بالاترین مارکت کپ
بالاترین مارکت کپ ارزها

بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1BTC27,498.15 دلار1,457,402,132 تومان531.47 میلیارد دلار0.24%2.92%0.55%26.25 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "
2ETH1,755.39 دلار93,035,880 تومان214.81 میلیارد دلار0.13%3.52%3.25%10.81 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
3USDT1.00 دلار53,061 تومان79.11 میلیارد دلار0.01%0.03%0.14%40.32 میلیارد دلار79.02 میلیارد USDTبی نهایت0.51" برابر "
4BNB323.50 دلار17,145,328 تومان51.08 میلیارد دلار0.05%1.67%5.95%466.89 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
5USDC0.99987 دلار52,993 تومان33.92 میلیارد دلار0.01%0.08%0.00%5.72 میلیارد دلار33.92 میلیارد USDCبی نهایت0.17" برابر "
6XRP0.424614 دلار22,505 تومان21.63 میلیارد دلار0.49%3.21%10.77%1.26 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.06" برابر "
201HEX0.094372 دلار5,002 تومان16.37 میلیارد دلار1.37%12.30%4.45%74.88 میلیون دلار173.41 میلیارد HEXبی نهایت0.00" برابر "
7ADA0.360024 دلار19,081 تومان12.50 میلیارد دلار0.26%2.64%2.56%296.62 میلیون دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
8MATIC1.10 دلار58,505 تومان11.04 میلیارد دلار0.61%3.34%9.92%493.62 میلیون دلار10.00 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
202STETH1,748.42 دلار92,666,195 تومان10.25 میلیارد دلار0.11%3.11%1.32%15.09 میلیون دلار5.86 میلیون STETHبی نهایت0.00" برابر "
9DOGE0.075232 دلار3,987 تومان9.98 میلیارد دلار0.04%2.60%2.86%394.93 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
10BUSD1.00 دلار53,005 تومان8.03 میلیارد دلار0.01%0.09%0.11%3.48 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.43" برابر "
11SOL20.77 دلار1,100,678 تومان7.97 میلیارد دلار0.44%6.58%5.86%545.97 میلیون دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.07" برابر "
12DOT6.05 دلار320,832 تومان7.08 میلیارد دلار0.06%4.34%8.51%184.31 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "
13LTC92.89 دلار4,923,129 تومان6.74 میلیارد دلار0.56%0.56%6.67%867.36 میلیون دلار72.56 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.13" برابر "
203WTRX0.063336 دلار3,357 تومان6.44 میلیارد دلار0.61%2.57%5.33%1.98 میلیون دلار101.68 میلیارد WTRXبی نهایت0.00" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان6.28 میلیارد دلار0.28%1.64%4.88%200.84 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
15TRX0.063764 دلار3,379 تومان5.81 میلیارد دلار0.04%2.15%5.48%314.59 میلیون دلار91.12 میلیارد TRXبی نهایت0.05" برابر "
16AVAX17.03 دلار902,372 تومان5.55 میلیارد دلار0.21%2.86%4.61%158.62 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
17DAI0.999328 دلار52,964 تومان5.44 میلیارد دلار0.06%0.05%0.02%192.51 میلیون دلار5.44 میلیارد DAIبی نهایت0.04" برابر "
18WBTC27,531.29 دلار1,459,158,571 تومان4.14 میلیارد دلار0.17%2.73%0.66%179.57 میلیون دلار150.25 هزار WBTCبی نهایت0.04" برابر "
204TMG3.91 دلار207,234 تومان3.91 میلیارد دلار2.34%4.98%0.16%60.32 هزار دلار1,000.00 میلیون TMG1,000.00 میلیون TMG0.00" برابر "
19LINK7.21 دلار381,919 تومان3.73 میلیارد دلار0.43%5.23%0.39%276.85 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.07" برابر "
20LEO3.42 دلار181,178 تومان3.26 میلیارد دلار0.53%1.38%3.44%1.23 میلیون دلار953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
21ATOM11.26 دلار596,659 تومان3.22 میلیارد دلار0.40%3.75%14.13%124.62 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.04" برابر "
22XMR162.07 دلار8,589,509 تومان2.96 میلیارد دلار0.30%1.14%6.07%125.55 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.04" برابر "
23ETC20.17 دلار1,069,179 تومان2.83 میلیارد دلار0.30%3.16%8.40%173.33 میلیون دلار140.09 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.06" برابر "
24UNI5.90 دلار312,521 تومان2.78 میلیارد دلار0.11%5.96%9.27%95.69 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.03" برابر "
25TON2.11 دلار111,737 تومان2.58 میلیارد دلار0.72%1.32%14.58%31.08 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "
26OKB42.23 دلار2,238,160 تومان2.53 میلیارد دلار0.82%6.26%16.57%32.01 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "
27BCH125.18 دلار6,634,761 تومان2.42 میلیارد دلار0.13%3.08%8.66%207.47 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.09" برابر "
28XLM0.088947 دلار4,714 تومان2.36 میلیارد دلار0.22%3.58%1.05%73.53 میلیون دلار26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "
29FIL5.58 دلار295,935 تومان2.29 میلیارد دلار0.45%6.03%11.54%282.70 میلیون دلار409.63 میلیون FILبی نهایت0.12" برابر "
30APT12.20 دلار646,413 تومان2.16 میلیارد دلار0.04%5.79%10.46%276.36 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.13" برابر "
31TUSD1.00 دلار53,023 تومان2.04 میلیارد دلار0.04%0.10%0.03%291.66 میلیون دلار2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.14" برابر "
32LDO2.16 دلار114,710 تومان1.86 میلیارد دلار0.62%6.61%18.65%127.09 میلیون دلار859.43 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.07" برابر "
33HBAR0.060123 دلار3,187 تومان1.81 میلیارد دلار0.22%3.31%8.45%30.98 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.02" برابر "
34CRO0.068456 دلار3,628 تومان1.73 میلیارد دلار0.17%2.67%7.14%11.57 میلیون دلار25.26 میلیارد CRO30.26 میلیارد CRO0.01" برابر "
35NEAR1.99 دلار105,256 تومان1.72 میلیارد دلار0.20%2.43%8.84%109.46 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
36ARB1.30 دلار68,801 تومان1.66 میلیارد دلار0.34%7.75%89.00%2.46 میلیارد دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت1.48" برابر "
37VET0.022808 دلار1,209 تومان1.65 میلیارد دلار0.10%3.71%5.74%50.10 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
38APE4.24 دلار224,463 تومان1.56 میلیارد دلار0.82%1.19%5.89%122.48 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.08" برابر "
39ALGO0.210815 دلار11,173 تومان1.50 میلیارد دلار0.41%3.70%6.62%62.82 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.04" برابر "
40QNT122.98 دلار6,517,770 تومان1.48 میلیارد دلار0.39%2.96%7.34%18.31 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
41ICP4.95 دلار262,580 تومان1.48 میلیارد دلار0.05%4.58%12.21%31.46 میلیون دلار298.00 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
205BTCB27,509.81 دلار1,458,019,779 تومان1.46 میلیارد دلار0.01%2.82%0.37%13.03 میلیون دلار53.01 هزار BTCBبی نهایت0.01" برابر "
42STX1.01 دلار53,597 تومان1.38 میلیارد دلار0.95%12.31%18.13%253.59 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.18" برابر "
43FTM0.457759 دلار24,261 تومان1.27 میلیارد دلار0.43%6.23%8.70%269.90 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.21" برابر "
44EOS1.16 دلار61,740 تومان1.27 میلیارد دلار0.46%0.54%0.96%209.65 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.17" برابر "
45GRT0.142156 دلار7,534 تومان1.26 میلیارد دلار0.38%5.93%11.68%69.35 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.05" برابر "

بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1BTC27,498.15 دلار1,457,402,132 تومان531.47 میلیارد دلار0.24%2.92%0.55%26.25 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "
2ETH1,755.39 دلار93,035,880 تومان214.81 میلیارد دلار0.13%3.52%3.25%10.81 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
3USDT1.00 دلار53,061 تومان79.11 میلیارد دلار0.01%0.03%0.14%40.32 میلیارد دلار79.02 میلیارد USDTبی نهایت0.51" برابر "
4BNB323.50 دلار17,145,328 تومان51.08 میلیارد دلار0.05%1.67%5.95%466.89 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
5USDC0.99987 دلار52,993 تومان33.92 میلیارد دلار0.01%0.08%0.00%5.72 میلیارد دلار33.92 میلیارد USDCبی نهایت0.17" برابر "
6XRP0.424614 دلار22,505 تومان21.63 میلیارد دلار0.49%3.21%10.77%1.26 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.06" برابر "
201HEX0.094372 دلار5,002 تومان16.37 میلیارد دلار1.37%12.30%4.45%74.88 میلیون دلار173.41 میلیارد HEXبی نهایت0.00" برابر "
7ADA0.360024 دلار19,081 تومان12.50 میلیارد دلار0.26%2.64%2.56%296.62 میلیون دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.02" برابر "
8MATIC1.10 دلار58,505 تومان11.04 میلیارد دلار0.61%3.34%9.92%493.62 میلیون دلار10.00 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
202STETH1,748.42 دلار92,666,195 تومان10.25 میلیارد دلار0.11%3.11%1.32%15.09 میلیون دلار5.86 میلیون STETHبی نهایت0.00" برابر "
9DOGE0.075232 دلار3,987 تومان9.98 میلیارد دلار0.04%2.60%2.86%394.93 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.04" برابر "
10BUSD1.00 دلار53,005 تومان8.03 میلیارد دلار0.01%0.09%0.11%3.48 میلیارد دلار8.02 میلیارد BUSDبی نهایت0.43" برابر "
11SOL20.77 دلار1,100,678 تومان7.97 میلیارد دلار0.44%6.58%5.86%545.97 میلیون دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.07" برابر "
12DOT6.05 دلار320,832 تومان7.08 میلیارد دلار0.06%4.34%8.51%184.31 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "
13LTC92.89 دلار4,923,129 تومان6.74 میلیارد دلار0.56%0.56%6.67%867.36 میلیون دلار72.56 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.13" برابر "
203WTRX0.063336 دلار3,357 تومان6.44 میلیارد دلار0.61%2.57%5.33%1.98 میلیون دلار101.68 میلیارد WTRXبی نهایت0.00" برابر "
14SHIB0.000011 دلار1 تومان6.28 میلیارد دلار0.28%1.64%4.88%200.84 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.03" برابر "
15TRX0.063764 دلار3,379 تومان5.81 میلیارد دلار0.04%2.15%5.48%314.59 میلیون دلار91.12 میلیارد TRXبی نهایت0.05" برابر "
16AVAX17.03 دلار902,372 تومان5.55 میلیارد دلار0.21%2.86%4.61%158.62 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
17DAI0.999328 دلار52,964 تومان5.44 میلیارد دلار0.06%0.05%0.02%192.51 میلیون دلار5.44 میلیارد DAIبی نهایت0.04" برابر "
18WBTC27,531.29 دلار1,459,158,571 تومان4.14 میلیارد دلار0.17%2.73%0.66%179.57 میلیون دلار150.25 هزار WBTCبی نهایت0.04" برابر "
204TMG3.91 دلار207,234 تومان3.91 میلیارد دلار2.34%4.98%0.16%60.32 هزار دلار1,000.00 میلیون TMG1,000.00 میلیون TMG0.00" برابر "
19LINK7.21 دلار381,919 تومان3.73 میلیارد دلار0.43%5.23%0.39%276.85 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.07" برابر "
20LEO3.42 دلار181,178 تومان3.26 میلیارد دلار0.53%1.38%3.44%1.23 میلیون دلار953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
21ATOM11.26 دلار596,659 تومان3.22 میلیارد دلار0.40%3.75%14.13%124.62 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.04" برابر "
22XMR162.07 دلار8,589,509 تومان2.96 میلیارد دلار0.30%1.14%6.07%125.55 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.04" برابر "
23ETC20.17 دلار1,069,179 تومان2.83 میلیارد دلار0.30%3.16%8.40%173.33 میلیون دلار140.09 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.06" برابر "
24UNI5.90 دلار312,521 تومان2.78 میلیارد دلار0.11%5.96%9.27%95.69 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.03" برابر "
25TON2.11 دلار111,737 تومان2.58 میلیارد دلار0.72%1.32%14.58%31.08 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.01" برابر "
26OKB42.23 دلار2,238,160 تومان2.53 میلیارد دلار0.82%6.26%16.57%32.01 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "
27BCH125.18 دلار6,634,761 تومان2.42 میلیارد دلار0.13%3.08%8.66%207.47 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.09" برابر "
28XLM0.088947 دلار4,714 تومان2.36 میلیارد دلار0.22%3.58%1.05%73.53 میلیون دلار26.57 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.03" برابر "
29FIL5.58 دلار295,935 تومان2.29 میلیارد دلار0.45%6.03%11.54%282.70 میلیون دلار409.63 میلیون FILبی نهایت0.12" برابر "
30APT12.20 دلار646,413 تومان2.16 میلیارد دلار0.04%5.79%10.46%276.36 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.13" برابر "
31TUSD1.00 دلار53,023 تومان2.04 میلیارد دلار0.04%0.10%0.03%291.66 میلیون دلار2.04 میلیارد TUSDبی نهایت0.14" برابر "
32LDO2.16 دلار114,710 تومان1.86 میلیارد دلار0.62%6.61%18.65%127.09 میلیون دلار859.43 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.07" برابر "
33HBAR0.060123 دلار3,187 تومان1.81 میلیارد دلار0.22%3.31%8.45%30.98 میلیون دلار30.16 میلیارد HBAR50.00 میلیارد HBAR0.02" برابر "
34CRO0.068456 دلار3,628 تومان1.73 میلیارد دلار0.17%2.67%7.14%11.57 میلیون دلار25.26 میلیارد CRO30.26 میلیارد CRO0.01" برابر "
35NEAR1.99 دلار105,256 تومان1.72 میلیارد دلار0.20%2.43%8.84%109.46 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
36ARB1.30 دلار68,801 تومان1.66 میلیارد دلار0.34%7.75%89.00%2.46 میلیارد دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت1.48" برابر "
37VET0.022808 دلار1,209 تومان1.65 میلیارد دلار0.10%3.71%5.74%50.10 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
38APE4.24 دلار224,463 تومان1.56 میلیارد دلار0.82%1.19%5.89%122.48 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.08" برابر "
39ALGO0.210815 دلار11,173 تومان1.50 میلیارد دلار0.41%3.70%6.62%62.82 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.04" برابر "
40QNT122.98 دلار6,517,770 تومان1.48 میلیارد دلار0.39%2.96%7.34%18.31 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
41ICP4.95 دلار262,580 تومان1.48 میلیارد دلار0.05%4.58%12.21%31.46 میلیون دلار298.00 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
205BTCB27,509.81 دلار1,458,019,779 تومان1.46 میلیارد دلار0.01%2.82%0.37%13.03 میلیون دلار53.01 هزار BTCBبی نهایت0.01" برابر "
42STX1.01 دلار53,597 تومان1.38 میلیارد دلار0.95%12.31%18.13%253.59 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.18" برابر "
43FTM0.457759 دلار24,261 تومان1.27 میلیارد دلار0.43%6.23%8.70%269.90 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.21" برابر "
44EOS1.16 دلار61,740 تومان1.27 میلیارد دلار0.46%0.54%0.96%209.65 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.17" برابر "
45GRT0.142156 دلار7,534 تومان1.26 میلیارد دلار0.38%5.93%11.68%69.35 میلیون دلار8.88 میلیارد GRTبی نهایت0.05" برابر "