دسته بندی ارز های دیجیتال

دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

دسته بندی ارزهای دیجیتال
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
1BTC27,762.04 دلار1,454,231,372 تومان0.23%1.01%2.42%Ƀ 1.00000000536.60 میلیارد دلار13.12 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.02" برابر "0.00%
2ETH1,775.28 دلار92,992,679 تومان0.08%1.56%0.16%Ƀ 0.06394628217.25 میلیارد دلار6.65 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.03" برابر "0.00%
3USDT1.00 دلار52,433 تومان0.01%0.01%0.21%Ƀ 0.0000360679.10 میلیارد دلار21.68 میلیارد دلار79.02 میلیارد USDTبی نهایت0.27" برابر "0.00%
4BNB327.24 دلار17,141,647 تومان0.18%0.97%2.63%Ƀ 0.0117874351.67 میلیارد دلار415.00 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "0.00%
5USDC0.999964 دلار52,380 تومان0.00%0.03%0.04%Ƀ 0.0000360233.91 میلیارد دلار3.45 میلیارد دلار33.91 میلیارد USDCبی نهایت0.10" برابر "0.00%
6XRP0.458268 دلار24,005 تومان0.57%2.70%17.57%Ƀ 0.0000165123.35 میلیارد دلار1.57 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.07" برابر "0.00%
7ADA0.358263 دلار18,767 تومان0.04%0.51%5.32%Ƀ 0.0000129012.44 میلیارد دلار220.78 میلیون دلار34.73 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "0.00%
8MATIC1.11 دلار57,936 تومان0.48%1.32%6.42%Ƀ 0.0000398410.04 میلیارد دلار292.41 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.03" برابر "0.00%
9DOGE0.074893 دلار3,923 تومان0.20%0.02%1.24%Ƀ 0.000002709.94 میلیارد دلار245.69 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.02" برابر "0.00%
10BUSD0.999741 دلار52,368 تومان0.01%0.02%0.05%Ƀ 0.000036018.02 میلیارد دلار2.66 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.33" برابر "0.00%
11SOL20.82 دلار1,090,546 تومان0.11%1.03%2.75%Ƀ 0.000749917.99 میلیارد دلار251.72 میلیون دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.03" برابر "0.00%
12DOT6.04 دلار316,530 تومان0.09%0.31%5.46%Ƀ 0.000217667.07 میلیارد دلار114.87 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
13LTC93.77 دلار4,911,818 تومان0.24%0.79%13.01%Ƀ 0.003377606.80 میلیارد دلار499.95 میلیون دلار72.57 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.07" برابر "0.00%
14SHIB0.000011 دلار1 تومان0.21%0.09%2.20%Ƀ 0.000000006.24 میلیارد دلار128.93 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.02" برابر "0.00%
16AVAX17.08 دلار894,580 تومان0.09%1.90%1.88%Ƀ 0.000615165.56 میلیارد دلار164.28 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "0.00%
19LINK7.23 دلار378,554 تومان0.09%1.46%2.30%Ƀ 0.000260313.74 میلیارد دلار180.76 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.05" برابر "0.00%
21ATOM11.33 دلار593,370 تومان0.43%1.40%7.62%Ƀ 0.000408033.24 میلیارد دلار89.30 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.03" برابر "0.00%
22XMR164.32 دلار8,607,357 تومان0.17%1.74%5.93%Ƀ 0.005918843.00 میلیارد دلار73.15 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.02" برابر "0.00%
23ETC20.28 دلار1,062,457 تومان0.20%0.86%3.34%Ƀ 0.000730602.84 میلیارد دلار128.98 میلیون دلار140.10 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "0.00%
24UNI5.81 دلار304,303 تومان0.49%0.69%10.09%Ƀ 0.000209252.74 میلیارد دلار53.82 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "0.00%
27XLM0.092109 دلار4,825 تومان0.11%2.19%6.17%Ƀ 0.000003322.45 میلیارد دلار68.94 میلیون دلار26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "0.00%
28BCH125.77 دلار6,588,334 تومان0.12%0.32%5.67%Ƀ 0.004530462.43 میلیارد دلار148.25 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.06" برابر "0.00%
29FIL5.54 دلار290,179 تومان0.26%0.10%6.44%Ƀ 0.000199542.27 میلیارد دلار138.89 میلیون دلار409.82 میلیون FILبی نهایت0.06" برابر "0.00%
31TUSD0.999609 دلار52,362 تومان0.05%0.02%0.05%Ƀ 0.000036012.04 میلیارد دلار258.50 میلیون دلار2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.13" برابر "0.00%
32HBAR0.061887 دلار3,242 تومان0.31%2.91%1.80%Ƀ 0.000002231.87 میلیارد دلار26.57 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.01" برابر "0.00%
35NEAR1.95 دلار102,222 تومان0.35%0.11%7.76%Ƀ 0.000070291.69 میلیارد دلار50.44 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.03" برابر "0.00%
36VET0.02295 دلار1,202 تومان0.13%0.02%2.03%Ƀ 0.000000831.66 میلیارد دلار35.94 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.02" برابر "0.00%
38APE4.14 دلار216,824 تومان0.15%0.53%3.34%Ƀ 0.000149101.53 میلیارد دلار92.38 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.06" برابر "0.00%
39ALGO0.208803 دلار10,938 تومان0.22%0.18%4.29%Ƀ 0.000007521.49 میلیارد دلار37.32 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.03" برابر "0.00%
41ICP4.96 دلار259,714 تومان0.22%0.28%7.24%Ƀ 0.000178591.48 میلیارد دلار20.04 میلیون دلار298.01 میلیون ICPبی نهایت0.01" برابر "0.00%
43GRT0.140167 دلار7,342 تومان0.32%0.04%11.83%Ƀ 0.000005051.25 میلیارد دلار36.30 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
45EOS1.14 دلار59,623 تومان0.33%0.55%1.01%Ƀ 0.000041001.24 میلیارد دلار123.16 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.10" برابر "0.00%
46MANA0.590905 دلار30,953 تومان0.58%0.52%6.76%Ƀ 0.000021281.10 میلیارد دلار37.05 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.03" برابر "0.00%
49XTZ1.13 دلار59,149 تومان0.07%0.87%6.33%Ƀ 0.000040671.05 میلیارد دلار14.93 میلیون دلار931.96 میلیون XTZبی نهایت0.01" برابر "0.00%
50AAVE72.37 دلار3,791,057 تومان0.33%0.51%7.55%Ƀ 0.002606911.02 میلیارد دلار52.27 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.05" برابر "0.00%
51THETA1.02 دلار53,481 تومان0.57%1.81%3.25%Ƀ 0.000036781.02 میلیارد دلار9.59 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.01" برابر "0.00%
52FLOW0.973495 دلار50,994 تومان0.28%0.45%7.17%Ƀ 0.000035071.01 میلیارد دلار16.78 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.02" برابر "0.00%
53AXS8.42 دلار440,801 تومان0.09%0.78%7.04%Ƀ 0.00030312972.90 میلیون دلار35.60 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.04" برابر "0.00%
55SAND0.632527 دلار33,133 تومان0.37%0.18%6.16%Ƀ 0.00002278948.46 میلیون دلار67.38 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.07" برابر "0.00%
62LUNC0.000125 دلار7 تومان0.01%2.42%6.48%Ƀ 0.00000000738.63 میلیون دلار85.68 میلیون دلار5.90 تریلیون LUNCبی نهایت0.12" برابر "0.00%
67KLAY0.228416 دلار11,965 تومان0.07%0.62%4.21%Ƀ 0.00000823703.58 میلیون دلار17.47 میلیون دلار3.08 میلیارد KLAYبی نهایت0.02" برابر "0.00%
69CAKE3.75 دلار196,222 تومان0.33%0.90%2.36%Ƀ 0.00013493697.55 میلیون دلار40.48 میلیون دلار186.21 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "0.00%
71MKR674.11 دلار35,311,479 تومان0.75%0.69%3.33%Ƀ 0.02428189659.04 میلیون دلار33.12 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.05" برابر "0.00%
75ZEC36.48 دلار1,911,067 تومان0.53%2.17%1.22%Ƀ 0.00131414595.71 میلیون دلار21.97 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.04" برابر "0.00%
78MIOTA0.212577 دلار11,135 تومان0.86%3.58%4.18%Ƀ 0.00000766590.87 میلیون دلار8.79 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.01" برابر "0.00%
87RUNE1.40 دلار73,317 تومان0.05%1.41%2.52%Ƀ 0.00005042457.77 میلیون دلار21.49 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.05" برابر "0.00%
146USTC0.022502 دلار1,179 تومان0.23%9.25%3.77%Ƀ 0.00000081220.46 میلیون دلار53.13 میلیون دلار9.80 میلیارد USTCبی نهایت0.24" برابر "0.00%
155HNT1.43 دلار74,926 تومان0.09%1.63%9.06%Ƀ 0.00005152201.72 میلیون دلار2.31 میلیون دلار141.03 میلیون HNT223.00 میلیون HNT0.01" برابر "0.00%