دسته بندی ارزهای metaverse

دسته بندی ارزهای متاورس

دسته بندی ارزهای metaverse

دسته بندی ارزهای متاورس
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
66SAND0.500365 دلار28,329 تومان0.65%4.50%7.41%Ƀ 0.000009661.12 B دلار152.82 M دلار2.24 B SAND3.00 B SAND0.14" برابر "0.00%
69AXS7.93 دلار448,900 تومان0.42%4.79%3.75%Ƀ 0.000153011.09 B دلار96.12 M دلار137.42 M AXS270.00 M AXS0.09" برابر "0.00%
79MANA0.487373 دلار27,594 تومان0.30%5.17%3.74%Ƀ 0.00000941922.64 M دلار93.30 M دلار1.89 B MANAبی نهایت0.10" برابر "0.00%
158ILV98.13 دلار5,555,985 تومان0.77%3.72%1.18%Ƀ 0.00189376369.70 M دلار20.29 M دلار3.77 M ILVبی نهایت0.05" برابر "0.00%
274PYR6.69 دلار378,634 تومان0.76%2.92%3.83%Ƀ 0.00012906181.79 M دلار11.84 M دلار27.18 M PYR50.00 M PYR0.07" برابر "0.00%
306SLP0.003771 دلار214 تومان0.81%3.44%9.10%Ƀ 0.00000007155.85 M دلار15.36 M دلار41.32 B SLPبی نهایت0.10" برابر "0.00%
420ALICE1.32 دلار74,771 تومان0.04%4.32%6.56%Ƀ 0.0000254989.69 M دلار8.45 M دلار67.91 M ALICE100.00 M ALICE0.09" برابر "0.00%
443HIGH1.60 دلار90,471 تومان0.40%3.99%3.01%Ƀ 0.0000308480.48 M دلار13.31 M دلار50.37 M HIGHبی نهایت0.17" برابر "0.00%
480DAR0.149897 دلار8,487 تومان0.55%3.74%11.15%Ƀ 0.0000028968.77 M دلار24.17 M دلار458.76 M DAR800.00 M DAR0.35" برابر "0.00%

جدیدترین مقالات