صرافی ارز دیجیتال علی بابا
ورود به بازار
ثبت‌ نام
ورود به بازار
ثبت‌ نام
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر۱۴۰۱/۹/۷ ۹:۳۶:۱۴

صرافی ارز دیجیتال علی بابا

صرافی امن و مطمئن برای شروع سفر تجاری شما در دنیای ارز دیجیتال

مارکت کپ محبوب ترین ارزها

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     بیت کوین           ۳۲۶,۸۱۴,۴۲۷,۷۸۶ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     اتریوم            ۱۵۷,۶۷۳,۷۰۶,۲۲۵ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    ریپل                ۱۹,۶۵۸,۶۸۹,۶۰۰ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سولانا           ۴,۹۷۷,۹۸۱,۲۲۱ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    لونا               ۱,۰۸۳,۲۵۲,۲۲۸ دلار

حجم معاملات  ارزهای محبوب

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     بیت کوین                  ۱۹,۳۲۴,۳۶۶,۰۱۳ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     اتریوم                     ۶,۱۴۷,۱۰۵,۱۱۱ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    بیت کوین کش       ۱۴۵,۵۳۳,۵۶۷ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    ترون                       ۱۷۴,۷۱۲,۷۵۷ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    لونا                        ۲۷۶,۸۵۲,۵۷۳ دلار

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     وونتورک                  ۰.۱۲۳۹۱۷ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     پلی دپ                   ۰.۲۰۷۰۴۴ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سکرت                      ۰.۸۵۱۱۶۸ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    آکالا توکن                ۰.۱۶۱۰۳ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    بی اس دابلیو           ۰.۲۱۳۴۶۷ دلار

صرافی ارز دیجیتال علی بابا

صرافی امن و مطمئن برای شروع سفر تجاری شما در دنیای ارزهای دیجیتال

مارکت کپ محبوب ترین ارزها

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     بیت کوین           ۳۲۶,۸۱۴,۴۲۷,۷۸۶ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     اتریوم            ۱۵۷,۶۷۳,۷۰۶,۲۲۵ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    ریپل              ۱۹,۶۵۸,۶۸۹,۶۰۰ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سولانا          ۴,۹۷۷,۹۸۱,۲۲۱ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    لونا              ۱,۰۸۳,۲۵۲,۲۲۸ دلار

حجم معاملات  ارزهای محبوب

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     بیت کوین              ۱۹,۳۲۴,۳۶۶,۰۱۳ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     اتریوم                  ۶,۱۴۷,۱۰۵,۱۱۱ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    بیت کوین کش       ۱۴۵,۵۳۳,۵۶۷ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    ترون                   ۱۷۴,۷۱۲,۷۵۷ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    لونا                  ۲۷۶,۸۵۲,۵۷۳ دلار

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     وونتورک                 ۰.۱۲۳۹۱۷ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا     پلی دپ                  ۰.۲۰۷۰۴۴ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سکرت                    ۰.۸۵۱۱۶۸ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    آکالا توکن                ۰.۱۶۱۰۳ دلار

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    بی اس دابلیو         ۰.۲۱۳۴۶۷ دلار

بازار معاملاتی

#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانارزش بازارحجم ۲۴ ساعتتغییرات ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روز
۱BTC۱۷,۰۰۱.۴۶ دلار۶۲۳,۹۵۳,۴۵۹ تومان۳۲۶.۸۱ میلیارد دلار۱۹.۳۲ میلیارد دلار۰.۲۴%
۲ETH۱,۲۸۸.۴۶ دلار۴۷,۲۸۶,۴۴۴ تومان۱۵۷.۶۷ میلیارد دلار۶.۱۵ میلیارد دلار۰.۹۸%
۳USDT۱.۰۰ دلار۳۶,۷۰۳ تومان۶۵.۳۷ میلیارد دلار۲۶.۲۲ میلیارد دلار۰.۰۰%
۴BNB۲۹۰.۷۸ دلار۱۰,۶۷۱,۶۹۸ تومان۴۶.۵۲ میلیارد دلار۸۶۲.۹۵ میلیون دلار۰.۳۰%
۵USDC۱.۰۰ دلار۳۶,۷۰۳ تومان۴۳.۱۶ میلیارد دلار۲.۴۶ میلیارد دلار۰.۰۱%
۶BUSD۱.۰۰ دلار۳۶,۷۰۹ تومان۲۲.۱۶ میلیارد دلار۶.۴۸ میلیارد دلار۰.۰۵%
۷XRP۰.۳۹۱۱۳۶ دلار۱۴,۳۵۵ تومان۱۹.۶۶ میلیارد دلار۷۵۷.۴۴ میلیون دلار۱.۶۹%
۸DOGE۰.۰۹۹۴۴۸ دلار۳,۶۵۰ تومان۱۳.۱۹ میلیارد دلار۷۴۳.۸۳ میلیون دلار۲.۸۳%
۹ADA۰.۳۱۹۴۱۲ دلار۱۱,۷۲۲ تومان۱۱.۰۰ میلیارد دلار۱۹۲.۹۸ میلیون دلار۱.۲۶%
۱۰MATIC۰.۹۲۶۸۹۳ دلار۳۴,۰۱۷ تومان۸.۱۰ میلیارد دلار۳۵۰.۰۵ میلیون دلار۰.۵۱%
نمایش همه بازار

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

مشاهده پکیج تخفیفی دای و تتر

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

خدمات ویژه صرافی علی بابا

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    پذیرش نمایندگی در داخل و خارج 

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    همکاری با صرافی های داخلی و خارجی

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سرمایه گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

خدمات ویژه صرافی علی بابا

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    پذیرش نمایندگی در داخل و خارج 

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    همکاری با صرافی های داخلی و خارجی

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    سرمایه گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا

دانشنامه ارزهای دیجیتال

مطالب بیشتر

چرا علی بابا ؟

امنیت بالا علی بابا

علی بابا با ایجاد یک بستر قوی، و با حضور یک تیم با تجربه و ماهر  از برنامه نویسان با سابقه در فضای امنیتی، بستری امن برای شما فراهم می سازد.

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
پشتیبانی ویژه علی بابا

تیم پشتیبانی علی بابا با حضور کارشناسانی متخصص و مجرب،  به دنبال حل مشکلات و پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته به شما عزیزان می باشند.

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا
به روز ترین اطلاعات

تمامی اطلاعات موجود سایت های کوین مارکت کپ،، تریدینگ ویو، به همراه فیلترنویسی ارزها و مقاله های جامع و اخبار روز دنیای رمزارزها دیجیتال

صرافی علی بابا | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر صرافی ارز دیجیتال علی بابا