دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی دبفای

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای دیفای
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
16UNI10.65 دلار612,656 تومان0.34%3.95%39.97%Ƀ 0.000206726.37 B دلار589.34 M دلار598.19 M UNI1,000.00 M UNI0.09" برابر "0.00%
38LDO3.32 دلار190,845 تومان0.37%2.11%3.62%Ƀ 0.000064402.96 B دلار91.78 M دلار890.94 M LDO1,000.00 M LDO0.03" برابر "0.00%
48MKR2,031.92 دلار116,867,823 تومان0.15%0.57%5.50%Ƀ 0.039433541.88 B دلار46.58 M دلار923.28 K MKR1.01 M MKR0.02" برابر "0.00%
49RUNE5.37 دلار308,768 تومان0.13%1.47%2.71%Ƀ 0.000104181.83 B دلار107.58 M دلار340.93 M RUNEبی نهایت0.06" برابر "0.00%
56AAVE99.11 دلار5,700,240 تومان0.23%0.58%5.65%Ƀ 0.001923371.46 B دلار119.40 M دلار14.74 M AAVE16.00 M AAVE0.08" برابر "0.00%
83WOO0.511741 دلار29,433 تومان0.29%5.11%18.80%Ƀ 0.00000993936.56 M دلار36.18 M دلار1.83 B WOOبی نهایت0.04" برابر "0.00%
92KAVA0.795655 دلار45,763 تومان0.01%0.87%4.59%Ƀ 0.00001544861.58 M دلار23.53 M دلار1.08 B KAVAبی نهایت0.03" برابر "0.00%
98KLAY0.228936 دلار13,167 تومان0.27%2.02%0.72%Ƀ 0.00000444799.77 M دلار15.86 M دلار3.49 B KLAYبی نهایت0.02" برابر "0.00%
102CAKE3.14 دلار180,641 تومان0.48%2.30%13.84%Ƀ 0.00006095742.35 M دلار101.71 M دلار236.36 M CAKE450.00 M CAKE0.14" برابر "0.00%
107CRV0.599664 دلار34,490 تومان0.70%0.28%12.34%Ƀ 0.00001164675.52 M دلار53.85 M دلار1.13 B CRV3.30 B CRV0.08" برابر "0.00%
112FXS8.41 دلار483,832 تومان0.04%1.82%1.75%Ƀ 0.00016325647.52 M دلار21.11 M دلار76.97 M FXSبی نهایت0.03" برابر "0.00%
1231INCH0.491733 دلار28,282 تومان0.01%1.51%7.22%