کاربران گرامی:

ارز همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

Cryptocurrency Prices & Marketcap | صرافی علی باباتتر
USDT

خرید تتر | خرداد 1403

0.999501 دلار
0.00001498 BTC
ارزش بازار
112,487,855,188 دلار
حجم 24 ساعت
52,869,124,076 دلار
ارز در گردش
112,544,030,567 USDT
ارز کل قابل عرضه
بی نهایت

Cryptocurrency Prices & Marketcap | صرافی علی باباتتر
USDT

قیمت لحظه ای تتر

خرداد 1403

به دلار 0.999501 دلار

به تومان 59,230 تومان

0.999501 دلار
0.00001498 BTC
ارزش بازار
112,487,855,188 دلار
حجم 24 ساعت
52,869,124,076 دلار
ارز در گردش
112,544,030,567 USDT
ارز کل قابل عرضه
بی نهایت