Cryptocurrency Prices & Marketcap | صرافی علی بابادوج کوین
DOGE

خرید دوج کوین

0.086162 دلار
0.00000167 BTC
ارزش بازار
12,340,156,826 دلار
حجم 24 ساعت
285,273,012 دلار
ارز در گردش
143,220,636,384 DOGE
ارز کل قابل عرضه
بی نهایت

Cryptocurrency Prices & Marketcap | صرافی علی بابادوج کوین
DOGE

قیمت لحظه ای دوج کوین

به دلار 0.086162 دلار

به تومان 4,956 تومان

0.086162 دلار
0.00000167 BTC
ارزش بازار
12,340,156,826 دلار
حجم 24 ساعت
285,273,012 دلار
ارز در گردش
143,220,636,384 DOGE
ارز کل قابل عرضه
بی نهایت
 • Cryptocurrency Prices & Marketcap | صرافی علی بابادوج کوین
  DOGE
 • قیمت تتر

  57,512 تومان

 • ارز دیجیتال دوج کوین

 • قیمت دوج کوین به تتر

  0.086162 دلار

 • قیمت دوج کوین به تومان

  4,956 تومان

 • قیمت دوج کوین به دلار

  0.086162 دلار

 • رتبه دوج کوین

  10

 • وضعیت بازار دوج کوین

  افزایشی

 • روند تغییرات دوج کوین در 1 ساعت

  افزایشی

 • روند تغییرات دوج کوین در 7 روز

  افزایشی

 • روند تغییرات دوج کوین در 30 روز

  کاهشی

 • نسبت دوج کوین به بیت کوین

  معادل Ƀ 0.00000167 بیت کوین

 • ارزش بازار دوج کوین

  12,340,156,826 دلار

 • تغییرات دوج کوین در 1 ساعت

  0.21%

 • تغییرات دوج کوین در 24 ساعت

  0.13%

 • تغییرات دوج کوین در 7 روز

  1.85%

 • حجم بازار دوج کوین

  285,273,012 دلار

 • عرضه در گردش دوج کوین

  143,220,636,384 DOGE