دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی دبفای

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای دیفای
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
23UNI7.50 دلار433,623 تومان0.41%2.23%4.56%Ƀ 0.000119374.49 B دلار91.96 M دلار598.93 M UNI1,000.00 M UNI0.02" برابر "0.00%
46MKR2,742.46 دلار158,475,916 تومان0.07%1.53%1.67%Ƀ 0.043627542.54 B دلار51.99 M دلار925.43 K MKR1.01 M MKR0.02" برابر "0.00%
51RUNE6.35 دلار367,147 تومان0.40%10.21%26.42%Ƀ 0.000101072.13 B دلار565.05 M دلار335.44 M RUNEبی نهایت0.27" برابر "0.00%
56LDO1.89 دلار109,165 تومان0.36%1.58%5.18%Ƀ 0.000030051.69 B دلار63.26 M دلار892.32 M LDO1,000.00 M LDO0.04" برابر "0.00%
66AAVE90.09 دلار5,205,757 تومان0.33%3.88%4.90%Ƀ 0.001433121.33 B دلار65.29 M دلار14.81 M AAVE16.00 M AAVE0.05" برابر "0.00%
106KAVA0.669463 دلار38,686 تومان0.02%1.78%0.30%Ƀ 0.00001065724.93 M دلار9.74 M دلار1.08 B KAVA1.08 B KAVA0.01" برابر "0.00%
110CAKE2.70 دلار156,167 تومان0.30%2.17%5.66%Ƀ 0.00004299705.05 M دلار27.69 M دلار260.89 M CAKE450.00 M CAKE0.04" برابر "0.00%
111KLAY0.178429 دلار10,311 تومان0.21%2.26%1.18%Ƀ 0.00000284647.61 M دلار10.24 M دلار3.63 B KLAYبی نهایت0.02" برابر "0.00%
125WOO0.300324 دلار17,355 تومان0.72%5.33%5.33%