بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال
بالاترین قیمت اررزهای دیجیتال

بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

گران ترین ارز در بازار جهانی
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
2735MAYP1523,692.96 دلار27,755,726,796 تومان0.17%3.55%1.91%0.00 دلار1.54 میلیون دلار0.00 MAYPبی نهایت0.00" برابر "
4932LGO2108,143.20 دلار5,731,589,477 تومان0.31%2.81%10.20%0.00 دلار10.45 هزار دلار0.00 LGO1,000.00 LGO0.00" برابر "
3668PUNK3103,820.22 دلار5,502,471,873 تومان1.41%6.33%15.54%0.00 دلار87.69 هزار دلار0.00 PUNK110.00 PUNK0.00" برابر "
738SOCKS442,542.74 دلار2,254,765,186 تومان0.00%0.00%11.94%12.85 میلیون دلار0.00 دلار302.00 SOCKS315.00 SOCKS0.00" برابر "
137742532,837.99 دلار1,740,413,633 تومان0.10%3.34%18.86%1.38 میلیون دلار0.00 دلار42.00 42بی نهایت0.00" برابر "
250RENBTC630,143.81 دلار1,597,622,135 تومان0.02%2.88%5.26%107.91 میلیون دلار507.09 هزار دلار3.58 هزار RENBTC13.70 هزار RENBTC0.00" برابر "
3387BTCK727,433.09 دلار1,453,953,846 تومان0.08%3.17%0.25%0.00 دلار155.58 هزار دلار0.00 BTCKبی نهایت0.00" برابر "
207HBTC827,431.79 دلار1,453,885,008 تومان0.01%2.80%0.38%1.07 میلیارد دلار67.13 هزار دلار38.97 هزار HBTC6.91 هزار HBTC0.00" برابر "
3347BTCT927,400.10 دلار1,452,205,324 تومان0.01%3.10%57.20%0.00 دلار170.67 هزار دلار0.00 BTCT21.00 میلیون BTCT0.00" برابر "
18WBTC1027,393.44 دلار1,451,852,356 تومان0.00%3.15%0.68%4.12 میلیارد دلار183.94 میلیون دلار150.25 هزار WBTCبی نهایت0.04" برابر "
3012BTCA1127,364.99 دلار1,450,344,718 تومان0.10%3.34%0.95%0.00 دلار408.49 هزار دلار0.00 BTCA21.00 میلیون BTCA0.00" برابر "
1BTC1227,355.88 دلار1,449,861,812 تومان0.01%3.39%1.16%528.72 میلیارد دلار26.52 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "
205BTCB1327,342.69 دلار1,449,162,569 تومان0.05%3.21%0.93%1.45 میلیارد دلار13.80 میلیون دلار53.01 هزار BTCBبی نهایت0.01" برابر "
2701BTC.B1427,339.75 دلار1,449,006,789 تومان0.14%3.35%0.97%0.00 دلار2.07 میلیون دلار0.00 BTC.Bبی نهایت0.00" برابر "
270RBTC1527,288.15 دلار1,446,271,707 تومان0.13%3.79%1.10%96.99 میلیون دلار37.51 هزار دلار3.55 هزار RBTCبی نهایت0.00" برابر "
4693BTCPX1627,277.51 دلار1,445,707,892 تومان0.04%3.29%1.39%0.00 دلار14.55 هزار دلار0.00 BTCPXبی نهایت0.00" برابر "
2814WMEMO1726,630.85 دلار1,411,435,043 تومان0.16%0.47%4.57%0.00 دلار912.23 هزار دلار0.00 WMEMO22.22 هزار WMEMO0.00" برابر "
119YFI188,360.32 دلار443,097,147 تومان0.06%3.54%6.26%306.30 میلیون دلار33.17 میلیون دلار36.64 هزار YFI36.67 هزار YFI0.11" برابر "
360CORE195,980.37 دلار316,959,631 تومان0.13%3.03%8.91%59.80 میلیون دلار0.97 دلار10.00 هزار COREبی نهایت0.00" برابر "
1191DIGG204,348.61 دلار230,476,343 تومان0.09%3.99%5.15%2.50 میلیون دلار12.41 هزار دلار573.93 DIGGبی نهایت0.00" برابر "
3709JNB214,070.09 دلار215,714,941 تومان0.15%0.21%0.63%0.00 دلار81.42 هزار دلار0.00 JNBبی نهایت0.00" برابر "
3049MFI223,658.41 دلار193,895,475 تومان0.14%1.46%27.96%0.00 دلار365.20 هزار دلار0.00 MFIبی نهایت0.00" برابر "
2854PLCU233,574.64 دلار189,455,822 تومان0.75%0.91%30.20%0.00 دلار766.28 هزار دلار0.00 PLCU11.00 میلیون PLCU0.00" برابر "
2675DST243,196.74 دلار169,427,348 تومان0.00%0.73%0.10%0.00 دلار2.84 میلیون دلار0.00 DSTبی نهایت0.00" برابر "
2623GRAIL253,012.18 دلار159,645,614 تومان9.42%15.47%1.22%0.00 دلار14.74 میلیون دلار0.00 GRAILبی نهایت0.00" برابر "
3641TBC262,941.87 دلار155,919,278 تومان0.03%3.30%1.48%0.00 دلار92.26 هزار دلار0.00 TBC25.00 میلیون TBC0.00" برابر "
2861GOHM272,719.25 دلار144,119,986 تومان0.26%1.26%1.90%0.00 دلار739.00 هزار دلار0.00 GOHMبی نهایت0.00" برابر "
1051XMON282,654.92 دلار140,711,024 تومان1.99%7.78%20.73%3.97 میلیون دلار60.83 هزار دلار1.49 هزار XMON10.00 هزار XMON0.02" برابر "
1205PMGT291,987.90 دلار105,358,567 تومان0.00%0.67%0.61%2.34 میلیون دلار10.22 هزار دلار1.18 هزار PMGTبی نهایت0.00" برابر "
83PAXG301,984.55 دلار105,181,076 تومان0.03%0.33%0.89%538.34 میلیون دلار16.03 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.03" برابر "
212XAUT311,982.03 دلار105,047,726 تومان0.00%0.46%0.08%488.62 میلیون دلار10.32 میلیون دلار246.52 هزار XAUTبی نهایت0.02" برابر "
2619WSTETH321,944.25 دلار103,045,023 تومان0.02%3.22%2.15%0.00 دلار17.89 میلیون دلار0.00 WSTETHبی نهایت0.00" برابر "
376ANKRETH331,880.18 دلار99,649,520 تومان0.02%3.89%2.93%55.15 میلیون دلار966.07 هزار دلار29.33 هزار ANKRETHبی نهایت0.02" برابر "
2692RETH341,861.02 دلار98,633,922 تومان0.23%3.43%1.98%0.00 دلار2.18 میلیون دلار0.00 RETHبی نهایت0.00" برابر "
4333AELIN351,769.10 دلار93,762,549 تومان0.06%14.57%17.48%0.00 دلار26.47 هزار دلار0.00 AELINبی نهایت0.00" برابر "
3653LSETH361,763.83 دلار93,483,006 تومان0.03%3.49%2.40%0.00 دلار90.47 هزار دلار0.00 LSETHبی نهایت0.00" برابر "
4531DSETH371,763.68 دلار93,475,016 تومان0.03%3.71%2.19%0.00 دلار18.22 هزار دلار0.00 DSETHبی نهایت0.00" برابر "
2626CBETH381,762.57 دلار93,416,072 تومان0.10%3.14%3.19%0.00 دلار12.66 میلیون دلار0.00 CBETHبی نهایت0.00" برابر "
3418LIQD391,760.71 دلار93,317,398 تومان1.61%31.83%4.64%0.00 دلار143.31 هزار دلار0.00 LIQDبی نهایت0.00" برابر "
3379ETHK401,748.99 دلار92,696,402 تومان0.01%3.21%2.30%0.00 دلار158.86 هزار دلار0.00 ETHKبی نهایت0.00" برابر "
2810SETH411,747.26 دلار92,604,907 تومان0.06%3.61%2.29%0.00 دلار930.78 هزار دلار0.00 SETHبی نهایت0.00" برابر "
202STETH421,747.12 دلار92,597,438 تومان0.20%2.77%1.20%10.23 میلیارد دلار17.31 میلیون دلار5.86 میلیون STETHبی نهایت0.00" برابر "
2ETH431,746.65 دلار92,572,540 تومان0.13%3.64%2.64%213.74 میلیارد دلار10.93 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
2608WETH441,746.01 دلار92,538,267 تومان0.02%3.56%2.25%0.00 دلار1.94 میلیارد دلار0.00 WETHبی نهایت0.00" برابر "
2840FRXETH451,745.47 دلار92,509,780 تومان0.03%3.58%2.18%0.00 دلار796.81 هزار دلار0.00 FRXETHبی نهایت0.00" برابر "
4233RETH2461,736.64 دلار92,041,759 تومان0.03%3.45%2.43%0.00 دلار33.11 هزار دلار0.00 RETH2بی نهایت0.00" برابر "
2811SETH2471,736.36 دلار92,026,821 تومان0.03%3.57%2.47%0.00 دلار924.59 هزار دلار0.00 SETH2بی نهایت0.00" برابر "
2622BETH481,727.40 دلار91,552,463 تومان0.04%3.73%1.48%0.00 دلار15.15 میلیون دلار0.00 BETHبی نهایت0.00" برابر "
2890XETH491,636.81 دلار86,751,083 تومان0.04%4.05%2.10%0.00 دلار637.01 هزار دلار0.00 XETHبی نهایت0.00" برابر "
442YFII501,100.95 دلار58,350,155 تومان0.30%2.15%5.53%42.49 میلیون دلار11.13 میلیون دلار38.60 هزار YFII39.38 هزار YFII0.26" برابر "

بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی

گران ترین ارز در بازار جهانی
#نام ارزنماد#قیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعت
2735MAYP1523,692.96 دلار27,755,726,796 تومان0.17%3.55%1.91%0.00 دلار1.54 میلیون دلار0.00 MAYPبی نهایت0.00" برابر "
4932LGO2108,143.20 دلار5,731,589,477 تومان0.31%2.81%10.20%0.00 دلار10.45 هزار دلار0.00 LGO1,000.00 LGO0.00" برابر "
3668PUNK3103,820.22 دلار5,502,471,873 تومان1.41%6.33%15.54%0.00 دلار87.69 هزار دلار0.00 PUNK110.00 PUNK0.00" برابر "
738SOCKS442,542.74 دلار2,254,765,186 تومان0.00%0.00%11.94%12.85 میلیون دلار0.00 دلار302.00 SOCKS315.00 SOCKS0.00" برابر "
137742532,837.99 دلار1,740,413,633 تومان0.10%3.34%18.86%1.38 میلیون دلار0.00 دلار42.00 42بی نهایت0.00" برابر "
250RENBTC630,143.81 دلار1,597,622,135 تومان0.02%2.88%5.26%107.91 میلیون دلار507.09 هزار دلار3.58 هزار RENBTC13.70 هزار RENBTC0.00" برابر "
3387BTCK727,433.09 دلار1,453,953,846 تومان0.08%3.17%0.25%0.00 دلار155.58 هزار دلار0.00 BTCKبی نهایت0.00" برابر "
207HBTC827,431.79 دلار1,453,885,008 تومان0.01%2.80%0.38%1.07 میلیارد دلار67.13 هزار دلار38.97 هزار HBTC6.91 هزار HBTC0.00" برابر "
3347BTCT927,400.10 دلار1,452,205,324 تومان0.01%3.10%57.20%0.00 دلار170.67 هزار دلار0.00 BTCT21.00 میلیون BTCT0.00" برابر "
18WBTC1027,393.44 دلار1,451,852,356 تومان0.00%3.15%0.68%4.12 میلیارد دلار183.94 میلیون دلار150.25 هزار WBTCبی نهایت0.04" برابر "
3012BTCA1127,364.99 دلار1,450,344,718 تومان0.10%3.34%0.95%0.00 دلار408.49 هزار دلار0.00 BTCA21.00 میلیون BTCA0.00" برابر "
1BTC1227,355.88 دلار1,449,861,812 تومان0.01%3.39%1.16%528.72 میلیارد دلار26.52 میلیارد دلار19.33 میلیون BTC21.00 میلیون BTC0.05" برابر "
205BTCB1327,342.69 دلار1,449,162,569 تومان0.05%3.21%0.93%1.45 میلیارد دلار13.80 میلیون دلار53.01 هزار BTCBبی نهایت0.01" برابر "
2701BTC.B1427,339.75 دلار1,449,006,789 تومان0.14%3.35%0.97%0.00 دلار2.07 میلیون دلار0.00 BTC.Bبی نهایت0.00" برابر "
270RBTC1527,288.15 دلار1,446,271,707 تومان0.13%3.79%1.10%96.99 میلیون دلار37.51 هزار دلار3.55 هزار RBTCبی نهایت0.00" برابر "
4693BTCPX1627,277.51 دلار1,445,707,892 تومان0.04%3.29%1.39%0.00 دلار14.55 هزار دلار0.00 BTCPXبی نهایت0.00" برابر "
2814WMEMO1726,630.85 دلار1,411,435,043 تومان0.16%0.47%4.57%0.00 دلار912.23 هزار دلار0.00 WMEMO22.22 هزار WMEMO0.00" برابر "
119YFI188,360.32 دلار443,097,147 تومان0.06%3.54%6.26%306.30 میلیون دلار33.17 میلیون دلار36.64 هزار YFI36.67 هزار YFI0.11" برابر "
360CORE195,980.37 دلار316,959,631 تومان0.13%3.03%8.91%59.80 میلیون دلار0.97 دلار10.00 هزار COREبی نهایت0.00" برابر "
1191DIGG204,348.61 دلار230,476,343 تومان0.09%3.99%5.15%2.50 میلیون دلار12.41 هزار دلار573.93 DIGGبی نهایت0.00" برابر "
3709JNB214,070.09 دلار215,714,941 تومان0.15%0.21%0.63%0.00 دلار81.42 هزار دلار0.00 JNBبی نهایت0.00" برابر "
3049MFI223,658.41 دلار193,895,475 تومان0.14%1.46%27.96%0.00 دلار365.20 هزار دلار0.00 MFIبی نهایت0.00" برابر "
2854PLCU233,574.64 دلار189,455,822 تومان0.75%0.91%30.20%0.00 دلار766.28 هزار دلار0.00 PLCU11.00 میلیون PLCU0.00" برابر "
2675DST243,196.74 دلار169,427,348 تومان0.00%0.73%0.10%0.00 دلار2.84 میلیون دلار0.00 DSTبی نهایت0.00" برابر "
2623GRAIL253,012.18 دلار159,645,614 تومان9.42%15.47%1.22%0.00 دلار14.74 میلیون دلار0.00 GRAILبی نهایت0.00" برابر "
3641TBC262,941.87 دلار155,919,278 تومان0.03%3.30%1.48%0.00 دلار92.26 هزار دلار0.00 TBC25.00 میلیون TBC0.00" برابر "
2861GOHM272,719.25 دلار144,119,986 تومان0.26%1.26%1.90%0.00 دلار739.00 هزار دلار0.00 GOHMبی نهایت0.00" برابر "
1051XMON282,654.92 دلار140,711,024 تومان1.99%7.78%20.73%3.97 میلیون دلار60.83 هزار دلار1.49 هزار XMON10.00 هزار XMON0.02" برابر "
1205PMGT291,987.90 دلار105,358,567 تومان0.00%0.67%0.61%2.34 میلیون دلار10.22 هزار دلار1.18 هزار PMGTبی نهایت0.00" برابر "
83PAXG301,984.55 دلار105,181,076 تومان0.03%0.33%0.89%538.34 میلیون دلار16.03 میلیون دلار271.26 هزار PAXGبی نهایت0.03" برابر "
212XAUT311,982.03 دلار105,047,726 تومان0.00%0.46%0.08%488.62 میلیون دلار10.32 میلیون دلار246.52 هزار XAUTبی نهایت0.02" برابر "
2619WSTETH321,944.25 دلار103,045,023 تومان0.02%3.22%2.15%0.00 دلار17.89 میلیون دلار0.00 WSTETHبی نهایت0.00" برابر "
376ANKRETH331,880.18 دلار99,649,520 تومان0.02%3.89%2.93%55.15 میلیون دلار966.07 هزار دلار29.33 هزار ANKRETHبی نهایت0.02" برابر "
2692RETH341,861.02 دلار98,633,922 تومان0.23%3.43%1.98%0.00 دلار2.18 میلیون دلار0.00 RETHبی نهایت0.00" برابر "
4333AELIN351,769.10 دلار93,762,549 تومان0.06%14.57%17.48%0.00 دلار26.47 هزار دلار0.00 AELINبی نهایت0.00" برابر "
3653LSETH361,763.83 دلار93,483,006 تومان0.03%3.49%2.40%0.00 دلار90.47 هزار دلار0.00 LSETHبی نهایت0.00" برابر "
4531DSETH371,763.68 دلار93,475,016 تومان0.03%3.71%2.19%0.00 دلار18.22 هزار دلار0.00 DSETHبی نهایت0.00" برابر "
2626CBETH381,762.57 دلار93,416,072 تومان0.10%3.14%3.19%0.00 دلار12.66 میلیون دلار0.00 CBETHبی نهایت0.00" برابر "
3418LIQD391,760.71 دلار93,317,398 تومان1.61%31.83%4.64%0.00 دلار143.31 هزار دلار0.00 LIQDبی نهایت0.00" برابر "
3379ETHK401,748.99 دلار92,696,402 تومان0.01%3.21%2.30%0.00 دلار158.86 هزار دلار0.00 ETHKبی نهایت0.00" برابر "
2810SETH411,747.26 دلار92,604,907 تومان0.06%3.61%2.29%0.00 دلار930.78 هزار دلار0.00 SETHبی نهایت0.00" برابر "
202STETH421,747.12 دلار92,597,438 تومان0.20%2.77%1.20%10.23 میلیارد دلار17.31 میلیون دلار5.86 میلیون STETHبی نهایت0.00" برابر "
2ETH431,746.65 دلار92,572,540 تومان0.13%3.64%2.64%213.74 میلیارد دلار10.93 میلیارد دلار122.37 میلیون ETHبی نهایت0.05" برابر "
2608WETH441,746.01 دلار92,538,267 تومان0.02%3.56%2.25%0.00 دلار1.94 میلیارد دلار0.00 WETHبی نهایت0.00" برابر "
2840FRXETH451,745.47 دلار92,509,780 تومان0.03%3.58%2.18%0.00 دلار796.81 هزار دلار0.00 FRXETHبی نهایت0.00" برابر "
4233RETH2461,736.64 دلار92,041,759 تومان0.03%3.45%2.43%0.00 دلار33.11 هزار دلار0.00 RETH2بی نهایت0.00" برابر "
2811SETH2471,736.36 دلار92,026,821 تومان0.03%3.57%2.47%0.00 دلار924.59 هزار دلار0.00 SETH2بی نهایت0.00" برابر "
2622BETH481,727.40 دلار91,552,463 تومان0.04%3.73%1.48%0.00 دلار15.15 میلیون دلار0.00 BETHبی نهایت0.00" برابر "
2890XETH491,636.81 دلار86,751,083 تومان0.04%4.05%2.10%0.00 دلار637.01 هزار دلار0.00 XETHبی نهایت0.00" برابر "
442YFII501,100.95 دلار58,350,155 تومان0.30%2.15%5.53%42.49 میلیون دلار11.13 میلیون دلار38.60 هزار YFII39.38 هزار YFII0.26" برابر "