کاربران گرامی:

ارز بلوم، همستر و تپ سواپ طی چند روز آتی در صرافی علی بابا لیست خواهند شد و از این لینک می توانید ثبت نام نمایید.

توکن Vent Finance | VENT

   مشخصات توکن
نام ICOVent Finance
نمادVENT
تاریخ شروعشهریور 19, 1400
تاریخ پایانشهریور 20, 1400
هدف$168000
فاز- مرحلهIDO
پلتفرم - شبکهEthereum
توکن اولیه | صرافی علی بابا
تاریخ پایان
پیش 2 سال

## What Is Vent Finance (VENT)?

VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole.

VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them.

- Platform-level identity verification: simple, one-time process.
- Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.
- Projects selected by the community and vetted by the team.
- Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)
- Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.
- Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.
- Secure environment for trusted partners and community members to transact.
- Trusted entity & team in compliance with international regulations.
- Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.
- Project Support through Incubation Partners.

## VENT is a utility token that is used to:

- Participate in future IDOs on the VentUp Launchpad. Community members will be able to stake a certain number of Vent tokens and gain access to allocations in upcoming IDOs.

- Give community members voting power over upcoming IDOs, new features, ecosystem updates, and initiatives. Staking $VENT will give verified community members control over the VentUp platform's future governance.

- Provide liquidity to our liquidity pools. Active participation in liquidity pools will be proportionally rewarded with $VENT.

#### How Many VENT Tokens Are There in Circulation?

Currently native to the Polygon chain, and soon-to-be native to the Cardano Blockchain, there is a total supply of 250 million VENT tokens — where around 21,2 million will be in circulation on TGE.

#### What Makes Vent Finance Unique?

Our core service is developing technology that opens up new investment opportunities and makes DeFi accessible for everyone.

With simplicity at the core of our priorities, we aim to make the user journey as easy and enjoyable as possible by improving every component involved, starting from design, customer support, wallet and API integrations, all the way to a one-time frictionless KYC.

We are not transaction-based like other launchpads, we are community-based. We recognize the power that a community holds. That is why we give them complete control. They hold the power to make a project a reality.

### Who Are the Founders of Vent Finance?

- Alexander Kunzmann, VENT CEO:

Alexander is a serial tech entrepreneur who has led multiple startups over the years in pursuit of his dream of creating products with the potential to change industries. One of these initiatives was the development of a blockchain-based infrastructure for trading and tracking semi-finished goods. However, his interest in blockchain did not begin there, as he has been involved in the blockchain industry since 2016. He also has an academic background in Information Systems and Big Data technologies, as well as experience as a product manager at HYGH AG.

- Lucas Mateu, VENT COO:

Lucas is an expert at bridging the gap between technology and business. He is a Tech architect and experienced consultant with over 6 years of experience working in strategy and transformation across multiple sectors, from retail banks to the Coca-Cola company. His academic background includes Information Systems & Tech Management from top schools around the world, and he was brought up in a multicultural environment, dominating 3 languages.

- Tigran Ghazaryan, VENT CSO:

Tigran has an academic background in Information Systems and has worked as a Cybersecurity analyst at Deloitte and Axa. He also co-founded an award-winning startup in the Tech-Agriculture sector using blockchain technology in 2017.

- Aironas Seputis, VENT CTO:

Aironas is a lead software engineer with over 5 years of experience working in various industries. He has worked as a full-stack developer for an automated machine learning-based accounting firm and as the lead engineer for a buy-side real estate investment fund. He also worked in Deloitte's cybersecurity division. His educational background includes business development as well as financial services.

## Staking VENT—BUSD

### 1 — Liquidity Farming with Maximized Rewards:

Starting from September 24th to October 31st— VENT tokens will be distributed as rewards to liquidity providers who will add liquidity to the VENT/BUSD Pool on PancakeSwap (V2), and then stake those LP tokens on our farm, LIVE now at https://tokensfarm.com/vent/lp/1.

We have decided to front-load the rewards, distributing 750,000 $VENT tokens over a 37-day period. Through a dynamic approach, we believe this will deliver appealing APR/APY.

During the duration of the current LP Farm, VENT—BUSD LP tokens will qualify as 2x VENT tokens for the Simplified!

### 2 — VENT–BUSD Liquidity Farm Overview:

By staking VENT–BUSD LP tokens, liquidity providers earn yield by receiving VENT tokens as rewards.

* APR/APY: Dynamic
* NO Deposit or Withdrawal Fees (0%)
* Minimum time to stake: 10 days.
* NO Lock-up period: To redeem your rewards, you must stake for a minimum of 10 days. You can withdraw your LP tokens at any time before the 10-day period, but your rewards will be burned.
* VENT BSC Token Contract Address: 0x872d068c25511be88c1f5990c53eeffcdf46c9b4

Explorer
Explorer
Chat
Chat
Announcement
Twitter
Self-Reported TagsDeFiStakingDAppLaunchpadHedera Hashgraph EcosystemPolygon EcosystemCardano Ecosystem
SHO Ended
نام ICOVent Finance
نمادVENT
تاریخ شروعتیر 28, 1400
تاریخ پایانمرداد 04, 1400
هدف$168000