دسته بندی ارزهای پاو

دسته بندی پاو

دسته بندی ارزهای پاو

دسته بندی ارزهای پاو
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
1BTC51,527.67 دلار2,963,665,471 تومان0.12%0.00%0.39%Ƀ 1.000000001.01 T دلار15.05 B دلار19.64 M BTC21.00 M BTC0.01" برابر "0.00%
2ETH3,059.89 دلار175,992,625 تومان0.29%2.31%8.52%Ƀ 0.05938343367.66 B دلار12.79 B دلار120.16 M ETHبی نهایت0.03" برابر "0.00%
10DOGE0.085963 دلار4,944 تومان0.23%0.16%1.11%Ƀ 0.0000016712.31 B دلار279.78 M دلار143.22 B DOGEبی نهایت0.02" برابر "0.00%
20BCH267.86 دلار15,406,416 تومان0.05%0.02%0.37%Ƀ 0.005198435.26 B دلار154.46 M دلار19.65 M BCH21.00 M BCH0.03" برابر "0.00%
21LTC70.16 دلار4,035,330 تومان0.13%0.59%0.66%Ƀ 0.001361605.21 B دلار219.56 M دلار74.25 M LTC84.00 M LTC0.04" برابر "0.00%
27ETC26.81 دلار1,542,289 تومان0.25%2.92%2.11%Ƀ 0.000520403.91 B دلار207.23 M دلار145.73 M ETC210.70 M ETC0.05" برابر "0.00%
29STX2.56 دلار147,523 تومان0.49%0.02%0.49%Ƀ 0.000049783.70 B دلار101.13 M دلار1.44 B STX1.82 B STX0.03" برابر "0.00%
45XMR125.51 دلار7,218,685 تومان0.03%2.18%3.23%Ƀ 0.002435732.31 B دلار102.87 M دلار18.40 M XMRبی نهایت0.04" برابر "0.00%
91IOTA0.273661 دلار15,740 تومان0.16%0.05%0.33%Ƀ 0.00000531862.84 M دلار11.95 M دلار3.15 B IOTAبی نهایت0.01" برابر "0.00%
119SC0.010275 دلار591 تومان0.98%20.69%25.32%Ƀ 0.00000020580.51 M دلار899.43 M دلار56.50 B SCبی نهایت1.55" برابر "0.00%
140ZEC27.73 دلار1,595,029 تومان0.27%0.59%7.23%Ƀ 0.00053819452.81 M دلار69.55 M دلار16.33 M ZEC21.00 M ZEC0.15" برابر "0.00%
151ZIL0.023854 دلار