دسته بندی ارزهای BNB Chain

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای BNB Chain

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
1BTC51,527.67 دلار2,963,665,471 تومان0.12%0.00%0.39%Ƀ 1.000000001.01 T دلار15.05 B دلار19.64 M BTC21.00 M BTC0.01" برابر "0.00%
2ETH3,059.89 دلار175,992,625 تومان0.29%2.31%8.52%Ƀ 0.05938343367.66 B دلار12.79 B دلار120.16 M ETHبی نهایت0.03" برابر "0.00%
4BNB386.00 دلار22,201,405 تومان0.22%0.84%9.90%Ƀ 0.0074912057.72 B دلار1.19 B دلار149.54 M BNBبی نهایت0.02" برابر "0.00%
95GALA0.030094 دلار1,731 تومان0.75%0.42%10.86%Ƀ 0.00000058836.61 M دلار72.07 M دلار27.80 B GALAبی نهایت0.09" برابر "0.00%
102CAKE3.14 دلار180,641 تومان0.48%2.30%13.84%Ƀ 0.00006095742.35 M دلار101.71 M دلار236.36 M CAKE450.00 M CAKE0.14" برابر "0.00%
127TWT1.32 دلار75,884 تومان0.44%0.55%3.54%Ƀ 0.00002560549.71 M دلار17.69 M دلار416.65 M TWT1,000.00 M TWT0.03" برابر "0.00%
233C980.382837 دلار22,019 تومان0.50%15.19%12.87%Ƀ 0.00000743273.52 M دلار40.25 M دلار714.44 M C981,000.00 M C980.15" برابر "0.00%
247ONT0.259663 دلار14,935 تومان0.29%0.95%1.03%Ƀ 0.00000504227.27 M دلار6.85 M دلار875.25 M ONT1,000.00 M ONT0.03" برابر "0.00%
249SXP0.37032 دلار21,299 تومان0.58%2.37%5.24%Ƀ 0.00000719220.46 M دلار22.86 M دلار595.31 M SXPبی نهایت0.10" برابر "0.00%
273XVS12.41 دلار713,842 تومان0.33%2.10%1.55%Ƀ 0.00024086195.00 M دلار24.98 M دلار15.71 M XVS30.00 M XVS0.13" برابر "0.00%
368BAKE0.410718 دلار23,623 تومان0.49%2.17%1.19%Ƀ 0.00000797119.01 M دلار26.01 M دلار289.77 M BAKEبی نهایت0.22" برابر "0.00%
428MBOX0.343235 دلار19,742 تومان