دسته بندی ارزهای Fan token

دسته بندی ارزهای فن توکن

دسته بندی ارزهای Fan token

دسته بندی ارزهای فن توکن
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
75CHZ0.129371 دلار7,476 تومان1.24%7.01%8.21%Ƀ 0.000002061.15 B دلار69.15 M دلار8.89 B CHZ8.89 B CHZ0.06" برابر "0.00%
721SANTOS6.07 دلار350,586 تومان0.58%2.95%1.04%Ƀ 0.0000965133.65 M دلار8.29 M دلار5.55 M SANTOS30.00 M SANTOS0.25" برابر "0.00%
728PSG4.25 دلار245,747 تومان0.27%1.95%11.85%Ƀ 0.0000676532.93 M دلار10.44 M دلار7.74 M PSG20.00 M PSG0.32" برابر "0.00%
783BAR2.49 دلار143,631 تومان0.27%3.80%0.33%Ƀ 0.0000395426.62 M دلار2.99 M دلار10.71 M BAR40.00 M BAR0.11" برابر "0.00%
809LAZIO2.82 دلار163,038 تومان0.75%1.95%5.17%Ƀ 0.0000448824.26 M دلار5.16 M دلار8.60 M LAZIO40.00 M LAZIO0.21" برابر "0.00%
820CITY3.16 دلار182,765 تومان0.24%2.60%1.21%Ƀ 0.0000503123.65 M دلار2.66 M دلار7.48 M CITY19.74 M CITY0.11" برابر "0.00%
838OG4.64 دلار268,067 تومان1.71%3.59%3.51%Ƀ 0.0000738022.44 M دلار5.38 M دلار4.84 M OGبی نهایت0.24" برابر "0.00%
861ALPINE1.82 دلار105,320 تومان0.27%1.16%3.41%Ƀ 0.0000289920.70 M دلار2.82 M دلار11.36 M ALPINE40.00 M ALPINE0.14" برابر "0.00%
891PORTO2.43 دلار140,183 تومان1.11%2.09%5.63%