مشخصات توکن
نام ICOVestopia
نماد ICOVTP
تاریخ شروعبهمن 05 1396
تاریخ پایانفروردین 06 1397
کشورUnited Arab Emirates
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
4 سال پیش

Access to sound investment and wealth managementto the average income person is limited and unguided. This is leading in most instances to relatively low growth of wealth or losses mainly due to the following reasons:

Founder & CEO
[custom-twitter-feeds screenname="vestopia_ico"]
قیمت1 ETH = 5,000 VTP فروش52,000,000 نحوه پرداختETH, BTC
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیع60% مطرح شده$5,401,552
Soft CapN/A Hard Cap10,000,000 USD