مشخصات توکن
نام ICOConcierge.io
نماد ICOAVA
تاریخ شروعفروردین 11 1397
تاریخ پایاناردیبهشت 01 1397
کشورUK
پلتفرمNEO
توکن اولیه صرافی علی بابا اکس
پایان
4 سال پیش

Travala.com (AVA) is a travel booking platform based on the NEO blockchain. The platform itself operates both a centralised front-end allowing suppliers to easily edit their listings, whilst operating a decentralised backend incorporating the NEO blockchain governing the AVA engine. Thus, building a trusted, transparent and secure travel booking platform reducing costs associated with the travel industry.

[custom-twitter-feeds screenname="travalacom"]
قیمتAVA = 0.35 USD فروش100,000,000 نحوه پرداختNEO
حداقل سرمایه گذاری1 NEO توزیع65% مطرح شده$2,640,110
Soft Cap2,000,000 USD Hard Cap10,000,000 USD