دسته بندی ارزهای استوریج

دسته بندی استوریج

دسته بندی ارزهای استوریج

دسته بندی ارزهای استوریج
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
31FIL3.31 دلار167,017 تومان0.25%3.38%3.69%Ƀ 0.000120511.50 B دلار86.80 M دلار453.74 M FILبی نهایت0.06" برابر "0.00%
48STX0.502752 دلار25,339 تومان0.16%4.71%8.53%Ƀ 0.00001828709.77 M دلار47.61 M دلار1.41 B STX1.82 B STX0.07" برابر "0.00%
85BTT0.00000038639871 دلار0 تومان0.03%1.85%0.71%Ƀ 0.00000000367.63 M دلار9.45 M دلار951.42 T BTTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
98AR4.21 دلار212,327 تومان0.26%5.24%1.91%Ƀ 0.00015320275.75 M دلار18.07 M دلار65.45 M AR66.00 M AR0.07" برابر "0.00%
135STORJ0.467395 دلار23,557 تومان0.53%1.82%20.98%Ƀ 0.00001700185.33 M دلار51.75 M دلار396.52 M STORJبی نهایت0.28" برابر "0.00%
141HOT0.001025 دلار52 تومان0.27%3.81%0.10%Ƀ 0.00000004176.37 M دلار11.48 M دلار172.11 B HOTبی نهایت0.07" برابر "0.00%
149SC0.003022 دلار152 تومان0.07%2.81%2.99%Ƀ 0.00000011166.85 M دلار3.69 M دلار55.21 B SCبی نهایت0.02" برابر "0.00%
284PROM4.04 دلار203,542 تومان0.20%1.76%1.71%Ƀ 0.0001468773.70 M دلار1.63 M دلار18.25 M PROMبی نهایت0.02" برابر "0.00%
293RIF0.069906 دلار3,523 تومان0.79%3.56%3.29%Ƀ 0.0000025469.44 M دلار919.80 K دلار993.34 M RIFبی نهایت0.01" برابر "0.00%
310BLZ0.152008 دلار7,661 تومان1.97%1.04%20.01%Ƀ 0.0000055364.67 M دلار18.24 M دلار425.43 M BLZبی نهایت0.28" برابر "0.00%
1832SNM0.001279 دلار64 تومان0.22%0.77%47.38%Ƀ 0.0000000599.01 K دلار21.81 K دلار77.40 M SNMبی نهایت0.22" برابر "0.00%

جدیدترین مقالات