دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی دبفای

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای دیفای
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
27UNI4.44 دلار223,755 تومان0.44%4.42%3.43%Ƀ 0.000161452.56 B دلار86.79 M دلار577.50 M UNI1,000.00 M UNI0.03" برابر "0.00%
32MKR1,443.76 دلار72,765,646 تومان0.29%2.73%7.23%Ƀ 0.052504171.41 B دلار102.23 M دلار977.63 K MKR1.01 M MKR0.07" برابر "0.00%
33LDO1.56 دلار78,607 تومان0.46%5.41%5.89%Ƀ 0.000056721.39 B دلار71.78 M دلار890.26 M LDO1,000.00 M LDO0.05" برابر "0.00%
43AAVE66.17 دلار3,335,088 تومان4.26%5.37%7.54%Ƀ 0.00240644964.75 M دلار85.11 M دلار14.58 M AAVE16.00 M AAVE0.09" برابر "0.00%
50RUNE2.01 دلار101,119 تومان0.71%7.80%17.15%Ƀ 0.00007296674.05 M دلار280.66 M دلار335.96 M RUNE500.00 M RUNE0.42" برابر "0.00%
66KAVA0.627313 دلار31,617 تومان0.30%4.18%0.75%Ƀ 0.00002281510.29 M دلار10.32 M دلار813.45 M KAVAبی نهایت0.02" برابر "0.00%
76CRV0.486435 دلار24,516 تومان0.13%6.40%5.31%Ƀ 0.00001769428.52 M دلار35.20 M دلار880.95 M CRV3.30 B CRV0.08" برابر "0.00%
79FXS5.41 دلار272,414 تومان0.06%4.56%6.00%Ƀ 0.00019656401.33 M دلار24.28 M دلار74.25 M FXSبی نهایت0.06" برابر "0.00%
83DYDX2.06 دلار103,994 تومان0.37%1.52%7.99%Ƀ 0.00007504379.18 M دلار64.21 M دلار183.77 M DYDX1,000.00 M DYDX0.17" برابر "0.00%
87KLAY0.113494 دلار5,720 تومان0.17%5.10%0.34%Ƀ 0.00000413361.09 M دلار13.95 M دلار3.18 B KLAYبی نهایت0.04" برابر "0.00%
91COMP44.33 دلار2,234,355 تومان0.61%7.53%13.31%Ƀ 0.00161220350.42 M دلار52.12 M دلار7.90 M COMP10.00 M COMP0.15" برابر "0.00%
96WOO0.172873 دلار8,713 تومان0.33%4.71%4.39%Ƀ 0.00000629303.39 M دلار9.45 M دلار1.76 B WOOبی نهایت0.03" برابر "0.00%
1001INCH0.264496 دلار13,331 تومان0.26%4.44%0.02%Ƀ 0.00000962273.36 M دلار21.64 M دلار1.03 B 1INCHبی نهایت0.08" برابر "0.00%
104CAKE1.21 دلار60,971 تومان0.06%0.00%4.45%Ƀ 0.00004399263.55 M دلار40.67 M دلار217.86 M CAKE750.00 M CAKE0.15" برابر "0.00%
110LRC0.183044 دلار9,225 تومان0.26%3.01%6.82%Ƀ 0.00000666243.75 M دلار8.55 M دلار1.33 B LRC1.37 B LRC0.04" برابر "0.00%
113CVX2.89 دلار145,513 تومان0.85%8.15%3.64%Ƀ 0.00010500233.72 M دلار6.89 M دلار80.95 M CVX100.00 M CVX0.03" برابر "0.00%
115CELO