دسته بندی ارزهای Fan token

دسته بندی ارزهای فن توکن

دسته بندی ارزهای Fan token

دسته بندی ارزهای فن توکن
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
69CHZ0.06343 دلار3,196 تومان0.07%3.05%11.08%Ƀ 0.00000234473.57 M دلار45.76 M دلار7.47 B CHZ8.89 B CHZ0.10" برابر "0.00%
545BAR2.23 دلار112,440 تومان0.40%0.75%0.90%Ƀ 0.0000822923.21 M دلار1.01 M دلار10.40 M BAR40.00 M BAR0.04" برابر "0.00%
569ALPINE1.76 دلار88,783 تومان0.07%0.12%0.22%Ƀ 0.0000649820.02 M دلار1.69 M دلار11.36 M ALPINE40.00 M ALPINE0.08" برابر "0.00%
603OG4.49 دلار226,111 تومان0.14%0.26%0.50%Ƀ 0.0001654917.31 M دلار5.84 M دلار3.86 M OGبی نهایت0.34" برابر "0.00%
612CITY2.86 دلار144,247 تومان0.16%0.78%0.39%Ƀ 0.0001055716.58 M دلار1.33 M دلار5.79 M CITY19.74 M CITY0.08" برابر "0.00%
630LAZIO1.80 دلار90,471 تومان0.31%0.80%0.73%Ƀ 0.0000662215.44 M دلار2.28 M دلار8.60 M LAZIO40.00 M LAZIO0.15" برابر "0.00%
655PSG3.03 دلار152,485 تومان0.08%0.63%0.23%Ƀ 0.0001116014.33 M دلار1.43 M دلار4.73 M PSG20.00 M PSG0.10" برابر "0.00%
665PORTO1.77 دلار89,000 تومان0.36%0.59%0.83%Ƀ 0.0000651413.78 M دلار1.60 M دلار7.80 M PORTO40.00 M PORTO0.12" برابر "0.00%
680SANTOS2.84 دلار143,313 تومان0.11%0.39%0.79%Ƀ 0.0001048912.94 M دلار3.99 M دلار4.55 M SANTOS30.00 M SANTOS0.31" برابر "0.00%
712JUV1.97 دلار99,291 تومان0.04%0.54%1.07%Ƀ 0.0000726711.28 M دلار837.10 K دلار5.72 M JUV20.00 M JUV0.07" برابر "0.00%
714ACM1.81 دلار91,447 تومان0.20%0.23%1.43%Ƀ 0.0000669311.23 M دلار718.97 K دلار6.19 M ACMبی نهایت0.06" برابر "0.00%
753ATM2.40 دلار120,766 تومان0.21%0.19%0.64%Ƀ 0.000088399.19 M دلار733.17 K دلار3.83 M ATMبی نهایت0.08" برابر "0.00%
856ASR2.25 دلار113,364 تومان0.34%2.63%3.32%Ƀ 0.000082976.69 M دلار1.37 M دلار2.97 M ASRبی نهایت0.21" برابر "0.00%

جدیدترین مقالات