دسته بندی ارزهای Storage

دسته بندی ارزهای استوریج

دسته بندی ارزهای Storage

دسته بندی ارزهای استوریج
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
34FIL4.85 دلار245,128 تومان0.42%6.57%3.53%Ƀ 0.000114652.31 B دلار224.41 M دلار477.63 M FILبی نهایت0.10" برابر "0.00%
53STX0.917177 دلار46,401 تومان1.27%7.45%6.31%Ƀ 0.000021701.31 B دلار99.42 M دلار1.43 B STX1.82 B STX0.08" برابر "0.00%
54BTT0.000001 دلار0 تومان5.76%21.00%171.13%Ƀ 0.000000001.26 B دلار340.43 M دلار951.42 T BTTبی نهایت0.27" برابر "0.00%
98AR7.83 دلار395,961 تومان1.54%5.40%4.36%Ƀ 0.00018520512.29 M دلار26.62 M دلار65.45 M AR66.00 M AR0.05" برابر "0.00%
116SC0.007265 دلار368 تومان1.40%0.66%16.33%Ƀ 0.00000017406.14 M دلار28.04 M دلار55.90 B SCبی نهایت0.07" برابر "0.00%
126HOT0.002154 دلار109 تومان3.27%2.49%24.32%Ƀ 0.00000005371.54 M دلار47.20 M دلار172.46 B HOTبی نهایت0.13" برابر "0.00%
160STORJ0.666291 دلار33,708 تومان0.78%6.87%12.26%Ƀ 0.00001577256.90 M دلار41.29 M دلار385.57 M STORJبی نهایت0.16" برابر "0.00%
283BLZ0.304199 دلار15,390 تومان5.43%5.49%12.97%Ƀ 0.00000720129.73 M دلار16.19 M دلار426.45 M BLZبی نهایت0.12" برابر "0.00%
290RIF0.125592 دلار6,354 تومان2.06%8.52%1.40%Ƀ 0.00000297125.59 M دلار5.74 M دلار1,000.00 M RIFبی نهایت0.05" برابر "0.00%
367PROM4.70 دلار237,566 تومان0.20%5.95%1.49%Ƀ 0.0001111285.70 M دلار1.86 M دلار18.25 M PROMبی نهایت0.02" برابر "0.00%
2051SNM0.000618 دلار31 تومان0.60%8.01%5.40%Ƀ 0.0000000147.82 K دلار34.47 K دلار77.40 M SNMبی نهایت0.72" برابر "0.00%

جدیدترین مقالات