دسته بندی ارزهای Lunchpool

دسته بندی ارزهای لانچ پول

دسته بندی ارزهای Lunchpool

دسته بندی ارزهای لانچ پول
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
97KLAY0.228315 دلار13,132 تومان0.19%2.20%0.18%Ƀ 0.00000444797.60 M دلار15.98 M دلار3.49 B KLAYبی نهایت0.02" برابر "0.00%
271XVS12.45 دلار716,205 تومان0.06%2.00%1.93%Ƀ 0.00024195195.64 M دلار25.09 M دلار15.71 M XVS30.00 M XVS0.13" برابر "0.00%
366DODO0.196403 دلار11,296 تومان0.78%2.68%2.27%Ƀ 0.00000382120.71 M دلار8.03 M دلار614.62 M DODO1,000.00 M DODO0.07" برابر "0.00%
372ALPHA0.137819 دلار7,927 تومان0.49%2.97%11.13%Ƀ 0.00000268116.59 M دلار15.22 M دلار846.00 M ALPHA1,000.00 M ALPHA0.13" برابر "0.00%
403ALICE1.51 دلار86,600 تومان1.31%2.46%9.67%Ƀ 0.00002926102.26 M دلار8.15 M دلار67.91 M ALICE100.00 M ALICE0.08" برابر "0.00%
430MBOX0.340401 دلار19,578 تومان0.53%0.65%0.01%Ƀ 0.0000066192.41 M دلار7.32 M دلار271.47 M MBOX1,000.00 M MBOX0.08" برابر "0.00%
443HIGH1.69 دلار97,300 تومان0.36%0.90%3.09%Ƀ 0.0000328785.20 M دلار10.10 M دلار50.37 M HIGHبی نهایت0.12" برابر "0.00%
473DAR0.159561 دلار9,177 تومان0.07%1.52%6.24%Ƀ 0.0000031073.20 M دلار16.67 M دلار458.76 M DAR800.00 M DAR0.23" برابر "0.00%
479TLM0.018499 دلار1,064 تومان0.14%0.95%13.95%Ƀ 0.0000003671.54 M دلار17.95 M دلار3.87 B TLM10.00 B TLM0.25" برابر "0.00%
508ATA0.137441 دلار7,905 تومان1.03%3.63%29.67%Ƀ 0.0000026763.58 M دلار20.09 M دلار462.59 M ATAبی نهایت0.32" برابر "0.00%
548FLM0.097628 دلار5,615 تومان0.71%1.01%4.39%Ƀ 0.0000019054.84 M دلار2.81 M دلار561.72 M FLM1,000.00 M FLM0.05" برابر "0.00%
580LIT1.26 دلار72,372 تومان0.78%2.84%10.48%Ƀ 0.0000244549.85 M دلار9.90 M دلار39.62 M LIT100.00 M LIT0.20" برابر "0.00%
594