دسته بندی استوریج

دسته بندی ارزهای استوریج

دسته بندی ارزهای استوریج
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازار در 24 ساعتتغییرات 30 روز
29FIL5.53 دلار292,906 تومان0.06%6.46%11.20%Ƀ 0.000202022.26 میلیارد دلار288.36 میلیون دلار409.63 میلیون FILبی نهایت0.13" برابر "0.00%
42STX1.01 دلار53,698 تومان0.82%13.41%13.06%Ƀ 0.000037041.39 میلیارد دلار252.47 میلیون دلار1.37 میلیارد STX1.82 میلیارد STX0.18" برابر "0.00%
78BTT0.00000060879737 دلار0 تومان0.01%2.64%10.69%Ƀ 0.00000000579.22 میلیون دلار11.59 میلیون دلار951.42 تریلیون BTTبی نهایت0.02" برابر "0.00%
116HOT0.001791 دلار95 تومان0.26%4.96%6.05%Ƀ 0.00000007310.49 میلیون دلار15.58 میلیون دلار173.34 میلیارد HOTبی نهایت0.05" برابر "0.00%
134AR8.05 دلار426,879 تومان0.02%5.29%14.03%Ƀ 0.00029443268.97 میلیون دلار17.41 میلیون دلار33.39 میلیون AR66.00 میلیون AR0.06" برابر "0.00%
151SC0.003975 دلار211 تومان1.00%2.21%8.16%Ƀ 0.00000015213.11 میلیون دلار12.72 میلیون دلار53.62 میلیارد SCبی نهایت0.06" برابر "0.00%
186STORJ0.35118 دلار18,613 تومان0.10%4.43%5.86%Ƀ 0.00001284145.02 میلیون دلار11.28 میلیون دلار412.94 میلیون STORJبی نهایت0.08" برابر "0.00%
197RIF0.131259 دلار6,957 تومان0.82%12.57%30.92%Ƀ 0.00000480125.14 میلیون دلار6.49 میلیون دلار953.38 میلیون RIFبی نهایت0.05" برابر "0.00%
291PROM4.82 دلار255,516 تومان0.70%5.12%17.24%Ƀ 0.0001762387.98 میلیون دلار3.28 میلیون دلار18.25 میلیون PROMبی نهایت0.04" برابر "0.00%
507SNM0.732851 دلار38,841 تومان0.32%4.26%13.77%Ƀ 0.0000267932.54 میلیون دلار3.28 میلیون دلار44.40 میلیون SNMبی نهایت0.10" برابر "0.00%
545BLZ0.082984 دلار4,398 تومان0.05%2.69%6.45%Ƀ 0.0000030328.30 میلیون دلار4.50 میلیون دلار341.00 میلیون BLZبی نهایت0.16" برابر "0.00%