دسته بندی ارزهای استوریج

دسته بندی استوریج

دسته بندی ارزهای استوریج

دسته بندی ارزهای استوریج
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
23FIL8.23 دلار473,094 تومان0.01%5.40%32.69%Ƀ 0.000159824.23 B دلار489.06 M دلار514.37 M FILبی نهایت0.12" برابر "0.00%
29STX2.55 دلار146,797 تومان0.66%0.17%0.70%Ƀ 0.000049593.68 B دلار105.15 M دلار1.44 B STX1.82 B STX0.03" برابر "0.00%
74AR15.96 دلار917,841 تومان3.26%18.23%29.36%Ƀ 0.000310071.04 B دلار67.13 M دلار65.45 M AR66.00 M AR0.06" برابر "0.00%
75BTT0.000001 دلار0 تومان0.17%0.91%5.57%Ƀ 0.000000001.04 B دلار37.25 M دلار968.25 T BTTبی نهایت0.04" برابر "0.00%
119SC0.010175 دلار585 تومان0.00%27.48%26.30%Ƀ 0.00000020574.89 M دلار925.89 M دلار56.50 B SCبی نهایت1.61" برابر "0.00%
151HOT0.002389 دلار137 تومان0.77%1.11%9.00%Ƀ 0.00000005413.13 M دلار11.60 M دلار172.93 B HOTبی نهایت0.03" برابر "0.00%
194STORJ0.737106 دلار42,395 تومان0.70%0.57%3.42%Ƀ 0.00001432301.17 M دلار47.50 M دلار408.58 M STORJبی نهایت0.16" برابر "0.00%
259PROM11.65 دلار670,042 تومان0.15%2.23%11.52%Ƀ 0.00022636212.61 M دلار8.38 M دلار18.25 M PROMبی نهایت0.04" برابر "0.00%
266RIF0.203413 دلار11,700 تومان2.12%4.13%7.70%Ƀ 0.00000395203.41 M دلار9.25 M دلار1,000.00 M RIFبی نهایت0.05" برابر "0.00%
316BLZ0.363646 دلار20,915 تومان0.12%0.60%8.63%Ƀ 0.00000707155.10 M دلار7.16 M دلار426.50 M BLZبی نهایت0.05" برابر "0.00%
1735SNM0.002889 دلار166 تومان0.60%5.46%18.07%Ƀ 0.00000006613.29 K دلار20.25 K دلار212.31 M SNMبی نهایت0.03" برابر "0.00%