مشخصات توکن
نام ICOVALHALLA
نماد ICOVHL
تاریخ شروعدی ۲۶, ۱۳۹۶
تاریخ پایانTBA
کشورSingapore
پلتفرمEthereum
توکن اولیه صرافی ارز دیجیتال علی بابا
زمان پایان
نامشخص

The Valhalla approach has two key components:

Legal & Crypto
Investor
[custom-twitter-feeds screenname="ValhallaCoin"]
قیمتN/A فروشN/A نحوه پرداختETH
حداقل سرمایه گذاریN/A توزیعN/A مطرح شدهN/A
Soft CapN/A Hard CapN/A