دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
18SHIB0.00001 دلار1 تومان0.05%0.42%1.01%Ƀ 0.000000005.69 B دلار104.95 M دلار589.29 T SHIBبی نهایت0.02" برابر "0.00%
112FXS8.41 دلار483,832 تومان0.04%1.82%1.75%Ƀ 0.00016325647.52 M دلار21.11 M دلار76.97 M FXSبی نهایت0.03" برابر "0.00%
1231INCH0.491733 دلار28,282 تومان0.01%1.51%7.22%Ƀ 0.00000954561.44 M دلار58.13 M دلار1.14 B 1INCHبی نهایت0.10" برابر "0.00%
127TWT1.32 دلار75,884 تومان0.44%0.55%3.54%Ƀ 0.00002560549.71 M دلار17.69 M دلار416.65 M TWT1,000.00 M TWT0.03" برابر "0.00%
129SUPER1.02 دلار58,948 تومان0.46%1.80%8.89%Ƀ 0.00001989499.92 M دلار28.57 M دلار487.78 M SUPER1,000.00 M SUPER0.06" برابر "0.00%
136CVX4.93 دلار283,637 تومان0.24%3.17%18.25%Ƀ 0.00009570463.02 M دلار9.95 M دلار93.89 M CVX100.00 M CVX0.02" برابر "0.00%
160SUSHI1.58 دلار90,989 تومان0.26%8.67%25.26%Ƀ 0.00003070367.10 M دلار117.09 M دلار232.05 M SUSHIبی نهایت0.32" برابر "0.00%
328PEOPLE0.029151 دلار1,677 تومان0.10%2.43%6.72%Ƀ 0.00000057147.51 M دلار19.30 M دلار5.06 B PEOPLE5.06 B PEOPLE0.13" برابر "0.00%
368BAKE0.410718 دلار23,623 تومان0.49%2.17%1.19%Ƀ 0.00000797119.01 M دلار26.01 M دلار289.77 M BAKEبی نهایت0.22" برابر "0.00%
389SUN0.010976 دلار631 تومان0.02%1.07%22.67%Ƀ 0.00000021107.81 M دلار28.53 M دلار9.82 B SUNبی نهایت0.26" برابر "0.00%
427PERP1.41 دلار81,292 تومان0.27%0.52%14.90%Ƀ 0.0000274393.29 M دلار15.47 M دلار66.00 M PERPبی نهایت0.17" برابر "0.00%
431POLS