دسته بندی ارزهای لانچ پد

دسته بندی لانچ پد

دسته بندی ارزهای لانچ پد

دسته بندی ارزهای لانچ پد
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
14MATIC0.968859 دلار55,725 تومان0.98%2.33%0.68%Ƀ 0.000018859.32 B دلار362.18 M دلار9.62 B MATIC10.00 B MATIC0.04" برابر "0.00%
68SAND0.512865 دلار29,498 تومان0.89%0.24%0.94%Ƀ 0.000009981.15 B دلار84.84 M دلار2.24 B SAND3.00 B SAND0.07" برابر "0.00%
71AXS8.07 دلار464,222 تومان0.46%0.38%1.75%Ƀ 0.000157071.11 B دلار45.54 M دلار137.54 M AXS270.00 M AXS0.04" برابر "0.00%
74BTT0.000001 دلار0 تومان0.12%0.47%5.33%Ƀ 0.000000001.04 B دلار36.07 M دلار968.25 T BTTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
85FET1.10 دلار63,090 تومان0.16%2.45%27.69%Ƀ 0.00002135912.48 M دلار181.25 M دلار831.85 M FETبی نهایت0.20" برابر "0.00%
91KAVA0.796514 دلار45,812 تومان0.85%0.59%4.72%Ƀ 0.00001550862.51 M دلار23.63 M دلار1.08 B KAVAبی نهایت0.03" برابر "0.00%
135GMT0.264645 دلار15,221 تومان0.39%0.60%4.69%Ƀ 0.00000515464.26 M دلار25.52 M دلار1.75 B GMTبی نهایت0.05" برابر "0.00%
161SFP0.788519 دلار45,352 تومان0.55%0.45%2.14%Ƀ 0.00001534364.69 M دلار2.90 M دلار462.50 M SFP500.00 M SFP0.01" برابر "0.00%
188ONE0.022308 دلار1,283 تومان3.72%10.14%24.41%Ƀ 0.00000043308.02 M دلار89.65 M دلار13.81 B ONEبی نهایت0.29" برابر "0.00%
199BAND2.08 دلار119,388 تومان0.02%1.21%0.46%Ƀ 0.00004039289.29 M دلار5.66 M دلار139.37 M BANDبی نهایت0.02" برابر "0.00%
229CTSI0.362427 دلار20,845 تومان0.89%8.65%21.32%Ƀ 0.00000705282.51 M دلار22.89 M دلار779.50 M CTSI1,000.00 M CTSI0.08" برابر "0.00%
239C980.350405 دلار20,154 تومان