دسته بندی ارزهای ای اف تی

دسته بندی ارزهای ETF

دسته بندی ارزهای ای تی اف
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
2697ETHDOWN0.279428 دلار14,810 تومان0.13%7.35%2.02%Ƀ 0.000010210.00 دلار2.11 میلیون دلار0.00 ETHDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2728BTCDOWN0.010047 دلار532 تومان0.06%8.32%0.84%Ƀ 0.000000370.00 دلار1.74 میلیون دلار0.00 BTCDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2737XRPDOWN0.000103 دلار5 تومان0.78%15.09%41.48%Ƀ 0.000000000.00 دلار1.52 میلیون دلار0.00 XRPDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2767LINKUP0.006653 دلار353 تومان0.20%12.02%10.35%Ƀ 0.000000240.00 دلار1.23 میلیون دلار0.00 LINKUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2768ADADOWN0.002482 دلار132 تومان0.61%7.57%17.00%Ƀ 0.000000090.00 دلار1.22 میلیون دلار0.00 ADADOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2815XRPUP0.101247 دلار5,366 تومان0.64%8.84%1.93%Ƀ 0.000003700.00 دلار905.84 هزار دلار0.00 XRPUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2834ETHUP4.94 دلار261,834 تومان0.01%7.61%5.31%Ƀ 0.000180590.00 دلار810.86 هزار دلار0.00 ETHUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2873BTCUP5.67 دلار300,330 تومان0.08%5.85%1.74%Ƀ 0.000207140.00 دلار695.72 هزار دلار0.00 BTCUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2934BNBDOWN0.01084 دلار575 تومان1.28%5.70%6.08%Ƀ 0.000000400.00 دلار561.18 هزار دلار0.00 BNBDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2935LINKDOWN0.001179 دلار62 تومان0.20%7.27%16.12%Ƀ 0.000000040.00 دلار559.77 هزار دلار0.00 LINKDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2962ADAUP0.390179 دلار20,680 تومان0.07%4.86%2.12%Ƀ 0.000014260.00 دلار482.31 هزار دلار0.00 ADAUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
3691BNBUP51.99 دلار2,755,678 تومان0.62%3.00%4.16%Ƀ 0.001900650.00 دلار84.80 هزار دلار0.00 BNBUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%