دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

دسته بندی ارز های دیجیتال

دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

دسته بندی ارزهای دیجیتال
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
1BTC27,115.51 دلار1,366,323,317 تومان0.05%0.14%2.33%Ƀ 1.00000000528.79 B دلار6.45 B دلار19.50 M BTC21.00 M BTC0.01" برابر "0.00%
2ETH1,674.47 دلار84,374,831 تومان0.08%0.35%5.31%Ƀ 0.06175320201.34 B دلار3.27 B دلار120.24 M ETHبی نهایت0.02" برابر "0.00%
3USDT1.00 دلار50,396 تومان0.00%0.01%0.01%Ƀ 0.0000368883.27 B دلار23.71 B دلار83.26 B USDTبی نهایت0.28" برابر "0.00%
4BNB214.06 دلار10,786,489 تومان0.04%0.80%2.11%Ƀ 0.0078945432.93 B دلار306.49 M دلار153.85 M BNBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
5XRP0.517404 دلار26,071 تومان0.12%0.11%2.14%Ƀ 0.0000190827.58 B دلار467.78 M دلار53.31 B XRP100.00 B XRP0.02" برابر "0.00%
6USDC1.00 دلار50,393 تومان0.00%0.01%0.00%Ƀ 0.0000368825.13 B دلار1.46 B دلار25.13 B USDCبی نهایت0.06" برابر "0.00%
7SOL22.79 دلار1,148,496 تومان0.21%6.55%17.05%Ƀ 0.000840579.41 B دلار494.24 M دلار412.99 M SOLبی نهایت0.05" برابر "0.00%
8ADA0.260765 دلار13,140 تومان0.24%2.65%6.54%Ƀ 0.000009629.16 B دلار143.01 M دلار35.14 B ADA45.00 B ADA0.02" برابر "0.00%
9DOGE0.061951 دلار3,122 تومان0.14%0.76%1.31%Ƀ 0.000002288.75 B دلار129.68 M دلار141.24 B DOGEبی نهایت0.01" برابر "0.00%
13MATIC0.55938 دلار28,187 تومان1.11%4.58%7.47%Ƀ 0.000020635.20 B دلار328.15 M دلار9.30 B MATIC10.00 B MATIC0.06" برابر "0.00%
14DOT4.20 دلار211,760 تومان0.23%2.13%4.50%Ƀ 0.000154995.17 B دلار68.22 M دلار1.23 B DOTبی نهایت0.01" برابر "0.00%
15LTC66.43 دلار3,347,402 تومان0.07%0.04%3.30%Ƀ 0.002449934.90 B دلار208.19 M دلار73.72 M LTC84.00 M LTC0.04" برابر "0.00%
16BCH234.74 دلار11,828,473 تومان0.18%0.67%13.38%Ƀ 0.008657154.58 B دلار163.79 M دلار19.52 M BCH21.00 M BCH0.04" برابر "0.00%
18SHIB0.000007 دلار0 تومان0.20%0.46%0.84%Ƀ 0.000000004.36 B دلار76.20 M دلار589.35 T SHIBبی نهایت0.02" برابر "0.00%
19