مشخصات توکن
نام ICOSerenity
نماد ICOSRNT
تاریخ شروعبهمن 05 1396
تاریخ پایاناسفند 16 1396
کشورEstonia
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
5 سال پیش

Serenity is the first blockchain escrow for financial and cryptocurrency markets
Serenity will unite brokers and traders on a single platform that uses blockchain to ensure the never-seen-before level of protection of financial assets for all traders and investors no matter the country of residence.

co-founder
[custom-twitter-feeds screenname="serenity_io"]
قیمت0.08 USD فروش3,500,000 نحوه پرداختETH, BTC, Fiat
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیع85% مطرح شده$3,935,974
Soft Cap2 000 000 USD Hard Cap19 000 000 USD