دسته بندی ارزهای Layer1 / Layer2

دسته بندی ارزهای لایه1 لایه2

دسته بندی ارزهای Layer1 / Layer2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
2ETH3,051.11 دلار175,487,407 تومان0.55%2.20%8.14%Ƀ 0.05928438366.61 B دلار13.34 B دلار120.16 M ETHبی نهایت0.04" برابر "0.00%
4BNB385.17 دلار22,153,416 تومان0.07%0.95%9.25%Ƀ 0.0074840257.60 B دلار1.19 B دلار149.54 M BNBبی نهایت0.02" برابر "0.00%
5SOL103.09 دلار5,929,067 تومان0.69%0.10%9.50%Ƀ 0.0020030045.47 B دلار922.29 M دلار441.08 M SOLبی نهایت0.02" برابر "0.00%
8ADA0.584478 دلار33,617 تومان0.21%1.34%5.76%Ƀ 0.0000113620.73 B دلار335.72 M دلار35.47 B ADA45.00 B ADA0.02" برابر "0.00%
9AVAX36.71 دلار2,111,455 تومان0.20%0.13%9.36%Ƀ 0.0007133113.85 B دلار327.09 M دلار377.17 M AVAX720.00 M AVAX0.02" برابر "0.00%
11TRX0.137585 دلار7,913 تومان0.01%0.10%1.70%Ƀ 0.0000026712.11 B دلار190.77 M دلار88.01 B TRXبی نهایت0.02" برابر "0.00%
13DOT7.76 دلار446,256 تومان0.34%0.63%1.24%Ƀ 0.0001507610.26 B دلار164.46 M دلار1.32 B DOTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
14MATIC0.970341 دلار55,810 تومان0.20%2.91%0.18%Ƀ 0.000018859.33 B دلار363.31 M دلار9.62 B MATIC10.00 B MATIC0.04" برابر "0.00%
17ICP12.40 دلار713,356 تومان0.01%1.66%8.98%Ƀ 0.000240995.70 B دلار88.21 M دلار459.38 M ICPبی نهایت0.02" برابر "0.00%
24ATOM10.26 دلار590,133 تومان0.18%0.62%2.80%Ƀ 0.000199363.98 B دلار111.25 M دلار387.97 M ATOMبی نهایت0.03" برابر "0.00%
26NEAR3.74 دلار215,318 تومان0.58%2.53%6.20%Ƀ 0.000072743.90 B دلار346.89 M دلار1.04 B NEARبی نهایت0.09" برابر "0.00%
35VET0.044717 دلار2,572 تومان