دسته بندی ارزهای پولکادات

دسته بندی پولکادات

دسته بندی ارزهای پولکادات

دسته بندی ارزهای پولکادات
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
13DOT7.77 دلار447,064 تومان0.18%0.36%0.21%Ƀ 0.0001508510.10 B دلار160.30 M دلار1.30 B DOTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
88ASTR0.160818 دلار9,250 تومان0.33%0.36%6.69%Ƀ 0.00000312895.15 M دلار13.88 M دلار5.57 B ASTRبی نهایت0.02" برابر "0.00%
153KSM48.11 دلار2,767,223 تومان0.06%2.43%6.70%Ƀ 0.00093372407.52 M دلار21.77 M دلار8.47 M KSMبی نهایت0.05" برابر "0.00%
162GLMR0.431473 دلار24,817 تومان0.21%1.58%2.29%Ƀ 0.00000837361.09 M دلار8.63 M دلار836.88 M GLMRبی نهایت0.02" برابر "0.00%
413ACA0.101088 دلار5,814 تومان0.41%2.09%11.91%Ƀ 0.0000019697.30 M دلار6.00 M دلار962.50 M ACA1.60 B ACA0.06" برابر "0.00%
433PHA0.130476 دلار7,504 تومان0.50%1.73%2.76%Ƀ 0.0000025390.96 M دلار7.15 M دلار697.12 M PHAبی نهایت0.08" برابر "0.00%
504ATA0.141404 دلار8,133 تومان2.88%3.81%33.88%Ƀ 0.0000027465.41 M دلار18.90 M دلار462.59 M ATAبی نهایت0.29" برابر "0.00%
582LIT1.25 دلار72,087 تومان0.39%2.69%9.84%Ƀ 0.0000243249.66 M دلار9.82 M دلار39.62 M LIT100.00 M LIT0.20" برابر "0.00%
617REEF0.001877 دلار108 تومان0.58%4.47%4.55%Ƀ 0.0000000442.85 M دلار21.18 M دلار22.82 B REEFبی نهایت0.49" برابر "0.00%
757AKRO0.00575 دلار331 تومان0.51%1.22%2.79%Ƀ 0.0000001125.51 M دلار5.46 M دلار4.44 B AKROبی نهایت0.21" برابر "0.00%