ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
49CFX0.398445 دلار21,869 تومان4.30%3.50%4.06%1.06 میلیارد دلار724.20 میلیون دلار2.66 میلیارد CFXبی نهایت0.68" برابر "
45FTM0.440202 دلار24,161 تومان2.49%2.82%11.82%1.23 میلیارد دلار284.95 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "
35ARB1.32 دلار72,679 تومان2.27%9.23%0.01%1.69 میلیارد دلار1.69 میلیارد دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت1.00" برابر "
66OP2.19 دلار119,964 تومان2.24%2.20%15.51%688.15 میلیون دلار192.68 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان2.08%5.09%5.17%463.95 میلیون دلار44.75 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان2.02%0.85%1.62%404.33 میلیون دلار26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "
32LDO2.26 دلار124,061 تومان2.02%7.48%5.63%1.95 میلیارد دلار123.11 میلیون دلار861.74 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان1.87%3.54%11.02%650.82 میلیون دلار30.02 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "
57NEO12.45 دلار683,159 تومان1.83%2.65%0.29%877.99 میلیون دلار73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "
95NEXO0.721063 دلار39,576 تومان1.82%2.55%2.85%403.80 میلیون دلار6.81 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان1.80%2.14%4.52%434.34 میلیون دلار35.50 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "
85AGIX0.407187 دلار22,349 تومان1.74%5.96%18.00%491.12 میلیون دلار107.78 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "
39QNT124.92 دلار6,856,343 تومان1.73%1.25%2.79%1.51 میلیارد دلار21.42 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
36NEAR1.91 دلار105,106 تومان1.70%2.71%7.10%1.66 میلیارد دلار93.30 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
31APT10.99 دلار603,441 تومان1.70%4.56%15.22%1.95 میلیارد دلار197.64 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.10" برابر "
9MATIC1.09 دلار59,890 تومان1.63%2.61%4.87%9.91 میلیارد دلار353.34 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
29FIL5.52 دلار303,238 تومان1.63%3.30%6.52%2.27 میلیارد دلار199.75 میلیون دلار410.58 میلیون FILبی نهایت0.09" برابر "
43STX0.92207 دلار50,609 تومان1.61%7.93%23.41%1.26 میلیارد دلار206.51 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "
51THETA1.01 دلار55,696 تومان1.61%2.49%3.24%1.01 میلیارد دلار21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
87MASK6.27 دلار344,195 تومان1.56%8.45%7.19%477.54 میلیون دلار346.93 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.73" برابر "
861INCH0.572467 دلار31,420 تومان1.54%11.51%8.29%477.90 میلیون دلار218.05 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.46" برابر "
44GRT0.14036 دلار7,704 تومان1.54%4.39%8.91%1.25 میلیارد دلار52.85 میلیون دلار8.89 میلیارد GRTبی نهایت0.04" برابر "
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان1.53%3.77%11.70%624.84 میلیون دلار88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
54IMX1.09 دلار59,811 تومان1.53%4.93%10.80%946.53 میلیون دلار53.08 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.06" برابر "
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان1.52%2.87%11.34%998.15 میلیون دلار56.95 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "
76ZEC36.71 دلار2,015,050 تومان1.50%1.84%1.71%599.47 میلیون دلار31.64 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.05" برابر "
48MANA0.572685 دلار31,432 تومان1.46%3.85%7.19%1.06 میلیارد دلار76.46 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "
55AXS8.16 دلار448,072 تومان1.46%3.14%6.65%943.83 میلیون دلار51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "
41ICP4.95 دلار271,956 تومان1.45%1.11%5.45%1.48 میلیارد دلار33.41 میلیون دلار298.07 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان1.38%3.80%8.86%916.10 میلیون دلار107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
16AVAX17.20 دلار943,914 تومان1.37%0.21%3.04%5.60 میلیارد دلار196.25 میلیون دلار325.88 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.04" برابر "
69MKR672.74 دلار36,924,263 تومان1.36%2.51%2.08%657.70 میلیون دلار49.72 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.08" برابر "
10SOL20.38 دلار1,118,740 تومان1.36%3.83%9.10%7.85 میلیارد دلار452.21 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "
80MIOTA0.208912 دلار11,466 تومان1.35%1.79%3.86%580.68 میلیون دلار10.01 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
100DYDX2.41 دلار132,221 تومان1.34%4.47%6.83%376.42 میلیون دلار120.33 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان1.33%2.01%7.92%994.11 میلیون دلار28.76 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
12DOT6.07 دلار333,372 تومان1.33%1.82%4.98%7.12 میلیارد دلار173.37 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
37VET0.022701 دلار1,246 تومان1.31%2.01%4.57%1.65 میلیارد دلار50.36 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
47EGLD42.15 دلار2,313,400 تومان1.30%3.13%4.30%1.06 میلیارد دلار35.18 میلیون دلار25.21 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.03" برابر "
42EOS1.18 دلار64,691 تومان1.30%2.84%1.83%1.28 میلیارد دلار200.27 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.16" برابر "
75FXS8.48 دلار465,190 تومان1.30%4.64%3.44%602.70 میلیون دلار33.68 میلیون دلار71.11 میلیون FXSبی نهایت0.06" برابر "
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان1.28%2.51%6.02%693.36 میلیون دلار39.80 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "
73SNX2.42 دلار133,027 تومان1.28%3.16%11.79%615.34 میلیون دلار56.65 میلیون دلار253.89 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.09" برابر "
22ATOM10.97 دلار602,075 تومان1.27%2.31%7.96%3.14 میلیارد دلار188.44 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان1.24%1.81%4.26%385.96 میلیون دلار26.42 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "
84TWT1.18 دلار64,850 تومان1.18%2.34%1.73%492.29 میلیون دلار44.45 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.09" برابر "
38ALGO0.224613 دلار12,328 تومان1.16%2.88%1.24%1.60 میلیارد دلار199.69 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.12" برابر "
61CHZ0.11543 دلار6,335 تومان1.16%2.68%6.73%781.31 میلیون دلار77.87 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "
90RNDR1.23 دلار67,508 تومان1.14%0.86%10.76%444.57 میلیون دلار64.53 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.15" برابر "
6XRP0.535413 دلار29,387 تومان1.13%0.90%19.27%27.67 میلیارد دلار3.01 میلیارد دلار51.68 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.11" برابر "

ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر

پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
49CFX0.398445 دلار21,869 تومان4.30%3.50%4.06%1.06 میلیارد دلار724.20 میلیون دلار2.66 میلیارد CFXبی نهایت0.68" برابر "
45FTM0.440202 دلار24,161 تومان2.49%2.82%11.82%1.23 میلیارد دلار284.95 میلیون دلار2.78 میلیارد FTM3.18 میلیارد FTM0.23" برابر "
35ARB1.32 دلار72,679 تومان2.27%9.23%0.01%1.69 میلیارد دلار1.69 میلیارد دلار1.28 میلیارد ARBبی نهایت1.00" برابر "
66OP2.19 دلار119,964 تومان2.24%2.20%15.51%688.15 میلیون دلار192.68 میلیون دلار314.84 میلیون OP4.29 میلیارد OP0.28" برابر "
88LRC0.348796 دلار19,144 تومان2.08%5.09%5.17%463.95 میلیون دلار44.75 میلیون دلار1.33 میلیارد LRC1.37 میلیارد LRC0.10" برابر "
94KAVA0.877407 دلار48,157 تومان2.02%0.85%1.62%404.33 میلیون دلار26.15 میلیون دلار460.82 میلیون KAVAبی نهایت0.06" برابر "
32LDO2.26 دلار124,061 تومان2.02%7.48%5.63%1.95 میلیارد دلار123.11 میلیون دلار861.74 میلیون LDO1,000.00 میلیون LDO0.06" برابر "
70MINA0.742894 دلار40,775 تومان1.87%3.54%11.02%650.82 میلیون دلار30.02 میلیون دلار876.06 میلیون MINAبی نهایت0.05" برابر "
57NEO12.45 دلار683,159 تومان1.83%2.65%0.29%877.99 میلیون دلار73.63 میلیون دلار70.54 میلیون NEO100.00 میلیون NEO0.08" برابر "
95NEXO0.721063 دلار39,576 تومان1.82%2.55%2.85%403.80 میلیون دلار6.81 میلیون دلار560.00 میلیون NEXO1,000.00 میلیون NEXO0.02" برابر "
92ZIL0.027373 دلار1,502 تومان1.80%2.14%4.52%434.34 میلیون دلار35.50 میلیون دلار15.87 میلیارد ZIL21.00 میلیارد ZIL0.08" برابر "
85AGIX0.407187 دلار22,349 تومان1.74%5.96%18.00%491.12 میلیون دلار107.78 میلیون دلار1.21 میلیارد AGIX2.00 میلیارد AGIX0.22" برابر "
39QNT124.92 دلار6,856,343 تومان1.73%1.25%2.79%1.51 میلیارد دلار21.42 میلیون دلار12.07 میلیون QNT14.88 میلیون QNT0.01" برابر "
36NEAR1.91 دلار105,106 تومان1.70%2.71%7.10%1.66 میلیارد دلار93.30 میلیون دلار866.02 میلیون NEAR1,000.00 میلیون NEAR0.06" برابر "
31APT10.99 دلار603,441 تومان1.70%4.56%15.22%1.95 میلیارد دلار197.64 میلیون دلار177.31 میلیون APTبی نهایت0.10" برابر "
9MATIC1.09 دلار59,890 تومان1.63%2.61%4.87%9.91 میلیارد دلار353.34 میلیون دلار9.08 میلیارد MATIC10.00 میلیارد MATIC0.04" برابر "
29FIL5.52 دلار303,238 تومان1.63%3.30%6.52%2.27 میلیارد دلار199.75 میلیون دلار410.58 میلیون FILبی نهایت0.09" برابر "
43STX0.92207 دلار50,609 تومان1.61%7.93%23.41%1.26 میلیارد دلار206.51 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.16" برابر "
51THETA1.01 دلار55,696 تومان1.61%2.49%3.24%1.01 میلیارد دلار21.87 میلیون دلار1,000.00 میلیون THETA1,000.00 میلیون THETA0.02" برابر "
87MASK6.27 دلار344,195 تومان1.56%8.45%7.19%477.54 میلیون دلار346.93 میلیون دلار76.15 میلیون MASK100.00 میلیون MASK0.73" برابر "
861INCH0.572467 دلار31,420 تومان1.54%11.51%8.29%477.90 میلیون دلار218.05 میلیون دلار834.80 میلیون 1INCHبی نهایت0.46" برابر "
44GRT0.14036 دلار7,704 تومان1.54%4.39%8.91%1.25 میلیارد دلار52.85 میلیون دلار8.89 میلیارد GRTبی نهایت0.04" برابر "
72DASH55.74 دلار3,059,238 تومان1.53%3.77%11.70%624.84 میلیون دلار88.47 میلیون دلار11.21 میلیون DASH18.90 میلیون DASH0.14" برابر "
54IMX1.09 دلار59,811 تومان1.53%4.93%10.80%946.53 میلیون دلار53.08 میلیون دلار868.58 میلیون IMX2.00 میلیارد IMX0.06" برابر "
52AAVE70.83 دلار3,887,302 تومان1.52%2.87%11.34%998.15 میلیون دلار56.95 میلیون دلار14.09 میلیون AAVE16.00 میلیون AAVE0.06" برابر "
76ZEC36.71 دلار2,015,050 تومان1.50%1.84%1.71%599.47 میلیون دلار31.64 میلیون دلار16.33 میلیون ZEC21.00 میلیون ZEC0.05" برابر "
48MANA0.572685 دلار31,432 تومان1.46%3.85%7.19%1.06 میلیارد دلار76.46 میلیون دلار1.86 میلیارد MANAبی نهایت0.07" برابر "
55AXS8.16 دلار448,072 تومان1.46%3.14%6.65%943.83 میلیون دلار51.44 میلیون دلار115.61 میلیون AXS270.00 میلیون AXS0.05" برابر "
41ICP4.95 دلار271,956 تومان1.45%1.11%5.45%1.48 میلیارد دلار33.41 میلیون دلار298.07 میلیون ICPبی نهایت0.02" برابر "
56SAND0.610952 دلار33,533 تومان1.38%3.80%8.86%916.10 میلیون دلار107.07 میلیون دلار1.50 میلیارد SAND3.00 میلیارد SAND0.12" برابر "
16AVAX17.20 دلار943,914 تومان1.37%0.21%3.04%5.60 میلیارد دلار196.25 میلیون دلار325.88 میلیون AVAX720.00 میلیون AVAX0.04" برابر "
69MKR672.74 دلار36,924,263 تومان1.36%2.51%2.08%657.70 میلیون دلار49.72 میلیون دلار977.63 هزار MKR1.01 میلیون MKR0.08" برابر "
10SOL20.38 دلار1,118,740 تومان1.36%3.83%9.10%7.85 میلیارد دلار452.21 میلیون دلار385.20 میلیون SOLبی نهایت0.06" برابر "
80MIOTA0.208912 دلار11,466 تومان1.35%1.79%3.86%580.68 میلیون دلار10.01 میلیون دلار2.78 میلیارد MIOTA2.78 میلیارد MIOTA0.02" برابر "
100DYDX2.41 دلار132,221 تومان1.34%4.47%6.83%376.42 میلیون دلار120.33 میلیون دلار156.26 میلیون DYDX1,000.00 میلیون DYDX0.32" برابر "
53FLOW0.959376 دلار52,656 تومان1.33%2.01%7.92%994.11 میلیون دلار28.76 میلیون دلار1.04 میلیارد FLOWبی نهایت0.03" برابر "
12DOT6.07 دلار333,372 تومان1.33%1.82%4.98%7.12 میلیارد دلار173.37 میلیون دلار1.17 میلیارد DOTبی نهایت0.02" برابر "
37VET0.022701 دلار1,246 تومان1.31%2.01%4.57%1.65 میلیارد دلار50.36 میلیون دلار72.51 میلیارد VET86.71 میلیارد VET0.03" برابر "
47EGLD42.15 دلار2,313,400 تومان1.30%3.13%4.30%1.06 میلیارد دلار35.18 میلیون دلار25.21 میلیون EGLD31.42 میلیون EGLD0.03" برابر "
42EOS1.18 دلار64,691 تومان1.30%2.84%1.83%1.28 میلیارد دلار200.27 میلیون دلار1.09 میلیارد EOSبی نهایت0.16" برابر "
75FXS8.48 دلار465,190 تومان1.30%4.64%3.44%602.70 میلیون دلار33.68 میلیون دلار71.11 میلیون FXSبی نهایت0.06" برابر "
65CRV0.923629 دلار50,694 تومان1.28%2.51%6.02%693.36 میلیون دلار39.80 میلیون دلار750.69 میلیون CRV3.30 میلیارد CRV0.06" برابر "
73SNX2.42 دلار133,027 تومان1.28%3.16%11.79%615.34 میلیون دلار56.65 میلیون دلار253.89 میلیون SNX308.07 میلیون SNX0.09" برابر "
22ATOM10.97 دلار602,075 تومان1.27%2.31%7.96%3.14 میلیارد دلار188.44 میلیون دلار286.37 میلیون ATOMبی نهایت0.06" برابر "
99ENJ0.385955 دلار21,184 تومان1.24%1.81%4.26%385.96 میلیون دلار26.42 میلیون دلار1,000.00 میلیون ENJ1,000.00 میلیون ENJ0.07" برابر "
84TWT1.18 دلار64,850 تومان1.18%2.34%1.73%492.29 میلیون دلار44.45 میلیون دلار416.65 میلیون TWT1,000.00 میلیون TWT0.09" برابر "
38ALGO0.224613 دلار12,328 تومان1.16%2.88%1.24%1.60 میلیارد دلار199.69 میلیون دلار7.13 میلیارد ALGO10.00 میلیارد ALGO0.12" برابر "
61CHZ0.11543 دلار6,335 تومان1.16%2.68%6.73%781.31 میلیون دلار77.87 میلیون دلار6.77 میلیارد CHZ8.89 میلیارد CHZ0.10" برابر "
90RNDR1.23 دلار67,508 تومان1.14%0.86%10.76%444.57 میلیون دلار64.53 میلیون دلار361.44 میلیون RNDR536.87 میلیون RNDR0.15" برابر "
6XRP0.535413 دلار29,387 تومان1.13%0.90%19.27%27.67 میلیارد دلار3.01 میلیارد دلار51.68 میلیارد XRP100.00 میلیارد XRP0.11" برابر "