دسته بندی ارزهای Gaming

دسته بندی ارزهای گیمینگ

دسته بندی ارزهای Gaming

دسته بندی ارزهای گیمینگ
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
66SAND0.500365 دلار28,329 تومان0.65%4.50%7.41%Ƀ 0.000009661.12 B دلار152.82 M دلار2.24 B SAND3.00 B SAND0.14" برابر "0.00%
69AXS7.93 دلار448,900 تومان0.42%4.79%3.75%Ƀ 0.000153011.09 B دلار96.12 M دلار137.42 M AXS270.00 M AXS0.09" برابر "0.00%
79MANA0.487373 دلار27,594 تومان0.30%5.17%3.74%Ƀ 0.00000941922.64 M دلار93.30 M دلار1.89 B MANAبی نهایت0.10" برابر "0.00%
94GALA0.028419 دلار1,609 تومان3.18%0.16%14.35%Ƀ 0.00000055790.03 M دلار98.56 M دلار27.80 B GALAبی نهایت0.12" برابر "0.00%
131ENJ0.336166 دلار19,033 تومان0.18%5.41%7.37%Ƀ 0.00000649463.86 M دلار29.17 M دلار1.38 B ENJبی نهایت0.06" برابر "0.00%
158ILV98.13 دلار5,555,985 تومان0.77%3.72%1.18%Ƀ 0.00189376369.70 M دلار20.29 M دلار3.77 M ILVبی نهایت0.05" برابر "0.00%
249WAXP0.063112 دلار3,573 تومان1.01%0.55%9.43%Ƀ 0.00000122215.36 M دلار12.98 M دلار3.41 B WAXPبی نهایت0.06" برابر "0.00%
274PYR6.69 دلار378,634 تومان0.76%2.92%3.83%Ƀ 0.00012906181.79 M دلار11.84 M دلار27.18 M PYR50.00 M PYR0.07" برابر "0.00%
301YGG0.521727 دلار29,539 تومان0.32%5.51%7.91%Ƀ 0.00001007160.59 M دلار34.08 M دلار307.80 M YGGبی نهایت0.21" برابر "0.00%
306SLP0.003771 دلار214 تومان0.81%3.44%9.10%Ƀ 0.00000007155.85 M دلار15.36 M دلار41.32 B SLPبی نهایت0.10" برابر "0.00%
386AGLD1.33 دلار75,318 تومان0.38%5.32%4.14%Ƀ 0.00002567102.82 M دلار10.18 M دلار77.29 M AGLDبی نهایت0.10" برابر "0.00%
405PLA0.157124 دلار8,896 تومان1.49%5.03%11.97%