مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر
مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر

مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1BTC27,545.17 دلار1,442,871,283 تومان532.41 میلیارد دلار0.02%0.06%2.11%12.76 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.02" برابر "
2ETH1,754.38 دلار91,897,968 تومان214.69 میلیارد دلار0.03%0.23%1.13%6.24 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.03" برابر "
3USDT1.00 دلار52,433 تومان79.10 میلیارد دلار0.02%0.01%0.17%21.13 میلیارد دلار79.02 میلیارد USDTبی نهایت0.27" برابر "
4BNB324.37 دلار16,991,387 تومان51.22 میلیارد دلار0.04%0.12%3.45%405.14 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
5USDC1.00 دلار52,386 تومان33.92 میلیارد دلار0.03%0.02%0.04%3.34 میلیارد دلار33.91 میلیارد USDCبی نهایت0.10" برابر "
6XRP0.457836 دلار23,982 تومان23.33 میلیارد دلار0.53%2.45%20.52%1.59 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.07" برابر "
7ADA0.355716 دلار18,633 تومان12.35 میلیارد دلار0.22%1.77%4.77%211.60 میلیون دلار34.73 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
8DOGE0.074484 دلار3,902 تومان9.88 میلیارد دلار0.24%0.55%0.60%250.63 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.03" برابر "
9MATIC1.09 دلار56,864 تومان9.86 میلیارد دلار0.11%1.41%8.16%280.22 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.03" برابر "
10BUSD0.999623 دلار52,362 تومان8.02 میلیارد دلار0.00%0.01%0.04%2.64 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.33" برابر "
11SOL20.77 دلار1,088,070 تومان7.97 میلیارد دلار0.10%0.52%3.40%255.39 میلیون دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.03" برابر "
12DOT6.00 دلار314,463 تومان7.03 میلیارد دلار0.07%0.54%6.42%116.35 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
13LTC93.51 دلار4,898,379 تومان6.79 میلیارد دلار0.08%0.90%12.56%520.06 میلیون دلار72.57 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.08" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان6.20 میلیارد دلار0.14%0.81%2.69%131.22 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.02" برابر "
15TRX0.063979 دلار3,351 تومان5.83 میلیارد دلار0.19%0.53%3.24%214.14 میلیون دلار91.11 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "
16AVAX17.04 دلار892,538 تومان5.55 میلیارد دلار0.30%1.04%1.29%163.33 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
17DAI0.99924 دلار52,342 تومان5.43 میلیارد دلار0.01%0.02%0.02%84.65 میلیون دلار5.43 میلیارد DAIبی نهایت0.02" برابر "
18WBTC27,550.89 دلار1,443,170,853 تومان4.14 میلیارد دلار0.06%0.05%2.07%83.78 میلیون دلار150.25 هزار WBTCبی نهایت0.02" برابر "
19LINK7.15 دلار374,420 تومان3.70 میلیارد دلار0.16%0.23%1.43%182.64 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.05" برابر "
20LEO3.41 دلار178,843 تومان3.26 میلیارد دلار0.08%1.49%1.48%1.08 میلیون دلار953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
21ATOM11.22 دلار587,808 تومان3.21 میلیارد دلار0.12%0.15%7.74%88.85 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.03" برابر "
22XMR165.09 دلار8,647,638 تومان3.01 میلیارد دلار0.10%2.08%6.51%73.57 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.02" برابر "
23ETC20.10 دلار1,053,129 تومان2.82 میلیارد دلار0.08%1.39%4.04%131.44 میلیون دلار140.10 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
24UNI5.74 دلار300,553 تومان2.70 میلیارد دلار0.00%2.06%11.87%53.80 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
25TON2.07 دلار108,684 تومان2.53 میلیارد دلار0.32%1.05%12.42%35.96 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "
26OKB41.50 دلار2,173,754 تومان2.49 میلیارد دلار0.01%1.62%13.32%21.70 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "
27XLM0.092125 دلار4,826 تومان2.45 میلیارد دلار0.11%2.22%6.57%70.32 میلیون دلار26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "
28BCH125.27 دلار6,561,754 تومان2.42 میلیارد دلار0.23%0.07%5.93%149.20 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.06" برابر "
29FIL5.51 دلار288,797 تومان2.26 میلیارد دلار0.51%0.42%7.83%143.32 میلیون دلار409.81 میلیون FILبی نهایت0.06" برابر "
30APT11.73 دلار614,612 تومان2.08 میلیارد دلار0.11%2.31%9.66%163.72 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.08" برابر "
31TUSD1.00 دلار52,400 تومان2.04 میلیارد دلار0.06%0.10%0.05%255.32 میلیون دلار2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.12" برابر "
32LDO2.13 دلار111,419 تومان1.83 میلیارد دلار0.29%0.24%14.37%66.73 میلیون دلار859.79 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.04" برابر "
33HBAR0.060142 دلار3,150 تومان1.81 میلیارد دلار0.01%0.55%3.92%22.20 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.01" برابر "
34CRO0.068892 دلار3,609 تومان1.74 میلیارد دلار0.04%0.40%2.81%10.48 میلیون دلار25.26 میلیارد CRO30.26 میلیارد CRO0.01" برابر "
35NEAR1.93 دلار101,194 تومان1.67 میلیارد دلار0.17%1.14%8.48%51.36 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.03" برابر "
36VET0.022751 دلار1,192 تومان1.65 میلیارد دلار0.34%1.75%1.25%38.08 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.02" برابر "
37ARB1.28 دلار66,886 تومان1.63 میلیارد دلار1.37%4.21%89.18%1.11 میلیارد دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت0.68" برابر "
38APE4.14 دلار216,603 تومان1.52 میلیارد دلار0.60%0.51%3.43%94.21 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.06" برابر "
39ALGO0.208513 دلار10,922 تومان1.49 میلیارد دلار0.29%0.23%3.80%37.94 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.03" برابر "
40QNT121.85 دلار6,382,560 تومان1.47 میلیارد دلار0.22%0.45%6.91%14.31 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
41ICP4.92 دلار257,659 تومان1.47 میلیارد دلار0.01%0.89%8.10%20.44 میلیون دلار298.01 میلیون ICPبی نهایت0.01" برابر "
42STX0.961136 دلار50,346 تومان1.31 میلیارد دلار1.58%1.77%17.96%213.79 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "
43GRT0.139476 دلار7,306 تومان1.24 میلیارد دلار0.41%0.73%10.41%37.06 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.03" برابر "
44EOS1.13 دلار59,076 تومان1.23 میلیارد دلار0.27%2.61%1.61%127.62 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.10" برابر "
45FTM0.439861 دلار23,041 تومان1.22 میلیارد دلار0.32%2.67%9.25%196.62 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.16" برابر "
46MANA0.58581 دلار30,686 تومان1.09 میلیارد دلار0.01%0.52%8.55%37.08 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.03" برابر "
47BIT0.516029 دلار27,031 تومان1.08 میلیارد دلار0.04%0.20%4.29%3.41 میلیون دلار2.09 میلیارد BIT10.00 میلیارد BIT0.00" برابر "
48EGLD42.27 دلار2,214,015 تومان1.06 میلیارد دلار0.11%0.29%2.00%14.66 میلیون دلار25.18 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.01" برابر "
49XTZ1.12 دلار58,727 تومان1.04 میلیارد دلار0.13%0.21%6.22%14.78 میلیون دلار931.96 میلیون XTZبی نهایت0.01" برابر "
50AAVE71.95 دلار3,769,140 تومان1.01 میلیارد دلار0.40%0.58%8.25%52.30 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.05" برابر "

مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1BTC27,545.17 دلار1,442,871,283 تومان532.41 میلیارد دلار0.02%0.06%2.11%12.76 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.02" برابر "
2ETH1,754.38 دلار91,897,968 تومان214.69 میلیارد دلار0.03%0.23%1.13%6.24 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.03" برابر "
3USDT1.00 دلار52,433 تومان79.10 میلیارد دلار0.02%0.01%0.17%21.13 میلیارد دلار79.02 میلیارد USDTبی نهایت0.27" برابر "
4BNB324.37 دلار16,991,387 تومان51.22 میلیارد دلار0.04%0.12%3.45%405.14 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
5USDC1.00 دلار52,386 تومان33.92 میلیارد دلار0.03%0.02%0.04%3.34 میلیارد دلار33.91 میلیارد USDCبی نهایت0.10" برابر "
6XRP0.457836 دلار23,982 تومان23.33 میلیارد دلار0.53%2.45%20.52%1.59 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.07" برابر "
7ADA0.355716 دلار18,633 تومان12.35 میلیارد دلار0.22%1.77%4.77%211.60 میلیون دلار34.73 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
8DOGE0.074484 دلار3,902 تومان9.88 میلیارد دلار0.24%0.55%0.60%250.63 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.03" برابر "
9MATIC1.09 دلار56,864 تومان9.86 میلیارد دلار0.11%1.41%8.16%280.22 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.03" برابر "
10BUSD0.999623 دلار52,362 تومان8.02 میلیارد دلار0.00%0.01%0.04%2.64 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.33" برابر "
11SOL20.77 دلار1,088,070 تومان7.97 میلیارد دلار0.10%0.52%3.40%255.39 میلیون دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.03" برابر "
12DOT6.00 دلار314,463 تومان7.03 میلیارد دلار0.07%0.54%6.42%116.35 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
13LTC93.51 دلار4,898,379 تومان6.79 میلیارد دلار0.08%0.90%12.56%520.06 میلیون دلار72.57 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.08" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان6.20 میلیارد دلار0.14%0.81%2.69%131.22 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.02" برابر "
15TRX0.063979 دلار3,351 تومان5.83 میلیارد دلار0.19%0.53%3.24%214.14 میلیون دلار91.11 میلیارد TRXبی نهایت0.04" برابر "
16AVAX17.04 دلار892,538 تومان5.55 میلیارد دلار0.30%1.04%1.29%163.33 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
17DAI0.99924 دلار52,342 تومان5.43 میلیارد دلار0.01%0.02%0.02%84.65 میلیون دلار5.43 میلیارد DAIبی نهایت0.02" برابر "
18WBTC27,550.89 دلار1,443,170,853 تومان4.14 میلیارد دلار0.06%0.05%2.07%83.78 میلیون دلار150.25 هزار WBTCبی نهایت0.02" برابر "
19LINK7.15 دلار374,420 تومان3.70 میلیارد دلار0.16%0.23%1.43%182.64 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.05" برابر "
20LEO3.41 دلار178,843 تومان3.26 میلیارد دلار0.08%1.49%1.48%1.08 میلیون دلار953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
21ATOM11.22 دلار587,808 تومان3.21 میلیارد دلار0.12%0.15%7.74%88.85 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.03" برابر "
22XMR165.09 دلار8,647,638 تومان3.01 میلیارد دلار0.10%2.08%6.51%73.57 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.02" برابر "
23ETC20.10 دلار1,053,129 تومان2.82 میلیارد دلار0.08%1.39%4.04%131.44 میلیون دلار140.10 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
24UNI5.74 دلار300,553 تومان2.70 میلیارد دلار0.00%2.06%11.87%53.80 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
25TON2.07 دلار108,684 تومان2.53 میلیارد دلار0.32%1.05%12.42%35.96 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "
26OKB41.50 دلار2,173,754 تومان2.49 میلیارد دلار0.01%1.62%13.32%21.70 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "
27XLM0.092125 دلار4,826 تومان2.45 میلیارد دلار0.11%2.22%6.57%70.32 میلیون دلار26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "
28BCH125.27 دلار6,561,754 تومان2.42 میلیارد دلار0.23%0.07%5.93%149.20 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.06" برابر "
29FIL5.51 دلار288,797 تومان2.26 میلیارد دلار0.51%0.42%7.83%143.32 میلیون دلار409.81 میلیون FILبی نهایت0.06" برابر "
30APT11.73 دلار614,612 تومان2.08 میلیارد دلار0.11%2.31%9.66%163.72 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.08" برابر "
31TUSD1.00 دلار52,400 تومان2.04 میلیارد دلار0.06%0.10%0.05%255.32 میلیون دلار2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.12" برابر "
32LDO2.13 دلار111,419 تومان1.83 میلیارد دلار0.29%0.24%14.37%66.73 میلیون دلار859.79 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.04" برابر "
33HBAR0.060142 دلار3,150 تومان1.81 میلیارد دلار0.01%0.55%3.92%22.20 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.01" برابر "
34CRO0.068892 دلار3,609 تومان1.74 میلیارد دلار0.04%0.40%2.81%10.48 میلیون دلار25.26 میلیارد CRO30.26 میلیارد CRO0.01" برابر "
35NEAR1.93 دلار101,194 تومان1.67 میلیارد دلار0.17%1.14%8.48%51.36 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.03" برابر "
36VET0.022751 دلار1,192 تومان1.65 میلیارد دلار0.34%1.75%1.25%38.08 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.02" برابر "
37ARB1.28 دلار66,886 تومان1.63 میلیارد دلار1.37%4.21%89.18%1.11 میلیارد دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت0.68" برابر "
38APE4.14 دلار216,603 تومان1.52 میلیارد دلار0.60%0.51%3.43%94.21 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.06" برابر "
39ALGO0.208513 دلار10,922 تومان1.49 میلیارد دلار0.29%0.23%3.80%37.94 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.03" برابر "
40QNT121.85 دلار6,382,560 تومان1.47 میلیارد دلار0.22%0.45%6.91%14.31 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
41ICP4.92 دلار257,659 تومان1.47 میلیارد دلار0.01%0.89%8.10%20.44 میلیون دلار298.01 میلیون ICPبی نهایت0.01" برابر "
42STX0.961136 دلار50,346 تومان1.31 میلیارد دلار1.58%1.77%17.96%213.79 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "
43GRT0.139476 دلار7,306 تومان1.24 میلیارد دلار0.41%0.73%10.41%37.06 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.03" برابر "
44EOS1.13 دلار59,076 تومان1.23 میلیارد دلار0.27%2.61%1.61%127.62 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.10" برابر "
45FTM0.439861 دلار23,041 تومان1.22 میلیارد دلار0.32%2.67%9.25%196.62 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.16" برابر "
46MANA0.58581 دلار30,686 تومان1.09 میلیارد دلار0.01%0.52%8.55%37.08 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.03" برابر "
47BIT0.516029 دلار27,031 تومان1.08 میلیارد دلار0.04%0.20%4.29%3.41 میلیون دلار2.09 میلیارد BIT10.00 میلیارد BIT0.00" برابر "
48EGLD42.27 دلار2,214,015 تومان1.06 میلیارد دلار0.11%0.29%2.00%14.66 میلیون دلار25.18 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.01" برابر "
49XTZ1.12 دلار58,727 تومان1.04 میلیارد دلار0.13%0.21%6.22%14.78 میلیون دلار931.96 میلیون XTZبی نهایت0.01" برابر "
50AAVE71.95 دلار3,769,140 تومان1.01 میلیارد دلار0.40%0.58%8.25%52.30 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.05" برابر "