بالاترین حجم معاملات نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال
بالاترین حجم معاملات نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ  در 100 ارز دیجیتال برتر

بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1ARB371.26 دلار66,635 تومان1.59" برابر "2.55 میلیارد دلار1.60 میلیارد دلار1.80%8.29%89.34%1.28 میلیارد ARBبی نهایت
2MASK885.85 دلار310,047 تومان0.69" برابر "308.72 میلیون دلار445.47 میلیون دلار0.84%3.49%22.99%76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK
3USDT31.00 دلار53,038 تومان0.52" برابر "40.96 میلیارد دلار78.54 میلیارد دلار0.01%0.08%0.19%78.49 میلیارد USDTبی نهایت
4BUSD100.999213 دلار52,958 تومان0.44" برابر "3.56 میلیارد دلار8.02 میلیارد دلار0.04%0.05%0.21%8.02 میلیارد BUSDبی نهایت
5CFX560.331266 دلار17,557 تومان0.42" برابر "366.00 میلیون دلار880.17 میلیون دلار0.28%12.62%6.78%2.66 میلیارد CFXبی نهایت
6DYDX1002.42 دلار128,250 تومان0.32" برابر "122.80 میلیون دلار378.11 میلیون دلار0.06%7.02%8.66%156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX
7AGIX800.476945 دلار25,278 تومان0.29" برابر "164.98 میلیون دلار575.25 میلیون دلار0.24%2.96%10.93%1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX
8OP652.25 دلار119,392 تومان0.28" برابر "199.75 میلیون دلار709.24 میلیون دلار0.65%8.37%15.48%314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP
9FTM430.458352 دلار24,293 تومان0.22" برابر "279.39 میلیون دلار1.28 میلیارد دلار0.31%7.11%7.50%2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM
10DASH6961.09 دلار3,238,010 تومان0.19" برابر "130.60 میلیون دلار684.13 میلیون دلار0.17%3.72%6.07%11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH
11STX421.01 دلار53,698 تومان0.18" برابر "252.47 میلیون دلار1.39 میلیارد دلار0.82%13.41%13.06%1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX
12EOS451.16 دلار61,649 تومان0.17" برابر "208.61 میلیون دلار1.26 میلیارد دلار0.11%0.43%1.41%1.09 میلیارد EOSبی نهایت
13USDC50.999607 دلار52,979 تومان0.17" برابر "5.85 میلیارد دلار33.91 میلیارد دلار0.01%0.01%0.05%33.92 میلیارد USDCبی نهایت
14NEO5812.33 دلار653,560 تومان0.15" برابر "126.17 میلیون دلار869.84 میلیون دلار0.01%0.08%0.66%70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO
15TUSD310.999436 دلار52,970 تومان0.14" برابر "293.63 میلیون دلار2.04 میلیارد دلار0.00%0.08%0.17%2.04 میلیارد TUSDبی نهایت
16APT3012.18 دلار645,765 تومان0.14" برابر "300.53 میلیون دلار2.16 میلیارد دلار0.27%6.73%8.49%177.31 میلیون APTبی نهایت
17LRC860.343808 دلار18,222 تومان0.13" برابر "58.29 میلیون دلار457.31 میلیون دلار0.18%5.73%3.96%1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC
18RNDR891.21 دلار64,106 تومان0.13" برابر "56.55 میلیون دلار437.19 میلیون دلار0.16%9.23%17.05%361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR
19LTC1392.51 دلار4,903,033 تومان0.13" برابر "853.91 میلیون دلار6.71 میلیارد دلار1.42%0.76%8.96%72.55 میلیون LTC84.00 میلیون LTC
20FIL295.53 دلار292,906 تومان0.13" برابر "288.36 میلیون دلار2.26 میلیارد دلار0.06%6.46%11.20%409.63 میلیون FILبی نهایت
21SAND550.631752 دلار33,483 تومان0.12" برابر "109.82 میلیون دلار947.29 میلیون دلار0.03%4.01%6.71%1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND
22MINA620.829877 دلار43,983 تومان0.11" برابر "79.27 میلیون دلار724.45 میلیون دلار0.12%6.05%6.42%872.96 میلیون MINAبی نهایت
23GMX7370.75 دلار3,749,713 تومان0.11" برابر "64.17 میلیون دلار606.35 میلیون دلار0.03%5.42%14.60%8.57 میلیون GMXبی نهایت
24MKR71667.18 دلار35,360,289 تومان0.10" برابر "64.84 میلیون دلار652.25 میلیون دلار0.18%1.39%6.98%977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR
25SNX722.53 دلار134,014 تومان0.09" برابر "55.10 میلیون دلار641.50 میلیون دلار0.41%5.62%15.79%253.70 میلیون SNX308.07 میلیون SNX
26BCH27123.65 دلار6,553,510 تومان0.09" برابر "205.77 میلیون دلار2.39 میلیارد دلار0.35%3.72%8.48%19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH
27CRV700.910267 دلار48,244 تومان0.08" برابر "56.22 میلیون دلار681.54 میلیون دلار0.44%5.83%9.80%748.73 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV
28RUNE871.38 دلار73,208 تومان0.08" برابر "36.58 میلیون دلار451.76 میلیون دلار0.32%3.67%5.70%327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE
29LINK197.21 دلار381,898 تومان0.08" برابر "299.87 میلیون دلار3.73 میلیارد دلار0.03%4.92%0.23%517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK
30ZEC7735.76 دلار1,895,363 تومان0.07" برابر "38.81 میلیون دلار583.92 میلیون دلار0.17%5.86%3.19%16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC
31AAVE5072.94 دلار3,865,716 تومان0.07" برابر "72.01 میلیون دلار1.03 میلیارد دلار0.15%4.67%9.00%14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE
32LDO322.12 دلار112,322 تومان0.07" برابر "122.36 میلیون دلار1.82 میلیارد دلار0.34%8.02%15.57%859.40 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO
33SOL1120.63 دلار1,093,271 تومان0.07" برابر "547.28 میلیون دلار7.92 میلیارد دلار0.08%6.65%3.35%383.90 میلیون SOLبی نهایت
34MANA460.586215 دلار31,069 تومان0.07" برابر "73.13 میلیون دلار1.09 میلیارد دلار0.28%4.01%9.06%1.86 میلیارد MANAبی نهایت
35ZIL910.02704 دلار1,433 تومان0.07" برابر "30.22 میلیون دلار429.06 میلیون دلار0.29%4.56%7.27%15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL
36APE394.03 دلار213,702 تومان0.07" برابر "102.19 میلیون دلار1.49 میلیارد دلار1.18%2.21%8.66%368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE
37LUNC630.000122 دلار6 تومان0.07" برابر "50.55 میلیون دلار720.69 میلیون دلار0.17%2.79%6.55%5.90 تریلیون LUNCبی نهایت
38CHZ600.118145 دلار6,262 تومان0.06" برابر "45.65 میلیون دلار793.78 میلیون دلار0.09%2.95%3.82%6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ
39TRX150.063574 دلار3,369 تومان0.06" برابر "327.94 میلیون دلار5.79 میلیارد دلار0.20%2.75%6.20%91.12 میلیارد TRXبی نهایت
40AXS538.32 دلار440,873 تومان0.06" برابر "54.77 میلیون دلار961.65 میلیون دلار1.15%4.02%5.52%115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS
41IMX541.10 دلار58,372 تومان0.06" برابر "55.95 میلیون دلار956.62 میلیون دلار0.84%8.46%26.38%868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX
42XRP60.423595 دلار22,451 تومان0.06" برابر "1.32 میلیارد دلار21.58 میلیارد دلار0.19%4.96%11.41%50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP
43CAKE683.68 دلار195,054 تومان0.06" برابر "43.38 میلیون دلار685.65 میلیون دلار0.00%2.25%5.72%186.30 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE
441INCH920.505381 دلار26,785 تومان0.06" برابر "25.32 میلیون دلار421.85 میلیون دلار0.30%2.61%2.63%834.72 میلیون 1INCHبی نهایت
45NEAR351.97 دلار104,202 تومان0.06" برابر "109.92 میلیون دلار1.70 میلیارد دلار0.22%3.51%8.24%866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR
46ENJ970.386004 دلار20,458 تومان0.06" برابر "21.87 میلیون دلار386.00 میلیون دلار0.51%3.59%8.31%1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ
47ETC2320.21 دلار1,071,280 تومان0.06" برابر "176.79 میلیون دلار2.83 میلیارد دلار0.02%2.58%0.64%140.08 میلیون ETC210.70 میلیون ETC
48BSV6736.16 دلار1,916,456 تومان0.05" برابر "36.42 میلیون دلار696.65 میلیون دلار0.06%3.84%1.42%19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV
49GRT440.142593 دلار7,557 تومان0.05" برابر "68.42 میلیون دلار1.27 میلیارد دلار0.36%6.65%10.32%8.88 میلیارد GRTبی نهایت
50FLR900.035791 دلار1,897 تومان0.05" برابر "22.00 میلیون دلار429.50 میلیون دلار1.20%13.00%19.08%12.00 میلیارد FLRبی نهایت

حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ  در 100 ارز دیجیتال برتر

بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتحجم 24 ساعتارزش بازارتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روز
1ARB371.26 دلار66,635 تومان1.59" برابر "2.55 میلیارد دلار1.60 میلیارد دلار1.80%8.29%89.34%1.28 میلیارد ARBبی نهایت
2MASK885.85 دلار310,047 تومان0.69" برابر "308.72 میلیون دلار445.47 میلیون دلار0.84%3.49%22.99%76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK
3USDT31.00 دلار53,038 تومان0.52" برابر "40.96 میلیارد دلار78.54 میلیارد دلار0.01%0.08%0.19%78.49 میلیارد USDTبی نهایت
4BUSD100.999213 دلار52,958 تومان0.44" برابر "3.56 میلیارد دلار8.02 میلیارد دلار0.04%0.05%0.21%8.02 میلیارد BUSDبی نهایت
5CFX560.331266 دلار17,557 تومان0.42" برابر "366.00 میلیون دلار880.17 میلیون دلار0.28%12.62%6.78%2.66 میلیارد CFXبی نهایت
6DYDX1002.42 دلار128,250 تومان0.32" برابر "122.80 میلیون دلار378.11 میلیون دلار0.06%7.02%8.66%156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX
7AGIX800.476945 دلار25,278 تومان0.29" برابر "164.98 میلیون دلار575.25 میلیون دلار0.24%2.96%10.93%1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX
8OP652.25 دلار119,392 تومان0.28" برابر "199.75 میلیون دلار709.24 میلیون دلار0.65%8.37%15.48%314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP
9FTM430.458352 دلار24,293 تومان0.22" برابر "279.39 میلیون دلار1.28 میلیارد دلار0.31%7.11%7.50%2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM
10DASH6961.09 دلار3,238,010 تومان0.19" برابر "130.60 میلیون دلار684.13 میلیون دلار0.17%3.72%6.07%11.20 میلیون DASH18.90 میلیون DASH
11STX421.01 دلار53,698 تومان0.18" برابر "252.47 میلیون دلار1.39 میلیارد دلار0.82%13.41%13.06%1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX
12EOS451.16 دلار61,649 تومان0.17" برابر "208.61 میلیون دلار1.26 میلیارد دلار0.11%0.43%1.41%1.09 میلیارد EOSبی نهایت
13USDC50.999607 دلار52,979 تومان0.17" برابر "5.85 میلیارد دلار33.91 میلیارد دلار0.01%0.01%0.05%33.92 میلیارد USDCبی نهایت
14NEO5812.33 دلار653,560 تومان0.15" برابر "126.17 میلیون دلار869.84 میلیون دلار0.01%0.08%0.66%70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO
15TUSD310.999436 دلار52,970 تومان0.14" برابر "293.63 میلیون دلار2.04 میلیارد دلار0.00%0.08%0.17%2.04 میلیارد TUSDبی نهایت
16APT3012.18 دلار645,765 تومان0.14" برابر "300.53 میلیون دلار2.16 میلیارد دلار0.27%6.73%8.49%177.31 میلیون APTبی نهایت
17LRC860.343808 دلار18,222 تومان0.13" برابر "58.29 میلیون دلار457.31 میلیون دلار0.18%5.73%3.96%1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC
18RNDR891.21 دلار64,106 تومان0.13" برابر "56.55 میلیون دلار437.19 میلیون دلار0.16%9.23%17.05%361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR
19LTC1392.51 دلار4,903,033 تومان0.13" برابر "853.91 میلیون دلار6.71 میلیارد دلار1.42%0.76%8.96%72.55 میلیون LTC84.00 میلیون LTC
20FIL295.53 دلار292,906 تومان0.13" برابر "288.36 میلیون دلار2.26 میلیارد دلار0.06%6.46%11.20%409.63 میلیون FILبی نهایت
21SAND550.631752 دلار33,483 تومان0.12" برابر "109.82 میلیون دلار947.29 میلیون دلار0.03%4.01%6.71%1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND
22MINA620.829877 دلار43,983 تومان0.11" برابر "79.27 میلیون دلار724.45 میلیون دلار0.12%6.05%6.42%872.96 میلیون MINAبی نهایت
23GMX7370.75 دلار3,749,713 تومان0.11" برابر "64.17 میلیون دلار606.35 میلیون دلار0.03%5.42%14.60%8.57 میلیون GMXبی نهایت
24MKR71667.18 دلار35,360,289 تومان0.10" برابر "64.84 میلیون دلار652.25 میلیون دلار0.18%1.39%6.98%977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR
25SNX722.53 دلار134,014 تومان0.09" برابر "55.10 میلیون دلار641.50 میلیون دلار0.41%5.62%15.79%253.70 میلیون SNX308.07 میلیون SNX
26BCH27123.65 دلار6,553,510 تومان0.09" برابر "205.77 میلیون دلار2.39 میلیارد دلار0.35%3.72%8.48%19.35 میلیون BCH21.00 میلیون BCH
27CRV700.910267 دلار48,244 تومان0.08" برابر "56.22 میلیون دلار681.54 میلیون دلار0.44%5.83%9.80%748.73 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV
28RUNE871.38 دلار73,208 تومان0.08" برابر "36.58 میلیون دلار451.76 میلیون دلار0.32%3.67%5.70%327.06 میلیون RUNE500.00 میلیون RUNE
29LINK197.21 دلار381,898 تومان0.08" برابر "299.87 میلیون دلار3.73 میلیارد دلار0.03%4.92%0.23%517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK
30ZEC7735.76 دلار1,895,363 تومان0.07" برابر "38.81 میلیون دلار583.92 میلیون دلار0.17%5.86%3.19%16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC
31AAVE5072.94 دلار3,865,716 تومان0.07" برابر "72.01 میلیون دلار1.03 میلیارد دلار0.15%4.67%9.00%14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE
32LDO322.12 دلار112,322 تومان0.07" برابر "122.36 میلیون دلار1.82 میلیارد دلار0.34%8.02%15.57%859.40 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO
33SOL1120.63 دلار1,093,271 تومان0.07" برابر "547.28 میلیون دلار7.92 میلیارد دلار0.08%6.65%3.35%383.90 میلیون SOLبی نهایت
34MANA460.586215 دلار31,069 تومان0.07" برابر "73.13 میلیون دلار1.09 میلیارد دلار0.28%4.01%9.06%1.86 میلیارد MANAبی نهایت
35ZIL910.02704 دلار1,433 تومان0.07" برابر "30.22 میلیون دلار429.06 میلیون دلار0.29%4.56%7.27%15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL
36APE394.03 دلار213,702 تومان0.07" برابر "102.19 میلیون دلار1.49 میلیارد دلار1.18%2.21%8.66%368.59 میلیون APE1,000.00 میلیون APE
37LUNC630.000122 دلار6 تومان0.07" برابر "50.55 میلیون دلار720.69 میلیون دلار0.17%2.79%6.55%5.90 تریلیون LUNCبی نهایت
38CHZ600.118145 دلار6,262 تومان0.06" برابر "45.65 میلیون دلار793.78 میلیون دلار0.09%2.95%3.82%6.72 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ
39TRX150.063574 دلار3,369 تومان0.06" برابر "327.94 میلیون دلار5.79 میلیارد دلار0.20%2.75%6.20%91.12 میلیارد TRXبی نهایت
40AXS538.32 دلار440,873 تومان0.06" برابر "54.77 میلیون دلار961.65 میلیون دلار1.15%4.02%5.52%115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS
41IMX541.10 دلار58,372 تومان0.06" برابر "55.95 میلیون دلار956.62 میلیون دلار0.84%8.46%26.38%868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX
42XRP60.423595 دلار22,451 تومان0.06" برابر "1.32 میلیارد دلار21.58 میلیارد دلار0.19%4.96%11.41%50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP
43CAKE683.68 دلار195,054 تومان0.06" برابر "43.38 میلیون دلار685.65 میلیون دلار0.00%2.25%5.72%186.30 میلیون CAKE750.00 میلیون CAKE
441INCH920.505381 دلار26,785 تومان0.06" برابر "25.32 میلیون دلار421.85 میلیون دلار0.30%2.61%2.63%834.72 میلیون 1INCHبی نهایت
45NEAR351.97 دلار104,202 تومان0.06" برابر "109.92 میلیون دلار1.70 میلیارد دلار0.22%3.51%8.24%866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR
46ENJ970.386004 دلار20,458 تومان0.06" برابر "21.87 میلیون دلار386.00 میلیون دلار0.51%3.59%8.31%1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ
47ETC2320.21 دلار1,071,280 تومان0.06" برابر "176.79 میلیون دلار2.83 میلیارد دلار0.02%2.58%0.64%140.08 میلیون ETC210.70 میلیون ETC
48BSV6736.16 دلار1,916,456 تومان0.05" برابر "36.42 میلیون دلار696.65 میلیون دلار0.06%3.84%1.42%19.27 میلیون BSV21.00 میلیون BSV
49GRT440.142593 دلار7,557 تومان0.05" برابر "68.42 میلیون دلار1.27 میلیارد دلار0.36%6.65%10.32%8.88 میلیارد GRTبی نهایت
50FLR900.035791 دلار1,897 تومان0.05" برابر "22.00 میلیون دلار429.50 میلیون دلار1.20%13.00%19.08%12.00 میلیارد FLRبی نهایت