کاربران گرامی:

ارز همستر، تپ سواپ، بلوم، تایم فارم، دبلیو و کوین، آی پاور تپ و داگز طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن XNFT Protocol | XNFT

   مشخصات توکن
نام ICOxNFT Protocol
نمادXNFT
تاریخ شروعمرداد 08, 1400
تاریخ پایانمرداد 08, 1400
هدف$50000
فاز- مرحلهIEO
پلتفرم - شبکهHECO
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

xNFT Protocol, dedicated to realizing the rapid issuance of NFT and automated transaction protocols, is related to ecological products - DigiCenter collection wallet, xNFT Oracle, aggregation market NFTMarketcap, revenue aggregator NFTBank, encryption art gallery NFTPark, etc.

Website
Whitepaper
Explorer
Chat
Twitter