ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۶۴FTM۰.۲۳۹۲۳۷ دلار۸,۷۳۲ تومان۸.۵۳%۱.۹۱%۳۱.۹۳%۶۰۸.۸۶ میلیون دلار۱۹۰.۷۹ میلیون دلار۲.۵۵ میلیارد FTM۳.۱۸ میلیارد FTM۰.۳۱" برابر "
۴۸XCN۰.۰۴۱۰۴۲ دلار۱,۴۹۸ تومان۸.۴۰%۰.۵۷%۲.۵۸%۸۸۱.۲۹ میلیون دلار۲۴.۴۲ میلیون دلار۲۱.۴۷ میلیارد XCN۵۳.۴۷ میلیارد XCN۰.۰۳" برابر "
۳۹HT۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۸.۲۷%۰.۳۶%۴۲.۰۱%۱.۰۷ میلیارد دلار۳۲.۴۸ میلیون دلار۱۵۳.۳۶ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۳" برابر "
۹۰IMX۰.۴۵۸۹۷۳ دلار۱۶,۷۵۳ تومان۶.۱۸%۰.۱۶%۴.۴۷%۳۱۵.۸۹ میلیون دلار۹.۴۷ میلیون دلار۶۸۸.۲۴ میلیون IMX۲.۰۰ میلیارد IMX۰.۰۳" برابر "
۶۹KLAY۰.۱۸۶۶۳۹ دلار۶,۸۱۲ تومان۵.۳۷%۰.۴۴%۱۱.۴۲%۵۶۴.۳۲ میلیون دلار۲۸.۰۸ میلیون دلار۳.۰۲ میلیارد KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۷UNI۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۵.۲۱%۰.۳۳%۴.۹۰%۴.۳۷ میلیارد دلار۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۲ETH۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۴.۹۷%۰.۰۴%۹.۲۴%۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۳۵OKB۲۱.۴۸ دلار۷۸۴,۰۴۹ تومان۴.۴۸%۰.۳۹%۴.۲۹%۱.۲۹ میلیارد دلار۱۵.۷۱ میلیون دلار۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۰APE۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۴.۳۴%۰.۲۴%۲۸.۶۹%۱.۵۴ میلیارد دلار۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۳۶۱.۲۵ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۱۴" برابر "
۷۶RUNE۱.۲۶ دلار۴۶,۰۳۶ تومان۴.۱۱%۰.۲۳%۹.۲۴%۴۱۷.۰۸ میلیون دلار۲۴.۶۰ میلیون دلار۳۳۰.۶۹ میلیون RUNE۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE۰.۰۶" برابر "
۹۴DCR۲۰.۵۳ دلار۷۴۹,۱۹۳ تومان۳.۹۸%۰.۴۵%۱.۵۱%۲۹۸.۵۳ میلیون دلار۸.۶۴ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR۰.۰۳" برابر "
۵۶BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۰۳۶۴۱۷۸ دلار۰ تومان۳.۹۱%۰.۱۵%۶.۰۸%۶۶۵.۱۷ میلیون دلار۱۷.۰۶ میلیون دلار۹۴۵.۳۳ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸۳BAT۰.۲۳۳۹۷۷ دلار۸,۵۴۰ تومان۳.۱۷%۰.۳۰%۲.۵۴%۳۴۹.۹۵ میلیون دلار۱۸.۳۸ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT۰.۰۵" برابر "
۳۳NEAR۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۳.۱۵%۰.۲۱%۲.۴۲%۱.۳۹ میلیارد دلار۸۳.۱۵ میلیون دلار۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "
۶۰BIT۰.۳۰۵۹۱۳ دلار۱۱,۱۶۶ تومان۳.۱۴%۰.۴۵%۷.۱۰%۶۳۹.۶۵ میلیون دلار۸.۶۰ میلیون دلار۲.۰۹ میلیارد BIT۱۰.۰۰ میلیارد BIT۰.۰۱" برابر "
۷۱DASH۴۴.۰۹ دلار۱,۶۰۹,۳۹۹ تومان۳.۱۰%۰.۴۹%۲.۹۷%۴۸۶.۳۱ میلیون دلار۸۷.۶۲ میلیون دلار۱۱.۰۳ میلیون DASH۱۸.۹۰ میلیون DASH۰.۱۸" برابر "
۹۲ENJ۰.۳۰۸۵۵ دلار۱۱,۲۶۲ تومان۲.۷۲%۰.۲۶%۲.۲۷%۳۰۸.۵۵ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۰۵" برابر "
۴۷AAVE۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۲.۷۱%۰.۲۲%۱۰.۰۷%۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۶۶.۱۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۲.۶۶%۰.۳۲%۰.۵۸%۷.۵۶ میلیارد دلار۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "
۸۴GMX۴۳.۳۷ دلار۱,۵۸۳,۰۶۷ تومان۲.۳۵%۰.۱۱%۳.۳۱%۳۴۶.۵۷ میلیون دلار۱۷.۸۳ میلیون دلار۷.۹۹ میلیون GMXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۲ATOM۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۲.۳۳%۰.۳۶%۵.۳۶%۲.۹۷ میلیارد دلار۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۲.۳۰%۰.۰۰%۶.۶۳%۲۰.۲۱ میلیارد دلار۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۱BTC۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۲.۲۸%۰.۰۹%۲.۳۰%۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۲۵.۵۷ میلیارد دلار۱۹.۲۲ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "
۲۰WBTC۱۶,۸۳۴.۹۶ دلار۶۱۴,۴۷۶,۰۱۲ تومان۲.۱۹%۰.۱۲%۲.۴۷%۳.۶۴ میلیارد دلار۱۰۷.۸۰ میلیون دلار۲۱۵.۹۷ هزار WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۲.۱۸%۰.۱۳%۰.۱۳%۶.۱۴ میلیارد دلار۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۹۶KAVA۰.۸۷۸۸۱۶ دلار۳۲,۰۷۷ تومان۲.۱۷%۰.۱۰%۳.۳۰%۲۹۴.۷۶ میلیون دلار۹.۶۵ میلیون دلار۳۳۵.۴۰ میلیون KAVAبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸۲LDO۱.۱۴ دلار۴۱,۵۴۱ تومان۲.۰۸%۰.۳۶%۲.۰۳%۳۵۶.۱۷ میلیون دلار۲۰.۶۸ میلیون دلار۳۱۲.۹۵ میلیون LDO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۰.۰۶" برابر "
۱۸AVAX۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۲.۰۶%۰.۱۲%۰.۷۵%۳.۹۷ میلیارد دلار۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "
۱۳LTC۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۲.۰۴%۰.۲۲%۲.۷۷%۵.۶۲ میلیارد دلار۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۷۱.۷۲ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "
۳۸ICP۴.۰۳ دلار۱۴۷,۱۳۰ تومان۱.۹۸%۰.۲۲%۵.۹۲%۱.۱۱ میلیارد دلار۲۲.۷۴ میلیون دلار۲۷۴.۳۲ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۴VET۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۱.۸۸%۰.۲۴%۲.۵۰%۱.۳۷ میلیارد دلار۳۲.۱۸ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "
۵۳MANA۰.۴۰۳۲۷ دلار۱۴,۷۱۹ تومان۱.۸۷%۰.۱۱%۴.۲۶%۷۴۸.۱۰ میلیون دلار۴۸.۱۱ میلیون دلار۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۴۲EOS۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۱.۸۳%۰.۰۷%۳.۴۸%۱.۰۱ میلیارد دلار۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۱۰۰OSMO۱.۰۱ دلار۳۶,۹۵۶ تومان۱.۷۶%۰.۱۲%۳.۳۶%۲۸۵.۹۹ میلیون دلار۸.۳۵ میلیون دلار۲۸۲.۴۶ میلیون OSMO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون OSMO۰.۰۳" برابر "
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۱.۷۲%۰.۱۵%۰.۵۳%۱.۷۴ میلیارد دلار۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۱.۶۶%۰.۱۸%۱.۵۷%۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۸۵STX۰.۲۵۳۵۰۷ دلار۹,۲۵۳ تومان۱.۶۵%۰.۰۴%۱۱.۵۱%۳۴۱.۳۷ میلیون دلار۱۹.۶۷ میلیون دلار۱.۳۵ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STX۰.۰۶" برابر "
۸۸LRC۰.۲۴۶۳۹۳ دلار۸,۹۹۳ تومان۱.۶۵%۰.۴۰%۱.۵۵%۳۲۷.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون دلار۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC۰.۰۷" برابر "
۷۳GRT۰.۰۶۳۸۰۷ دلار۲,۳۲۹ تومان۱.۵۸%۰.۰۶%۱۲.۳۴%۴۴۰.۲۷ میلیون دلار۱۶.۴۹ میلیون دلار۶.۹۰ میلیارد GRT۱۰.۰۶ میلیارد GRT۰.۰۴" برابر "
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۱.۵۱%۰.۱۱%۲.۶۳%۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "
۵۵AXS۶.۸۴ دلار۲۴۹,۶۰۹ تومان۱.۴۵%۰.۱۶%۰.۴۴%۶۸۵.۰۲ میلیون دلار۴۵.۸۱ میلیون دلار۱۰۰.۱۷ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۰.۰۷" برابر "
۶۶MIOTA۰.۲۱۴۴۵۵ دلار۷,۸۲۸ تومان۱.۴۳%۰.۱۶%۱.۲۳%۵۹۶.۰۸ میلیون دلار۸.۴۵ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "
۷۲NEO۶.۸۵ دلار۲۵۰,۱۳۶ تومان۱.۴۱%۰.۱۳%۱.۶۶%۴۸۳.۴۱ میلیون دلار۲۱.۴۳ میلیون دلار۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "
۸DOGE۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۱.۳۹%۰.۴۶%۳۰.۴۳%۱۴.۰۸ میلیارد دلار۱.۳۹ میلیارد دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۹۷CVX۴.۰۷ دلار۱۴۸,۶۳۷ تومان۱.۲۹%۰.۲۹%۰.۷۸%۲۹۲.۳۴ میلیون دلار۶.۶۹ میلیون دلار۷۱.۷۹ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVX۰.۰۲" برابر "
۲۳ETC۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۱.۲۷%۰.۰۸%۵.۶۱%۲.۷۷ میلیارد دلار۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۱.۲۶%۰.۰۵%۵.۰۸%۱.۱۵ میلیارد دلار۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "
۶۸XEC۰.۰۰۰۰۲۹ دلار۱ تومان۱.۲۱%۰.۲۹%۰.۳۷%۵۶۵.۰۶ میلیون دلار۶.۶۴ میلیون دلار۱۹.۲۴ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC۰.۰۱" برابر "
۵۸ZEC۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۱.۰۶%۰.۲۳%۴.۰۴%۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۳۴.۷۴ میلیون دلار۱۵.۸۱ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "
۲۴XMR۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۱.۰۶%۰.۳۰%۳.۶۵%۲.۵۵ میلیارد دلار۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات یک ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۶۴FTM۰.۲۳۹۲۳۷ دلار۸,۷۳۲ تومان۸.۵۳%۱.۹۱%۳۱.۹۳%۶۰۸.۸۶ میلیون دلار۱۹۰.۷۹ میلیون دلار۲.۵۵ میلیارد FTM۳.۱۸ میلیارد FTM۰.۳۱" برابر "
۴۸XCN۰.۰۴۱۰۴۲ دلار۱,۴۹۸ تومان۸.۴۰%۰.۵۷%۲.۵۸%۸۸۱.۲۹ میلیون دلار۲۴.۴۲ میلیون دلار۲۱.۴۷ میلیارد XCN۵۳.۴۷ میلیارد XCN۰.۰۳" برابر "
۳۹HT۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۸.۲۷%۰.۳۶%۴۲.۰۱%۱.۰۷ میلیارد دلار۳۲.۴۸ میلیون دلار۱۵۳.۳۶ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۳" برابر "
۹۰IMX۰.۴۵۸۹۷۳ دلار۱۶,۷۵۳ تومان۶.۱۸%۰.۱۶%۴.۴۷%۳۱۵.۸۹ میلیون دلار۹.۴۷ میلیون دلار۶۸۸.۲۴ میلیون IMX۲.۰۰ میلیارد IMX۰.۰۳" برابر "
۶۹KLAY۰.۱۸۶۶۳۹ دلار۶,۸۱۲ تومان۵.۳۷%۰.۴۴%۱۱.۴۲%۵۶۴.۳۲ میلیون دلار۲۸.۰۸ میلیون دلار۳.۰۲ میلیارد KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۱۷UNI۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۵.۲۱%۰.۳۳%۴.۹۰%۴.۳۷ میلیارد دلار۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۲ETH۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۴.۹۷%۰.۰۴%۹.۲۴%۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۳۵OKB۲۱.۴۸ دلار۷۸۴,۰۴۹ تومان۴.۴۸%۰.۳۹%۴.۲۹%۱.۲۹ میلیارد دلار۱۵.۷۱ میلیون دلار۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳۰APE۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۴.۳۴%۰.۲۴%۲۸.۶۹%۱.۵۴ میلیارد دلار۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۳۶۱.۲۵ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۱۴" برابر "
۷۶RUNE۱.۲۶ دلار۴۶,۰۳۶ تومان۴.۱۱%۰.۲۳%۹.۲۴%۴۱۷.۰۸ میلیون دلار۲۴.۶۰ میلیون دلار۳۳۰.۶۹ میلیون RUNE۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE۰.۰۶" برابر "
۹۴DCR۲۰.۵۳ دلار۷۴۹,۱۹۳ تومان۳.۹۸%۰.۴۵%۱.۵۱%۲۹۸.۵۳ میلیون دلار۸.۶۴ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR۰.۰۳" برابر "
۵۶BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۰۳۶۴۱۷۸ دلار۰ تومان۳.۹۱%۰.۱۵%۶.۰۸%۶۶۵.۱۷ میلیون دلار۱۷.۰۶ میلیون دلار۹۴۵.۳۳ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸۳BAT۰.۲۳۳۹۷۷ دلار۸,۵۴۰ تومان۳.۱۷%۰.۳۰%۲.۵۴%۳۴۹.۹۵ میلیون دلار۱۸.۳۸ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT۰.۰۵" برابر "
۳۳NEAR۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۳.۱۵%۰.۲۱%۲.۴۲%۱.۳۹ میلیارد دلار۸۳.۱۵ میلیون دلار۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "
۶۰BIT۰.۳۰۵۹۱۳ دلار۱۱,۱۶۶ تومان۳.۱۴%۰.۴۵%۷.۱۰%۶۳۹.۶۵ میلیون دلار۸.۶۰ میلیون دلار۲.۰۹ میلیارد BIT۱۰.۰۰ میلیارد BIT۰.۰۱" برابر "
۷۱DASH۴۴.۰۹ دلار۱,۶۰۹,۳۹۹ تومان۳.۱۰%۰.۴۹%۲.۹۷%۴۸۶.۳۱ میلیون دلار۸۷.۶۲ میلیون دلار۱۱.۰۳ میلیون DASH۱۸.۹۰ میلیون DASH۰.۱۸" برابر "
۹۲ENJ۰.۳۰۸۵۵ دلار۱۱,۲۶۲ تومان۲.۷۲%۰.۲۶%۲.۲۷%۳۰۸.۵۵ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۰۵" برابر "
۴۷AAVE۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۲.۷۱%۰.۲۲%۱۰.۰۷%۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۶۶.۱۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۲.۶۶%۰.۳۲%۰.۵۸%۷.۵۶ میلیارد دلار۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "
۸۴GMX۴۳.۳۷ دلار۱,۵۸۳,۰۶۷ تومان۲.۳۵%۰.۱۱%۳.۳۱%۳۴۶.۵۷ میلیون دلار۱۷.۸۳ میلیون دلار۷.۹۹ میلیون GMXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۲۲ATOM۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۲.۳۳%۰.۳۶%۵.۳۶%۲.۹۷ میلیارد دلار۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۲.۳۰%۰.۰۰%۶.۶۳%۲۰.۲۱ میلیارد دلار۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۱BTC۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۲.۲۸%۰.۰۹%۲.۳۰%۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۲۵.۵۷ میلیارد دلار۱۹.۲۲ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "
۲۰WBTC۱۶,۸۳۴.۹۶ دلار۶۱۴,۴۷۶,۰۱۲ تومان۲.۱۹%۰.۱۲%۲.۴۷%۳.۶۴ میلیارد دلار۱۰۷.۸۰ میلیون دلار۲۱۵.۹۷ هزار WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۱DOT۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۲.۱۸%۰.۱۳%۰.۱۳%۶.۱۴ میلیارد دلار۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۹۶KAVA۰.۸۷۸۸۱۶ دلار۳۲,۰۷۷ تومان۲.۱۷%۰.۱۰%۳.۳۰%۲۹۴.۷۶ میلیون دلار۹.۶۵ میلیون دلار۳۳۵.۴۰ میلیون KAVAبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۸۲LDO۱.۱۴ دلار۴۱,۵۴۱ تومان۲.۰۸%۰.۳۶%۲.۰۳%۳۵۶.۱۷ میلیون دلار۲۰.۶۸ میلیون دلار۳۱۲.۹۵ میلیون LDO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۰.۰۶" برابر "
۱۸AVAX۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۲.۰۶%۰.۱۲%۰.۷۵%۳.۹۷ میلیارد دلار۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "
۱۳LTC۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۲.۰۴%۰.۲۲%۲.۷۷%۵.۶۲ میلیارد دلار۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۷۱.۷۲ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "
۳۸ICP۴.۰۳ دلار۱۴۷,۱۳۰ تومان۱.۹۸%۰.۲۲%۵.۹۲%۱.۱۱ میلیارد دلار۲۲.۷۴ میلیون دلار۲۷۴.۳۲ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۴VET۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۱.۸۸%۰.۲۴%۲.۵۰%۱.۳۷ میلیارد دلار۳۲.۱۸ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "
۵۳MANA۰.۴۰۳۲۷ دلار۱۴,۷۱۹ تومان۱.۸۷%۰.۱۱%۴.۲۶%۷۴۸.۱۰ میلیون دلار۴۸.۱۱ میلیون دلار۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۴۲EOS۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۱.۸۳%۰.۰۷%۳.۴۸%۱.۰۱ میلیارد دلار۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۱۰۰OSMO۱.۰۱ دلار۳۶,۹۵۶ تومان۱.۷۶%۰.۱۲%۳.۳۶%۲۸۵.۹۹ میلیون دلار۸.۳۵ میلیون دلار۲۸۲.۴۶ میلیون OSMO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون OSMO۰.۰۳" برابر "
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۱.۷۲%۰.۱۵%۰.۵۳%۱.۷۴ میلیارد دلار۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۱.۶۶%۰.۱۸%۱.۵۷%۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۸۵STX۰.۲۵۳۵۰۷ دلار۹,۲۵۳ تومان۱.۶۵%۰.۰۴%۱۱.۵۱%۳۴۱.۳۷ میلیون دلار۱۹.۶۷ میلیون دلار۱.۳۵ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STX۰.۰۶" برابر "
۸۸LRC۰.۲۴۶۳۹۳ دلار۸,۹۹۳ تومان۱.۶۵%۰.۴۰%۱.۵۵%۳۲۷.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون دلار۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC۰.۰۷" برابر "
۷۳GRT۰.۰۶۳۸۰۷ دلار۲,۳۲۹ تومان۱.۵۸%۰.۰۶%۱۲.۳۴%۴۴۰.۲۷ میلیون دلار۱۶.۴۹ میلیون دلار۶.۹۰ میلیارد GRT۱۰.۰۶ میلیارد GRT۰.۰۴" برابر "
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۱.۵۱%۰.۱۱%۲.۶۳%۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "
۵۵AXS۶.۸۴ دلار۲۴۹,۶۰۹ تومان۱.۴۵%۰.۱۶%۰.۴۴%۶۸۵.۰۲ میلیون دلار۴۵.۸۱ میلیون دلار۱۰۰.۱۷ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۰.۰۷" برابر "
۶۶MIOTA۰.۲۱۴۴۵۵ دلار۷,۸۲۸ تومان۱.۴۳%۰.۱۶%۱.۲۳%۵۹۶.۰۸ میلیون دلار۸.۴۵ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "
۷۲NEO۶.۸۵ دلار۲۵۰,۱۳۶ تومان۱.۴۱%۰.۱۳%۱.۶۶%۴۸۳.۴۱ میلیون دلار۲۱.۴۳ میلیون دلار۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "
۸DOGE۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۱.۳۹%۰.۴۶%۳۰.۴۳%۱۴.۰۸ میلیارد دلار۱.۳۹ میلیارد دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۹۷CVX۴.۰۷ دلار۱۴۸,۶۳۷ تومان۱.۲۹%۰.۲۹%۰.۷۸%۲۹۲.۳۴ میلیون دلار۶.۶۹ میلیون دلار۷۱.۷۹ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVX۰.۰۲" برابر "
۲۳ETC۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۱.۲۷%۰.۰۸%۵.۶۱%۲.۷۷ میلیارد دلار۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۱.۲۶%۰.۰۵%۵.۰۸%۱.۱۵ میلیارد دلار۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "
۶۸XEC۰.۰۰۰۰۲۹ دلار۱ تومان۱.۲۱%۰.۲۹%۰.۳۷%۵۶۵.۰۶ میلیون دلار۶.۶۴ میلیون دلار۱۹.۲۴ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC۰.۰۱" برابر "
۵۸ZEC۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۱.۰۶%۰.۲۳%۴.۰۴%۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۳۴.۷۴ میلیون دلار۱۵.۸۱ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "
۲۴XMR۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۱.۰۶%۰.۳۰%۳.۶۵%۲.۵۵ میلیارد دلار۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "