دسته بندی ارزهای ان اف تی

دسته بندی ان اف تی

دسته بندی ارزهای ان اف تی

دسته بندی ارزهای ان اف تی
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
583ERN2.40 دلار136,067 تومان0.09%4.63%0.05%Ƀ 17.9008417848.51 M دلار3.74 M دلار20.19 M ERN30.00 M ERN0.08" برابر "0.00%