سطوح کاربری ارزهای دیجیتال

سطوح کاربری

یکی از تدابیر صرافی ارز دیجیتال علی بابا برای جلوگیری از کلاهبرداری های گسترده ای که در امور مالی انجام می شود این است که، یک ساز و کار ایجاد کند تا با توضیحات شفاف و واضح ضمن بالا بردن اطلاعات کاربران، کمک به ایجاد فضایی امن برای معاملات دیجیتالی کند.

بخشی از این ساز و کار شامل مرحله احراز هویت است این مرحله در ابتدای ورود انجام می شود و کاربر موظف است برای حفظ امنیت بیشتر خود، این مرحله را انجام دهد. پس بسیار تاکید می شود که کاربران محترم بخش مهم احراز هویت را نادیده نگیرند.

بخشی دیگری از این بستر شامل توضیح واضح و کامل از سطوح کاربران است که در طول انجام معاملات تجاری اتفاق می افتد.

مطالعه ی این بخش از سایت به شما کاربر عزیز کمک می کند تا با تمامی مراحل کاربری خود در تجارت مجازی آشنا شوید و موارد مورد نیاز و امتیاز های دریافتی برای صعود به سطح های بالاتر را در اختیار داشته باشید.

سطوحموارد مورد نیازدسترسیمحدودیت
سطح ۰


ایمیل معتبر
شماره همراه
مشاهده بازار
عدم انجام هرگونه معامله

سطح ۱ایمیل معتبر
شماره همراه
کارت ملی
اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
امکان واریز نامحدود رمزارز
امکان مبادله در کلیه بازارها
امکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص
امکان واریز ریال با سقف مشخص
سقف برداشت رمزارز معادل ۲۰۰میلیون تومان در ۲۴ ساعت اخیر
سقف برداشت ریال ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت اخیر
سقف واریز ریال معادل ۲۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت اخیر
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز در ۳۰ روز اخیر معادل ۱ میلیارد تومان

سطح ۲
ایمیل معتبر
شماره همراه (به نام کاربر)
کارت ملی
اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
ارائه سلفی به همراه کارت ملی
تلفن ثابت
امکان واریز نامحدود رمزارز
امکان واریز ریالی تا حداکثر محدودیت بانک مرکزی
امکان مبادله در کلیه بازارها
امکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص
سقف برداشت رمزارز در مجموع در ۲۴ ساعت اخیر معادل ۵۰۰ میلیون تومان.
سقف برداشت ریال در مجموع در ۲۴ ساعت اخیر معادل ۵۰۰ میلیون تومان.
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر معادل ۵ میلیارد تومان


سطح ۳
ایمیل معتبر
شماره همراه (به نام کاربر)
کارت ملی
اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
ارائه سلفی به همراه کارت ملی
تلفن ثابت
ارائه سند محل سکونت (قبوض، اجاره نامه و ...)
امضاء قرارداد به صورت حضوری

امکان واریز نامحدود رمزارز و ریال
امکان مبادله در کلیه بازارها
امکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص

سقف برداشت رمزارز معادل۵ میلیارد تومان در ۲۴ ساعت اخیر
سقف برداشت ریالی معادل ۵ میلیارد تومان در روز
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر معادل ۳۰ میلیارد تومان


حساب vip شرکتی
آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت
معرفی نماینده شرکت با نامه رسمی
و مهر و امضاء روی سربرگ (شماره
همراه حساب شرکتی ، ایمیل حساب
شرکتی و کد ملی نماینده در نامه قید شود.)
تصویر کارت ملی نماینده
گواهي كد اقتصادي

امکان واریز نامحدود رمزارز و ریال
امکان مبادله در کلیه بازارها
امکان برداشت رمزارز و ریال نامحدود

سقف برداشت رمزارز نامحدود
سقف برداشت ریالی نامحدود
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، نامحدود
حساب vip1احراز هویت کامل بهمراه عقد قرارداد
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر
بین ۲ الی ۱۰ میلیارد
_
حساب vip2احراز هویت کامل بهمراه عقد قراردادسقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر
همراه با تخفیفات کامزد صفر در حالت سفرش گذار(maker)
بین ۱۰ الی ۵۰ میلیارد
_
حساب vip3احراز هویت کامل بهمراه عقد قرارداداحراز هویت کامل بهمراه و
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر
همراه با تخفیفات کامزد منفی در حالت سفرش گذار(maker)
بین ۵۰ الی ۱۰۰ میلیارد
_
بالای ۱ میلیون تتر احراز هویت کامل بهمراه عقد قرارداداحراز هویت کامل بهمراه و
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر
همراه با تخفیفات کامزد منفی در حالت سفرش گذار(maker)
بالای ۱۰۰ میلیارد
_

سطوح کاربری

یکی از تدابیر صرافی ارز دیجیتال علی بابا برای جلوگیری از کلاهبرداری های گسترده ای که در امور مالی انجام می شود این است که، یک ساز و کار ایجاد کند تا با توضیحات شفاف و واضح ضمن بالا بردن اطلاعات کاربران، کمک به ایجاد فضایی امن برای معاملات دیجیتالی کند.

 بخشی از این ساز و کار شامل مرحله احراز هویت است این مرحله در ابتدای ورود انجام می شود و کاربر موظف است برای حفظ امنیت بیشتر خود، این مرحله را انجام دهد. پس بسیار تاکید می شود که کاربران محترم بخش مهم احراز هویت را نادیده نگیرند.

 بخشی دیگری از این بستر شامل توضیح واضح و کامل از سطوح کاربران است که در طول انجام معاملات تجاری اتفاق می افتد. 

مطالعه ی این بخش از سایت به شما کاربر عزیز کمک می کند تا با تمامی مراحل کاربری خود در تجارت مجازی آشنا شوید و موارد مورد نیاز و امتیاز های دریافتی برای صعود به سطح های بالاتر را در اختیار داشته باشید.

سطح۰

ایمیل معتبر
شماره همراه

دسترسی:

امکان مشاهده بازار

محدودیت ها :

عدم توانایی در انجام هرگونه تراکنشی خرید و فروش

سطح ۱

ایمیل معتبر
شماره همراه
کارت ملی
اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر

دسترسی:

امکان واریز نامحدود رمزارز
امکان مبادله در کلیه بازارها
امکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص
امکان واریز ریال با سقف مشخص

محدودیت ها :

سقف برداشت رمزارز معادل ۲۰۰میلیون تومان در ۲۴ ساعت اخیر
سقف برداشت ریال ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت اخیر
سقف واریز ریال معادل ۲۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت اخیر
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز در ۳۰ روز اخیر معادل ۱ میلیارد تومان

سطح ۲

ایمیل معتبر
شماره همراه (به نام کاربر)
کارت ملی
اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
ارائه سلفی به همراه کارت ملی
تلفن ثابت

دسترسی:

امکان واریز نامحدود رمزارز
امکان واریز ریالی تا حداکثر محدودیت بانک مرکزی
امکان مبادله در کلیه بازارها
امکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص

محدودیت ها :

سقف برداشت رمزارز در مجموع در ۲۴ ساعت اخیر معادل ۵۰۰ میلیون تومان.
سقف برداشت ریال در مجموع در ۲۴ ساعت اخیر معادل ۵۰۰ میلیون تومان.
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر معادل ۵ میلیارد تومان

سطح۳

ایمیل معتبر
شماره همراه (به نام کاربر)
کارت ملی
اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
ارائه سلفی به همراه کارت ملی
تلفن ثابت
ارائه سند محل سکونت (قبوض، اجاره نامه و …)
امضاء قرارداد به صورت حضوری

دسترسی:

امکان واریز نامحدود رمزارز و ریال
امکان مبادله در کلیه بازارها
امکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص

محدودیت ها :

سقف برداشت رمزارز معادل۵  میلیارد تومان در ۲۴ ساعت اخیر
سقف برداشت ریالی معادل ۵  میلیارد تومان در روز
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر معادل ۳۰ میلیارد تومان

حساب vip شرکتی  

آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت

معرفی نماینده شرکت با نامه رسمی و مهر و امضاء روی سربرگ (شماره همراه حساب شرکتی ، ایمیل حساب شرکتی و کد ملی نماینده در نامه قید شود.)

تصویر کارت ملی نماینده

گواهي كد اقتصادي

دسترسی:

امکان واریز نامحدود رمزارز و ریال
امکان مبادله در کلیه بازارها
امکان برداشت رمزارز و ریال نامحدود

محدودیت ها :

سقف برداشت رمزارز نامحدود
سقف برداشت ریالی نامحدود
سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، نامحدود

حساب  vip1

احراز هویت کامل بهمراه و

سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر

بین ۲ الی ۱۰ میلیارد

حساب  vip2

احراز هویت کامل بهمراه و

سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر

همراه با تخفیفات کامزد صفر در حالت سفرش گذار(maker)

بین ۱۰ الی ۵۰ میلیارد

حساب  vip3

احراز هویت کامل بهمراه و

سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر

همراه با تخفیفات کامزد منفی در حالت سفرش گذار(maker)

بین ۵۰ الی ۱۰۰ میلیارد

حساب  vip4

احراز هویت کامل بهمراه و

سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در ۳۰ روز اخیر

همراه با تخفیفات کامزد منفی در حالت سفرش گذار(maker)

بالای ۱۰۰ میلیارد