ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۵۰TWT۲.۰۷ دلار۷۵,۵۲۵ تومان۰.۸۷%۰.۷۰%۵.۱۷%۸۶۲.۱۳ میلیون دلار۴۸.۸۲ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۶" برابر "
۹۹XDC۰.۰۲۳۳۰۹ دلار۸۵۱ تومان۰.۴۶%۰.۵۰%۴.۰۷%۲۸۶.۸۲ میلیون دلار۲.۹۶ میلیون دلار۱۲.۳۱ میلیارد XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۹۴DCR۲۰.۵۳ دلار۷۴۹,۱۹۳ تومان۰.۴۵%۳.۹۸%۱.۵۱%۲۹۸.۵۳ میلیون دلار۸.۶۴ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR۰.۰۳" برابر "
۸۸LRC۰.۲۴۶۳۹۳ دلار۸,۹۹۳ تومان۰.۴۰%۱.۶۵%۱.۵۵%۳۲۷.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون دلار۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC۰.۰۷" برابر "
۸۹CSPR۰.۰۳۰۳۸ دلار۱,۱۰۹ تومان۰.۳۸%۰.۵۲%۶.۲۷%۳۲۰.۵۸ میلیون دلار۶.۰۲ میلیون دلار۱۰.۵۵ میلیارد CSPRبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۹HT۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۰.۳۶%۸.۲۷%۴۲.۰۱%۱.۰۷ میلیارد دلار۳۲.۴۸ میلیون دلار۱۵۳.۳۶ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۳" برابر "
۱۷UNI۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%۴.۳۷ میلیارد دلار۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۹۵XEM۰.۰۳۲۸۳۴ دلار۱,۱۹۸ تومان۰.۳۳%۱.۰۴%۰.۴۸%۲۹۵.۵۰ میلیون دلار۱۰.۰۱ میلیون دلار۹.۰۰ میلیارد XEM۹.۰۰ میلیارد XEM۰.۰۳" برابر "
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%۷.۵۶ میلیارد دلار۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "
۷۵FEI۰.۹۹۸۳۷ دلار۳۶,۴۴۱ تومان۰.۳۱%۰.۰۰%۰.۴۱%۴۲۴.۳۰ میلیون دلار۵.۹۶ میلیون دلار۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۷TON۱.۷۳ دلار۶۳,۱۷۰ تومان۰.۳۱%۰.۴۱%۰.۲۸%۲.۱۱ میلیارد دلار۴.۰۹ میلیون دلار۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TON۰.۰۰" برابر "
۸۳BAT۰.۲۳۳۹۷۷ دلار۸,۵۴۰ تومان۰.۳۰%۳.۱۷%۲.۵۴%۳۴۹.۹۵ میلیون دلار۱۸.۳۸ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT۰.۰۵" برابر "
۲۴XMR۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%۲.۵۵ میلیارد دلار۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۸XEC۰.۰۰۰۰۲۹ دلار۱ تومان۰.۲۹%۱.۲۱%۰.۳۷%۵۶۵.۰۶ میلیون دلار۶.۶۴ میلیون دلار۱۹.۲۴ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC۰.۰۱" برابر "
۷۷BNX۱۴۲.۳۷ دلار۵,۱۹۶,۵۸۸ تومان۰.۲۸%۲.۴۵%۰.۶۷%۳۹۶.۹۰ میلیون دلار۱۵.۲۵ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۴" برابر "
۹۲ENJ۰.۳۰۸۵۵ دلار۱۱,۲۶۲ تومان۰.۲۶%۲.۷۲%۲.۲۷%۳۰۸.۵۵ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۰۵" برابر "
۵۸ZEC۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۰.۲۳%۱.۰۶%۴.۰۴%۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۳۴.۷۴ میلیون دلار۱۵.۸۱ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "
۶۲CAKE۳.۹۵ دلار۱۴۴,۰۳۸ تومان۰.۲۲%۰.۹۶%۳.۲۷%۶۲۰.۰۸ میلیون دلار۲۵.۵۸ میلیون دلار۱۵۷.۱۳ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۴" برابر "
۲۶BCH۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%۲.۱۷ میلیارد دلار۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "
۲۵XLM۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%۲.۳۰ میلیارد دلار۵۰.۰۲ میلیون دلار۲۵.۷۰ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۰.۱۸%۱.۶۶%۱.۵۷%۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۶۶MIOTA۰.۲۱۴۴۵۵ دلار۷,۸۲۸ تومان۰.۱۶%۱.۴۳%۱.۲۳%۵۹۶.۰۸ میلیون دلار۸.۴۵ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "
۷۴MINA۰.۵۶۸۸۶۴ دلار۲۰,۷۶۴ تومان۰.۱۵%۰.۰۳%۳.۴۵%۴۳۱.۰۲ میلیون دلار۹.۹۲ میلیون دلار۷۵۷.۶۸ میلیون MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۵۶BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۰۳۶۴۱۷۸ دلار۰ تومان۰.۱۵%۳.۹۱%۶.۰۸%۶۶۵.۱۷ میلیون دلار۱۷.۰۶ میلیون دلار۹۴۵.۳۳ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%۱.۷۴ میلیارد دلار۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "
۴۴USDP۱.۰۱ دلار۳۶,۷۵۴ تومان۰.۱۴%۰.۴۷%۰.۸۰%۹۵۲.۲۳ میلیون دلار۲.۸۴ میلیون دلار۹۴۵.۶۴ میلیون USDPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۱FIL۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%۱.۴۴ میلیارد دلار۹۹.۲۱ میلیون دلار۳۲۷.۷۶ میلیون FILبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۴BNB۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%۴۷.۶۷ میلیارد دلار۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "
۷۸GT۳.۶۴ دلار۱۳۲,۷۱۰ تومان۰.۱۳%۰.۰۹%۲.۷۰%۳۹۳.۶۴ میلیون دلار۱.۱۲ میلیون دلار۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۱DOT۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%۶.۱۴ میلیارد دلار۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۲NEO۶.۸۵ دلار۲۵۰,۱۳۶ تومان۰.۱۳%۱.۴۱%۱.۶۶%۴۸۳.۴۱ میلیون دلار۲۱.۴۳ میلیون دلار۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "
۱۸AVAX۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%۳.۹۷ میلیارد دلار۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "
۴۱CHZ۰.۱۶۵۲۱۳ دلار۶,۰۳۰ تومان۰.۱۱%۱.۰۴%۹.۴۱%۱.۰۱ میلیارد دلار۱۷۰.۰۱ میلیون دلار۶.۱۴ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۱۷" برابر "
۳۶FLOW۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%۱.۱۶ میلیارد دلار۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۸۴GMX۴۳.۳۷ دلار۱,۵۸۳,۰۶۷ تومان۰.۱۱%۲.۳۵%۳.۳۱%۳۴۶.۵۷ میلیون دلار۱۷.۸۳ میلیون دلار۷.۹۹ میلیون GMXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "
۹۶KAVA۰.۸۷۸۸۱۶ دلار۳۲,۰۷۷ تومان۰.۱۰%۲.۱۷%۳.۳۰%۲۹۴.۷۶ میلیون دلار۹.۶۵ میلیون دلار۳۳۵.۴۰ میلیون KAVAبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۰EGLD۴۳.۱۴ دلار۱,۵۷۴,۶۹۰ تومان۰.۱۰%۰.۳۳%۲.۹۷%۱.۰۳ میلیارد دلار۱۷.۴۳ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "
۶۷PAXG۱,۷۴۶.۱۵ دلار۶۳,۷۳۴,۳۶۰ تومان۰.۰۹%۰.۰۳%۰.۷۶%۵۶۷.۸۶ میلیون دلار۱۰.۶۷ میلیون دلار۳۲۵.۲۱ هزار PAXGبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۲۳ETC۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%۲.۷۷ میلیارد دلار۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "
۲۱LEO۳.۷۸ دلار۱۳۷,۷۹۳ تومان۰.۰۷%۷.۷۹%۷.۶۷%۳.۶۰ میلیارد دلار۳.۶۱ میلیون دلار۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%۵.۰۹ میلیارد دلار۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۵۲TUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۳۶ تومان۰.۰۶%۰.۰۶%۰.۰۷%۸۰۷.۵۷ میلیون دلار۲۷.۹۳ میلیون دلار۸۰۶.۷۸ میلیون TUSDبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۰.۰۵%۱.۲۶%۵.۰۸%۱.۱۵ میلیارد دلار۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "
۲ETH۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۹۳ZIL۰.۰۲۲۴۷۴ دلار۸۲۰ تومان۰.۰۳%۰.۸۷%۱.۴۸%۳۰۵.۵۲ میلیون دلار۱۹.۲۲ میلیون دلار۱۳.۵۹ میلیارد ZIL۲۱.۰۰ میلیارد ZIL۰.۰۶" برابر "
۱۵TRX۰.۰۵۳۹۸۹ دلار۱,۹۷۱ تومان۰.۰۲%۰.۲۷%۵.۱۳%۴.۹۷ میلیارد دلار۲۴۵.۳۵ میلیون دلار۹۲.۱۴ میلیارد TRXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%۲۲.۱۷ میلیارد دلار۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۳۲" برابر "
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%۲۰.۲۱ میلیارد دلار۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۳USDT۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%۶۵.۳۴ میلیارد دلار۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۶ میلیارد USDTبی نهایت۰.۵۱" برابر "

ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزحجم معاملات به ارزش بازار در ۲۴ ساعت
۵۰TWT۲.۰۷ دلار۷۵,۵۲۵ تومان۰.۸۷%۰.۷۰%۵.۱۷%۸۶۲.۱۳ میلیون دلار۴۸.۸۲ میلیون دلار۴۱۶.۶۵ میلیون TWT۱,۰۰۰.۰۰ میلیون TWT۰.۰۶" برابر "
۹۹XDC۰.۰۲۳۳۰۹ دلار۸۵۱ تومان۰.۴۶%۰.۵۰%۴.۰۷%۲۸۶.۸۲ میلیون دلار۲.۹۶ میلیون دلار۱۲.۳۱ میلیارد XDCبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۹۴DCR۲۰.۵۳ دلار۷۴۹,۱۹۳ تومان۰.۴۵%۳.۹۸%۱.۵۱%۲۹۸.۵۳ میلیون دلار۸.۶۴ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون DCR۲۱.۰۰ میلیون DCR۰.۰۳" برابر "
۸۸LRC۰.۲۴۶۳۹۳ دلار۸,۹۹۳ تومان۰.۴۰%۱.۶۵%۱.۵۵%۳۲۷.۷۴ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون دلار۱.۳۳ میلیارد LRC۱.۳۷ میلیارد LRC۰.۰۷" برابر "
۸۹CSPR۰.۰۳۰۳۸ دلار۱,۱۰۹ تومان۰.۳۸%۰.۵۲%۶.۲۷%۳۲۰.۵۸ میلیون دلار۶.۰۲ میلیون دلار۱۰.۵۵ میلیارد CSPRبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۳۹HT۶.۹۸ دلار۲۵۴,۷۲۲ تومان۰.۳۶%۸.۲۷%۴۲.۰۱%۱.۰۷ میلیارد دلار۳۲.۴۸ میلیون دلار۱۵۳.۳۶ میلیون HT۵۰۰.۰۰ میلیون HT۰.۰۳" برابر "
۱۷UNI۵.۷۳ دلار۲۰۹,۱۸۶ تومان۰.۳۳%۵.۲۱%۴.۹۰%۴.۳۷ میلیارد دلار۸۸.۴۷ میلیون دلار۷۶۲.۲۱ میلیون UNI۱,۰۰۰.۰۰ میلیون UNI۰.۰۲" برابر "
۹۵XEM۰.۰۳۲۸۳۴ دلار۱,۱۹۸ تومان۰.۳۳%۱.۰۴%۰.۴۸%۲۹۵.۵۰ میلیون دلار۱۰.۰۱ میلیون دلار۹.۰۰ میلیارد XEM۹.۰۰ میلیارد XEM۰.۰۳" برابر "
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۰.۳۲%۲.۶۶%۰.۵۸%۷.۵۶ میلیارد دلار۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۸.۷۳ میلیارد MATIC۱۰.۰۰ میلیارد MATIC۰.۰۳" برابر "
۷۵FEI۰.۹۹۸۳۷ دلار۳۶,۴۴۱ تومان۰.۳۱%۰.۰۰%۰.۴۱%۴۲۴.۳۰ میلیون دلار۵.۹۶ میلیون دلار۴۲۵.۰۰ میلیون FEIبی نهایت۰.۰۱" برابر "
۲۷TON۱.۷۳ دلار۶۳,۱۷۰ تومان۰.۳۱%۰.۴۱%۰.۲۸%۲.۱۱ میلیارد دلار۴.۰۹ میلیون دلار۱.۲۲ میلیارد TON۵.۰۰ میلیارد TON۰.۰۰" برابر "
۸۳BAT۰.۲۳۳۹۷۷ دلار۸,۵۴۰ تومان۰.۳۰%۳.۱۷%۲.۵۴%۳۴۹.۹۵ میلیون دلار۱۸.۳۸ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد BAT۱.۵۰ میلیارد BAT۰.۰۵" برابر "
۲۴XMR۱۴۰.۱۳ دلار۵,۱۱۴,۵۷۵ تومان۰.۳۰%۱.۰۶%۳.۶۵%۲.۵۵ میلیارد دلار۸۲.۰۱ میلیون دلار۱۸.۲۱ میلیون XMRبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۶۸XEC۰.۰۰۰۰۲۹ دلار۱ تومان۰.۲۹%۱.۲۱%۰.۳۷%۵۶۵.۰۶ میلیون دلار۶.۶۴ میلیون دلار۱۹.۲۴ تریلیون XEC۲۱.۰۰ تریلیون XEC۰.۰۱" برابر "
۷۷BNX۱۴۲.۳۷ دلار۵,۱۹۶,۵۸۸ تومان۰.۲۸%۲.۴۵%۰.۶۷%۳۹۶.۹۰ میلیون دلار۱۵.۲۵ میلیون دلار۲.۷۹ میلیون BNX۲۱.۰۰ میلیون BNX۰.۰۴" برابر "
۹۲ENJ۰.۳۰۸۵۵ دلار۱۱,۲۶۲ تومان۰.۲۶%۲.۷۲%۲.۲۷%۳۰۸.۵۵ میلیون دلار۱۴.۵۴ میلیون دلار۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۱,۰۰۰.۰۰ میلیون ENJ۰.۰۵" برابر "
۵۸ZEC۴۱.۱۳ دلار۱,۵۰۱,۱۹۷ تومان۰.۲۳%۱.۰۶%۴.۰۴%۶۵۰.۳۰ میلیون دلار۳۴.۷۴ میلیون دلار۱۵.۸۱ میلیون ZEC۲۱.۰۰ میلیون ZEC۰.۰۵" برابر "
۶۲CAKE۳.۹۵ دلار۱۴۴,۰۳۸ تومان۰.۲۲%۰.۹۶%۳.۲۷%۶۲۰.۰۸ میلیون دلار۲۵.۵۸ میلیون دلار۱۵۷.۱۳ میلیون CAKE۷۵۰.۰۰ میلیون CAKE۰.۰۴" برابر "
۲۶BCH۱۱۲.۶۱ دلار۴,۱۱۰,۱۲۹ تومان۰.۲۲%۰.۱۱%۳.۱۴%۲.۱۷ میلیارد دلار۱۸۲.۱۳ میلیون دلار۱۹.۲۴ میلیون BCH۲۱.۰۰ میلیون BCH۰.۰۸" برابر "
۲۵XLM۰.۰۸۹۶۷ دلار۳,۲۷۳ تومان۰.۲۰%۱.۰۴%۱.۶۰%۲.۳۰ میلیارد دلار۵۰.۰۲ میلیون دلار۲۵.۷۰ میلیارد XLM۵۰.۰۰ میلیارد XLM۰.۰۲" برابر "
۴۶XTZ۱.۰۱ دلار۳۶,۷۳۲ تومان۰.۱۸%۱.۶۶%۱.۵۷%۹۲۳.۹۰ میلیون دلار۱۶.۶۸ میلیون دلار۹۱۸.۰۷ میلیون XTZبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۶۶MIOTA۰.۲۱۴۴۵۵ دلار۷,۸۲۸ تومان۰.۱۶%۱.۴۳%۱.۲۳%۵۹۶.۰۸ میلیون دلار۸.۴۵ میلیون دلار۲.۷۸ میلیارد MIOTA۲.۷۸ میلیارد MIOTA۰.۰۱" برابر "
۷۴MINA۰.۵۶۸۸۶۴ دلار۲۰,۷۶۴ تومان۰.۱۵%۰.۰۳%۳.۴۵%۴۳۱.۰۲ میلیون دلار۹.۹۲ میلیون دلار۷۵۷.۶۸ میلیون MINAبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۵۶BTT۰.۰۰۰۰۰۰۷۰۳۶۴۱۷۸ دلار۰ تومان۰.۱۵%۳.۹۱%۶.۰۸%۶۶۵.۱۷ میلیون دلار۱۷.۰۶ میلیون دلار۹۴۵.۳۳ تریلیون BTTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۲۸ALGO۰.۲۴۴۸۱۹ دلار۸,۹۳۶ تومان۰.۱۵%۱.۷۲%۰.۵۳%۱.۷۴ میلیارد دلار۵۳.۱۸ میلیون دلار۷.۱۲ میلیارد ALGO۱۰.۰۰ میلیارد ALGO۰.۰۳" برابر "
۴۴USDP۱.۰۱ دلار۳۶,۷۵۴ تومان۰.۱۴%۰.۴۷%۰.۸۰%۹۵۲.۲۳ میلیون دلار۲.۸۴ میلیون دلار۹۴۵.۶۴ میلیون USDPبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۳۱FIL۴.۴۰ دلار۱۶۰,۵۵۱ تومان۰.۱۴%۰.۲۶%۰.۱۱%۱.۴۴ میلیارد دلار۹۹.۲۱ میلیون دلار۳۲۷.۷۶ میلیون FILبی نهایت۰.۰۷" برابر "
۴BNB۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۰.۱۴%۱.۶۳%۹.۲۱%۴۷.۶۷ میلیارد دلار۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۱۵۹.۹۷ میلیون BNB۲۰۰.۰۰ میلیون BNB۰.۰۲" برابر "
۷۸GT۳.۶۴ دلار۱۳۲,۷۱۰ تومان۰.۱۳%۰.۰۹%۲.۷۰%۳۹۳.۶۴ میلیون دلار۱.۱۲ میلیون دلار۱۰۸.۲۷ میلیون GTبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۱DOT۵.۳۹ دلار۱۹۶,۶۰۷ تومان۰.۱۳%۲.۱۸%۰.۱۳%۶.۱۴ میلیارد دلار۱۹۲.۹۲ میلیون دلار۱.۱۴ میلیارد DOTبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۷۲NEO۶.۸۵ دلار۲۵۰,۱۳۶ تومان۰.۱۳%۱.۴۱%۱.۶۶%۴۸۳.۴۱ میلیون دلار۲۱.۴۳ میلیون دلار۷۰.۵۴ میلیون NEO۱۰۰.۰۰ میلیون NEO۰.۰۴" برابر "
۱۸AVAX۱۲.۷۹ دلار۴۶۶,۷۷۰ تومان۰.۱۲%۲.۰۶%۰.۷۵%۳.۹۷ میلیارد دلار۱۵۷.۶۱ میلیون دلار۳۱۰.۰۸ میلیون AVAX۷۲۰.۰۰ میلیون AVAX۰.۰۴" برابر "
۴۱CHZ۰.۱۶۵۲۱۳ دلار۶,۰۳۰ تومان۰.۱۱%۱.۰۴%۹.۴۱%۱.۰۱ میلیارد دلار۱۷۰.۰۱ میلیون دلار۶.۱۴ میلیارد CHZ۸.۸۹ میلیارد CHZ۰.۱۷" برابر "
۳۶FLOW۱.۱۲ دلار۴۰,۸۸۶ تومان۰.۱۱%۰.۵۴%۲.۹۸%۱.۱۶ میلیارد دلار۲۸.۷۴ میلیون دلار۱.۰۴ میلیارد FLOWبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۸۴GMX۴۳.۳۷ دلار۱,۵۸۳,۰۶۷ تومان۰.۱۱%۲.۳۵%۳.۳۱%۳۴۶.۵۷ میلیون دلار۱۷.۸۳ میلیون دلار۷.۹۹ میلیون GMXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۴۹SAND۰.۵۷۶۶۸۶ دلار۲۱,۰۴۹ تومان۰.۱۱%۱.۵۱%۲.۶۳%۸۶۴.۷۲ میلیون دلار۸۹.۵۲ میلیون دلار۱.۵۰ میلیارد SAND۳.۰۰ میلیارد SAND۰.۱۰" برابر "
۹۶KAVA۰.۸۷۸۸۱۶ دلار۳۲,۰۷۷ تومان۰.۱۰%۲.۱۷%۳.۳۰%۲۹۴.۷۶ میلیون دلار۹.۶۵ میلیون دلار۳۳۵.۴۰ میلیون KAVAبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۴۰EGLD۴۳.۱۴ دلار۱,۵۷۴,۶۹۰ تومان۰.۱۰%۰.۳۳%۲.۹۷%۱.۰۳ میلیارد دلار۱۷.۴۳ میلیون دلار۲۳.۷۶ میلیون EGLD۳۱.۴۲ میلیون EGLD۰.۰۲" برابر "
۶۷PAXG۱,۷۴۶.۱۵ دلار۶۳,۷۳۴,۳۶۰ تومان۰.۰۹%۰.۰۳%۰.۷۶%۵۶۷.۸۶ میلیون دلار۱۰.۶۷ میلیون دلار۳۲۵.۲۱ هزار PAXGبی نهایت۰.۰۲" برابر "
۲۳ETC۲۰.۰۳ دلار۷۳۱,۰۷۶ تومان۰.۰۸%۱.۲۷%۵.۶۱%۲.۷۷ میلیارد دلار۱۵۴.۴۵ میلیون دلار۱۳۸.۰۶ میلیون ETC۲۱۰.۷۰ میلیون ETC۰.۰۶" برابر "
۲۱LEO۳.۷۸ دلار۱۳۷,۷۹۳ تومان۰.۰۷%۷.۷۹%۷.۶۷%۳.۶۰ میلیارد دلار۳.۶۱ میلیون دلار۹۵۳.۹۵ میلیون LEOبی نهایت۰.۰۰" برابر "
۱۴SHIB۰.۰۰۰۰۰۹ دلار۰ تومان۰.۰۷%۰.۲۹%۲.۸۹%۵.۰۹ میلیارد دلار۱۴۷.۳۲ میلیون دلار۵۴۹.۰۶ تریلیون SHIBبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۵۲TUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۳۶ تومان۰.۰۶%۰.۰۶%۰.۰۷%۸۰۷.۵۷ میلیون دلار۲۷.۹۳ میلیون دلار۸۰۶.۷۸ میلیون TUSDبی نهایت۰.۰۳" برابر "
۳۷HBAR۰.۰۵۰۰۶۲ دلار۱,۸۲۷ تومان۰.۰۵%۱.۲۶%۵.۰۸%۱.۱۵ میلیارد دلار۱۱.۱۶ میلیون دلار۲۲.۹۷ میلیارد HBAR۵۰.۰۰ میلیارد HBAR۰.۰۱" برابر "
۲ETH۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۰.۰۴%۴.۹۷%۹.۲۴%۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۸.۵۹ میلیارد دلار۱۲۲.۳۷ میلیون ETHبی نهایت۰.۰۶" برابر "
۹۳ZIL۰.۰۲۲۴۷۴ دلار۸۲۰ تومان۰.۰۳%۰.۸۷%۱.۴۸%۳۰۵.۵۲ میلیون دلار۱۹.۲۲ میلیون دلار۱۳.۵۹ میلیارد ZIL۲۱.۰۰ میلیارد ZIL۰.۰۶" برابر "
۱۵TRX۰.۰۵۳۹۸۹ دلار۱,۹۷۱ تومان۰.۰۲%۰.۲۷%۵.۱۳%۴.۹۷ میلیارد دلار۲۴۵.۳۵ میلیون دلار۹۲.۱۴ میلیارد TRXبی نهایت۰.۰۵" برابر "
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۹%۲۲.۱۷ میلیارد دلار۷.۰۱ میلیارد دلار۲۲.۱۷ میلیارد BUSDبی نهایت۰.۳۲" برابر "
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۰.۰۰%۲.۳۰%۶.۶۳%۲۰.۲۱ میلیارد دلار۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۵۰.۲۹ میلیارد XRP۱۰۰.۰۰ میلیارد XRP۰.۰۵" برابر "
۳USDT۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۰.۰۰%۰.۰۱%۰.۰۷%۶۵.۳۴ میلیارد دلار۳۳.۳۸ میلیارد دلار۶۵.۳۶ میلیارد USDTبی نهایت۰.۵۱" برابر "