617 دلار52,834 تومان4.11%0.60%2.82%738.67 هزار دلار409.11 میلیون دلار425.00 میلیون FEIبی نهایت0.00" برابر "
98OSMO0.791213 دلار43,426 تومان4.03%0.89%2.24%7.80 میلیون دلار389.74 میلیون دلار492.59 میلیون OSMO1,000.00 میلیون OSMO0.02" برابر "
24ETC20.21 دلار1,109,329 تومان3.90%0.97%1.95%151.21 میلیون دلار2.83 میلیارد دلار140.15 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
80MIOTA0.208912 دلار11,466 تومان3.86%1.35%1.79%10.01 میلیون دلار580.68 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "