دسته بندی ارزهای Innovation

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای Innovation

دسته بندی ارزهای اینویشن
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
16SHIB0.00001 دلار1 تومان0.99%1.71%19.68%Ƀ 0.000000005.95 B دلار430.79 M دلار589.35 T SHIBبی نهایت0.07" برابر "0.00%
81FXS9.23 دلار466,721 تومان1.23%0.61%18.25%Ƀ 0.00021068696.71 M دلار32.50 M دلار75.47 M FXSبی نهایت0.05" برابر "0.00%
101TWT1.22 دلار61,753 تومان0.93%3.49%2.55%Ƀ 0.00002788508.94 M دلار18.82 M دلار416.65 M TWT1,000.00 M TWT0.04" برابر "0.00%
1141INCH0.395345 دلار19,987 تومان0.35%5.07%11.89%Ƀ 0.00000902427.99 M دلار42.44 M دلار1.08 B 1INCHبی نهایت0.10" برابر "0.00%
129CVX4.07 دلار205,966 تومان0.87%1.95%6.67%Ƀ 0.00009298375.10 M دلار9.00 M دلار92.07 M CVX100.00 M CVX0.02" برابر "0.00%
144SUSHI1.32 دلار66,805 تومان0.94%1.76%8.07%Ƀ 0.00003016306.52 M دلار59.86 M دلار231.96 M SUSHIبی نهایت0.20" برابر "0.00%
155SUPER0.629116 دلار31,805 تومان0.80%0.24%41.23%Ƀ 0.00001436284.17 M دلار39.49 M دلار451.69 M SUPER1,000.00 M SUPER0.14" برابر "0.00%
391BADGER4.30 دلار217,147 تومان0.18%5.57%6.95%Ƀ 0.0000980279.41 M دلار11.44 M دلار18.49 M BADGER21.00 M BADGER0.14" برابر "0.00%
397BAKE0.26804 دلار13,551 تومان1.75%6.27%60.49%Ƀ 0.0000061277.67 M دلار83.90 M دلار289.77 M BAKEبی نهایت1.08" برابر "0.00%
413SUN0.007416 دلار375 تومان0.13%1.10%21.90%Ƀ 0.0000001772.20 M دلار36.18 M دلار9.74 B SUNبی نهایت0.50" برابر "0.00%
415PEOPLE0.014093 دلار712 تومان0.54%3.29%9.78%Ƀ 0.0000003271.31 M دلار24.93 M دلار5.06 B PEOPLE5.06 B PEOPLE0.35" برابر "0.00%
425POLS0.678888 دلار34,321 تومان0.91%3.27%54.10%Ƀ 0.0000154967.36 M دلار13.75 M دلار99.22 M POLSبی نهایت0.20" برابر "0.00%
459MDX0.066421 دلار3,358 تومان0.95%6.05%13.76%Ƀ 0.0000015263.12 M دلار4.86 M دلار950.25 M MDXبی نهایت0.08" برابر "0.00%
494GHST0.995604 دلار50,333 تومان0.69%0.82%12.30%