دسته بندی ارزهای بی ان بی چین

دسته بندی بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین

دسته بندی ارزهای بی ان بی چین
#نام ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
1BTC62,860.80 دلار3,567,476,251 تومان0.01%2.26%5.76%Ƀ 1.000000001.24 T دلار25.40 B دلار19.70 M BTC21.00 M BTC0.02" برابر "0.00%
2ETH3,028.53 دلار171,874,915 تومان0.08%1.25%0.58%Ƀ 0.04817829363.75 B دلار10.95 B دلار120.11 M ETHبی نهایت0.03" برابر "0.00%
4BNB595.45 دلار33,792,717 تومان0.11%1.45%5.43%Ƀ 0.0094724487.88 B دلار1.86 B دلار147.59 M BNBبی نهایت0.02" برابر "0.00%
65GALA0.044677 دلار2,536 تومان0.44%3.86%2.91%Ƀ 0.000000711.36 B دلار85.17 M دلار30.35 B GALAبی نهایت0.06" برابر "0.00%
110CAKE2.70 دلار153,372 تومان0.30%2.17%5.66%Ƀ 0.00004299705.05 M دلار27.69 M دلار260.89 M CAKE450.00 M CAKE0.04" برابر "0.00%
142TWT1.12 دلار63,595 تومان0.38%0.39%4.70%Ƀ 0.00001783466.89 M دلار10.91 M دلار416.65 M TWT1,000.00 M TWT0.02" برابر "0.00%
229ONT0.351463 دلار19,946 تومان1.71%4.12%2.27%Ƀ 0.00000559307.62 M دلار18.06 M دلار875.25 M ONT1,000.00 M ONT0.06" برابر "0.00%
278C980.284186 دلار16,128 تومان0.63%2.32%0.09%Ƀ 0.00000452214.09 M دلار8.52 M دلار753.33 M C981,000.00 M C980.04" برابر "