دسته بندی ارزهای فن توکن

دسته بندی فن توکن

دسته بندی ارزهای فن توکن

دسته بندی ارزهای فن توکن
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
67CHZ0.121954 دلار6,905 تومان1.97%2.05%19.05%Ƀ 0.000002381.08 B دلار171.65 M دلار8.89 B CHZ8.89 B CHZ0.16" برابر "0.00%
687BAR2.62 دلار148,591 تومان1.04%2.17%1.51%Ƀ 0.0000511830.08 M دلار3.77 M دلار11.46 M BAR40.00 M BAR0.13" برابر "0.00%
710PSG3.49 دلار197,658 تومان1.67%2.81%0.54%Ƀ 0.0000680828.02 M دلار2.58 M دلار8.03 M PSG20.00 M PSG0.09" برابر "0.00%
722SANTOS5.90 دلار334,263 تومان0.37%5.93%31.93%Ƀ 0.0001151326.86 M دلار28.81 M دلار4.55 M SANTOS30.00 M SANTOS1.07" برابر "0.00%
742ALPINE2.22 دلار125,556 تومان1.19%4.93%5.53%Ƀ 0.0000432525.19 M دلار10.07 M دلار11.36 M ALPINE40.00 M ALPINE0.40" برابر "0.00%
743OG5.18 دلار293,546 تومان1.78%0.83%4.83%Ƀ 0.0001011125.09 M دلار8.89 M دلار4.84 M OGبی نهایت0.35" برابر "0.00%
754LAZIO2.74 دلار155,346 تومان1.02%0.98%8.03%Ƀ 0.0000535123.60 M دلار14.01 M دلار8.60 M LAZIO40.00 M LAZIO0.59" برابر "0.00%
759CITY3.18 دلار180,028 تومان0.72%2.86%0.97%Ƀ 0.0000620123.01 M دلار2.27 M دلار7.24 M CITY19.74 M CITY0.10" برابر "0.00%
769PORTO2.88 دلار163,300 تومان0.26%3.43%15.21%Ƀ 0.0000562522.50 M دلار21.36 M دلار7.80 M PORTO40.00 M PORTO0.95" برابر "0.00%
895JUV2.37 دلار134,405 تومان0.69%3.13%0.52%Ƀ 0.0000462914.69 M دلار2.11 M دلار6.19 M JUV20.00 M JUV0.14" برابر "0.00%
916ACM2.21 دلار124,883 تومان1.56%4.51%5.60%Ƀ 0.0000430113.32 M دلار3.19 M دلار6.04 M ACMبی نهایت0.24" برابر "0.00%
964ATM2.66 دلار150,547 تومان0.21%3.25%0.60%