دسته بندی ارزهای Innovation

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای Innovation

دسته بندی ارزهای اینویشن
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
11SHIB0.000023 دلار1 تومان0.04%2.73%0.63%Ƀ 0.0000000013.75 B دلار382.17 M دلار589.29 T SHIBبی نهایت0.03" برابر "0.00%
138SUPER0.979507 دلار56,602 تومان0.09%2.83%5.72%Ƀ 0.00001558477.78 M دلار8.56 M دلار487.78 M SUPER1,000.00 M SUPER0.02" برابر "0.00%
142TWT1.12 دلار64,753 تومان0.38%0.39%4.70%Ƀ 0.00001783466.89 M دلار10.91 M دلار416.65 M TWT1,000.00 M TWT0.02" برابر "0.00%
1511INCH0.380581 دلار21,992 تومان0.51%3.30%2.12%Ƀ 0.00000605440.82 M دلار20.85 M دلار1.16 B 1INCHبی نهایت0.05" برابر "0.00%
178FXS4.48 دلار258,678 تومان0.39%5.61%7.53%Ƀ 0.00007121354.39 M دلار19.17 M دلار79.17 M FXSبی نهایت0.05" برابر "0.00%
237SUSHI1.13 دلار65,482 تومان2.41%8.76%9.05%Ƀ 0.00001803281.32 M دلار39.07 M دلار248.26 M SUSHIبی نهایت0.14" برابر "0.00%
254CVX2.56 دلار147,670 تومان0.21%0.11%1.14%Ƀ 0.00004065244.06 M دلار7.61 M دلار95.51 M CVX100.00 M CVX0.03" برابر "0.00%
349PEOPLE0.028634 دلار1,655 تومان0.94%12.17%18.04%Ƀ 0.00000046144.89 M دلار179.71 M دلار5.06 B PEOPLE5.06 B PEOPLE1.24" برابر "0.00%
357SUN0.014106 دلار815 تو