گرانترین ارزهای دیجیتال
گرانترین ارزهای دیجیتال

گرانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر

گران ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC۱۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۰.۰۹%۲.۲۸%۲.۳۰%۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۲۵.۵۷ میلیارد دلار۱۹.۲۲ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "
۲۰WBTC۲۱۶,۸۳۴.۹۶ دلار۶۱۴,۴۷۶,۰۱۲ تومان۰.۱۲%۲.۱۹%۲.۴۷%۳.۶۴ میلیارد دلار۱۰۷.۸۰ میلیون دلار۲۱۵.۹۷ هزار WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۷PAXG۳۱,۷۴۶.۱۵ دلار۶۳,۷۳۴,۳۶۰ تومان۰.۰۹%۰.۰۳%۰.۷۶%۵۶۷.۸۶ میلیون دلار۱۰.۶۷ میلیون دلار۳۲۵.۲۱ هزار PAXGبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۲ETH۴۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۵۹MKR۵۶۵۷.۷۵ دلار۲۴,۰۰۷,۸۹۹ تومان۰.۱۶%۰.۰۷%۰.۱۴%۶۴۳.۰۴ میلیون دلار۱۹.۵۶ میلیون دلار۹۷۷.۶۳ هزار MKR۱.۰۱ میلیون MKR۰.۰۳" برابر "
۴BNB۶۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%۴۷.۶۷ میلیارد دلار۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "
۷۷BNX۷۱۴۲.۳۷ دلار۵,۱۹۶,۵۸۸ تومان۰.۲۸%۲.۴۵%۰.۶۷%۳۹۶.۹۰ میلیون دلار۱۵.۲۵ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۴" برابر "
۲۴XMR۸۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%۲.۵۵ میلیارد دلار۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۲QNT۹۱۱۵.۶۵ دلار۴,۲۲۱,۲۱۳ تومان۰.۲۳%۰.۱۱%۴.۷۶%۱.۴۰ میلیارد دلار۲۸.۶۱ میلیون دلار۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNT۰.۰۲" برابر "
۲۶BCH۱۰۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%۲.۱۷ میلیارد دلار۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "
۱۳LTC۱۱۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۰.۲۲%۲.۰۴%۲.۷۷%۵.۶۲ میلیارد دلار۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۷۱.۷۲ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "
۴۷AAVE۱۲۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۰.۲۲%۲.۷۱%۱۰.۰۷%۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۶۶.۱۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "
۷۱DASH۱۳۴۴.۰۹ دلار۱,۶۰۹,۳۹۹ تومان۰.۴۹%۳.۱۰%۲.۹۷%۴۸۶.۳۱ میلیون دلار۸۷.۶۲ میلیون دلار۱۱.۰۳ میلیون DASH۱۸.۹۰ میلیون DASH۰.۱۸" برابر "
۸۴GMX۱۴۴۳.۳۷ دلار۱,۵۸۳,۰۶۷ تومان۰.۱۱%۲.۳۵%۳.۳۱%۳۴۶.۵۷ میلیون دلار۱۷.۸۳ میلیون دلار۷.۹۹ میلیون GMXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۰EGLD۱۵۴۳.۱۴ دلار۱,۵۷۴,۶۹۰ تومان۰.۱۰%۰.۳۳%۲.۹۷%۱.۰۳ میلیارد دلار۱۷.۴۳ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "
۵۱BSV۱۶۴۲.۱۶ دلار۱,۵۳۸,۸۵۱ تومان۰.۱۳%۱.۱۳%۶.۷۱%۸۱۱.۱۰ میلیون دلار۴۲.۳۸ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BSV۲۱.۰۰ میلیون BSV۰.۰۵" برابر "
۵۸ZEC۱۷۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۰.۲۳%۱.۰۶%۴.۰۴%۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۳۴.۷۴ میلیون دلار۱۵.۸۱ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "
۳۵OKB۱۸۲۱.۴۸ دلار۷۸۴,۰۴۹ تومان۰.۳۹%۴.۴۸%۴.۲۹%۱.۲۹ میلیارد دلار۱۵.۷۱ میلیون دلار۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۹۴DCR۱۹۲۰.۵۳ دلار۷۴۹,۱۹۳ تومان۰.۴۵%۳.۹۸%۱.۵۱%۲۹۸.۵۳ میلیون دلار۸.۶۴ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR۰.۰۳" برابر "
۲۳ETC۲۰۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%۲.۷۷ میلیارد دلار۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "
۱۶SOL۲۱۱۳.۵۴ دلار۴۹۴,۳۵۱ تومان۰.۳۱%۲.۲۳%۵.۱۹%۴.۹۲ میلیارد دلار۲۷۷.۹۴ میلیون دلار۳۶۳.۲۳ میلیون SOLبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۱۸AVAX۲۲۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%۳.۹۷ میلیارد دلار۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "
۲۲ATOM۲۳۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۰.۳۶%۲.۳۳%۵.۳۶%۲.۹۷ میلیارد دلار۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۹۱AR۲۴۹.۳۵ دلار۳۴۱,۱۳۳ تومان۰.۱۸%۰.۸۳%۰.۰۵%۳۱۲.۱۱ میلیون دلار۲۳.۰۷ میلیون دلار۳۳.۳۹ میلیون AR۶۶.۰۰ میلیون AR۰.۰۷" برابر "
۱۹LINK۲۵۷.۴۵ دلار۲۷۱,۹۳۴ تومان۰.۰۰%۰.۴۶%۱۴.۶۹%۳.۷۸ میلیارد دلار۳۶۷.۹۱ میلیون دلار۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۰.۱۰" برابر "
۳۹HT۲۶۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۰.۳۶%۸.۲۷%۴۲.۰۱%۱.۰۷ میلیارد دلار۳۲.۴۸ میلیون دلار۱۵۳.۳۶ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۳" برابر "
۷۲NEO۲۷۶.۸۵ دلار۲۵۰,۱۳۶ تومان۰.۱۳%۱.۴۱%۱.۶۶%۴۸۳.۴۱ میلیون دلار۲۱.۴۳ میلیون دلار۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "
۵۵AXS۲۸۶.۸۴ دلار۲۴۹,۶۰۹ تومان۰.۱۶%۱.۴۵%۰.۴۴%۶۸۵.۰۲ میلیون دلار۴۵.۸۱ میلیون دلار۱۰۰.۱۷ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۰.۰۷" برابر "
۵۷KCS۲۹۶.۶۸ دلار۲۴۳,۷۷۴ تومان۰.۰۳%۱.۰۷%۰.۰۸%۶۵۷.۰۵ میلیون دلار۱.۸۹ میلیون دلار۹۸.۳۸ میلیون KCS۱۷۰.۱۲ میلیون KCS۰.۰۰" برابر "
۱۷UNI۳۰۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%۴.۳۷ میلیارد دلار۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۱۱DOT۳۱۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%۶.۱۴ میلیارد دلار۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۳APT۳۲۴.۷۷ دلار۱۷۴,۰۸۷ تومان۰.۸۳%۰.۹۰%۷.۲۱%۶۲۰.۰۴ میلیون دلار۸۷.۱۱ میلیون دلار۱۳۰.۰۰ میلیون APTبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۳۱FIL۳۳۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%۱.۴۴ میلیارد دلار۹۹.۲۱ میلیون دلار۳۲۷.۷۶ میلیون FILبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۳۰APE۳۴۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۰.۲۴%۴.۳۴%۲۸.۶۹%۱.۵۴ میلیارد دلار۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۳۶۱.۲۵ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۱۴" برابر "
۹۷CVX۳۵۴.۰۷ دلار۱۴۸,۶۳۷ تومان۰.۲۹%۱.۲۹%۰.۷۸%۲۹۲.۳۴ میلیون دلار۶.۶۹ میلیون دلار۷۱.۷۹ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVX۰.۰۲" برابر "
۳۸ICP۳۶۴.۰۳ دلار۱۴۷,۱۳۰ تومان۰.۲۲%۱.۹۸%۵.۹۲%۱.۱۱ میلیارد دلار۲۲.۷۴ میلیون دلار۲۷۴.۳۲ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۶۲CAKE۳۷۳.۹۵ دلار۱۴۴,۰۳۸ تومان۰.۲۲%۰.۹۶%۳.۲۷%۶۲۰.۰۸ میلیون دلار۲۵.۵۸ میلیون دلار۱۵۷.۱۳ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۴" برابر "
۲۱LEO۳۸۳.۷۸ دلار۱۳۷,۷۹۳ تومان۰.۰۷%۷.۷۹%۷.۶۷%۳.۶۰ میلیارد دلار۳.۶۱ میلیون دلار۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۷۸GT۳۹۳.۶۴ دلار۱۳۲,۷۱۰ تومان۰.۱۳%۰.۰۹%۲.۷۰%۳۹۳.۶۴ میلیون دلار۱.۱۲ میلیون دلار۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۸۱ETHW۴۰۳.۳۲ دلار۱۲۱,۲۰۶ تومان۰.۴۷%۱.۰۱%۳.۸۷%۳۵۶.۵۳ میلیون دلار۱۸.۰۰ میلیون دلار۱۰۷.۳۷ میلیون ETHWبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۸۶HNT۴۱۲.۴۹ دلار۹۰,۸۰۰ تومان۰.۷۷%۰.۶۹%۲.۷۲%۳۳۲.۹۷ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون دلار۱۳۳.۸۵ میلیون HNT۲۲۳.۰۰ میلیون HNT۰.۰۱" برابر "
۵۰TWT۴۲۲.۰۷ دلار۷۵,۵۲۵ تومان۰.۸۷%۰.۷۰%۵.۱۷%۸۶۲.۱۳ میلیون دلار۴۸.۸۲ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۶" برابر "
۲۷TON۴۳۱.۷۳ دلار۶۳,۱۷۰ تومان۰.۳۱%۰.۴۱%۰.۲۸%۲.۱۱ میلیارد دلار۴.۰۹ میلیون دلار۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TON۰.۰۰" برابر "
۷۰SNX۴۴۱.۶۹ دلار۶۱,۶۰۶ تومان۰.۳۱%۰.۴۳%۱.۲۹%۵۱۸.۷۵ میلیون دلار۱۹.۰۸ میلیون دلار۳۰۷.۳۵ میلیون SNX۲۹۱.۶۶ میلیون SNX۰.۰۴" برابر "
۳۳NEAR۴۵۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۰.۲۱%۳.۱۵%۲.۴۲%۱.۳۹ میلیارد دلار۸۳.۱۵ میلیون دلار۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "
۷۶RUNE۴۶۱.۲۶ دلار۴۶,۰۳۶ تومان۰.۲۳%۴.۱۱%۹.۲۴%۴۱۷.۰۸ میلیون دلار۲۴.۶۰ میلیون دلار۳۳۰.۶۹ میلیون RUNE۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE۰.۰۶" برابر "
۸۲LDO۴۷۱.۱۴ دلار۴۱,۵۴۱ تومان۰.۳۶%۲.۰۸%۲.۰۳%۳۵۶.۱۷ میلیون دلار۲۰.۶۸ میلیون دلار۳۱۲.۹۵ میلیون LDO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۰.۰۶" برابر "
۳۶FLOW۴۸۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%۱.۱۶ میلیارد دلار۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۱۰۰OSMO۴۹۱.۰۱ دلار۳۶,۹۵۶ تومان۰.۱۲%۱.۷۶%۳.۳۶%۲۸۵.۹۹ میلیون دلار۸.۳۵ میلیون دلار۲۸۲.۴۶ میلیون OSMO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون OSMO۰.۰۳" برابر "
۴۴USDP۵۰۱.۰۱ دلار۳۶,۷۵۴ تومان۰.۱۴%۰.۴۷%۰.۸۰%۹۵۲.۲۳ میلیون دلار۲.۸۴ میلیون دلار۹۴۵.۶۴ میلیون USDPبی نهایت۰.۰۰" برابر "

گرانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر

گران ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۱BTC۱۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۰.۰۹%۲.۲۸%۲.۳۰%۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۲۵.۵۷ میلیارد دلار۱۹.۲۲ میلیون BTC۲۱.۰۰ میلیون BTC۰.۰۸" برابر "
۲۰WBTC۲۱۶,۸۳۴.۹۶ دلار۶۱۴,۴۷۶,۰۱۲ تومان۰.۱۲%۲.۱۹%۲.۴۷%۳.۶۴ میلیارد دلار۱۰۷.۸۰ میلیون دلار۲۱۵.۹۷ هزار WBTCبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۷PAXG۳۱,۷۴۶.۱۵ دلار۶۳,۷۳۴,۳۶۰ تومان۰.۰۹%۰.۰۳%۰.۷۶%۵۶۷.۸۶ میلیون دلار۱۰.۶۷ میلیون دلار۳۲۵.۲۱ هزار PAXGبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۲ETH۴۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۵۹MKR۵۶۵۷.۷۵ دلار۲۴,۰۰۷,۸۹۹ تومان۰.۱۶%۰.۰۷%۰.۱۴%۶۴۳.۰۴ میلیون دلار۱۹.۵۶ میلیون دلار۹۷۷.۶۳ هزار MKR۱.۰۱ میلیون MKR۰.۰۳" برابر "
۴BNB۶۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%۴۷.۶۷ میلیارد دلار۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "
۷۷BNX۷۱۴۲.۳۷ دلار۵,۱۹۶,۵۸۸ تومان۰.۲۸%۲.۴۵%۰.۶۷%۳۹۶.۹۰ میلیون دلار۱۵.۲۵ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۴" برابر "
۲۴XMR۸۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%۲.۵۵ میلیارد دلار۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۲QNT۹۱۱۵.۶۵ دلار۴,۲۲۱,۲۱۳ تومان۰.۲۳%۰.۱۱%۴.۷۶%۱.۴۰ میلیارد دلار۲۸.۶۱ میلیون دلار۱۲.۰۷ میلیون QNT۱۴.۶۱ میلیون QNT۰.۰۲" برابر "
۲۶BCH۱۰۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%۲.۱۷ میلیارد دلار۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "
۱۳LTC۱۱۷۸.۴۱ دلار۲,۸۶۱,۹۵۵ تومان۰.۲۲%۲.۰۴%۲.۷۷%۵.۶۲ میلیارد دلار۷۳۷.۸۵ میلیون دلار۷۱.۷۲ میلیون LTC۸۴.۰۰ میلیون LTC۰.۱۳" برابر "
۴۷AAVE۱۲۶۳.۵۱ دلار۲,۳۱۸,۱۲۳ تومان۰.۲۲%۲.۷۱%۱۰.۰۷%۸۹۵.۰۶ میلیون دلار۶۶.۱۲ میلیون دلار۱۴.۰۹ میلیون AAVE۱۶.۰۰ میلیون AAVE۰.۰۷" برابر "
۷۱DASH۱۳۴۴.۰۹ دلار۱,۶۰۹,۳۹۹ تومان۰.۴۹%۳.۱۰%۲.۹۷%۴۸۶.۳۱ میلیون دلار۸۷.۶۲ میلیون دلار۱۱.۰۳ میلیون DASH۱۸.۹۰ میلیون DASH۰.۱۸" برابر "
۸۴GMX۱۴۴۳.۳۷ دلار۱,۵۸۳,۰۶۷ تومان۰.۱۱%۲.۳۵%۳.۳۱%۳۴۶.۵۷ میلیون دلار۱۷.۸۳ میلیون دلار۷.۹۹ میلیون GMXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۰EGLD۱۵۴۳.۱۴ دلار۱,۵۷۴,۶۹۰ تومان۰.۱۰%۰.۳۳%۲.۹۷%۱.۰۳ میلیارد دلار۱۷.۴۳ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "
۵۱BSV۱۶۴۲.۱۶ دلار۱,۵۳۸,۸۵۱ تومان۰.۱۳%۱.۱۳%۶.۷۱%۸۱۱.۱۰ میلیون دلار۴۲.۳۸ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BSV۲۱.۰۰ میلیون BSV۰.۰۵" برابر "
۵۸ZEC۱۷۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۰.۲۳%۱.۰۶%۴.۰۴%۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۳۴.۷۴ میلیون دلار۱۵.۸۱ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "
۳۵OKB۱۸۲۱.۴۸ دلار۷۸۴,۰۴۹ تومان۰.۳۹%۴.۴۸%۴.۲۹%۱.۲۹ میلیارد دلار۱۵.۷۱ میلیون دلار۶۰.۰۰ میلیون OKBبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۹۴DCR۱۹۲۰.۵۳ دلار۷۴۹,۱۹۳ تومان۰.۴۵%۳.۹۸%۱.۵۱%۲۹۸.۵۳ میلیون دلار۸.۶۴ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR۰.۰۳" برابر "
۲۳ETC۲۰۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%۲.۷۷ میلیارد دلار۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "
۱۶SOL۲۱۱۳.۵۴ دلار۴۹۴,۳۵۱ تومان۰.۳۱%۲.۲۳%۵.۱۹%۴.۹۲ میلیارد دلار۲۷۷.۹۴ میلیون دلار۳۶۳.۲۳ میلیون SOLبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۱۸AVAX۲۲۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%۳.۹۷ میلیارد دلار۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "
۲۲ATOM۲۳۱۰.۳۸ دلار۳۷۸,۹۳۲ تومان۰.۳۶%۲.۳۳%۵.۳۶%۲.۹۷ میلیارد دلار۱۱۵.۷۵ میلیون دلار۲۸۶.۳۷ میلیون ATOMبی نهایت۰.۰۴" برابر "
۹۱AR۲۴۹.۳۵ دلار۳۴۱,۱۳۳ تومان۰.۱۸%۰.۸۳%۰.۰۵%۳۱۲.۱۱ میلیون دلار۲۳.۰۷ میلیون دلار۳۳.۳۹ میلیون AR۶۶.۰۰ میلیون AR۰.۰۷" برابر "
۱۹LINK۲۵۷.۴۵ دلار۲۷۱,۹۳۴ تومان۰.۰۰%۰.۴۶%۱۴.۶۹%۳.۷۸ میلیارد دلار۳۶۷.۹۱ میلیون دلار۵۰۸.۰۰ میلیون LINK۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LINK۰.۱۰" برابر "
۳۹HT۲۶۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۰.۳۶%۸.۲۷%۴۲.۰۱%۱.۰۷ میلیارد دلار۳۲.۴۸ میلیون دلار۱۵۳.۳۶ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۳" برابر "
۷۲NEO۲۷۶.۸۵ دلار۲۵۰,۱۳۶ تومان۰.۱۳%۱.۴۱%۱.۶۶%۴۸۳.۴۱ میلیون دلار۲۱.۴۳ میلیون دلار۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "
۵۵AXS۲۸۶.۸۴ دلار۲۴۹,۶۰۹ تومان۰.۱۶%۱.۴۵%۰.۴۴%۶۸۵.۰۲ میلیون دلار۴۵.۸۱ میلیون دلار۱۰۰.۱۷ میلیون AXS۲۷۰.۰۰ میلیون AXS۰.۰۷" برابر "
۵۷KCS۲۹۶.۶۸ دلار۲۴۳,۷۷۴ تومان۰.۰۳%۱.۰۷%۰.۰۸%۶۵۷.۰۵ میلیون دلار۱.۸۹ میلیون دلار۹۸.۳۸ میلیون KCS۱۷۰.۱۲ میلیون KCS۰.۰۰" برابر "
۱۷UNI۳۰۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%۴.۳۷ میلیارد دلار۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۱۱DOT۳۱۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%۶.۱۴ میلیارد دلار۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۳APT۳۲۴.۷۷ دلار۱۷۴,۰۸۷ تومان۰.۸۳%۰.۹۰%۷.۲۱%۶۲۰.۰۴ میلیون دلار۸۷.۱۱ میلیون دلار۱۳۰.۰۰ میلیون APTبی نهایت۰.۱۴" برابر "
۳۱FIL۳۳۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%۱.۴۴ میلیارد دلار۹۹.۲۱ میلیون دلار۳۲۷.۷۶ میلیون FILبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۳۰APE۳۴۴.۲۷ دلار۱۵۵,۹۰۳ تومان۰.۲۴%۴.۳۴%۲۸.۶۹%۱.۵۴ میلیارد دلار۲۱۷.۷۸ میلیون دلار۳۶۱.۲۵ میلیون APE۱,۰۰۰.۰۰ میلیون APE۰.۱۴" برابر "
۹۷CVX۳۵۴.۰۷ دلار۱۴۸,۶۳۷ تومان۰.۲۹%۱.۲۹%۰.۷۸%۲۹۲.۳۴ میلیون دلار۶.۶۹ میلیون دلار۷۱.۷۹ میلیون CVX۱۰۰.۰۰ میلیون CVX۰.۰۲" برابر "
۳۸ICP۳۶۴.۰۳ دلار۱۴۷,۱۳۰ تومان۰.۲۲%۱.۹۸%۵.۹۲%۱.۱۱ میلیارد دلار۲۲.۷۴ میلیون دلار۲۷۴.۳۲ میلیون ICPبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۶۲CAKE۳۷۳.۹۵ دلار۱۴۴,۰۳۸ تومان۰.۲۲%۰.۹۶%۳.۲۷%۶۲۰.۰۸ میلیون دلار۲۵.۵۸ میلیون دلار۱۵۷.۱۳ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۴" برابر "
۲۱LEO۳۸۳.۷۸ دلار۱۳۷,۷۹۳ تومان۰.۰۷%۷.۷۹%۷.۶۷%۳.۶۰ میلیارد دلار۳.۶۱ میلیون دلار۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۷۸GT۳۹۳.۶۴ دلار۱۳۲,۷۱۰ تومان۰.۱۳%۰.۰۹%۲.۷۰%۳۹۳.۶۴ میلیون دلار۱.۱۲ میلیون دلار۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۸۱ETHW۴۰۳.۳۲ دلار۱۲۱,۲۰۶ تومان۰.۴۷%۱.۰۱%۳.۸۷%۳۵۶.۵۳ میلیون دلار۱۸.۰۰ میلیون دلار۱۰۷.۳۷ میلیون ETHWبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۸۶HNT۴۱۲.۴۹ دلار۹۰,۸۰۰ تومان۰.۷۷%۰.۶۹%۲.۷۲%۳۳۲.۹۷ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون دلار۱۳۳.۸۵ میلیون HNT۲۲۳.۰۰ میلیون HNT۰.۰۱" برابر "
۵۰TWT۴۲۲.۰۷ دلار۷۵,۵۲۵ تومان۰.۸۷%۰.۷۰%۵.۱۷%۸۶۲.۱۳ میلیون دلار۴۸.۸۲ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۶" برابر "
۲۷TON۴۳۱.۷۳ دلار۶۳,۱۷۰ تومان۰.۳۱%۰.۴۱%۰.۲۸%۲.۱۱ میلیارد دلار۴.۰۹ میلیون دلار۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TON۰.۰۰" برابر "
۷۰SNX۴۴۱.۶۹ دلار۶۱,۶۰۶ تومان۰.۳۱%۰.۴۳%۱.۲۹%۵۱۸.۷۵ میلیون دلار۱۹.۰۸ میلیون دلار۳۰۷.۳۵ میلیون SNX۲۹۱.۶۶ میلیون SNX۰.۰۴" برابر "
۳۳NEAR۴۵۱.۶۷ دلار۶۱,۱۰۸ تومان۰.۲۱%۳.۱۵%۲.۴۲%۱.۳۹ میلیارد دلار۸۳.۱۵ میلیون دلار۸۳۲.۱۵ میلیون NEAR۱,۰۰۰.۰۰ میلیون NEAR۰.۰۶" برابر "
۷۶RUNE۴۶۱.۲۶ دلار۴۶,۰۳۶ تومان۰.۲۳%۴.۱۱%۹.۲۴%۴۱۷.۰۸ میلیون دلار۲۴.۶۰ میلیون دلار۳۳۰.۶۹ میلیون RUNE۵۰۰.۰۰ میلیون RUNE۰.۰۶" برابر "
۸۲LDO۴۷۱.۱۴ دلار۴۱,۵۴۱ تومان۰.۳۶%۲.۰۸%۲.۰۳%۳۵۶.۱۷ میلیون دلار۲۰.۶۸ میلیون دلار۳۱۲.۹۵ میلیون LDO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون LDO۰.۰۶" برابر "
۳۶FLOW۴۸۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%۱.۱۶ میلیارد دلار۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۱۰۰OSMO۴۹۱.۰۱ دلار۳۶,۹۵۶ تومان۰.۱۲%۱.۷۶%۳.۳۶%۲۸۵.۹۹ میلیون دلار۸.۳۵ میلیون دلار۲۸۲.۴۶ میلیون OSMO۱,۰۰۰.۰۰ میلیون OSMO۰.۰۳" برابر "
۴۴USDP۵۰۱.۰۱ دلار۳۶,۷۵۴ تومان۰.۱۴%۰.۴۷%۰.۸۰%۹۵۲.۲۳ میلیون دلار۲.۸۴ میلیون دلار۹۴۵.۶۴ میلیون USDPبی نهایت۰.۰۰" برابر "