صرافی ارز دیجیتال علی بابا
ورود به بازار
ثبت‌ نام
ورود به بازار
ثبت‌ نام
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر۱۴۰۱/۹/۷ ۹:۳۶:۱۴

صرافی ارز دیجیتال علی بابا

صرافی امن و مطمئن برای شروع سفر تجاری شما در دنیای ارز دیجیتال

مارکت کپ محبوب ترین ارزها

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     بیت کوین           ۳۲۴,۳۵۴,۶۴۸,۵۵۹ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     اتریوم            ۱۵۵,۲۰۹,۹۴۶,۲۴۶ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    ریپل                ۲۰,۲۰۷,۸۱۶,۸۵۹ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سولانا           ۴,۹۱۹,۵۴۹,۷۲۸ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    لونا               ۹۶۹,۸۱۵,۸۰۹ دلار

حجم معاملات  ارزهای محبوب

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     بیت کوین                  ۲۵,۵۷۱,۲۱۸,۳۰۶ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     اتریوم                     ۸,۵۹۴,۱۷۴,۵۸۶ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    بیت کوین کش       ۱۸۲,۱۳۳,۰۴۷ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    ترون                       ۲۴۵,۳۴۵,۵۲۴ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    لونا                        ۷۳,۳۳۲,۳۰۶ دلار

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     وونتورک                  ۰.۱۲۴۳۷۴ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     پلی دپ                   ۰.۲۰۴۵۵۹ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سکرت                      ۰.۷۹۸۴۹۵ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    آکالا توکن                ۰.۱۱۴۳۵۷ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    بی اس دابلیو           ۰.۲۰۶۸۵۹ دلار

صرافی ارز دیجیتال علی بابا

صرافی امن و مطمئن برای شروع سفر تجاری شما در دنیای ارزهای دیجیتال

مارکت کپ محبوب ترین ارزها

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     بیت کوین           ۳۲۴,۳۵۴,۶۴۸,۵۵۹ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     اتریوم            ۱۵۵,۲۰۹,۹۴۶,۲۴۶ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    ریپل              ۲۰,۲۰۷,۸۱۶,۸۵۹ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سولانا          ۴,۹۱۹,۵۴۹,۷۲۸ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    لونا              ۹۶۹,۸۱۵,۸۰۹ دلار

حجم معاملات  ارزهای محبوب

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     بیت کوین              ۲۵,۵۷۱,۲۱۸,۳۰۶ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     اتریوم                  ۸,۵۹۴,۱۷۴,۵۸۶ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    بیت کوین کش       ۱۸۲,۱۳۳,۰۴۷ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    ترون                   ۲۴۵,۳۴۵,۵۲۴ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    لونا                  ۷۳,۳۳۲,۳۰۶ دلار

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     وونتورک                 ۰.۱۲۴۳۷۴ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     پلی دپ                  ۰.۲۰۴۵۵۹ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سکرت                    ۰.۷۹۸۴۹۵ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    آکالا توکن                ۰.۱۱۴۳۵۷ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    بی اس دابلیو         ۰.۲۰۶۸۵۹ دلار

بازار معاملاتی

#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارحجم ۲۴ ساعتتغییرات ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱BTC۱۶,۸۷۵.۵۳ دلار۶۱۵,۹۵۶,۸۶۳ تومان۳۲۴.۳۵ میلیارد دلار۲۵.۵۷ میلیارد دلار۲.۲۸%
۲ETH۱,۲۶۸.۳۳ دلار۴۶,۲۹۳,۸۹۶ تومان۱۵۵.۲۱ میلیارد دلار۸.۵۹ میلیارد دلار۴.۹۷%
۳USDT۰.۹۹۹۷۲۷ دلار۳۶,۴۹۰ تومان۶۵.۳۴ میلیارد دلار۳۳.۳۸ میلیارد دلار۰.۰۱%
۴BNB۲۹۸.۰۲ دلار۱۰,۸۷۷,۵۸۴ تومان۴۷.۶۷ میلیارد دلار۹۹۳.۷۴ میلیون دلار۱.۶۳%
۵USDC۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۱ تومان۴۳.۲۸ میلیارد دلار۲.۸۳ میلیارد دلار۰.۰۳%
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۵۰۳ تومان۲۲.۱۷ میلیارد دلار۷.۰۱ میلیارد دلار۰.۰۱%
۷XRP۰.۴۰۱۸۲۶ دلار۱۴,۶۶۷ تومان۲۰.۲۱ میلیارد دلار۹۶۲.۱۴ میلیون دلار۲.۳۰%
۸DOGE۰.۱۰۶۱۵۴ دلار۳,۸۷۵ تومان۱۴.۰۸ میلیارد دلار۱.۳۹ میلیارد دلار۱.۳۹%
۹ADA۰.۳۱۳۸۵۳ دلار۱۱,۴۵۶ تومان۱۰.۸۱ میلیارد دلار۲۰۸.۹۱ میلیون دلار۰.۷۳%
۱۰MATIC۰.۸۶۵۲۹۱ دلار۳۱,۵۸۳ تومان۷.۵۶ میلیارد دلار۲۵۸.۱۸ میلیون دلار۲.۶۶%
نمایش همه بازار

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

خدمات ویژه صرافی علی بابا

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    پذیرش نمایندگی در داخل و خارج 

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    همکاری با صرافی های داخلی و خارجی

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سرمایه گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

خدمات ویژه صرافی علی بابا

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    پذیرش نمایندگی در داخل و خارج 

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    همکاری با صرافی های داخلی و خارجی

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سرمایه گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

دانشنامه ارزهای دیجیتال

مطالب بیشتر

چرا علی بابا ؟

امنیت بالا علی بابا

علی بابا با ایجاد یک بستر قوی، و با حضور یک تیم با تجربه و ماهر  از برنامه نویسان با سابقه در فضای امنیتی، بستری امن برای شما فراهم می سازد.

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
پشتیبانی ویژه علی بابا

تیم پشتیبانی علی بابا با حضور کارشناسانی متخصص و مجرب،  به دنبال حل مشکلات و پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته به شما عزیزان می باشند.

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
به روز ترین اطلاعات

تمامی اطلاعات موجود سایت های کوین مارکت کپ،، تریدینگ ویو، به همراه فیلترنویسی ارزها و مقاله های جامع و اخبار روز دنیای رمزارزها دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا