دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیفای
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
16UNI10.62 دلار610,583 تومان0.99%5.70%38.86%Ƀ 0.000206276.35 B دلار610.99 M دلار598.19 M UNI1,000.00 M UNI0.10" برابر "0.00%
38LDO3.33 دلار191,551 تومان0.22%2.41%3.44%Ƀ 0.000064712.97 B دلار92.24 M دلار890.94 M LDO1,000.00 M LDO0.03" برابر "0.00%
48MKR2,028.83 دلار116,690,421 تومان0.20%0.12%5.32%Ƀ 0.039421171.87 B دلار46.95 M دلار923.28 K MKR1.01 M MKR0.03" برابر "0.00%
49RUNE5.38 دلار309,178 تومان0.23%1.18%2.87%Ƀ 0.000104451.83 B دلار111.00 M دلار340.93 M RUNEبی نهایت0.06" برابر "0.00%
55AAVE98.88 دلار5,687,365 تومان0.87%0.26%3.99%Ƀ 0.001921351.46 B دلار123.43 M دلار14.74 M AAVE16.00 M AAVE0.08" برابر "0.00%
81WOO0.513236 دلار29,519 تومان0.79%3.70%18.60%Ƀ 0.00000997939.29 M دلار42.51 M دلار1.83 B WOOبی نهایت0.05" برابر "0.00%
91KAVA0.795614 دلار45,761 تومان0.12%1.15%4.33%Ƀ 0.00001546861.54 M دلار23.65 M دلار1.08 B KAVAبی نهایت0.03" برابر "0.00%
97KLAY0.228315 دلار13,132 تومان0.19%2.20%0.18%Ƀ 0.00000444797.60 M دلار15.98 M دلار3.49 B KLAYبی نهایت0.02" برابر "0.00%
102CAKE3.16 دلار181,511 تومان0.01%1.96%14.21%Ƀ 0.00006132745.92 M دلار102.17 M دلار236.36 M CAKE450.00 M CAKE0.14" برابر "0.00%
108CRV0.59552 دلار34,252 تومان0.44%0.78%11.20%Ƀ 0.00001157670.84 M دلار54.66 M دلار1.13 B CRV3.30 B CRV0.08" برابر "0.00%
112FXS8.41 دلار483,641 تومان0.08%2.20%2.75%Ƀ 0.00016339647.26 M دلار21.50 M دلار76.97 M FXSبی نهایت0.03" برابر "0.00%
1211INCH0.491699 دلار28,281 تومان0.86%1.92%6.80%