گرانترین ارزهای دیجیتال
گرانترین ارزهای دیجیتال

گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر

گران ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1BTC127,762.04 دلار1,454,231,372 تومان0.23%1.01%2.42%536.60 میلیارد دلار13.12 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.02" برابر "
18WBTC227,754.36 دلار1,453,829,124 تومان0.12%0.95%2.44%4.17 میلیارد دلار96.88 میلیون دلار150.25 هزار WBTCبی نهایت0.02" برابر "
83PAXG31,995.75 دلار104,541,467 تومان0.01%0.26%1.26%541.38 میلیون دلار10.20 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.02" برابر "
2ETH41,775.28 دلار92,992,679 تومان0.08%1.56%0.16%217.25 میلیارد دلار6.65 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.03" برابر "
71MKR5674.11 دلار35,311,479 تومان0.75%0.69%3.33%659.04 میلیون دلار33.12 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.05" برابر "
4BNB6327.24 دلار17,141,647 تومان0.18%0.97%2.63%51.67 میلیارد دلار415.00 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
22XMR7164.32 دلار8,607,357 تومان0.17%1.74%5.93%3.00 میلیارد دلار73.15 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.02" برابر "
28BCH8125.77 دلار6,588,334 تومان0.12%0.32%5.67%2.43 میلیارد دلار148.25 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.06" برابر "
40QNT9122.57 دلار6,420,594 تومان0.35%0.40%6.11%1.48 میلیارد دلار14.59 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
13LTC1093.77 دلار4,911,818 تومان0.24%0.79%13.01%6.80 میلیارد دلار499.95 میلیون دلار72.57 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.07" برابر "
50AAVE1172.37 دلار3,791,057 تومان0.33%0.51%7.55%1.02 میلیارد دلار52.27 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.05" برابر "
74GMX1270.24 دلار3,679,472 تومان0.21%0.53%11.56%602.30 میلیون دلار39.82 میلیون دلار8.57 میلیون GMXبی نهایت0.07" برابر "
70DASH1359.93 دلار3,139,192 تومان0.40%0.23%6.98%671.20 میلیون دلار92.82 میلیون دلار11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
48EGLD1442.50 دلار2,226,473 تومان0.01%0.21%1.39%1.07 میلیارد دلار14.45 میلیون دلار25.18 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.01" برابر "
26OKB1541.86 دلار2,192,625 تومان0.20%0.15%12.16%2.51 میلیارد دلار22.30 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "
61RPL1641.34 دلار2,165,354 تومان0.60%9.27%3.29%796.04 میلیون دلار7.77 میلیون دلار19.26 میلیون RPL19.11 میلیون RPL0.01" برابر "
66BSV1736.65 دلار1,919,770 تومان0.01%1.24%0.00%706.09 میلیون دلار43.62 میلیون دلار19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV0.06" برابر "
75ZEC1836.48 دلار1,911,067 تومان0.53%2.17%1.22%595.71 میلیون دلار21.97 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.04" برابر "
11SOL1920.82 دلار1,090,546 تومان0.11%1.03%2.75%7.99 میلیارد دلار251.72 میلیون دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.03" برابر "
23ETC2020.28 دلار1,062,457 تومان0.20%0.86%3.34%2.84 میلیارد دلار128.98 میلیون دلار140.10 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
16AVAX2117.08 دلار894,580 تومان0.09%1.90%1.88%5.56 میلیارد دلار164.28 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
59NEO2212.07 دلار632,265 تومان0.35%0.29%3.86%851.42 میلیون دلار38.39 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.05" برابر "
30APT2311.85 دلار620,904 تومان0.38%0.76%7.41%2.10 میلیارد دلار166.35 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.08" برابر "
21ATOM2411.33 دلار593,370 تومان0.43%1.40%7.62%3.24 میلیارد دلار89.30 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.03" برابر "
58KCS258.71 دلار456,461 تومان0.01%0.31%5.22%857.29 میلیون دلار972.59 هزار دلار98.38 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "
53AXS268.42 دلار440,801 تومان0.09%0.78%7.04%972.90 میلیون دلار35.60 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.04" برابر "
80FXS277.80 دلار408,441 تومان0.35%0.62%6.82%554.29 میلیون دلار12.40 میلیون دلار71.09 میلیون FXSبی نهایت0.02" برابر "
19LINK287.23 دلار378,554 تومان0.09%1.46%2.30%3.74 میلیارد دلار180.76 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.05" برابر "
12DOT296.04 دلار316,530 تومان0.09%0.31%5.46%7.07 میلیارد دلار114.87 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
24UNI305.81 دلار304,303 تومان0.49%0.69%10.09%2.74 میلیارد دلار53.82 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
88MASK315.70 دلار298,344 تومان1.32%3.18%1.45%433.72 میلیون دلار156.99 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.36" برابر "
29FIL325.54 دلار290,179 تومان0.26%0.10%6.44%2.27 میلیارد دلار138.89 میلیون دلار409.82 میلیون FILبی نهایت0.06" برابر "
97CVX335.19 دلار271,735 تومان0.46%2.47%6.00%393.22 میلیون دلار6.14 میلیون دلار75.80 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
82GT345.10 دلار267,109 تومان0.12%1.01%6.27%552.07 میلیون دلار769.97 هزار دلار108.27 میلیون GTبی نهایت0.00" برابر "
41ICP354.96 دلار259,714 تومان0.22%0.28%7.24%1.48 میلیارد دلار20.04 میلیون دلار298.01 میلیون ICPبی نهایت0.01" برابر "
38APE364.14 دلار216,824 تومان0.15%0.53%3.34%1.53 میلیارد دلار92.38 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.06" برابر "
69CAKE373.75 دلار196,222 تومان0.33%0.90%2.36%697.55 میلیون دلار40.48 میلیون دلار186.21 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "
77HT383.67 دلار192,257 تومان0.14%0.52%7.45%595.45 میلیون دلار6.58 میلیون دلار162.23 میلیون HT500.00 میلیون HT0.01" برابر "
20LEO393.43 دلار179,829 تومان0.62%1.25%1.98%3.27 میلیارد دلار955.24 هزار دلار953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
72SNX402.44 دلار128,036 تومان0.67%0.03%13.60%620.11 میلیون دلار37.70 میلیون دلار253.70 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.06" برابر "
64OP412.26 دلار118,487 تومان0.94%0.32%14.23%712.17 میلیون دلار98.83 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.14" برابر "
32LDO422.18 دلار114,090 تومان0.40%4.39%12.33%1.87 میلیارد دلار65.76 میلیون دلار859.81 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.04" برابر "
25TON432.08 دلار109,152 تومان0.17%0.16%12.03%2.55 میلیارد دلار38.40 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.02" برابر "
35NEAR441.95 دلار102,222 تومان0.35%0.11%7.76%1.69 میلیارد دلار50.44 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.03" برابر "
87RUNE451.40 دلار73,317 تومان0.05%1.41%2.52%457.77 میلیون دلار21.49 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.05" برابر "
37ARB461.30 دلار68,004 تومان0.76%4.28%89.00%1.66 میلیارد دلار1.10 میلیارد دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت0.66" برابر "
90RNDR471.19 دلار62,404 تومان0.25%0.05%15.78%430.60 میلیون دلار34.23 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.08" برابر "
85TWT481.19 دلار62,140 تومان0.39%1.37%3.56%494.27 میلیون دلار15.94 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.03" برابر "
45EOS491.14 دلار59,623 تومان0.33%0.55%1.01%1.24 میلیارد دلار123.16 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.10" برابر "
49XTZ501.13 دلار59,149 تومان0.07%0.87%6.33%1.05 میلیارد دلار14.93 میلیون دلار931.96 میلیون XTZبی نهایت0.01" برابر "

گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر

گران ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
1BTC127,762.04 دلار1,454,231,372 تومان0.23%1.01%2.42%536.60 میلیارد دلار13.12 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.02" برابر "
18WBTC227,754.36 دلار1,453,829,124 تومان0.12%0.95%2.44%4.17 میلیارد دلار96.88 میلیون دلار150.25 هزار WBTCبی نهایت0.02" برابر "
83PAXG31,995.75 دلار104,541,467 تومان0.01%0.26%1.26%541.38 میلیون دلار10.20 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.02" برابر "
2ETH41,775.28 دلار92,992,679 تومان0.08%1.56%0.16%217.25 میلیارد دلار6.65 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.03" برابر "
71MKR5674.11 دلار35,311,479 تومان0.75%0.69%3.33%659.04 میلیون دلار33.12 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.05" برابر "
4BNB6327.24 دلار17,141,647 تومان0.18%0.97%2.63%51.67 میلیارد دلار415.00 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
22XMR7164.32 دلار8,607,357 تومان0.17%1.74%5.93%3.00 میلیارد دلار73.15 میلیون دلار18.26 میلیون XMRبی نهایت0.02" برابر "
28BCH8125.77 دلار6,588,334 تومان0.12%0.32%5.67%2.43 میلیارد دلار148.25 میلیون دلار19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.06" برابر "
40QNT9122.57 دلار6,420,594 تومان0.35%0.40%6.11%1.48 میلیارد دلار14.59 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
13LTC1093.77 دلار4,911,818 تومان0.24%0.79%13.01%6.80 میلیارد دلار499.95 میلیون دلار72.57 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.07" برابر "
50AAVE1172.37 دلار3,791,057 تومان0.33%0.51%7.55%1.02 میلیارد دلار52.27 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.05" برابر "
74GMX1270.24 دلار3,679,472 تومان0.21%0.53%11.56%602.30 میلیون دلار39.82 میلیون دلار8.57 میلیون GMXبی نهایت0.07" برابر "
70DASH1359.93 دلار3,139,192 تومان0.40%0.23%6.98%671.20 میلیون دلار92.82 میلیون دلار11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
48EGLD1442.50 دلار2,226,473 تومان0.01%0.21%1.39%1.07 میلیارد دلار14.45 میلیون دلار25.18 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.01" برابر "
26OKB1541.86 دلار2,192,625 تومان0.20%0.15%12.16%2.51 میلیارد دلار22.30 میلیون دلار60.00 میلیون OKBبی نهایت0.01" برابر "
61RPL1641.34 دلار2,165,354 تومان0.60%9.27%3.29%796.04 میلیون دلار7.77 میلیون دلار19.26 میلیون RPL19.11 میلیون RPL0.01" برابر "
66BSV1736.65 دلار1,919,770 تومان0.01%1.24%0.00%706.09 میلیون دلار43.62 میلیون دلار19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV0.06" برابر "
75ZEC1836.48 دلار1,911,067 تومان0.53%2.17%1.22%595.71 میلیون دلار21.97 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.04" برابر "
11SOL1920.82 دلار1,090,546 تومان0.11%1.03%2.75%7.99 میلیارد دلار251.72 میلیون دلار383.90 میلیون SOLبی نهایت0.03" برابر "
23ETC2020.28 دلار1,062,457 تومان0.20%0.86%3.34%2.84 میلیارد دلار128.98 میلیون دلار140.10 میلیون ETC210.70 میلیون ETC0.05" برابر "
16AVAX2117.08 دلار894,580 تومان0.09%1.90%1.88%5.56 میلیارد دلار164.28 میلیون دلار325.76 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.03" برابر "
59NEO2212.07 دلار632,265 تومان0.35%0.29%3.86%851.42 میلیون دلار38.39 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.05" برابر "
30APT2311.85 دلار620,904 تومان0.38%0.76%7.41%2.10 میلیارد دلار166.35 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.08" برابر "
21ATOM2411.33 دلار593,370 تومان0.43%1.40%7.62%3.24 میلیارد دلار89.30 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.03" برابر "
58KCS258.71 دلار456,461 تومان0.01%0.31%5.22%857.29 میلیون دلار972.59 هزار دلار98.38 میلیون KCS170.12 میلیون KCS0.00" برابر "
53AXS268.42 دلار440,801 تومان0.09%0.78%7.04%972.90 میلیون دلار35.60 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.04" برابر "
80FXS277.80 دلار408,441 تومان0.35%0.62%6.82%554.29 میلیون دلار12.40 میلیون دلار71.09 میلیون FXSبی نهایت0.02" برابر "
19LINK287.23 دلار378,554 تومان0.09%1.46%2.30%3.74 میلیارد دلار180.76 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.05" برابر "
12DOT296.04 دلار316,530 تومان0.09%0.31%5.46%7.07 میلیارد دلار114.87 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
24UNI305.81 دلار304,303 تومان0.49%0.69%10.09%2.74 میلیارد دلار53.82 میلیون دلار471.07 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
88MASK315.70 دلار298,344 تومان1.32%3.18%1.45%433.72 میلیون دلار156.99 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.36" برابر "
29FIL325.54 دلار290,179 تومان0.26%0.10%6.44%2.27 میلیارد دلار138.89 میلیون دلار409.82 میلیون FILبی نهایت0.06" برابر "
97CVX335.19 دلار271,735 تومان0.46%2.47%6.00%393.22 میلیون دلار6.14 میلیون دلار75.80 میلیون CVX100.00 میلیون CVX0.02" برابر "
82GT345.10 دلار267,109 تومان0.12%1.01%6.27%552.07 میلیون دلار769.97 هزار دلار108.27 میلیون GTبی نهایت0.00" برابر "
41ICP354.96 دلار259,714 تومان0.22%0.28%7.24%1.48 میلیارد دلار20.04 میلیون دلار298.01 میلیون ICPبی نهایت0.01" برابر "
38APE364.14 دلار216,824 تومان0.15%0.53%3.34%1.53 میلیارد دلار92.38 میلیون دلار368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE0.06" برابر "
69CAKE373.75 دلار196,222 تومان0.33%0.90%2.36%697.55 میلیون دلار40.48 میلیون دلار186.21 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE0.06" برابر "
77HT383.67 دلار192,257 تومان0.14%0.52%7.45%595.45 میلیون دلار6.58 میلیون دلار162.23 میلیون HT500.00 میلیون HT0.01" برابر "
20LEO393.43 دلار179,829 تومان0.62%1.25%1.98%3.27 میلیارد دلار955.24 هزار دلار953.95 میلیون LEOبی نهایت0.00" برابر "
72SNX402.44 دلار128,036 تومان0.67%0.03%13.60%620.11 میلیون دلار37.70 میلیون دلار253.70 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.06" برابر "
64OP412.26 دلار118,487 تومان0.94%0.32%14.23%712.17 میلیون دلار98.83 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.14" برابر "
32LDO422.18 دلار114,090 تومان0.40%4.39%12.33%1.87 میلیارد دلار65.76 میلیون دلار859.81 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.04" برابر "
25TON432.08 دلار109,152 تومان0.17%0.16%12.03%2.55 میلیارد دلار38.40 میلیون دلار1.22 میلیارد TON5.00 میلیارد TON0.02" برابر "
35NEAR441.95 دلار102,222 تومان0.35%0.11%7.76%1.69 میلیارد دلار50.44 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.03" برابر "
87RUNE451.40 دلار73,317 تومان0.05%1.41%2.52%457.77 میلیون دلار21.49 میلیون دلار327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE0.05" برابر "
37ARB461.30 دلار68,004 تومان0.76%4.28%89.00%1.66 میلیارد دلار1.10 میلیارد دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت0.66" برابر "
90RNDR471.19 دلار62,404 تومان0.25%0.05%15.78%430.60 میلیون دلار34.23 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.08" برابر "
85TWT481.19 دلار62,140 تومان0.39%1.37%3.56%494.27 میلیون دلار15.94 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.03" برابر "
45EOS491.14 دلار59,623 تومان0.33%0.55%1.01%1.24 میلیارد دلار123.16 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.10" برابر "
49XTZ501.13 دلار59,149 تومان0.07%0.87%6.33%1.05 میلیارد دلار14.93 میلیون دلار931.96 میلیون XTZبی نهایت0.01" برابر "