دسته بندی ای تی اف

دسته بندی ارزهای ای تی اف

دسته بندی ارزهای ای تی اف
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
2698XRPDOWN0.00005 دلار3 تومان1.82%1.18%42.29%Ƀ 0.000000000.00 دلار2.24 میلیون دلار0.00 XRPDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2703BTCDOWN0.009246 دلار508 تومان2.09%0.95%1.74%Ƀ 0.000000330.00 دلار2.15 میلیون دلار0.00 BTCDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2721XRPUP0.151698 دلار8,326 تومان1.46%1.22%34.66%Ƀ 0.000005380.00 دلار1.65 میلیون دلار0.00 XRPUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2726ETHDOWN0.266349 دلار14,619 تومان1.33%2.21%5.18%Ƀ 0.000009450.00 دلار1.55 میلیون دلار0.00 ETHDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2790ADADOWN0.00226 دلار124 تومان1.23%2.50%3.60%Ƀ 0.000000080.00 دلار1.04 میلیون دلار0.00 ADADOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2795LINKUP0.00627 دلار344 تومان1.72%2.66%17.61%Ƀ 0.000000220.00 دلار1.02 میلیون دلار0.00 LINKUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2802ADAUP0.419999 دلار23,052 تومان2.10%4.45%1.31%Ƀ 0.000014900.00 دلار980.83 هزار دلار0.00 ADAUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2828BTCUP5.98 دلار328,080 تومان1.21%0.58%2.24%Ƀ 0.000212080.00 دلار845.40 هزار دلار0.00 BTCUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2875LINKDOWN0.000983 دلار54 تومان1.13%1.12%8.85%Ƀ 0.000000030.00 دلار678.10 هزار دلار0.00 LINKDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2919BNBDOWN0.01137 دلار624 تومان2.07%0.91%13.78%Ƀ 0.000000400.00 دلار592.41 هزار دلار0.00 BNBDOWNبی نهایت0.00" برابر "0.00%
2927ETHUP5.16 دلار283,129 تومان1.09%2.24%6.06%Ƀ 0.000183030.00 دلار569.63 هزار دلار0.00 ETHUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%
3148BNBUP50.27 دلار2,759,113 تومان1.01%0.65%7.63%Ƀ 0.001783600.00 دلار285.35 هزار دلار0.00 BNBUPبی نهایت0.00" برابر "0.00%