دسته بندی ارزهای pow

دسته بندی ارزهای پاو

دسته بندی ارزهای pow

دسته بندی ارزهای پاو
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
1BTC27,498.06 دلار1,385,902,242 تومان0.02%2.88%4.90%Ƀ 1.00000000536.29 B دلار15.95 B دلار19.50 M BTC21.00 M BTC0.03" برابر "0.00%
2ETH1,656.65 دلار83,494,982 تومان0.22%4.41%4.29%Ƀ 0.06024594199.20 B دلار7.24 B دلار120.24 M ETHبی نهایت0.04" برابر "0.00%
9DOGE0.061752 دلار3,112 تومان0.04%3.23%1.59%Ƀ 0.000002258.72 B دلار229.49 M دلار141.26 B DOGEبی نهایت0.03" برابر "0.00%
15LTC65.67 دلار3,309,786 تومان0.11%3.06%2.10%Ƀ 0.002388184.84 B دلار243.32 M دلار73.72 M LTC84.00 M LTC0.05" برابر "0.00%
16BCH240.19 دلار12,105,646 تومان0.03%1.87%11.99%Ƀ 0.008734854.69 B دلار444.01 M دلار19.52 M BCH21.00 M BCH0.09" برابر "0.00%
24XMR145.30 دلار7,323,006 تومان0.22%2.63%1.06%Ƀ 0.005283932.66 B دلار57.83 M دلار18.34 M XMRبی نهایت0.02" برابر "0.00%
28ETC16.19 دلار815,884 تومان0.10%2.90%6.65%Ƀ 0.000588702.32 B دلار218.09 M دلار143.32 M ETC210.70 M ETC0.09" برابر "0.00%
48STX0.502752 دلار25,339 تومان0.16%4.71%8.53%Ƀ 0.00001828709.77 M دلار47.61 M دلار1.41 B STX1.82 B STX0.07" برابر "0.00%
73ZEC27.16 دلار1,368,968 تومان0.59%2.92%4.82%Ƀ 0.00098778443.51 M دلار40.59 M دلار16.33 M ZEC21.00 M ZEC0.09" برابر "0.00%
78MIOTA0.150885 دلار7,605 تومان0.32%3.24%1.02%Ƀ 0.00000549419.39 M دلار4.81 M دلار2.78 B MIOTA2.78 B MIOTA0.01" برابر "0.00%
94DASH27.67 دلار1,394,453 تومان0.27%2.03%2.36%Ƀ 0.00100617317.63 M دلار32.11 M دلار11.48 M DASH18.90 M DASH0.10" برابر "0.00%
101ZIL0.017104 دلار862 تومان0.09%4.22%1.52%Ƀ 0.00000062271.41 M دلار17.87 M دلار15.87 B ZILبی نهایت0.07" برابر "0.00%
124DCR13.55 دلار683,110 تومان0.03%2.97%0.41%Ƀ 0.00049290210.58 M دلار678.60 K دلار15.54 M DCR21.00 M DCR0.00" برابر "0.00%
129ANKR0.019907 دلار1,003 تومان0.35%3.15%2.75%Ƀ 0.00000072199.07 M دلار15.55 M دلار10.00 B ANKR10.00 B ANKR0.08" برابر "0.00%
131RVN0.015106 دلار761 تومان0.42%5.09%4.00%Ƀ 0.00000055196.95 M دلار7.13 M دلار13.04 B RVN21.00 B RVN0.04" برابر "0.00%
149