علی بابا اکس

بازار آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتال

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس

علی بابا اکس

بازار آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتال

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس

علی بابا اکس

بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس
مارکت کپ محبوب‌ترین ارزها

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     بیت کوین           540,678,607,223 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     اتریوم            218,742,357,271 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    ریپل                23,620,265,043 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    سولانا           8,616,403,745 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    لونا               755,437,871 دلار

حجم معاملات  ارزهای محبوب

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     بیت کوین                  36,533,531,652 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     اتریوم                     10,940,715,796 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    بیت کوین کش       209,127,965 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    ترون                       271,700,141 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    لونا                        73,484,254 دلار

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     وونتورک                  0.207741 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     پلی دپ                   0.234311 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    سکرت                      0.693639 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    آکالا توکن                0.10103 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    بی اس دابلیو           0.194297 دلار

مارکت کپ محبوب‌ترین ارزها

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     بیت کوین           540,678,607,223 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     اتریوم            218,742,357,271 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    ریپل                23,620,265,043 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    سولانا           8,616,403,745 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    لونا               755,437,871 دلار

حجم معاملات  ارزهای محبوب

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     بیت کوین                  36,533,531,652 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     اتریوم                     10,940,715,796 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    بیت کوین کش       209,127,965 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    ترون                       271,700,141 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    لونا                        73,484,254 دلار

قیمت آخرین ارزهای لیست شده در صرافی

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     وونتورک                  0.207741 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس     پلی دپ                   0.234311 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    سکرت                      0.693639 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    آکالا توکن                0.10103 دلار

علی بابا اکس | تتر | خرید تتر | قیمت تتر | فروش تتر | قیمت لحظه ای تتر | دلار تتر صرافی علی بابا اکس    بی اس دابلیو           0.194297 دلار

بازار معاملاتی

#نام ارزقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
127,979.58 دلار1,461,681,239 تومان0.59%0.57%13.62%540.68 میلیارد دلار36.53 میلیارد دلار19.32 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.07" برابر "
21,787.49 دلار93,380,391 تومان0.61%1.54%4.86%218.74 میلیارد دلار10.94 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
31.00 دلار52,267 تومان0.02%0.14%0.26%76.90 میلیارد دلار50.37 میلیارد دلار76.86 میلیارد USDTبی نهایت0.65" برابر "
4336.79 دلار17,594,472 تومان0.55%0.62%9.12%53.18 میلیارد دلار639.52 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
50.997693 دلار52,120 تومان0.06%0.07%0.16%35.21 میلیارد دلار5.20 میلیارد دلار35.29 میلیارد USDCبی نهایت0.15" برابر "
60.463589 دلار24,218 تومان5.18%22.30%24.38%23.62 میلیارد دلار3.75 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.16" برابر "
70.369374 دلار19,296 تومان0.49%9.77%8.16%12.82 میلیارد دلار633.90 میلیون دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.05" برابر "
80.076413 دلار3,992 تومان0.33%5.99%3.21%10.14 میلیارد دلار614.23 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.06" برابر "
91.14 دلار59,586 تومان0.59%1.00%2.83%9.96 میلیارد دلار570.72 میلیون دلار8.73 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.06" برابر "
1022.46 دلار1,173,436 تومان0.74%1.00%8.59%8.62 میلیارد دلار761.63 میلیون دلار383.60 میلیون SOLبی نهایت0.09" برابر "
110.998644 دلار52,170 تومان0.02%0.11%0.14%8.11 میلیارد دلار6.46 میلیارد دلار8.12 میلیارد BUSDبی نهایت0.80" برابر "
126.37 دلار332,825 تومان0.98%3.00%2.88%7.44 میلیارد دلار224.88 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "
130.000011 دلار1 تومان0.60%3.27%2.03%6.42 میلیارد دلار321.00 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.05" برابر "
1481.79 دلار4,272,945 تومان0.59%1.04%1.12%5.93 میلیارد دلار582.87 میلیون دلار72.50 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.10" برابر "
1517.41 دلار909,424 تومان0.03%2.37%2.59%5.67 میلیارد دلار203.77 میلیون دلار325.63 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.04" برابر "
166.41 دلار334,863 تومان0.13%2.15%1.73%4.89 میلیارد دلار99.60 میلیون دلار762.21 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
177.42 دلار387,567 تومان1.36%2.75%7.90%3.84 میلیارد دلار360.12 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.09" برابر "
18133.65 دلار6,982,066 تومان0.36%1.03%2.51%2.59 میلیارد دلار209.13 میلیون دلار19.34 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.08" برابر "
190.095864 دلار5,008 تومان1.85%9.14%9.60%2.54 میلیارد دلار197.83 میلیون دلار26.54 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.08" برابر "
202.06 دلار107,443 تومان0.17%2.17%1.90%1.78 میلیارد دلار135.98 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.08" برابر "

بازار معاملاتی

#نام ارزقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
127,979.58 دلار1,461,681,239 تومان0.59%0.57%13.62%540.68 میلیارد دلار36.53 میلیارد دلار19.32 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.07" برابر "
21,787.49 دلار93,380,391 تومان0.61%1.54%4.86%218.74 میلیارد دلار10.94 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
31.00 دلار52,267 تومان0.02%0.14%0.26%76.90 میلیارد دلار50.37 میلیارد دلار76.86 میلیارد USDTبی نهایت0.65" برابر "
4336.79 دلار17,594,472 تومان0.55%0.62%9.12%53.18 میلیارد دلار639.52 میلیون دلار157.89 میلیون BNBبی نهایت0.01" برابر "
50.997693 دلار52,120 تومان0.06%0.07%0.16%35.21 میلیارد دلار5.20 میلیارد دلار35.29 میلیارد USDCبی نهایت0.15" برابر "
60.463589 دلار24,218 تومان5.18%22.30%24.38%23.62 میلیارد دلار3.75 میلیارد دلار50.95 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.16" برابر "
70.369374 دلار19,296 تومان0.49%9.77%8.16%12.82 میلیارد دلار633.90 میلیون دلار34.72 میلیارد ADA45.00 میلیارد ADA0.05" برابر "
80.076413 دلار3,992 تومان0.33%5.99%3.21%10.14 میلیارد دلار614.23 میلیون دلار132.67 میلیارد DOGEبی نهایت0.06" برابر "
91.14 دلار59,586 تومان0.59%1.00%2.83%9.96 میلیارد دلار570.72 میلیون دلار8.73 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.06" برابر "
1022.46 دلار1,173,436 تومان0.74%1.00%8.59%8.62 میلیارد دلار761.63 میلیون دلار383.60 میلیون SOLبی نهایت0.09" برابر "
110.998644 دلار52,170 تومان0.02%0.11%0.14%8.11 میلیارد دلار6.46 میلیارد دلار8.12 میلیارد BUSDبی نهایت0.80" برابر "
126.37 دلار332,825 تومان0.98%3.00%2.88%7.44 میلیارد دلار224.88 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.03" برابر "
130.000011 دلار1 تومان0.60%3.27%2.03%6.42 میلیارد دلار321.00 میلیون دلار589.54 تریلیون SHIBبی نهایت0.05" برابر "
1481.79 دلار4,272,945 تومان0.59%1.04%1.12%5.93 میلیارد دلار582.87 میلیون دلار72.50 میلیون LTC84.00 میلیون LTC0.10" برابر "
1517.41 دلار909,424 تومان0.03%2.37%2.59%5.67 میلیارد دلار203.77 میلیون دلار325.63 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.04" برابر "
166.41 دلار334,863 تومان0.13%2.15%1.73%4.89 میلیارد دلار99.60 میلیون دلار762.21 میلیون UNI1,000.00 میلیون UNI0.02" برابر "
177.42 دلار387,567 تومان1.36%2.75%7.90%3.84 میلیارد دلار360.12 میلیون دلار517.10 میلیون LINK1,000.00 میلیون LINK0.09" برابر "
18133.65 دلار6,982,066 تومان0.36%1.03%2.51%2.59 میلیارد دلار209.13 میلیون دلار19.34 میلیون BCH21.00 میلیون BCH0.08" برابر "
190.095864 دلار5,008 تومان1.85%9.14%9.60%2.54 میلیارد دلار197.83 میلیون دلار26.54 میلیارد XLM50.00 میلیارد XLM0.08" برابر "
202.06 دلار107,443 تومان0.17%2.17%1.90%1.78 میلیارد دلار135.98 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.08" برابر "

چرا علی بابا اکس؟

امنیت زیاد

علی بابا اکس با ایجاد یک بستر قوی، و با حضور یک تیم با تجربه و ماهر از برنامه‌نویسان باسابقه در فضای امنیتی، بستری امن برای شما فراهم می‌سازد.

پشتیبانی ویژه

تیم پشتیبانی علی بابا اکس با حضور کارشناسانی متخصص و مجرب، به‌دنبال حل مشکلات و پاسخ‌گویی به صورت 24 ساعته به شما عزیزان است.

به‌روزترین اطلاعات

تمامی اطلاعات موجود سایت‌های کوین مارکت کپ، تریدینگ ویو به همراه فیلترنویسی ارزها و مقاله‌های جامع و اخبار روز دنیای ارزهای دیجیتال

چرا علی بابا اکس؟

امنیت زیاد

علی بابا اکس با ایجاد یک بستر قوی، و با حضور یک تیم با تجربه و ماهر از برنامه‌نویسان باسابقه در فضای امنیتی، بستری امن برای شما فراهم می‌سازد.

پشتیبانی ویژه

تیم پشتیبانی علی بابا اکس با حضور کارشناسانی متخصص و مجرب، به‌دنبال حل مشکلات و پاسخ‌گویی به صورت 24 ساعته به شما عزیزان است.

به‌روزترین اطلاعات

تمامی اطلاعات موجود سایت‌های کوین مارکت کپ، تریدینگ ویو به همراه فیلترنویسی ارزها و مقاله‌های جامع و اخبار روز دنیای ارزهای دیجیتال

پکیج تخفیفی تتر

برای مشاهده‌ی بسته‌ها کلیک کنید

ماشین حساب ارزهای دیجیتال

برای محاسبه کلیک کنید

خدمات ویژه علی بابا اکس

   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

    همکاری با صرافی‌های داخلی و خارجی

    اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور

    سرمایه‌گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

خدمات ویژه علی بابا اکس

   خدمات بازرگانی در قالب ارز دیجیتال

    همکاری با صرافی‌های داخلی و خارجی

    اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور

    سرمایه‌گذاری و کسب درآمد با ارز دیجیتال

    واردات و صادرات کالا با ارز دیجیتال  

    مشاوره ماینینگ و استخراج ارز دیجیتال

دانشنامه ارزهای دیجیتال

  • بهترین قیمت خرید تتر

بهترین قیمت خرید تتر

بهترین قیمت خرید تتر و بهترین قیمت تتر چه مقداری است؟ این سوال افراد بسیاری است که می‌خواهند وارد بازار رمز ارزها شوند و شروع به ترید رمزارزها کنند. [...]

  • خرید تتر در دبی

خرید تتر در دبی

خرید تتر در دبی و سایر کشورها از طریق صرافی های ارز دیجیتال امکان پذیر است. هر واحد تتر یا Tether برابر با یک دلار آمریکا است و سکه [...]

  • خرید تتر در اروپا

خرید تتر در اروپا

خرید تتر در اروپا و سایر نقاط جهان رونق دارد و حجم عظیمی از مبادلات روزانه بازار اررهای دیجیتالی را شامل می شود. غیر ممکن است با ارزهای استیبل [...]

دانشنامه ارزهای دیجیتال

  • بهترین قیمت خرید تتر

بهترین قیمت خرید تتر

بهترین قیمت خرید تتر و بهترین قیمت تتر چه مقداری است؟ این سوال افراد بسیاری است که می‌خواهند وارد بازار رمز ارزها شوند و شروع به ترید رمزارزها کنند. [...]

  • خرید تتر در دبی

خرید تتر در دبی

خرید تتر در دبی و سایر کشورها از طریق صرافی های ارز دیجیتال امکان پذیر است. هر واحد تتر یا Tether برابر با یک دلار آمریکا است و سکه [...]

  • خرید تتر در اروپا

خرید تتر در اروپا

خرید تتر در اروپا و سایر نقاط جهان رونق دارد و حجم عظیمی از مبادلات روزانه بازار اررهای دیجیتالی را شامل می شود. غیر ممکن است با ارزهای استیبل [...]