دسته بندی ارزهای NFT

دسته بندی ارزهای ان اف تی

دسته بندی ارزهای NFT

دسته بندی ارزهای ان اف تی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
22IMX3.16 دلار181,470 تومان0.21%2.07%7.52%Ƀ 0.000061234.38 B دلار71.62 M دلار1.39 B IMX2.00 B IMX0.02" برابر "0.00%
68SAND0.514524 دلار29,593 تومان0.01%1.35%0.76%Ƀ 0.000009991.15 B دلار83.30 M دلار2.24 B SAND3.00 B SAND0.07" برابر "0.00%
69CHZ0.125904 دلار7,241 تومان0.30%0.52%9.00%Ƀ 0.000002441.12 B دلار59.78 M دلار8.89 B CHZ8.89 B CHZ0.05" برابر "0.00%
70AXS8.06 دلار463,656 تومان0.05%0.57%2.15%Ƀ 0.000156451.11 B دلار45.69 M دلار137.54 M AXS270.00 M AXS0.04" برابر "0.00%
72APE1.83 دلار105,129 تومان0.34%3.50%6.54%Ƀ 0.000035471.11 B دلار63.66 M دلار604.90 M APE1,000.00 M APE0.06" برابر "0.00%
80MANA0.502854 دلار28,922 تومان0.16%0.18%1.00%Ƀ 0.00000976951.95 M دلار61.60 M دلار1.89 B MANAبی نهایت0.06" برابر "0.00%
95GALA0.030094 دلار1,731 تومان0.75%0.42%10.86%Ƀ 0.00000058836.61 M دلار72.07 M دلار27.80 B GALAبی نهایت0.09" برابر "0.00%
129SUPER1.02 دلار58,948 تومان0.46%1.80%8.89%Ƀ 0.00001989499.92 M دلار28.57 M دلار487.78 M SUPER1,000.00 M SUPER0.06" برابر "0.00%
131ENJ0.349557 دلار20,105 تومان0.43%0.67%5.54%Ƀ 0.00000678482.33 M دلار14.74 M دلار1.38 B ENJبی نهایت0.03" برابر "0.00%
169CHR0.437363 دلار25,155 تومان0.78%4.50%11.45%Ƀ 0.00000849344.39 M دلار12.43 M دلار787.43 M CHR978.06 M CHR0.04" برابر "0.00%
287PYR6.74 دلار387,795 تومان0.08%1.50%5.92%Ƀ 0.00013085183.27 M دلار8.27 M دلار27.18 M PYR50.00 M PYR0.05" برابر "0.00%
316SLP0.00376 دلار216 تومان0.02%0.53%1.52%