دسته بندی ارزهای Lunchpad

دسته بندی ارزهای لانچ پد

دسته بندی ارزهای Lunchpad

دسته بندی ارزهای لانچ پد
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
14MATIC0.970341 دلار55,810 تومان0.20%2.91%0.18%Ƀ 0.000018859.33 B دلار363.31 M دلار9.62 B MATIC10.00 B MATIC0.04" برابر "0.00%
68SAND0.514456 دلار29,589 تومان0.31%0.94%0.38%Ƀ 0.000010001.15 B دلار85.20 M دلار2.24 B SAND3.00 B SAND0.07" برابر "0.00%
71AXS8.07 دلار463,886 تومان0.04%0.11%1.99%Ƀ 0.000156711.11 B دلار46.11 M دلار137.54 M AXS270.00 M AXS0.04" برابر "0.00%
75BTT0.000001 دلار0 تومان0.17%0.91%5.57%Ƀ 0.000000001.04 B دلار37.25 M دلار968.25 T BTTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
84FET1.12 دلار64,251 تومان1.83%5.22%29.11%Ƀ 0.00002171929.26 M دلار183.32 M دلار831.85 M FETبی نهایت0.20" برابر "0.00%
91KAVA0.795614 دلار45,761 تومان0.12%1.15%4.33%Ƀ 0.00001546861.54 M دلار23.65 M دلار1.08 B KAVAبی نهایت0.03" برابر "0.00%
135GMT0.265542 دلار15,273 تومان0.35%0.85%5.09%Ƀ 0.00000516465.83 M دلار25.27 M دلار1.75 B GMTبی نهایت0.05" برابر "0.00%
160SFP0.792856 دلار45,602 تومان0.55%0.10%2.12%Ƀ 0.00001541366.70 M دلار3.03 M دلار462.50 M SFP500.00 M SFP0.01" برابر "0.00%
186ONE0.022959 دلار1,321 تومان2.91%11.95%25.36%Ƀ 0.00000045317.00 M دلار90.21 M دلار13.81 B ONEبی نهایت0.28" برابر "0.00%
199BAND2.08 دلار119,447 تومان0.05%0.83%0.74%Ƀ 0.00004035289.44 M دلار5.61 M دلار139.37 M BANDبی نهایت0.02" برابر "0.00%
230CTSI0.359418 دلار20,672 تومان0.79%7.60%19.11%Ƀ 0.00000698280.17 M دلار23.70 M دلار779.50 M CTSI1,000.00 M CTSI0.08" برابر "0.00%
233C980.380919 دلار21,909 تومان8.72%14.52%13.59%