ارزانترین ارزهای دیجیتال
ارزانترین ارزهای دیجیتال

ارزانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر

ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۵۶BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۰۳۶۴۱۷۸ دلار۰ تومان۰.۱۵%۳.۹۱%۶.۰۸%۶۶۵.۱۷ میلیون دلار۱۷.۰۶ میلیون دلار۹۴۵.۳۳ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%۵.۰۹ میلیارد دلار۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۸XEC۰.۰۰۰۰۲۹ دلار۱ تومان۰.۲۹%۱.۲۱%۰.۳۷%۵۶۵.۰۶ میلیون دلار۶.۶۴ میلیون دلار۱۹.۲۴ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC۰.۰۱" برابر "
۴۳LUNC۰.۰۰۰۱۶۲ دلار۶ تومان۰.۰۷%۰.۲۳%۲.۹۸%۹۶۹.۸۲ میلیون دلار۷۳.۳۳ میلیون دلار۵.۹۹ تریلیون LUNCبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۳۴VET۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۰.۲۴%۱.۸۸%۲.۵۰%۱.۳۷ میلیارد دلار۳۲.۱۸ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "
۹۳ZIL۰.۰۲۲۴۷۴ دلار۸۲۰ تومان۰.۰۳%۰.۸۷%۱.۴۸%۳۰۵.۵۲ میلیون دلار۱۹.۲۲ میلیون دلار۱۳.۵۹ میلیارد ZIL۲۱.۰۰ میلیارد ZIL۰.۰۶" برابر "
۹۹XDC۰.۰۲۳۳۰۹ دلار۸۵۱ تومان۰.۴۶%۰.۵۰%۴.۰۷%۲۸۶.۸۲ میلیون دلار۲.۹۶ میلیون دلار۱۲.۳۱ میلیارد XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۸۹CSPR۰.۰۳۰۳۸ دلار۱,۱۰۹ تومان۰.۳۸%۰.۵۲%۶.۲۷%۳۲۰.۵۸ میلیون دلار۶.۰۲ میلیون دلار۱۰.۵۵ میلیارد CSPRبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۹۵XEM۰.۰۳۲۸۳۴ دلار۱,۱۹۸ تومان۰.۳۳%۱.۰۴%۰.۴۸%۲۹۵.۵۰ میلیون دلار۱۰.۰۱ میلیون دلار۹.۰۰ میلیارد XEM۹.۰۰ میلیارد XEM۰.۰۳" برابر "
۴۸XCN۰.۰۴۱۰۴۲ دلار۱,۴۹۸ تومان۰.۵۷%۸.۴۰%۲.۵۸%۸۸۱.۲۹ میلیون دلار۲۴.۴۲ میلیون دلار۲۱.۴۷ میلیارد XCN۵۳.۴۷ میلیارد XCN۰.۰۳" برابر "
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۰.۰۵%۱.۲۶%۵.۰۸%۱.۱۵ میلیارد دلار۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "
۱۵TRX۰.۰۵۳۹۸۹ دلار۱,۹۷۱ تومان۰.۰۲%۰.۲۷%۵.۱۳%۴.۹۷ میلیارد دلار۲۴۵.۳۵ میلیون دلار۹۲.۱۴ میلیارد TRXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۷۳GRT۰.۰۶۳۸۰۷ دلار۲,۳۲۹ تومان۰.۰۶%۱.۵۸%۱۲.۳۴%۴۴۰.۲۷ میلیون دلار۱۶.۴۹ میلیون دلار۶.۹۰ میلیارد GRT۱۰.۰۶ میلیارد GRT۰.۰۴" برابر "
۲۹CRO۰.۰۶۴۳۵۲ دلار۲,۳۴۹ تومان۰.۱۱%۰.۱۷%۱.۸۹%۱.۶۳ میلیارد دلار۱۶.۲۱ میلیون دلار۲۵.۲۶ میلیارد CRO۳۰.۲۶ میلیارد CRO۰.۰۱" برابر "
۲۵XLM۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%۲.۳۰ میلیارد دلار۵۰.۰۲ میلیون دلار۲۵.۷۰ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "
۸DOGE۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۰.۴۶%۱.۳۹%۳۰.۴۳%۱۴.۰۸ میلیارد دلار۱.۳۹ میلیارد دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴۱CHZ۰.۱۶۵۲۱۳ دلار۶,۰۳۰ تومان۰.۱۱%۱.۰۴%۹.۴۱%۱.۰۱ میلیارد دلار۱۷۰.۰۱ میلیون دلار۶.۱۴ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۱۷" برابر "
۶۹KLAY۰.۱۸۶۶۳۹ دلار۶,۸۱۲ تومان۰.۴۴%۵.۳۷%۱۱.۴۲%۵۶۴.۳۲ میلیون دلار۲۸.۰۸ میلیون دلار۳.۰۲ میلیارد KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۶۶MIOTA۰.۲۱۴۴۵۵ دلار۷,۸۲۸ تومان۰.۱۶%۱.۴۳%۱.۲۳%۵۹۶.۰۸ میلیون دلار۸.۴۵ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "
۸۳BAT۰.۲۳۳۹۷۷ دلار۸,۵۴۰ تومان۰.۳۰%۳.۱۷%۲.۵۴%۳۴۹.۹۵ میلیون دلار۱۸.۳۸ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT۰.۰۵" برابر "
۶۴FTM۰.۲۳۹۲۳۷ دلار۸,۷۳۲ تومان۱.۹۱%۸.۵۳%۳۱.۹۳%۶۰۸.۸۶ میلیون دلار۱۹۰.۷۹ میلیون دلار۲.۵۵ میلیارد FTM۳.۱۸ میلیارد FTM۰.۳۱" برابر "
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%۱.۷۴ میلیارد دلار۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "
۸۸LRC۰.۲۴۶۳۹۳ دلار۸,۹۹۳ تومان۰.۴۰%۱.۶۵%۱.۵۵%۳۲۷.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون دلار۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC۰.۰۷" برابر "
۸۵STX۰.۲۵۳۵۰۷ دلار۹,۲۵۳ تومان۰.۰۴%۱.۶۵%۱۱.۵۱%۳۴۱.۳۷ میلیون دلار۱۹.۶۷ میلیون دلار۱.۳۵ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STX۰.۰۶" برابر "
۶۰BIT۰.۳۰۵۹۱۳ دلار۱۱,۱۶۶ تومان۰.۴۵%۳.۱۴%۷.۱۰%۶۳۹.۶۵ میلیون دلار۸.۶۰ میلیون دلار۲.۰۹ میلیارد BIT۱۰.۰۰ میلیارد BIT۰.۰۱" برابر "
۹۲ENJ۰.۳۰۸۵۵ دلار۱۱,۲۶۲ تومان۰.۲۶%۲.۷۲%۲.۲۷%۳۰۸.۵۵ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۰۵" برابر "
۹ADA۰.۳۱۳۸۵۳ دلار۱۱,۴۵۶ تومان۰.۰۸%۰.۷۳%۱.۰۸%۱۰.۸۱ میلیارد دلار۲۰۸.۹۱ میلیون دلار۳۴.۴۴ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%۲۰.۲۱ میلیارد دلار۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۵۳MANA۰.۴۰۳۲۷ دلار۱۴,۷۱۹ تومان۰.۱۱%۱.۸۷%۴.۲۶%۷۴۸.۱۰ میلیون دلار۴۸.۱۱ میلیون دلار۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۹۰IMX۰.۴۵۸۹۷۳ دلار۱۶,۷۵۳ تومان۰.۱۶%۶.۱۸%۴.۴۷%۳۱۵.۸۹ میلیون دلار۹.۴۷ میلیون دلار۶۸۸.۲۴ میلیون IMX۲.۰۰ میلیارد IMX۰.۰۳" برابر "
۸۷۱INCH۰.۵۲۴۷۷۱ دلار۱۹,۱۵۴ تومان۰.۱۰%۰.۳۵%۲.۱۸%۳۲۹.۵۸ میلیون دلار۱۷.۸۶ میلیون دلار۶۲۸.۰۴ میلیون ۱INCHبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۷۴MINA۰.۵۶۸۸۶۴ دلار۲۰,۷۶۴ تومان۰.۱۵%۰.۰۳%۳.۴۵%۴۳۱.۰۲ میلیون دلار۹.۹۲ میلیون دلار۷۵۷.۶۸ میلیون MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "
۹۸CELO۰.۶۰۸۷۱۷ دلار۲۲,۲۱۸ تومان۰.۷۴%۴.۶۵%۱۸.۰۷%۲۸۸.۱۵ میلیون دلار۲۰.۷۶ میلیون دلار۴۷۳.۳۸ میلیون CELO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CELO۰.۰۷" برابر "
۷۹NEXO۰.۶۵۴۹۴۶ دلار۲۳,۹۰۶ تومان۰.۴۷%۱.۷۷%۵.۶۱%۳۶۶.۷۷ میلیون دلار۸.۱۷ میلیون دلار۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXO۰.۰۲" برابر "
۸۰CRV۰.۶۷۲۱۷۶ دلار۲۴,۵۳۴ تومان۰.۵۷%۱.۰۴%۴.۰۶%۳۵۷.۳۲ میلیون دلار۶۱.۵۳ میلیون دلار۵۳۱.۵۸ میلیون CRV۳.۳۰ میلیارد CRV۰.۱۷" برابر "
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%۷.۵۶ میلیارد دلار۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "
۹۶KAVA۰.۸۷۸۸۱۶ دلار۳۲,۰۷۷ تومان۰.۱۰%۲.۱۷%۳.۳۰%۲۹۴.۷۶ میلیون دلار۹.۶۵ میلیون دلار۳۳۵.۴۰ میلیون KAVAبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۱USDN۰.۹۱۹۸۲۶ دلار۳۳,۵۷۴ تومان۱.۷۰%۱.۴۹%۱.۷۳%۶۲۵.۷۳ میلیون دلار۱.۴۳ میلیون دلار۶۸۰.۲۷ میلیون USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۲EOS۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۰.۰۷%۱.۸۳%۳.۴۸%۱.۰۱ میلیارد دلار۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۵THETA۰.۹۳۹۸۹۶ دلار۳۴,۳۰۶ تومان۰.۲۷%۱.۴۰%۸.۲۸%۹۳۹.۹۰ میلیون دلار۲۴.۱۶ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۰.۰۳" برابر "
۵۴USDD۰.۹۸۹۲۹۷ دلار۳۶,۱۰۹ تومان۰.۰۱%۰.۲۱%۰.۴۱%۷۱۷.۵۷ میلیون دلار۴۶.۹۹ میلیون دلار۷۲۵.۳۳ میلیون USDDبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۷۵FEI۰.۹۹۸۳۷ دلار۳۶,۴۴۱ تومان۰.۳۱%۰.۰۰%۰.۴۱%۴۲۴.۳۰ میلیون دلار۵.۹۶ میلیون دلار۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳USDT۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%۶۵.۳۴ میلیارد دلار۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۶ میلیارد USDTبی نهایت۰.۵۱" برابر "
۱۲DAI۰.۹۹۹۸۷۷ دلار۳۶,۴۹۶ تومان۰.۰۲%۰.۰۹%۰.۰۱%۵.۶۴ میلیارد دلار۲۶۸.۴۶ میلیون دلار۵.۶۴ میلیارد DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۵USDC۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۱ تومان۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۱%۴۳.۲۸ میلیارد دلار۲.۸۳ میلیارد دلار۴۳.۲۷ میلیارد USDCبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%۲۲.۱۷ میلیارد دلار۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۳۲" برابر "
۵۲TUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۳۶ تومان۰.۰۶%۰.۰۶%۰.۰۷%۸۰۷.۵۷ میلیون دلار۲۷.۹۳ میلیون دلار۸۰۶.۷۸ میلیون TUSDبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۵GUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۶۵ تومان۱.۲۷%۰.۱۴%۰.۱۶%۶۰۸.۱۳ میلیون دلار۵۸۳.۶۲ هزار دلار۶۰۷.۰۵ میلیون GUSDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۰.۱۸%۱.۶۶%۱.۵۷%۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "

ارزانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر

ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۵۶BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۰۳۶۴۱۷۸ دلار۰ تومان۰.۱۵%۳.۹۱%۶.۰۸%۶۶۵.۱۷ میلیون دلار۱۷.۰۶ میلیون دلار۹۴۵.۳۳ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%۵.۰۹ میلیارد دلار۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۸XEC۰.۰۰۰۰۲۹ دلار۱ تومان۰.۲۹%۱.۲۱%۰.۳۷%۵۶۵.۰۶ میلیون دلار۶.۶۴ میلیون دلار۱۹.۲۴ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC۰.۰۱" برابر "
۴۳LUNC۰.۰۰۰۱۶۲ دلار۶ تومان۰.۰۷%۰.۲۳%۲.۹۸%۹۶۹.۸۲ میلیون دلار۷۳.۳۳ میلیون دلار۵.۹۹ تریلیون LUNCبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۳۴VET۰.۰۱۸۹۴۲ دلار۶۹۱ تومان۰.۲۴%۱.۸۸%۲.۵۰%۱.۳۷ میلیارد دلار۳۲.۱۸ میلیون دلار۷۲.۵۱ میلیارد VET۸۶.۷۱ میلیارد VET۰.۰۲" برابر "
۹۳ZIL۰.۰۲۲۴۷۴ دلار۸۲۰ تومان۰.۰۳%۰.۸۷%۱.۴۸%۳۰۵.۵۲ میلیون دلار۱۹.۲۲ میلیون دلار۱۳.۵۹ میلیارد ZIL۲۱.۰۰ میلیارد ZIL۰.۰۶" برابر "
۹۹XDC۰.۰۲۳۳۰۹ دلار۸۵۱ تومان۰.۴۶%۰.۵۰%۴.۰۷%۲۸۶.۸۲ میلیون دلار۲.۹۶ میلیون دلار۱۲.۳۱ میلیارد XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۸۹CSPR۰.۰۳۰۳۸ دلار۱,۱۰۹ تومان۰.۳۸%۰.۵۲%۶.۲۷%۳۲۰.۵۸ میلیون دلار۶.۰۲ میلیون دلار۱۰.۵۵ میلیارد CSPRبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۹۵XEM۰.۰۳۲۸۳۴ دلار۱,۱۹۸ تومان۰.۳۳%۱.۰۴%۰.۴۸%۲۹۵.۵۰ میلیون دلار۱۰.۰۱ میلیون دلار۹.۰۰ میلیارد XEM۹.۰۰ میلیارد XEM۰.۰۳" برابر "
۴۸XCN۰.۰۴۱۰۴۲ دلار۱,۴۹۸ تومان۰.۵۷%۸.۴۰%۲.۵۸%۸۸۱.۲۹ میلیون دلار۲۴.۴۲ میلیون دلار۲۱.۴۷ میلیارد XCN۵۳.۴۷ میلیارد XCN۰.۰۳" برابر "
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۰.۰۵%۱.۲۶%۵.۰۸%۱.۱۵ میلیارد دلار۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "
۱۵TRX۰.۰۵۳۹۸۹ دلار۱,۹۷۱ تومان۰.۰۲%۰.۲۷%۵.۱۳%۴.۹۷ میلیارد دلار۲۴۵.۳۵ میلیون دلار۹۲.۱۴ میلیارد TRXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۷۳GRT۰.۰۶۳۸۰۷ دلار۲,۳۲۹ تومان۰.۰۶%۱.۵۸%۱۲.۳۴%۴۴۰.۲۷ میلیون دلار۱۶.۴۹ میلیون دلار۶.۹۰ میلیارد GRT۱۰.۰۶ میلیارد GRT۰.۰۴" برابر "
۲۹CRO۰.۰۶۴۳۵۲ دلار۲,۳۴۹ تومان۰.۱۱%۰.۱۷%۱.۸۹%۱.۶۳ میلیارد دلار۱۶.۲۱ میلیون دلار۲۵.۲۶ میلیارد CRO۳۰.۲۶ میلیارد CRO۰.۰۱" برابر "
۲۵XLM۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%۲.۳۰ میلیارد دلار۵۰.۰۲ میلیون دلار۲۵.۷۰ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "
۸DOGE۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۰.۴۶%۱.۳۹%۳۰.۴۳%۱۴.۰۸ میلیارد دلار۱.۳۹ میلیارد دلار۱۳۲.۶۷ میلیارد DOGEبی نهایت۰.۱۰" برابر "
۴۱CHZ۰.۱۶۵۲۱۳ دلار۶,۰۳۰ تومان۰.۱۱%۱.۰۴%۹.۴۱%۱.۰۱ میلیارد دلار۱۷۰.۰۱ میلیون دلار۶.۱۴ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۱۷" برابر "
۶۹KLAY۰.۱۸۶۶۳۹ دلار۶,۸۱۲ تومان۰.۴۴%۵.۳۷%۱۱.۴۲%۵۶۴.۳۲ میلیون دلار۲۸.۰۸ میلیون دلار۳.۰۲ میلیارد KLAYبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۶۶MIOTA۰.۲۱۴۴۵۵ دلار۷,۸۲۸ تومان۰.۱۶%۱.۴۳%۱.۲۳%۵۹۶.۰۸ میلیون دلار۸.۴۵ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "
۸۳BAT۰.۲۳۳۹۷۷ دلار۸,۵۴۰ تومان۰.۳۰%۳.۱۷%۲.۵۴%۳۴۹.۹۵ میلیون دلار۱۸.۳۸ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT۰.۰۵" برابر "
۶۴FTM۰.۲۳۹۲۳۷ دلار۸,۷۳۲ تومان۱.۹۱%۸.۵۳%۳۱.۹۳%۶۰۸.۸۶ میلیون دلار۱۹۰.۷۹ میلیون دلار۲.۵۵ میلیارد FTM۳.۱۸ میلیارد FTM۰.۳۱" برابر "
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%۱.۷۴ میلیارد دلار۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "
۸۸LRC۰.۲۴۶۳۹۳ دلار۸,۹۹۳ تومان۰.۴۰%۱.۶۵%۱.۵۵%۳۲۷.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون دلار۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC۰.۰۷" برابر "
۸۵STX۰.۲۵۳۵۰۷ دلار۹,۲۵۳ تومان۰.۰۴%۱.۶۵%۱۱.۵۱%۳۴۱.۳۷ میلیون دلار۱۹.۶۷ میلیون دلار۱.۳۵ میلیارد STX۱.۸۲ میلیارد STX۰.۰۶" برابر "
۶۰BIT۰.۳۰۵۹۱۳ دلار۱۱,۱۶۶ تومان۰.۴۵%۳.۱۴%۷.۱۰%۶۳۹.۶۵ میلیون دلار۸.۶۰ میلیون دلار۲.۰۹ میلیارد BIT۱۰.۰۰ میلیارد BIT۰.۰۱" برابر "
۹۲ENJ۰.۳۰۸۵۵ دلار۱۱,۲۶۲ تومان۰.۲۶%۲.۷۲%۲.۲۷%۳۰۸.۵۵ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۰۵" برابر "
۹ADA۰.۳۱۳۸۵۳ دلار۱۱,۴۵۶ تومان۰.۰۸%۰.۷۳%۱.۰۸%۱۰.۸۱ میلیارد دلار۲۰۸.۹۱ میلیون دلار۳۴.۴۴ میلیارد ADA۴۵.۰۰ میلیارد ADA۰.۰۲" برابر "
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%۲۰.۲۱ میلیارد دلار۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۵۳MANA۰.۴۰۳۲۷ دلار۱۴,۷۱۹ تومان۰.۱۱%۱.۸۷%۴.۲۶%۷۴۸.۱۰ میلیون دلار۴۸.۱۱ میلیون دلار۱.۸۶ میلیارد MANAبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۹۰IMX۰.۴۵۸۹۷۳ دلار۱۶,۷۵۳ تومان۰.۱۶%۶.۱۸%۴.۴۷%۳۱۵.۸۹ میلیون دلار۹.۴۷ میلیون دلار۶۸۸.۲۴ میلیون IMX۲.۰۰ میلیارد IMX۰.۰۳" برابر "
۸۷۱INCH۰.۵۲۴۷۷۱ دلار۱۹,۱۵۴ تومان۰.۱۰%۰.۳۵%۲.۱۸%۳۲۹.۵۸ میلیون دلار۱۷.۸۶ میلیون دلار۶۲۸.۰۴ میلیون ۱INCHبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۷۴MINA۰.۵۶۸۸۶۴ دلار۲۰,۷۶۴ تومان۰.۱۵%۰.۰۳%۳.۴۵%۴۳۱.۰۲ میلیون دلار۹.۹۲ میلیون دلار۷۵۷.۶۸ میلیون MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "
۹۸CELO۰.۶۰۸۷۱۷ دلار۲۲,۲۱۸ تومان۰.۷۴%۴.۶۵%۱۸.۰۷%۲۸۸.۱۵ میلیون دلار۲۰.۷۶ میلیون دلار۴۷۳.۳۸ میلیون CELO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون CELO۰.۰۷" برابر "
۷۹NEXO۰.۶۵۴۹۴۶ دلار۲۳,۹۰۶ تومان۰.۴۷%۱.۷۷%۵.۶۱%۳۶۶.۷۷ میلیون دلار۸.۱۷ میلیون دلار۵۶۰.۰۰ میلیون NEXO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEXO۰.۰۲" برابر "
۸۰CRV۰.۶۷۲۱۷۶ دلار۲۴,۵۳۴ تومان۰.۵۷%۱.۰۴%۴.۰۶%۳۵۷.۳۲ میلیون دلار۶۱.۵۳ میلیون دلار۵۳۱.۵۸ میلیون CRV۳.۳۰ میلیارد CRV۰.۱۷" برابر "
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%۷.۵۶ میلیارد دلار۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "
۹۶KAVA۰.۸۷۸۸۱۶ دلار۳۲,۰۷۷ تومان۰.۱۰%۲.۱۷%۳.۳۰%۲۹۴.۷۶ میلیون دلار۹.۶۵ میلیون دلار۳۳۵.۴۰ میلیون KAVAبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۱USDN۰.۹۱۹۸۲۶ دلار۳۳,۵۷۴ تومان۱.۷۰%۱.۴۹%۱.۷۳%۶۲۵.۷۳ میلیون دلار۱.۴۳ میلیون دلار۶۸۰.۲۷ میلیون USDNبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۲EOS۰.۹۳۶۸۷۵ دلار۳۴,۱۹۶ تومان۰.۰۷%۱.۸۳%۳.۴۸%۱.۰۱ میلیارد دلار۸۴.۳۰ میلیون دلار۱.۰۸ میلیارد EOSبی نهایت۰.۰۸" برابر "
۴۵THETA۰.۹۳۹۸۹۶ دلار۳۴,۳۰۶ تومان۰.۲۷%۱.۴۰%۸.۲۸%۹۳۹.۹۰ میلیون دلار۲۴.۱۶ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۱,۰۰۰.۰۰ میلیون THETA۰.۰۳" برابر "
۵۴USDD۰.۹۸۹۲۹۷ دلار۳۶,۱۰۹ تومان۰.۰۱%۰.۲۱%۰.۴۱%۷۱۷.۵۷ میلیون دلار۴۶.۹۹ میلیون دلار۷۲۵.۳۳ میلیون USDDبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۷۵FEI۰.۹۹۸۳۷ دلار۳۶,۴۴۱ تومان۰.۳۱%۰.۰۰%۰.۴۱%۴۲۴.۳۰ میلیون دلار۵.۹۶ میلیون دلار۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۳USDT۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%۶۵.۳۴ میلیارد دلار۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۶ میلیارد USDTبی نهایت۰.۵۱" برابر "
۱۲DAI۰.۹۹۹۸۷۷ دلار۳۶,۴۹۶ تومان۰.۰۲%۰.۰۹%۰.۰۱%۵.۶۴ میلیارد دلار۲۶۸.۴۶ میلیون دلار۵.۶۴ میلیارد DAIبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۵USDC۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۱ تومان۰.۰۱%۰.۰۳%۰.۰۱%۴۳.۲۸ میلیارد دلار۲.۸۳ میلیارد دلار۴۳.۲۷ میلیارد USDCبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%۲۲.۱۷ میلیارد دلار۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۳۲" برابر "
۵۲TUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۳۶ تومان۰.۰۶%۰.۰۶%۰.۰۷%۸۰۷.۵۷ میلیون دلار۲۷.۹۳ میلیون دلار۸۰۶.۷۸ میلیون TUSDبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۵GUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۶۵ تومان۱.۲۷%۰.۱۴%۰.۱۶%۶۰۸.۱۳ میلیون دلار۵۸۳.۶۲ هزار دلار۶۰۷.۰۵ میلیون GUSDبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۰.۱۸%۱.۶۶%۱.۵۷%۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "