دسته بندی ارزهای لانچ پول

دسته بندی لانچ پول

دسته بندی ارزهای لانچ پول

دسته بندی ارزهای لانچ پول
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
98KLAY0.228936 دلار13,167 تومان0.27%2.02%0.72%Ƀ 0.00000444799.77 M دلار15.86 M دلار3.49 B KLAYبی نهایت0.02" برابر "0.00%
273XVS12.41 دلار713,842 تومان0.33%2.10%1.55%Ƀ 0.00024086195.00 M دلار24.98 M دلار15.71 M XVS30.00 M XVS0.13" برابر "0.00%
364DODO0.19713 دلار11,338 تومان0.37%2.14%3.12%Ƀ 0.00000383121.16 M دلار7.97 M دلار614.62 M DODO1,000.00 M DODO0.07" برابر "0.00%
372ALPHA0.137411 دلار7,903 تومان0.30%2.00%10.63%Ƀ 0.00000267116.25 M دلار14.77 M دلار846.00 M ALPHA1,000.00 M ALPHA0.13" برابر "0.00%
397ALICE1.54 دلار88,536 تومان2.24%5.26%12.39%Ƀ 0.00002987104.54 M دلار10.09 M دلار67.91 M ALICE100.00 M ALICE0.10" برابر "0.00%
428MBOX0.343235 دلار19,742 تومان0.83%0.55%0.98%Ƀ 0.0000066693.18 M دلار7.61 M دلار271.48 M MBOX1,000.00 M MBOX0.08" برابر "0.00%
443HIGH1.69 دلار97,167 تومان0.14%1.19%3.65%Ƀ 0.0000327985.09 M دلار9.97 M دلار50.37 M HIGHبی نهایت0.12" برابر "0.00%
473TLM0.018944 دلار1,090 تومان2.41%3.69%17.68%Ƀ 0.0000003773.26 M دلار17.32 M دلار3.87 B TLM10.00 B TLM0.24" برابر "0.00%
474DAR0.158705 دلار9,128 تومان0.54%1.47%5.85%Ƀ 0.0000030872.81 M دلار16.70 M دلار458.76 M DAR800.00 M DAR0.23" برابر "0.00%
504ATA0.141404 دلار8,133 تومان2.88%3.81%33.88%Ƀ 0.0000027465.41 M دلار18.90 M دلار462.59 M ATAبی نهایت0.29" برابر "0.00%
547FLM0.09743 دلار5,604 تومان0.20%1.07%4.67%Ƀ 0.0000018954.73 M دلار2.81 M دلار561.75 M FLM1,000.00 M FLM0.05" برابر "0.00%
582LIT1.25 دلار72,087 تومان0.39%2.69%9.84%Ƀ 0.0000243249.66 M دلار9.82 M دلار39.62 M LIT100.00 M LIT0.20" برابر "0.00%
594