ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز

ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1NEXO9266.11 افغان39,920 تومان18.65%639.71 میلیون افغان37.02 میلیارد افغان560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
2XRP639.76 افغان24,005 تومان17.57%136.49 میلیارد افغان2.03 تریلیون افغان50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.07" برابر "
3FLR913.10 افغان1,872 تومان14.80%1.67 میلیارد افغان37.20 میلیارد افغان12.00 میلیارد FLRبی نهایت0.04" برابر "
4XDC813.48 افغان2,102 تومان13.07%425.23 میلیون افغان48.13 میلیارد افغان13.82 میلیارد XDCبی نهایت0.01" برابر "
5LTC138,134.58 افغان4,911,818 تومان13.01%43.37 میلیارد افغان590.30 میلیارد افغان72.57 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.07" برابر "
6DASH705,198.89 افغان3,139,192 تومان6.98%8.05 میلیارد افغان58.23 میلیارد افغان11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
7XLM277.99 افغان4,825 تومان6.17%5.98 میلیارد افغان212.29 میلیارد افغان26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "
8XMR2214,254.84 افغان8,607,357 تومان5.93%6.35 میلیارد افغان260.26 میلیارد افغان18.26 میلیون XMRبی نهایت0.02" برابر "
9ADA731.08 افغان18,767 تومان5.32%19.15 میلیارد افغان1.08 تریلیون افغان34.73 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
10LRC8631.57 افغان19,062 تومان5.03%5.87 میلیارد افغان41.99 میلیارد افغان1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.14" برابر "
11WBTC182,407,720.35 افغان1,453,829,124 تومان2.44%8.40 میلیارد افغان361.76 میلیارد افغان150.25 هزار WBTCبی نهایت0.02" برابر "
12BTC12,408,386.52 افغان1,454,231,372 تومان2.42%1.14 تریلیون افغان46.55 تریلیون افغان19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.02" برابر "
13LINK19626.93 افغان378,554 تومان2.30%15.68 میلیارد افغان324.19 میلیارد افغان517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.05" برابر "
14LEO20297.82 افغان179,829 تومان1.98%82.87 میلیون افغان284.11 میلیارد افغان953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
15PAXG83173,133.56 افغان104,541,467 تومان1.26%884.61 میلیون افغان46.96 میلیارد افغان271.26 هزار PAXGبی نهایت0.02" برابر "
16DOGE96.50 افغان3,923 تومان1.24%21.31 میلیارد افغان861.96 میلیارد افغان132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.02" برابر "
17ZEC753,164.96 افغان1,911,067 تومان1.22%1.91 میلیارد افغان51.68 میلیارد افغان16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.04" برابر "
18EOS4598.74 افغان59,623 تومان1.01%10.68 میلیارد افغان107.28 میلیارد افغان1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.10" برابر "
19USDP5786.81 افغان52,417 تومان0.71%4.17 میلیارد افغان76.23 میلیارد افغان878.08 میلیون USDPبی نهایت0.05" برابر "
20FEI9486.89 افغان52,464 تومان0.41%62.87 میلیون افغان36.93 میلیارد افغان425.00 میلیون FEIبی نهایت0.00" برابر "
21DAI1786.74 افغان52,378 تومان0.11%8.67 میلیارد افغان471.36 میلیارد افغان5.43 میلیارد DAIبی نهایت0.02" برابر "
22BSV663,179.38 افغان1,919,770 تومان0.00%3.78 میلیارد افغان61.25 میلیارد افغان19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV0.06" برابر "
23USDC586.75 افغان52,380 تومان0.04%299.32 میلیارد افغان2.94 تریلیون افغان33.91 میلیارد USDCبی نهایت0.10" برابر "
24BUSD1086.73 افغان52,368 تومان0.05%230.38 میلیارد افغان695.94 میلیارد افغان8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.33" برابر "
25TUSD3186.72 افغان52,362 تومان0.05%22.43 میلیارد افغان177.10 میلیارد افغان2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.13" برابر "
26CHZ6010.42 افغان6,292 تومان0.08%2.87 میلیارد افغان70.01 میلیارد افغان6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.04" برابر "
27ETH2154,007.35 افغان92,992,679 تومان0.16%576.95 میلیارد افغان18.85 تریلیون افغان122.37 میلیون ETHبی نهایت0.03" برابر "
28GUSD7386.63 افغان52,309 تومان0.20%49.12 میلیون افغان52.59 میلیارد افغان607.05 میلیون GUSDبی نهایت0.00" برابر "
29USDT386.84 افغان52,433 تومان0.21%1.88 تریلیون افغان6.86 تریلیون افغان79.02 میلیارد USDTبی نهایت0.27" برابر "
30BAT10021.89 افغان13,220 تومان0.24%4.36 میلیارد افغان32.53 میلیارد افغان1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.13" برابر "
31USDD6386.03 افغان51,944 تومان0.47%1.19 میلیارد افغان62.40 میلیارد افغان725.33 میلیون USDDبی نهایت0.02" برابر "
32EGLD483,687.31 افغان2,226,473 تومان1.39%1.25 میلیارد افغان92.86 میلیارد افغان25.18 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.01" برابر "
33MASK88494.09 افغان298,344 تومان1.45%13.62 میلیارد افغان37.63 میلیارد افغان76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.36" برابر "
34XEC760.002671 افغان2 تومان1.68%408.53 میلیون افغان51.66 میلیارد افغان19.34 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
35HBAR325.37 افغان3,242 تومان1.80%2.31 میلیارد افغان161.94 میلیارد افغان30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.01" برابر "
36AVAX161,481.53 افغان894,580 تومان1.88%14.25 میلیارد افغان482.63 میلیارد افغان325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
37VET361.99 افغان1,202 تومان2.03%3.12 میلیارد افغان144.37 میلیارد افغان72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.02" برابر "
38SHIB140.000918 افغان1 تومان2.20%11.18 میلیارد افغان541.29 میلیارد افغان589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.02" برابر "
39CAKE69324.97 افغان196,222 تومان2.36%3.51 میلیارد افغان60.51 میلیارد افغان186.21 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "
40RUNE87121.42 افغان73,317 تومان2.52%1.86 میلیارد افغان39.71 میلیارد افغان327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.05" برابر "
41BNB428,388.68 افغان17,141,647 تومان2.63%36.00 میلیارد افغان4.48 تریلیون افغان157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
42CRO346.01 افغان3,627 تومان2.73%944.56 میلیون افغان151.74 میلیارد افغان25.26 میلیارد CRO30.26 میلیارد CRO0.01" برابر "
43SOL111,806.08 افغان1,090,546 تومان2.75%21.84 میلیارد افغان693.36 میلیارد افغان383.90 میلیون SOLبی نهایت0.03" برابر "
44TRX155.57 افغان3,365 تومان3.20%18.31 میلیارد افغان507.76 میلیارد افغان91.10 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "
45THETA5188.57 افغان53,481 تومان3.25%832.25 میلیون افغان88.57 میلیارد افغان1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.01" برابر "
46RPL613,586.09 افغان2,165,354 تومان3.29%673.89 میلیون افغان69.06 میلیارد افغان19.26 میلیون RPL19.11 میلیون RPL0.01" برابر "
47MKR7158,480.17 افغان35,311,479 تومان3.33%2.87 میلیارد افغان57.17 میلیارد افغان977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.05" برابر "
48APE38359.09 افغان216,824 تومان3.34%8.01 میلیارد افغان132.36 میلیارد افغان368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.06" برابر "
49ETC231,759.56 افغان1,062,457 تومان3.34%11.19 میلیارد افغان246.52 میلیارد افغان140.10 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
50BIT4745.45 افغان27,441 تومان3.45%345.26 میلیون افغان95.03 میلیارد افغان2.09 میلیارد BIT10.00 میلیارد BIT0.00" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارزش بازارارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1NEXO9266.11 افغان39,920 تومان18.65%639.71 میلیون افغان37.02 میلیارد افغان560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
2XRP639.76 افغان24,005 تومان17.57%136.49 میلیارد افغان2.03 تریلیون افغان50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.07" برابر "
3FLR913.10 افغان1,872 تومان14.80%1.67 میلیارد افغان37.20 میلیارد افغان12.00 میلیارد FLRبی نهایت0.04" برابر "
4XDC813.48 افغان2,102 تومان13.07%425.23 میلیون افغان48.13 میلیارد افغان13.82 میلیارد XDCبی نهایت0.01" برابر "
5LTC138,134.58 افغان4,911,818 تومان13.01%43.37 میلیارد افغان590.30 میلیارد افغان72.57 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.07" برابر "
6DASH705,198.89 افغان3,139,192 تومان6.98%8.05 میلیارد افغان58.23 میلیارد افغان11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
7XLM277.99 افغان4,825 تومان6.17%5.98 میلیارد افغان212.29 میلیارد افغان26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "
8XMR2214,254.84 افغان8,607,357 تومان5.93%6.35 میلیارد افغان260.26 میلیارد افغان18.26 میلیون XMRبی نهایت0.02" برابر "
9ADA731.08 افغان18,767 تومان5.32%19.15 میلیارد افغان1.08 تریلیون افغان34.73 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
10LRC8631.57 افغان19,062 تومان5.03%5.87 میلیارد افغان41.99 میلیارد افغان1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.14" برابر "
11WBTC182,407,720.35 افغان1,453,829,124 تومان2.44%8.40 میلیارد افغان361.76 میلیارد افغان150.25 هزار WBTCبی نهایت0.02" برابر "
12BTC12,408,386.52 افغان1,454,231,372 تومان2.42%1.14 تریلیون افغان46.55 تریلیون افغان19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.02" برابر "
13LINK19626.93 افغان378,554 تومان2.30%15.68 میلیارد افغان324.19 میلیارد افغان517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.05" برابر "
14LEO20297.82 افغان179,829 تومان1.98%82.87 میلیون افغان284.11 میلیارد افغان953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
15PAXG83173,133.56 افغان104,541,467 تومان1.26%884.61 میلیون افغان46.96 میلیارد افغان271.26 هزار PAXGبی نهایت0.02" برابر "
16DOGE96.50 افغان3,923 تومان1.24%21.31 میلیارد افغان861.96 میلیارد افغان132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.02" برابر "
17ZEC753,164.96 افغان1,911,067 تومان1.22%1.91 میلیارد افغان51.68 میلیارد افغان16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.04" برابر "
18EOS4598.74 افغان59,623 تومان1.01%10.68 میلیارد افغان107.28 میلیارد افغان1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.10" برابر "
19USDP5786.81 افغان52,417 تومان0.71%4.17 میلیارد افغان76.23 میلیارد افغان878.08 میلیون USDPبی نهایت0.05" برابر "
20FEI9486.89 افغان52,464 تومان0.41%62.87 میلیون افغان36.93 میلیارد افغان425.00 میلیون FEIبی نهایت0.00" برابر "
21DAI1786.74 افغان52,378 تومان0.11%8.67 میلیارد افغان471.36 میلیارد افغان5.43 میلیارد DAIبی نهایت0.02" برابر "
22BSV663,179.38 افغان1,919,770 تومان0.00%3.78 میلیارد افغان61.25 میلیارد افغان19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV0.06" برابر "
23USDC586.75 افغان52,380 تومان0.04%299.32 میلیارد افغان2.94 تریلیون افغان33.91 میلیارد USDCبی نهایت0.10" برابر "
24BUSD1086.73 افغان52,368 تومان0.05%230.38 میلیارد افغان695.94 میلیارد افغان8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.33" برابر "
25TUSD3186.72 افغان52,362 تومان0.05%22.43 میلیارد افغان177.10 میلیارد افغان2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.13" برابر "
26CHZ6010.42 افغان6,292 تومان0.08%2.87 میلیارد افغان70.01 میلیارد افغان6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.04" برابر "
27ETH2154,007.35 افغان92,992,679 تومان0.16%576.95 میلیارد افغان18.85 تریلیون افغان122.37 میلیون ETHبی نهایت0.03" برابر "
28GUSD7386.63 افغان52,309 تومان0.20%49.12 میلیون افغان52.59 میلیارد افغان607.05 میلیون GUSDبی نهایت0.00" برابر "
29USDT386.84 افغان52,433 تومان0.21%1.88 تریلیون افغان6.86 تریلیون افغان79.02 میلیارد USDTبی نهایت0.27" برابر "
30BAT10021.89 افغان13,220 تومان0.24%4.36 میلیارد افغان32.53 میلیارد افغان1.49 میلیارد BAT1.50 میلیارد BAT0.13" برابر "
31USDD6386.03 افغان51,944 تومان0.47%1.19 میلیارد افغان62.40 میلیارد افغان725.33 میلیون USDDبی نهایت0.02" برابر "
32EGLD483,687.31 افغان2,226,473 تومان1.39%1.25 میلیارد افغان92.86 میلیارد افغان25.18 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.01" برابر "
33MASK88494.09 افغان298,344 تومان1.45%13.62 میلیارد افغان37.63 میلیارد افغان76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.36" برابر "
34XEC760.002671 افغان2 تومان1.68%408.53 میلیون افغان51.66 میلیارد افغان19.34 تریلیون XEC21.00 تریلیون XEC0.01" برابر "
35HBAR325.37 افغان3,242 تومان1.80%2.31 میلیارد افغان161.94 میلیارد افغان30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.01" برابر "
36AVAX161,481.53 افغان894,580 تومان1.88%14.25 میلیارد افغان482.63 میلیارد افغان325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
37VET361.99 افغان1,202 تومان2.03%3.12 میلیارد افغان144.37 میلیارد افغان72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.02" برابر "
38SHIB140.000918 افغان1 تومان2.20%11.18 میلیارد افغان541.29 میلیارد افغان589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.02" برابر "
39CAKE69324.97 افغان196,222 تومان2.36%3.51 میلیارد افغان60.51 میلیارد افغان186.21 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "
40RUNE87121.42 افغان73,317 تومان2.52%1.86 میلیارد افغان39.71 میلیارد افغان327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.05" برابر "
41BNB428,388.68 افغان17,141,647 تومان2.63%36.00 میلیارد افغان4.48 تریلیون افغان157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
42CRO346.01 افغان3,627 تومان2.73%944.56 میلیون افغان151.74 میلیارد افغان25.26 میلیارد CRO30.26 میلیارد CRO0.01" برابر "
43SOL111,806.08 افغان1,090,546 تومان2.75%21.84 میلیارد افغان693.36 میلیارد افغان383.90 میلیون SOLبی نهایت0.03" برابر "
44TRX155.57 افغان3,365 تومان3.20%18.31 میلیارد افغان507.76 میلیارد افغان91.10 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "
45THETA5188.57 افغان53,481 تومان3.25%832.25 میلیون افغان88.57 میلیارد افغان1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.01" برابر "
46RPL613,586.09 افغان2,165,354 تومان3.29%673.89 میلیون افغان69.06 میلیارد افغان19.26 میلیون RPL19.11 میلیون RPL0.01" برابر "
47MKR7158,480.17 افغان35,311,479 تومان3.33%2.87 میلیارد افغان57.17 میلیارد افغان977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.05" برابر "
48APE38359.09 افغان216,824 تومان3.34%8.01 میلیارد افغان132.36 میلیارد افغان368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.06" برابر "
49ETC231,759.56 افغان1,062,457 تومان3.34%11.19 میلیارد افغان246.52 میلیارد افغان140.10 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
50BIT4745.45 افغان27,441 تومان3.45%345.26 میلیون افغان95.03 میلیارد افغان2.09 میلیارد BIT10.00 میلیارد BIT0.00" برابر "