Cryptocurrency Prices & Marketcap | صرافی علی باباشیبا اینو
SHIB

خرید شیبا اینو

0.00001 دلار
0.00000000 BTC
ارزش بازار
6,034,461,572 دلار
حجم 24 ساعت
439,506,780 دلار
ارز در گردش
589,346,914,631,298 SHIB
ارز کل قابل عرضه
بی نهایت

Cryptocurrency Prices & Marketcap | صرافی علی باباشیبا اینو
SHIB

قیمت لحظه ای شیبا اینو

به دلار 0.00001 دلار

به تومان 0.518013 تومان

0.00001 دلار
0.00000000 BTC
ارزش بازار
6,034,461,572 دلار
حجم 24 ساعت
439,506,780 دلار
ارز در گردش
589,346,914,631,298 SHIB
ارز کل قابل عرضه
بی نهایت
 • Cryptocurrency Prices & Marketcap | صرافی علی باباشیبا اینو
  SHIB
 • قیمت تتر

  50,592 تومان

 • ارز دیجیتال شیبا اینو

 • قیمت شیبا اینو به تتر

  0.00001 دلار

 • قیمت شیبا اینو به تومان

  0.518013 تومان

 • قیمت شیبا اینو به دلار

  0.00001 دلار

 • رتبه شیبا اینو

  16

 • وضعیت بازار شیبا اینو

  افزایشی

 • روند تغییرا